jump to bottom of this page

2010

Changes in week 47: Banskobystricky Banska Stiavnica 801038 Banska Bela X | Banskobystricky Banska Stiavnica 801038 Banska Bela C > Banskobystricky Krupina 828254 Krnisov C Kosicky Kosice - okolie 827606 Kosicka Bela E | Kosicky Kosice - okolie 827606 Kosicka Bela C Kosicky Kosice - okolie 871192 Vysna Hutka E | Kosicky Kosice - okolie 871192 Vysna Hutka C > Nitriansky Levice 802247 Kmetovce C > Nitriansky Levice 810606 Dolne Devicany C Presovsky Poprad 841820 Nova Lesna I < Presovsky Stara Lubovna 866318 Udol C | Presovsky Stara Lubovna 866318 Udol X Presovsky Stropkov 875333 Valkov C | Presovsky Stropkov 875333 Valkov E Trenciansky Banovce nad Bebravou 811955 Dolne Drzkovce C < > Zilinsky Dolny Kubin 850454 Pucov C Changes in week 48: Banskobystricky Zarnovica 852091 Revistske Podzamcie C < Banskobystricky Zarnovica 868248 Velke Pole C < > Bratislavsky Bratislava IV 810649 Devinska Nova Ves C Kosicky Kosice - okolie 851639 Rankovce E | Kosicky Kosice - okolie 851639 Rankovce C Kosicky Trebisov 857360 Vec C < > Nitriansky Levice 818585 Horsa C > Nitriansky Levice 822868 Jur nad Hronom C > Nitriansky Levice 842931 Novy Tekov C > Nitriansky Levice 847577 Podluzany C > Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C > Nitriansky Topolcany 835471 Male Bedzany C > Trenciansky Myjava 858196 Stara Myjava C Trenciansky Trencin 866415 Ujazd C | Trenciansky Trencin 866415 Ujazd I > Zilinsky Dolny Kubin 812331 Velky Bysterec C Changes in week 49: > Bratislavsky Pezinok 822892 Nestich C Kosicky Roznava 814938 Gemerska Poloma C | Kosicky Roznava 814938 Gemerska Poloma X > Nitriansky Levice 860611 Velke Sarovce C Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C < Presovsky Kezmarok 822833 Jezersko C < > Presovsky Sabinov 821896 Jakubova Vola C Presovsky Stropkov 875333 Valkov E < > Zilinsky Dolny Kubin 817210 Horna Lehota C Changes in week 50: > Banskobystricky Lucenec 867632 Velka nad Iplom C Kosicky Kosice - okolie 823708 Kecerovske Kostolany I | Kosicky Kosice - okolie 823708 Kecerovske Kostolany C Kosicky Kosice - okolie 827631 Nizny Olcvar I | Kosicky Kosice - okolie 827631 Nizny Olcvar C > Kosicky Michalovce 818577 Horovce C > Nitriansky Levice 821373 Ipelsky Sokolec C > Nitriansky Levice 843849 Ondrejovce C > Nitriansky Levice 858579 Stary Tekov C > Nitriansky Levice 874272 Zeliezovce C > Nitriansky Topolcany 819981 Hrusovany C Presovsky Stara Lubovna 866318 Udol X | Presovsky Stara Lubovna 866318 Udol C Changes in week 51: Banskobystricky Revuca 847984 Polina C < > Bratislavsky Malacky 859524 Suchohrad C > Kosicky Trebisov 857360 Vec C > Nitriansky Levice 868175 Velke Kozmalovce C > Nitriansky Levice 874248 Mikula C > Nitriansky Sala 839434 Neded C Presovsky Levoca 834009 Lucka C < > Presovsky Poprad 841820 Nova Lesna C > Trnavsky Trnava 811220 Dobra Voda C > Zilinsky Cadca 844748 Oscadnica C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 856886 Smrecany C Zilinsky Namestovo 862509 Tapesovo C < Changes in week 52:

2011

Changes in week 01: Banskobystricky Detva 810363 Detva I | Banskobystricky Detva 810363 Detva C > Banskobystricky Revuca 869643 Visnove C Banskobystricky Zarnovica 874019 Zarnovicka Huta C < > Banskobystricky Ziar nad Hronom 865567 Trubin E > Banskobystricky Zvolen 807125 Budca C > Nitriansky Levice 854158 Rybnik C Nitriansky Sala 839434 Neded C < > Presovsky Presov 802743 Bertotovce E > Presovsky Presov 843431 Okruzna C Presovsky Stara Lubovna 825433 Kolackov I | Presovsky Stara Lubovna 825433 Kolackov C > Trenciansky Myjava 821063 Chvojnica C Changes in week 02: > Banskobystricky Krupina 809047 Cekovce C Banskobystricky Ziar nad Hronom 865567 Trubin E | Banskobystricky Ziar nad Hronom 865567 Trubin C Kosicky Kosice - okolie 836567 Medzev E | Kosicky Kosice - okolie 836567 Medzev C > Kosicky Michalovce 830704 Laskovce C > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C Changes in week 03: > Banskobystricky Rimavska Sobota 809268 Cerencany C > Banskobystricky Rimavska Sobota 852384 Rimavska Bana C > Nitriansky Levice 806901 Horne Brhlovce C > Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < Nitriansky Zlate Moravce 869317 Vieska nad Zitavou C < Presovsky Presov 869171 Velky Slivnik C < > Trnavsky Dunajska Streda 802476 Bellova Ves C > Trnavsky Dunajska Streda 822060 Dolne Janiky C > Trnavsky Dunajska Streda 822078 Horne Janiky C > Trnavsky Dunajska Streda 826758 Kostolne Kracany C > Zilinsky Zilina 814679 Gbelany C Changes in week 04: > Kosicky Kosice - okolie 807435 Bunetice C Kosicky Kosice - okolie 816060 Herlany E | Kosicky Kosice - okolie 816060 Herlany C Kosicky Kosice - okolie 816078 Zirovce I | Kosicky Kosice - okolie 816078 Zirovce C > Nitriansky Nove Zamky 826103 Komoca C > Nitriansky Nove Zamky 851680 Rastislavice C > Nitriansky Nove Zamky 853283 Ruban C Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C < > Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C > Nitriansky Topolcany 818089 Horne Obdokovce C > Presovsky Poprad 871354 Vysna Sunava C > Trenciansky Prievidza 820997 Chrenovec C > Trenciansky Prievidza 826651 Kostolna Ves E > Trnavsky Dunajska Streda 867888 Velka Paka C Changes in week 05: > Kosicky Spisska Nova Ves 822027 Jamnik C > Nitriansky Sala 839434 Neded C Nitriansky Sala 854883 Sok C < Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C < > Nitriansky Zlate Moravce 869317 Vieska nad Zitavou C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 825093 Kocovce C > Trnavsky Dunajska Streda 826766 Kyncelove Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 826782 Pinkove Kracany C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 871184 Vysna Boca C Changes in week 06: Changes in week 07: Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova C | Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova I Banskobystricky Zarnovica 817881 Horne Hamre C < > Bratislavsky Senec 835811 Patov C Kosicky Roznava 802841 Betliar C | Kosicky Roznava 802841 Betliar X Kosicky Roznava 814938 Gemerska Poloma X | Kosicky Roznava 814938 Gemerska Poloma C Kosicky Spisska Nova Ves 848557 Porac I | Kosicky Spisska Nova Ves 848557 Porac C > Nitriansky Levice 818194 Horne Semerovce C Nitriansky Nitra 870773 Ludovitova X | Nitriansky Nitra 870773 Ludovitova C Nitriansky Nove Zamky 842320 Nove Zamky C < Nitriansky Sala 839434 Neded C | Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C > Nitriansky Sala 854883 Sok C > Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C > Presovsky Kezmarok 816884 Holumnica C > Presovsky Poprad 861405 Strbske Pleso C > Trenciansky Banovce nad Bebravou 835510 Male Hoste C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 838098 Modrova C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 843105 Ockov C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 858064 Stara Lehota C Trenciansky Trencin 866415 Ujazd I | Trenciansky Trencin 866415 Ujazd C > Trenciansky Trencin 872431 Trencianska Zavada E > Zilinsky Cadca 808512 Horelica I Changes in week 08: > Banskobystricky Zarnovica 817881 Horne Hamre C Kosicky Gelnica 824895 Kluknava I | Kosicky Gelnica 824895 Kluknava C > Nitriansky Levice 816906 Hontianska Vrbica C > Nitriansky Levice 839141 Mytne Ludany C > Nitriansky Nove Zamky 842320 Nove Zamky C Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C < > Presovsky Kezmarok 831239 Lechnica C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 841781 Nova Lehota C > Trnavsky Senica 849987 Prietrz C Changes in week 09: Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova I | Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova C Banskobystricky Banska Bystrica 801429 Kyncelova C < Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec C | Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec E Banskobystricky Banska Bystrica 813443 Dubravica C | Banskobystricky Banska Bystrica 813443 Dubravica I Banskobystricky Banska Bystrica 815799 Harmanec C < Banskobystricky Banska Bystrica 847836 Pohronsky Bukovec C | Banskobystricky Banska Bystrica 847836 Pohronsky Bukovec E Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka C | Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka E Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova C | Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova I Nitriansky Nitra 807931 Cabaj C | Nitriansky Nitra 807931 Cabaj I > Nitriansky Sala 815446 Hajske C > Nitriansky Sala 839434 Neded C Nitriansky Topolcany 809292 Cermany C < Nitriansky Topolcany 863114 Tesare X | Nitriansky Topolcany 863114 Tesare C Presovsky Poprad 862568 Tatranska Lomnica I | Presovsky Poprad 862568 Tatranska Lomnica C > Trenciansky Banovce nad Bebravou 867993 Velke Hoste E Trnavsky Trnava 811220 Dobra Voda C < Changes in week 10: Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec E | Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec C Kosicky Roznava 802841 Betliar X | Kosicky Roznava 802841 Betliar C > Nitriansky Nove Zamky 820113 Hul C Nitriansky Sala 815446 Hajske C < Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C < Nitriansky Sala 839434 Neded C < > Nitriansky Topolcany 841226 Norovce C Presovsky Kezmarok 831239 Lechnica C < > Presovsky Stara Lubovna 950149 Hniezdno C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 849774 Pribylina C > Zilinsky Martin 872407 Zaturcie E Changes in week 11: Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka E | Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka C Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova I | Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova C > Banskobystricky Lucenec 839451 Nedeliste C > Banskobystricky Rimavska Sobota 803961 Bottovo C > Nitriansky Komarno 849707 Pribeta C > Nitriansky Levice 802913 Bielovce C > Nitriansky Levice 810240 Demandice C > Nitriansky Levice 812137 Dolne Semerovce C > Nitriansky Levice 813109 Drzenice C > Nitriansky Sala 855936 Mocenok C Presovsky Presov 806226 Brestov C | Presovsky Presov 806226 Brestov E > Trnavsky Dunajska Streda 867870 Mala Paka C > Trnavsky Piestany 869244 Vesele C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 847054 Plostin C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 869830 Vlachy C > Zilinsky Zilina 800376 Babkov C > Zilinsky Zilina 809519 Cicmany C > Zilinsky Zilina 838187 Mojs C > Zilinsky Zilina 838195 Mojsova Lucka C > Zilinsky Zilina 848123 Poluvsie nad Rajcankou C > Zilinsky Zilina 858897 Strazov C > Zilinsky Zilina 874876 Zavodie C Changes in week 12: Banskobystricky Lucenec 807427 Bulhary E | Banskobystricky Lucenec 807427 Bulhary C Banskobystricky Lucenec 810789 Divin I | Banskobystricky Lucenec 810789 Divin C > Banskobystricky Revuca 847984 Polina E Banskobystricky Zvolen 873845 Motova C < > Bratislavsky Pezinok 811483 Dolany C > Bratislavsky Pezinok 856657 Slovensky Grob C > Nitriansky Levice 833096 Lontov C > Nitriansky Sala 810703 Diakovce C > Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C > Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany C | Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany I > Nitriansky Zlate Moravce 830496 Ladice C Presovsky Presov 802743 Bertotovce E | Presovsky Presov 802743 Bertotovce C Presovsky Presov 806226 Brestov E < Presovsky Presov 812927 Drienov C < Presovsky Presov 812960 Drienovska Nova Ves C < Presovsky Presov 815284 Gregorovce C < Presovsky Presov 815705 Haniska C < Presovsky Presov 820709 Chmelov C < Presovsky Presov 823775 Kendice C < Presovsky Presov 825387 Kokosovce C | Presovsky Presov 825387 Kokosovce E Presovsky Presov 831298 Chabzany C < Presovsky Presov 832006 Licartovce C | Presovsky Presov 833584 Lubotice I Presovsky Presov 833584 Lubotice C < Presovsky Presov 833614 Lubovec C < Presovsky Presov 833622 Ruske Peklany C < Presovsky Presov 840955 Nizna Sebastova C | Presovsky Presov 840955 Nizna Sebastova I Presovsky Presov 843431 Okruzna C < Presovsky Presov 846040 Mocarmany C < Presovsky Presov 846058 Petrovany C < Presovsky Presov 849502 Presov C | Presovsky Presov 849502 Presov I Presovsky Presov 850861 Radatice C < Presovsky Presov 853623 Ruska Nova Ves C | Presovsky Presov 854972 Seniakovce I Presovsky Presov 854719 Sedlice C < Presovsky Presov 854972 Seniakovce C < Presovsky Presov 860328 Salgovik C < Presovsky Presov 860492 Sarisske Bohdanovce C < Presovsky Presov 863084 Teriakovce C | Presovsky Presov 863092 Terna E Presovsky Presov 863092 Terna C < Presovsky Presov 865613 Tulcik I | Presovsky Presov 865613 Tulcik C Zilinsky Liptovsky Mikulas 832707 Liptovsky Mikulas C < Changes in week 13: > Banskobystricky Banska Bystrica 801429 Kyncelova C Banskobystricky Banska Bystrica 813443 Dubravica I | Banskobystricky Banska Bystrica 813443 Dubravica C Banskobystricky Banska Bystrica 847836 Pohronsky Bukovec E | Banskobystricky Banska Bystrica 847836 Pohronsky Bukovec C > Banskobystricky Krupina 830551 Ladzany C > Banskobystricky Zarnovica 852091 Revistske Podzamcie C > Kosicky Kosice - okolie 856037 Slanske Nove Mesto C > Kosicky Kosice - okolie 866008 Haj C > Nitriansky Levice 808768 Cankov C > Nitriansky Levice 860344 Salov C > Nitriansky Levice 860603 Male Sarovce C Nitriansky Nitra 818674 Hostova I < Nitriansky Topolcany 819981 Hrusovany C < Presovsky Kezmarok 831344 Lendak C < Presovsky Presov 802743 Bertotovce C | Presovsky Presov 802743 Bertotovce E Presovsky Presov 875015 Zupcany C < > Presovsky Vranov nad Toplou 854743 Sedliska C Trenciansky Banovce nad Bebravou 847852 Pochabany E | Trenciansky Banovce nad Bebravou 847852 Pochabany C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 832707 Liptovsky Mikulas C Changes in week 14: > Banskobystricky Banska Bystrica 815799 Harmanec C > Banskobystricky Zarnovica 824038 Klak C > Banskobystricky Zarnovica 844411 Orovnica C > Banskobystricky Zarnovica 850403 Psiare C > Banskobystricky Zarnovica 868248 Velke Pole C > Banskobystricky Zarnovica 874019 Zarnovicka Huta C Banskobystricky Zvolen 827771 Kovacova C < Banskobystricky Zvolen 874205 Zelezna Breznica C < Bratislavsky Malacky 821756 Jablonove I | Bratislavsky Malacky 821888 Jakubov I Bratislavsky Malacky 821888 Jakubov C < Kosicky Gelnica 825166 Kojsov C < Nitriansky Sala 810703 Diakovce C < Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C < Nitriansky Sala 855936 Mocenok C < Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C < > Nitriansky Zlate Moravce 836010 Mankovce C > Presovsky Levoca 834009 Lucka I > Presovsky Levoca 844225 Ordzovany C > Trnavsky Dunajska Streda 822051 Bustelek C > Trnavsky Dunajska Streda 826774 Moravske Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 867861 Cukarska Paka C > Trnavsky Dunajska Streda 870013 Kyselica C > Trnavsky Hlohovec 812200 Dolne Zelenice C > Trnavsky Hlohovec 814024 Dvorniky C > Trnavsky Hlohovec 818313 Horne Zelenice C > Trnavsky Hlohovec 823970 Klacany C > Trnavsky Hlohovec 854425 Sasinkovo C > Trnavsky Hlohovec 855472 Siladice C > Trnavsky Hlohovec 875007 Zlkovce C > Zilinsky Dolny Kubin 802671 Benova Lehota C > Zilinsky Dolny Kubin 812463 Medzihradne C Changes in week 15: Banskobystricky Revuca 847984 Polina E | Banskobystricky Revuca 847984 Polina C > Banskobystricky Rimavska Sobota 813389 Dubovec C > Banskobystricky Rimavska Sobota 871265 Vysna Pokoradz C Banskobystricky Velky Krtis 859001 Stredne Plachtince C < Banskobystricky Velky Krtis 859478 Suchan C < Banskobystricky Velky Krtis 859508 Suche Brezovo C < > Banskobystricky Zvolen 873594 Zolna C > Bratislavsky Senec 863475 Maly Madaras C > Kosicky Kosice - okolie 820547 Bociar C > Nitriansky Levice 842923 Marusova C > Nitriansky Levice 874311 Dolne Zemberovce C Nitriansky Nove Zamky 859940 Madarsky Svodin C < > Presovsky Humenne 820121 Humenne C > Presovsky Kezmarok 822833 Jezersko C > Presovsky Kezmarok 866156 Tvarozna C Presovsky Levoca 813435 Dubrava E | Presovsky Levoca 813435 Dubrava C > Presovsky Levoca 815268 Granc-Petrovce C > Presovsky Levoca 829927 Kurimany C Presovsky Levoca 834009 Lucka I | Presovsky Levoca 834009 Lucka C Presovsky Levoca 848131 Pongracovce C < Presovsky Levoca 857645 Spisske Podhradie C < Presovsky Presov 802743 Bertotovce E < Presovsky Presov 806889 Brezany C < Presovsky Presov 814415 Fricovce C | Presovsky Presov 814415 Fricovce E Presovsky Presov 816086 Hermanovce C < Presovsky Presov 818801 Hrabkov C < Presovsky Presov 820784 Chminianske Jakubovany C < Presovsky Presov 825131 Kojatice C < Presovsky Presov 830119 Kvacany C < Presovsky Presov 836524 Medzany C < Presovsky Presov 859851 Svinia C < Presovsky Presov 860841 Sindliar C < Presovsky Presov 869724 Vitaz C < Presovsky Presov 874922 Zipov C < > Presovsky Sabinov 845876 Pecovska Nova Ves C > Presovsky Stropkov 815942 Havaj E > Presovsky Stropkov 875333 Valkov C Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 825085 Beckovska Vieska C | Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 825085 Beckovska Vieska I > Trenciansky Prievidza 854514 Sec E > Trnavsky Dunajska Streda 820032 Hubice C > Trnavsky Hlohovec 812170 Dolne Trhoviste C > Trnavsky Hlohovec 851779 Ratkovce C Trnavsky Piestany 869244 Vesele C < > Trnavsky Senica 802948 Bilkove Humence C > Trnavsky Senica 856878 Smrdaky C > Zilinsky Cadca 852325 Riecnica E Zilinsky Cadca 866083 Turzovka E | Zilinsky Cadca 866083 Turzovka C > Zilinsky Kysucke Nove Mesto 830381 Kysucky Lieskovec C Changes in week 16: Changes in week 17: > Banskobystricky Poltar 808211 Cinobana C > Banskobystricky Velky Krtis 859478 Suchan C > Banskobystricky Ziar nad Hronom 811939 Dolna Ves C Bratislavsky Bratislava IV 806099 Dubravka C < > Kosicky Gelnica 825166 Kojsov C > Kosicky Roznava 856258 Slavosovce C > Nitriansky Levice 810614 Horne Devicany C > Nitriansky Levice 815209 Gondovo C > Nitriansky Levice 818275 Horne Turovce C > Nitriansky Levice 829447 Male Krskany C > Nitriansky Levice 829811 Kukucinov C > Nitriansky Levice 835382 Malas C > Nitriansky Levice 836494 Medvecke C > Nitriansky Levice 838152 Mochovce C > Nitriansky Levice 841706 Opatova C > Nitriansky Levice 841722 Tekovska Nova Ves C > Nitriansky Levice 845566 Pastovce C > Nitriansky Levice 846767 Plave Vozokany C > Nitriansky Levice 847844 Pohronsky Ruskov C > Nitriansky Levice 854379 Malinovec C > Nitriansky Levice 854387 Santovka C > Nitriansky Levice 855448 Trhyna C > Nitriansky Levice 855456 Velky Pesek C > Nitriansky Levice 858501 Stary Hradok C > Nitriansky Levice 860620 Vesela C > Nitriansky Levice 862584 Tehla C > Nitriansky Levice 862614 Hulvinky C > Nitriansky Levice 862631 Tekovske Luzianky C > Nitriansky Levice 865656 Tura C > Nitriansky Levice 868710 Stredne Turovce C > Nitriansky Levice 868965 Rohoznica C > Nitriansky Levice 871168 Vyskovce nad Iplom C > Nitriansky Levice 872261 Zalaba C > Nitriansky Levice 872911 Dolne Zbrojniky C > Nitriansky Levice 872920 Horne Zbrojniky C > Nitriansky Levice 874329 Horne Zemberovce C > Nitriansky Sala 810703 Diakovce C > Nitriansky Sala 815446 Hajske C > Nitriansky Sala 828190 Kralova nad Vahom C > Nitriansky Sala 855936 Mocenok C > Nitriansky Sala 863157 Tesedikovo C > Nitriansky Sala 865397 Horny Jatov C > Nitriansky Sala 865427 Trnovec nad Vahom C Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany I | Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany C Presovsky Presov 820750 Chminany C | Presovsky Presov 820750 Chminany E Presovsky Svidnik 829790 Kukova C < > Zilinsky Namestovo 850772 Rabca C > Zilinsky Namestovo 862509 Tapesovo C Changes in week 18: > Bratislavsky Bratislava IV 806099 Dubravka C > Bratislavsky Senec 835803 Malinovo C Kosicky Michalovce 845787 Pavlovce nad Uhom C < > Nitriansky Nove Zamky 864081 Travnica C Trenciansky Trencin 824879 Klucove C | Trenciansky Trencin 824879 Klucove I Trnavsky Trnava 872580 Zavar E | Trnavsky Trnava 872580 Zavar C Changes in week 19: > Banskobystricky Velky Krtis 859001 Stredne Plachtince C > Banskobystricky Zvolen 866024 Turova C Nitriansky Nove Zamky 813249 Dubnik C < Presovsky Medzilaborce 809349 Certizne C < Presovsky Medzilaborce 815331 Habura C < Presovsky Medzilaborce 828785 Rokytovce C | Presovsky Medzilaborce 836621 Medzilaborce E Presovsky Medzilaborce 836621 Medzilaborce C < Presovsky Medzilaborce 839248 Nagov C < Presovsky Medzilaborce 843679 Nizna Olka C | Presovsky Medzilaborce 843679 Nizna Olka E Presovsky Medzilaborce 867276 Valentovce C | Presovsky Medzilaborce 867276 Valentovce I Presovsky Medzilaborce 870871 Vyrava C | Presovsky Medzilaborce 870871 Vyrava E Presovsky Medzilaborce 872946 Zbudska Bela C < Presovsky Snina 802395 Bela nad Cirochou C | Presovsky Snina 802395 Bela nad Cirochou E Presovsky Snina 856941 Snina I | Presovsky Snina 856941 Snina E Presovsky Snina 857807 Stakcin C | Presovsky Snina 857807 Stakcin E Presovsky Snina 866440 Ulic C | Presovsky Snina 866440 Ulic E Presovsky Snina 872849 Zboj C < > Presovsky Svidnik 829790 Kukova C > Trenciansky Prievidza 820989 Brusno C > Trnavsky Skalica 813354 Vidovany C Zilinsky Liptovsky Mikulas 871184 Vysna Boca C < > Zilinsky Namestovo 833053 Lomna C Changes in week 20: > Banskobystricky Poltar 819514 Pondelok C Bratislavsky Senec 835803 Malinovo C < Kosicky Kosice - okolie 822434 Jasov C | Kosicky Kosice - okolie 822434 Jasov E > Kosicky Michalovce 845787 Pavlovce nad Uhom C Kosicky Roznava 800252 Ardovo C < Kosicky Roznava 806391 Bretka C < Kosicky Roznava 809586 Cierna Lehota C < Kosicky Roznava 811378 Dobsina C < Kosicky Roznava 814938 Gemerska Poloma C < Kosicky Roznava 833991 Lucka C < Kosicky Roznava 836681 Meliata C < Kosicky Roznava 844934 Paca C < Kosicky Roznava 851965 Rejdova C | Kosicky Roznava 851965 Rejdova E Kosicky Roznava 856258 Slavosovce C < Kosicky Roznava 861341 Stitnik C < > Nitriansky Levice 862673 Hontianske Trstany C > Nitriansky Sala 839434 Neded C Nitriansky Zlate Moravce 802409 Beladice C < Nitriansky Zlate Moravce 802417 Pusty Chotar C < Nitriansky Zlate Moravce 809420 Cerveny Hradok C < Nitriansky Zlate Moravce 818682 Hostovce C < Nitriansky Zlate Moravce 820971 Velke Chrastany C < Nitriansky Zlate Moravce 826596 Kostolany pod Tribecom C < Nitriansky Zlate Moravce 830496 Ladice C < Nitriansky Zlate Moravce 833151 Lovce C < Nitriansky Zlate Moravce 834718 Machulince C < Nitriansky Zlate Moravce 835722 Male Vozokany C < Nitriansky Zlate Moravce 836010 Mankovce C < Nitriansky Zlate Moravce 836320 Martin nad Zitavou C < Nitriansky Zlate Moravce 839566 Nemcinany C < Nitriansky Zlate Moravce 839574 Rohoznica C < Nitriansky Zlate Moravce 843091 Obyce C < Nitriansky Zlate Moravce 856282 Slepcany C < Nitriansky Zlate Moravce 862665 Tekovske Nemce C < Nitriansky Zlate Moravce 863149 Tesare nad Zitavou C < Nitriansky Zlate Moravce 868761 Velke Vozokany C < Nitriansky Zlate Moravce 869317 Vieska nad Zitavou C < Nitriansky Zlate Moravce 874591 Zikava C < Nitriansky Zlate Moravce 874949 Knazice C < Presovsky Snina 802395 Bela nad Cirochou E < Presovsky Snina 824151 Klenova C < Presovsky Snina 825778 Kolonica C | Presovsky Snina 825778 Kolonica I Presovsky Snina 841871 Nova Sedlica C < Presovsky Svidnik 826278 Korejovce C < Presovsky Vranov nad Toplou 816591 Holcikovce C | Presovsky Vranov nad Toplou 816591 Holcikovce I Presovsky Vranov nad Toplou 870315 Vranov nad Toplou C < > Trenciansky Prievidza 834971 Mala Causa C Trnavsky Dunajska Streda 809853 Cilizska Radvan C < Trnavsky Dunajska Streda 812234 Dolny Bar C < Trnavsky Dunajska Streda 814113 Male Dvorniky C < Trnavsky Dunajska Streda 814121 Velke Dvorniky C < Trnavsky Dunajska Streda 816639 Beketfa C < Trnavsky Dunajska Streda 816663 Mala Budafa C < Trnavsky Dunajska Streda 816680 Posfa C < Trnavsky Dunajska Streda 816698 Stara Gala C < Trnavsky Dunajska Streda 816701 Velka Budafa C < Trnavsky Dunajska Streda 816710 Centofa C < Trnavsky Dunajska Streda 819557 Dolny Stal C | Trnavsky Dunajska Streda 819557 Dolny Stal I Trnavsky Dunajska Streda 819581 Tone C < Trnavsky Dunajska Streda 820032 Hubice C < Trnavsky Dunajska Streda 828262 Etreho Kracany C < Trnavsky Dunajska Streda 828271 Jastrabie Kracany C < Trnavsky Dunajska Streda 828289 Kluciarove Kracany C < Trnavsky Dunajska Streda 828297 Kralovicove Kracany C < Trnavsky Dunajska Streda 828301 Lesne Kracany C < Trnavsky Dunajska Streda 829986 Hedbeneete C < Trnavsky Dunajska Streda 831107 Maly Leg C < Trnavsky Dunajska Streda 831115 Masnikovo C < Trnavsky Dunajska Streda 831123 Sasa C < Trnavsky Dunajska Streda 833631 Mala Luc C < Trnavsky Dunajska Streda 836508 Medvedov C < Trnavsky Dunajska Streda 837725 Mliecno C | Trnavsky Dunajska Streda 837725 Mliecno I Trnavsky Dunajska Streda 842958 Eliasovce C < Trnavsky Dunajska Streda 844250 Dolna Poton C < Trnavsky Dunajska Streda 852678 Rohovce C < Trnavsky Dunajska Streda 861791 Stvrtok na Ostrove C < Trnavsky Dunajska Streda 863955 Narad C < Trnavsky Dunajska Streda 865290 Trnavka C < Trnavsky Dunajska Streda 867861 Cukarska Paka C < Trnavsky Dunajska Streda 867870 Mala Paka C < Trnavsky Dunajska Streda 867888 Velka Paka C < Trnavsky Dunajska Streda 867951 Velke Blahovo C < Trnavsky Dunajska Streda 870013 Kyselica C < Trnavsky Dunajska Streda 870251 Nekyje na Ostrove C < Trnavsky Hlohovec 812102 Dolne Otrokovce C < Trnavsky Hlohovec 836729 Merasice C < Trnavsky Skalica 950076 Zahajne E | Trnavsky Skalica 950076 Zahajne C > Zilinsky Zilina 811904 Dolna Tizina C > Zilinsky Zilina 867667 Velka Cierna C Changes in week 21: Banskobystricky Detva 810363 Detva C | Banskobystricky Detva 810363 Detva I Banskobystricky Detva 810550 Detvianska Huta C | Banskobystricky Detva 830747 Latky E Banskobystricky Detva 812552 Dolny Tisovnik C | Banskobystricky Detva 858757 Stozok E Banskobystricky Detva 813478 Dubravy C < Banskobystricky Detva 819298 Hrinova C < Banskobystricky Detva 824437 Klokoc C < Banskobystricky Detva 829081 Korytarky I < Banskobystricky Detva 829099 Krivan I < Banskobystricky Detva 830747 Latky C < Banskobystricky Detva 847500 Podkrivan C < Banskobystricky Detva 856142 Slatinske Lazy C < Banskobystricky Detva 858757 Stozok C < Banskobystricky Detva 869350 Viglas C < Banskobystricky Zarnovica 835102 Mala Lehota C < Banskobystricky Zarnovica 867772 Velka Lehota C < > Kosicky Kosice - okolie 825409 Koksov-Baksa C > Kosicky Roznava 836681 Meliata C Kosicky Trebisov 806170 Brehov C < Kosicky Trebisov 819247 Hrcel C < Kosicky Trebisov 823686 Velky Kazimir C | Kosicky Trebisov 823686 Velky Kazimir E Kosicky Trebisov 830275 Kysta C < Kosicky Trebisov 834092 Luhyna C | Kosicky Trebisov 834092 Luhyna I Kosicky Trebisov 836842 Michalany C < Kosicky Trebisov 865303 Trnavka C < Kosicky Trebisov 875384 Maly Kazimir C | Kosicky Trebisov 875384 Maly Kazimir E Nitriansky Sala 839434 Neded C < Nitriansky Sala 860182 Sala C | Nitriansky Sala 860182 Sala I > Nitriansky Zlate Moravce 818682 Hostovce C > Nitriansky Zlate Moravce 820971 Velke Chrastany C > Nitriansky Zlate Moravce 836010 Mankovce C > Nitriansky Zlate Moravce 856282 Slepcany C > Nitriansky Zlate Moravce 874949 Knazice C Presovsky Humenne 806196 Brekov C < Presovsky Humenne 823317 Hazin nad Cirochou C < Presovsky Humenne 823325 Kamenica nad Cirochou C < Presovsky Humenne 823503 Kamienka C < Presovsky Humenne 832065 Lieskovec C < Presovsky Humenne 845311 Papin C < Presovsky Humenne 848662 Porubka C < Presovsky Humenne 850438 Pticie C < Presovsky Humenne 852856 Rovne C | Presovsky Humenne 853631 Ruska Poruba C Presovsky Humenne 853631 Ruska Poruba I < Presovsky Humenne 856568 Gruzovce C < Presovsky Humenne 856576 Slovenska Volova C < Presovsky Humenne 863971 Topolovka C < Presovsky Humenne 866253 Udavske C < Presovsky Humenne 869732 Vitazovce C < Presovsky Kezmarok 866156 Tvarozna C < Presovsky Presov 849502 Presov I | Presovsky Presov 849502 Presov C Presovsky Vranov nad Toplou 815748 Hanusovce nad Toplou C < Presovsky Vranov nad Toplou 841765 Nova Kelca C < > Trenciansky Banovce nad Bebravou 863203 Timoradza C Trenciansky Trencin 824879 Klucove I | Trenciansky Trencin 824879 Klucove C > Trenciansky Trencin 839639 Nemsova E > Trnavsky Dunajska Streda 809853 Cilizska Radvan C > Trnavsky Dunajska Streda 814113 Male Dvorniky C > Trnavsky Dunajska Streda 816710 Centofa C > Trnavsky Dunajska Streda 819581 Tone C > Trnavsky Dunajska Streda 831107 Maly Leg C > Trnavsky Dunajska Streda 831115 Masnikovo C > Trnavsky Dunajska Streda 836508 Medvedov C Trnavsky Dunajska Streda 837725 Mliecno I | Trnavsky Dunajska Streda 837725 Mliecno C > Trnavsky Dunajska Streda 842958 Eliasovce C > Trnavsky Dunajska Streda 852678 Rohovce C > Trnavsky Dunajska Streda 867870 Mala Paka C > Trnavsky Hlohovec 812102 Dolne Otrokovce C Trnavsky Skalica 950076 Zahajne C | Trnavsky Skalica 950076 Zahajne E Zilinsky Cadca 808512 Horelica I | Zilinsky Cadca 808512 Horelica C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 871184 Vysna Boca C Changes in week 22: Banskobystricky Detva 830747 Latky E | Banskobystricky Detva 824437 Klokoc E Banskobystricky Detva 858757 Stozok E | Banskobystricky Detva 829081 Korytarky I > Banskobystricky Detva 829099 Krivan I > Banskobystricky Detva 830747 Latky C > Banskobystricky Detva 847500 Podkrivan C > Banskobystricky Detva 856142 Slatinske Lazy C > Banskobystricky Detva 858757 Stozok C > Banskobystricky Detva 869350 Viglas C Kosicky Kosice - okolie 802611 Beniakovce C | Kosicky Kosice - okolie 802611 Beniakovce I Kosicky Kosice - okolie 813095 Teplicany C | Kosicky Kosice - okolie 813095 Teplicany E Kosicky Roznava 836681 Meliata C < > Nitriansky Nove Zamky 859940 Madarsky Svodin C > Nitriansky Zlate Moravce 802409 Beladice C > Nitriansky Zlate Moravce 809420 Cerveny Hradok C > Nitriansky Zlate Moravce 834718 Machulince C > Nitriansky Zlate Moravce 835722 Male Vozokany C > Nitriansky Zlate Moravce 862665 Tekovske Nemce C > Presovsky Snina 811033 Dlhe nad Cirochou E Presovsky Snina 825778 Kolonica I < Presovsky Snina 863530 Topola C < Presovsky Snina 866458 Ulicske Krive C < Presovsky Vranov nad Toplou 800309 Babie C < Presovsky Vranov nad Toplou 822931 Juskova Vola C < Presovsky Vranov nad Toplou 843814 Ondavske Matiasovce C < Presovsky Vranov nad Toplou 872326 Zamutov C | Presovsky Vranov nad Toplou 872326 Zamutov I > Trenciansky Partizanske 806978 Brodzany C > Trnavsky Dunajska Streda 831123 Sasa C > Trnavsky Dunajska Streda 844250 Dolna Poton C > Trnavsky Dunajska Streda 867888 Velka Paka C > Trnavsky Dunajska Streda 867951 Velke Blahovo C Zilinsky Liptovsky Mikulas 869830 Vlachy C < Changes in week 23: > Banskobystricky Detva 810550 Detvianska Huta C > Banskobystricky Poltar 819549 Hrnciarske Zaluzany C > Banskobystricky Velky Krtis 859508 Suche Brezovo C Banskobystricky Zvolen 844527 Ostra Luka C < Banskobystricky Zvolen 854417 Sasa C < Banskobystricky Zvolen 867845 Velka Luka C < > Banskobystricky Zvolen 873900 Zvolenska Slatina C > Bratislavsky Senec 823023 Kalinkovo C Kosicky Gelnica 836044 Margecany C | Kosicky Gelnica 836044 Margecany I Kosicky Gelnica 836052 Rolova Huta C < Kosicky Gelnica 849120 Prakovce C < Kosicky Gelnica 856819 Smolnicka Huta C < Kosicky Gelnica 862401 Svedlar C | Kosicky Gelnica 862401 Svedlar E Kosicky Kosice - okolie 802611 Beniakovce I < Kosicky Kosice - okolie 802875 Bidovce C < Kosicky Kosice - okolie 807150 Budimir C < Kosicky Kosice - okolie 807389 Bukovec C | Kosicky Kosice - okolie 807389 Bukovec E Kosicky Kosice - okolie 809934 Cizatice C < Kosicky Kosice - okolie 813079 Kostolany nad Hornadom C | Kosicky Kosice - okolie 813079 Kostolany nad Hornadom E Kosicky Kosice - okolie 813087 Mala Vieska C | Kosicky Kosice - okolie 813087 Mala Vieska E Kosicky Kosice - okolie 815306 Gynov C < Kosicky Kosice - okolie 819212 Hrasovik C | Kosicky Kosice - okolie 820555 Sokolany E Kosicky Kosice - okolie 820547 Bociar C < Kosicky Kosice - okolie 820555 Sokolany C < Kosicky Kosice - okolie 823732 Kecerovske Peklany C < Kosicky Kosice - okolie 823741 Kecerovsky Lipovec C < Kosicky Kosice - okolie 826049 Komarovce C < Kosicky Kosice - okolie 827631 Nizny Olcvar C < Kosicky Kosice - okolie 827673 Kosicky Klecenov C < Kosicky Kosice - okolie 828238 Kralovce C < Kosicky Kosice - okolie 830259 Kysak C < Kosicky Kosice - okolie 835137 Mala Lodina C < Kosicky Kosice - okolie 843768 Olsovany C < Kosicky Kosice - okolie 843997 Opina C < Kosicky Kosice - okolie 847046 Ploske C < Kosicky Kosice - okolie 854328 Byster C < Kosicky Kosice - okolie 854344 Zdoba C < Kosicky Kosice - okolie 854921 Sena C < Kosicky Kosice - okolie 856002 Slanec C < Kosicky Kosice - okolie 856037 Slanske Nove Mesto C < Kosicky Kosice - okolie 865460 Trstany C < Kosicky Kosice - okolie 867748 Velka Ida C < Kosicky Kosice - okolie 867811 Velka Lodina C < Kosicky Kosice - okolie 871231 Vysna Mysla C < Kosicky Michalovce 818577 Horovce C | Kosicky Michalovce 818577 Horovce X > Kosicky Roznava 836681 Meliata C > Kosicky Roznava 856258 Slavosovce C Kosicky Spisska Nova Ves 815781 Harichovce C < Kosicky Spisska Nova Ves 821209 Iliasovce C < Kosicky Spisska Nova Ves 857696 Spisske Vlachy C < > Nitriansky Levice 800571 Bajka C > Nitriansky Nove Zamky 813249 Dubnik C Nitriansky Sala 860182 Sala I | Nitriansky Sala 860182 Sala C > Nitriansky Topolcany 809292 Cermany C > Nitriansky Topolcany 839124 Mytna Nova Ves C > Nitriansky Topolcany 843083 Obsolovce C > Nitriansky Topolcany 849171 Prasice C > Nitriansky Zlate Moravce 802417 Pusty Chotar C > Nitriansky Zlate Moravce 826596 Kostolany pod Tribecom C > Nitriansky Zlate Moravce 830496 Ladice C > Nitriansky Zlate Moravce 833151 Lovce C > Nitriansky Zlate Moravce 836320 Martin nad Zitavou C > Nitriansky Zlate Moravce 839566 Nemcinany C > Nitriansky Zlate Moravce 839574 Rohoznica C > Nitriansky Zlate Moravce 843091 Obyce C > Nitriansky Zlate Moravce 863149 Tesare nad Zitavou C > Nitriansky Zlate Moravce 868761 Velke Vozokany C > Nitriansky Zlate Moravce 869317 Vieska nad Zitavou C > Nitriansky Zlate Moravce 874591 Zikava C Presovsky Bardejov 803375 Bogliarka C < Presovsky Bardejov 829625 Kruzlov C < Presovsky Bardejov 832260 Lipova C < Presovsky Bardejov 832961 Livov C < Presovsky Bardejov 832979 Livovska Huta C < Presovsky Bardejov 860506 Sarisske Cierne C < Presovsky Bardejov 862517 Tarnov C < > Presovsky Snina 806820 Brezovec C Presovsky Snina 850241 Prislop C | Presovsky Snina 850241 Prislop E Presovsky Snina 857793 Stakcinska Roztoka C < Presovsky Snina 866237 Ubla C | Presovsky Snina 866237 Ubla E Presovsky Vranov nad Toplou 813877 Durdos C | Presovsky Vranov nad Toplou 813877 Durdos I Presovsky Vranov nad Toplou 836397 Matiaska C | Presovsky Vranov nad Toplou 836397 Matiaska I Presovsky Vranov nad Toplou 841099 Nizny Hrusov C < > Presovsky Vranov nad Toplou 870315 Vranov nad Toplou C Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 807842 Hrusove C < Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 825085 Beckovska Vieska I | Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 823155 Kalnica C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 825085 Beckovska Vieska C Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 833398 Lubina C < > Trnavsky Dunajska Streda 812234 Dolny Bar C > Trnavsky Dunajska Streda 814121 Velke Dvorniky C > Trnavsky Dunajska Streda 816639 Beketfa C Trnavsky Dunajska Streda 819557 Dolny Stal I | Trnavsky Dunajska Streda 819557 Dolny Stal C > Trnavsky Dunajska Streda 820032 Hubice C > Trnavsky Dunajska Streda 828262 Etreho Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 828271 Jastrabie Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 833631 Mala Luc C > Trnavsky Dunajska Streda 861791 Stvrtok na Ostrove C > Trnavsky Dunajska Streda 863955 Narad C > Trnavsky Dunajska Streda 867861 Cukarska Paka C > Trnavsky Dunajska Streda 870251 Nekyje na Ostrove C > Trnavsky Hlohovec 836729 Merasice C > Trnavsky Senica 847178 Podbranc C Trnavsky Skalica 813354 Vidovany C < Trnavsky Trnava 872580 Zavar C | Trnavsky Trnava 872580 Zavar E Zilinsky Dolny Kubin 844438 Osadka E < > Zilinsky Namestovo 844047 Oravska Jasenica E > Zilinsky Namestovo 867357 Vanovka C Changes in week 24: > Banskobystricky Detva 813478 Dubravy E > Bratislavsky Malacky 821756 Jablonove I Kosicky Kosice - okolie 822434 Jasov E | Kosicky Kosice - okolie 822434 Jasov C Kosicky Roznava 855499 Silica C | Kosicky Roznava 855499 Silica E > Nitriansky Levice 816582 Hokovce C > Nitriansky Topolcany 800236 Ardanovce C > Nitriansky Topolcany 802468 Belince C > Nitriansky Topolcany 803006 Biskupova C > Nitriansky Topolcany 803162 Blesovce C > Nitriansky Topolcany 819981 Hrusovany C > Nitriansky Topolcany 840602 Nitrianska Blatnica C > Nitriansky Topolcany 847372 Podhradie C > Nitriansky Zlate Moravce 822621 Jedlove Kostolany C Presovsky Snina 850241 Prislop E < Presovsky Svidnik 827924 Kracunovce E < Presovsky Vranov nad Toplou 809217 Cemerne C | Presovsky Vranov nad Toplou 809217 Cemerne I > Trnavsky Dunajska Streda 816663 Mala Budafa C > Trnavsky Dunajska Streda 828289 Kluciarove Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 828297 Kralovicove Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 828301 Lesne Kracany C > Trnavsky Dunajska Streda 829986 Hedbeneete C > Trnavsky Dunajska Streda 865290 Trnavka C > Trnavsky Dunajska Streda 870013 Kyselica C > Trnavsky Skalica 813346 Vlckovany C > Trnavsky Skalica 813354 Vidovany C > Zilinsky Dolny Kubin 844438 Osadka E Changes in week 25: Banskobystricky Detva 813478 Dubravy E | Banskobystricky Detva 813478 Dubravy C Banskobystricky Detva 824437 Klokoc E | Banskobystricky Detva 824437 Klokoc C Presovsky Bardejov 834165 Lukov I | Presovsky Bardejov 834165 Lukov C Presovsky Svidnik 823759 Keckovce C < Presovsky Vranov nad Toplou 809217 Cemerne I < Presovsky Vranov nad Toplou 816094 Hermanovce nad Toplou C | Presovsky Vranov nad Toplou 816094 Hermanovce nad Toplou E > Trnavsky Dunajska Streda 816680 Posfa C > Trnavsky Dunajska Streda 816698 Stara Gala C > Trnavsky Dunajska Streda 816701 Velka Budafa C Zilinsky Namestovo 844047 Oravska Jasenica E | Zilinsky Namestovo 844047 Oravska Jasenica C Changes in week 26: Banskobystricky Rimavska Sobota 802191 Batka C < > Kosicky Kosice - okolie 856037 Slanske Nove Mesto C Kosicky Trebisov 868230 Velke Ozorovce C | Kosicky Trebisov 868230 Velke Ozorovce E Nitriansky Topolcany 818089 Horne Obdokovce C < > Presovsky Snina 841871 Nova Sedlica C Presovsky Snina 858471 Starina nad Cirochou C < Presovsky Snina 866237 Ubla E < Presovsky Svidnik 829790 Kukova C < > Trenciansky Prievidza 839850 Nevidzany C > Trenciansky Prievidza 851868 Raztocno C > Trenciansky Prievidza 867659 Velka Causa C > Zilinsky Dolny Kubin 857785 Srnacie C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 812714 Dovalovo C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 832472 Liptovska Sielnica I Zilinsky Ruzomberok 861201 Stiavnicka C | Zilinsky Ruzomberok 861201 Stiavnicka E Changes in week 27: Banskobystricky Velky Krtis 802212 Batorova C < Banskobystricky Velky Krtis 807010 Brusnik C < Banskobystricky Velky Krtis 819883 Hrusov C < Banskobystricky Velky Krtis 833568 Luboriecka C < Banskobystricky Velky Krtis 843687 Olovary C < Banskobystricky Velky Krtis 859001 Stredne Plachtince C < > Kosicky Kosice - okolie 802611 Beniakovce C Kosicky Kosice - okolie 820555 Sokolany E < Kosicky Michalovce 818577 Horovce X | Kosicky Michalovce 818577 Horovce C > Kosicky Roznava 809586 Cierna Lehota C > Kosicky Spisska Nova Ves 836389 Matejovce nad Hornadom C > Kosicky Trebisov 830275 Kysta C > Kosicky Trebisov 865303 Trnavka C Kosicky Trebisov 868230 Velke Ozorovce E | Kosicky Trebisov 868230 Velke Ozorovce C Nitriansky Nove Zamky 866431 Ulany nad Zitavou C < Nitriansky Sala 860182 Sala C | Nitriansky Sala 860182 Sala I > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C > Presovsky Presov 816051 Hendrichovce C Presovsky Snina 856835 Smolnik nad Cirochou C < Presovsky Svidnik 830542 Ladomirova C | Presovsky Svidnik 830542 Ladomirova I Presovsky Svidnik 833967 Lucka C | Presovsky Svidnik 833967 Lucka I Presovsky Svidnik 836427 Matovce C < Presovsky Svidnik 836761 Mestisko C < Presovsky Svidnik 836770 Micakovce C < Presovsky Svidnik 837687 Mirola C < Presovsky Svidnik 837741 Mlynarovce C < Presovsky Svidnik 840866 Nizna Pisana C | Presovsky Svidnik 841137 Nizny Komarnik I Presovsky Svidnik 841137 Nizny Komarnik C < Presovsky Svidnik 843415 Okruhle C | Presovsky Svidnik 843415 Okruhle I Presovsky Svidnik 851515 Rakovcik C | Presovsky Svidnik 851515 Rakovcik I Presovsky Vranov nad Toplou 816043 Hencovce C < Presovsky Vranov nad Toplou 816591 Holcikovce I < Trenciansky Banovce nad Bebravou 800805 Banovce nad Bebravou | Trenciansky Banovce nad Bebravou 800805 Banovce nad Bebravou Trenciansky Banovce nad Bebravou 802981 Biskupice C | Trenciansky Banovce nad Bebravou 802981 Biskupice I Trenciansky Banovce nad Bebravou 803677 Borcany C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 808202 Cimenna C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 809977 Cuklasovce C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 810673 Dezerice C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 810681 Vlckovo C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 812072 Dolne Nastice C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 813966 Dvorec C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 817864 Horne Drzkovce C | Trenciansky Banovce nad Bebravou 818135 Horne Ozorovce I Trenciansky Banovce nad Bebravou 818046 Horne Nastice C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 818135 Horne Ozorovce C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 821047 Chuda Lehota C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 831981 Libichava C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 835021 Mala Hradna C | Trenciansky Banovce nad Bebravou 835510 Male Hoste E Trenciansky Banovce nad Bebravou 835510 Male Hoste C | Trenciansky Banovce nad Bebravou 835528 Male Chlievany I Trenciansky Banovce nad Bebravou 835528 Male Chlievany C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 836796 Miezgovce C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 847585 Podluzany C | Trenciansky Banovce nad Bebravou 847852 Pochabany E Trenciansky Banovce nad Bebravou 847852 Pochabany C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 849332 Pravotice C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 850357 Prusy C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 853704 Ruskovce C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 860972 Sisov C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 863203 Timoradza C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 866407 Uhrovske Podhradie C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 867993 Velke Hoste E < Trenciansky Banovce nad Bebravou 868001 Velke Chlievany C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 873501 Zlatniky C < Trenciansky Banovce nad Bebravou 874990 Zitna C < Zilinsky Martin 839400 Necpaly C | Zilinsky Martin 839400 Necpaly I > Zilinsky Namestovo 803219 Bobrov C Changes in week 28: Banskobystricky Banska Bystrica 800473 Badin C | Banskobystricky Banska Bystrica 800473 Badin E Banskobystricky Banska Bystrica 800619 Balaze C | Banskobystricky Banska Bystrica 801062 Banska Bystrica E Banskobystricky Banska Bystrica 801062 Banska Bystrica C | Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova I Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova C < Banskobystricky Banska Bystrica 801283 Podlavice C < Banskobystricky Banska Bystrica 801381 Kremnicka C < Banskobystricky Banska Bystrica 801402 Salkova C < Banskobystricky Banska Bystrica 801411 Senica C < Banskobystricky Banska Bystrica 801429 Kyncelova C < Banskobystricky Banska Bystrica 801437 Nemce C < Banskobystricky Banska Bystrica 801453 Kostiviarska C < Banskobystricky Banska Bystrica 808334 Cacin C < Banskobystricky Banska Bystrica 809284 Cerin C < Banskobystricky Banska Bystrica 811718 Dolna Micina C < Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec C < Banskobystricky Banska Bystrica 812641 Donovaly C < Banskobystricky Banska Bystrica 813443 Dubravica C < Banskobystricky Banska Bystrica 815799 Harmanec C < Banskobystricky Banska Bystrica 816124 Hiadel C < Banskobystricky Banska Bystrica 817457 Horna Micina C < Banskobystricky Banska Bystrica 818160 Horne Prsany C < Banskobystricky Banska Bystrica 819603 Hrochot C < Banskobystricky Banska Bystrica 819671 Brusno C < Banskobystricky Banska Bystrica 819743 Hronsek C < Banskobystricky Banska Bystrica 828084 Kraliky C | Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova I Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova C < Banskobystricky Banska Bystrica 833657 Lucatin C < Banskobystricky Banska Bystrica 836605 Medzibrod C < Banskobystricky Banska Bystrica 838306 Molca C < Banskobystricky Banska Bystrica 838586 Mostenica I < Banskobystricky Banska Bystrica 844021 Oravce C | Banskobystricky Banska Bystrica 847411 Podkonice I Banskobystricky Banska Bystrica 847411 Podkonice C | Banskobystricky Banska Bystrica 848158 Poniky I Banskobystricky Banska Bystrica 847836 Pohronsky Bukovec C < Banskobystricky Banska Bystrica 848158 Poniky C < Banskobystricky Banska Bystrica 849073 Povraznik I < Banskobystricky Banska Bystrica 849782 Priechod C < Banskobystricky Banska Bystrica 854468 Becov C | Banskobystricky Banska Bystrica 856525 Slovenska Lupca I Banskobystricky Banska Bystrica 854476 Sebedin C | Banskobystricky Banska Bystrica 866423 Ulanka I Banskobystricky Banska Bystrica 854794 Selce C < Banskobystricky Banska Bystrica 856525 Slovenska Lupca C < Banskobystricky Banska Bystrica 858447 Stare Hory C < Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka C < Banskobystricky Banska Bystrica 859052 Strelniky C < Banskobystricky Banska Bystrica 861057 Spania Dolina C < Banskobystricky Banska Bystrica 862487 Tajov C < Banskobystricky Banska Bystrica 866423 Ulanka C < Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova C < Banskobystricky Poltar 859613 Susany E < Banskobystricky Velky Krtis 843903 Opatovska Nova Ves C | Banskobystricky Velky Krtis 843903 Opatovska Nova Ves I Banskobystricky Velky Krtis 848786 Zihlava C < > Kosicky Kosice - okolie 856002 Slanec I Kosicky Roznava 855499 Silica E | Kosicky Roznava 855499 Silica C Nitriansky Nitra 834408 Luzianky C < Nitriansky Sala 860182 Sala I | Nitriansky Sala 860182 Sala C Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < Presovsky Bardejov 801712 Bardejov C | Presovsky Bardejov 801712 Bardejov X > Trenciansky Ilava 813141 Dubnica nad Vahom E Zilinsky Dolny Kubin 836613 Medzibrodie nad Oravou C < > Zilinsky Zilina 800759 Banova C > Zilinsky Zilina 810851 Divinka C Changes in week 29: Banskobystricky Banska Bystrica 800473 Badin E | Banskobystricky Banska Bystrica 800473 Badin C > Banskobystricky Banska Bystrica 801283 Podlavice C > Banskobystricky Banska Bystrica 801381 Kremnicka I > Banskobystricky Banska Bystrica 801402 Salkova C > Banskobystricky Banska Bystrica 801411 Senica I > Banskobystricky Banska Bystrica 801429 Kyncelova C > Banskobystricky Banska Bystrica 811718 Dolna Micina C > Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec I > Banskobystricky Banska Bystrica 812641 Donovaly C > Banskobystricky Banska Bystrica 817457 Horna Micina C > Banskobystricky Banska Bystrica 818160 Horne Prsany C > Banskobystricky Banska Bystrica 819603 Hrochot C > Banskobystricky Banska Bystrica 833657 Lucatin E > Banskobystricky Banska Bystrica 836605 Medzibrod I > Banskobystricky Banska Bystrica 838586 Mostenica I > Banskobystricky Banska Bystrica 847836 Pohronsky Bukovec C Banskobystricky Banska Bystrica 856525 Slovenska Lupca I | Banskobystricky Banska Bystrica 856525 Slovenska Lupca C Banskobystricky Banska Bystrica 866423 Ulanka I | Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka I > Banskobystricky Banska Bystrica 861057 Spania Dolina I > Banskobystricky Banska Bystrica 862487 Tajov E > Banskobystricky Banska Bystrica 866423 Ulanka C > Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova I > Banskobystricky Poltar 823058 Hrabovo C Banskobystricky Revuca 855804 Skeresovo C < Banskobystricky Rimavska Sobota 804011 Bradno C < Banskobystricky Rimavska Sobota 807141 Budikovany C < Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany C | Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany E Banskobystricky Rimavska Sobota 834203 Lukovistia C < > Banskobystricky Velky Krtis 802212 Batorova C Banskobystricky Velky Krtis 809110 Celare C < Banskobystricky Velky Krtis 821012 Chrtany C < Banskobystricky Velky Krtis 848751 Potor C < Banskobystricky Velky Krtis 854522 Secianky C < Banskobystricky Velky Krtis 854816 Selce C < Banskobystricky Velky Krtis 868612 Velke Straciny C < Banskobystricky Velky Krtis 874302 Zelovce C < Nitriansky Nitra 819832 Sulany C < Nitriansky Nitra 870773 Ludovitova C < Nitriansky Nitra 874973 Zitavce C < > Nitriansky Nove Zamky 866431 Ulany nad Zitavou C Presovsky Bardejov 801712 Bardejov X | Presovsky Bardejov 801712 Bardejov C > Presovsky Humenne 853615 Ruska Kajna C > Presovsky Poprad 859923 Svit E Presovsky Snina 866440 Ulic E < Trnavsky Trnava 872580 Zavar E | Trnavsky Trnava 872580 Zavar C > Zilinsky Cadca 860018 Svrcinovec C Zilinsky Ruzomberok 861201 Stiavnicka E | Zilinsky Ruzomberok 861201 Stiavnicka C Zilinsky Ruzomberok 865991 Turik C | Zilinsky Ruzomberok 865991 Turik E Changes in week 30: Banskobystricky Banska Bystrica 801381 Kremnicka I | Banskobystricky Banska Bystrica 801381 Kremnicka C Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova I | Banskobystricky Banska Bystrica 828084 Kraliky I > Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova C Banskobystricky Banska Bystrica 848158 Poniky I | Banskobystricky Banska Bystrica 848158 Poniky C > Banskobystricky Banska Bystrica 849782 Priechod C Banskobystricky Banska Bystrica 862487 Tajov E | Banskobystricky Banska Bystrica 862487 Tajov C Banskobystricky Velky Krtis 815152 Glabusovce C < Banskobystricky Velky Krtis 823945 Kiarov C < Banskobystricky Velky Krtis 824135 Klenany C < Banskobystricky Velky Krtis 834963 Mala Calomija C < Banskobystricky Velky Krtis 835757 Male Zlievce C < Banskobystricky Velky Krtis 868833 Velke Zlievce C < Banskobystricky Velky Krtis 869295 Vieska C < Banskobystricky Velky Krtis 871770 Zahorce C | Banskobystricky Velky Krtis 871770 Zahorce I Presovsky Svidnik 811157 Dlhona C | Presovsky Svidnik 811157 Dlhona E Presovsky Svidnik 852864 Rovne C < Presovsky Svidnik 859737 Svidnicka C < Presovsky Svidnik 861171 Stefurov C < Presovsky Svidnik 866695 Vagrinec C < Presovsky Svidnik 871257 Vysna Pisana C | Presovsky Svidnik 871257 Vysna Pisana I Presovsky Svidnik 871524 Vysny Komarnik C < Presovsky Svidnik 871583 Vysny Orlik C < Presovsky Svidnik 874213 Zeleznik C < > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 819042 Hrachoviste C > Trnavsky Trnava 811220 Dobra Voda C > Trnavsky Trnava 833185 Dolne Lovcice C Trnavsky Trnava 872580 Zavar C | Trnavsky Trnava 872580 Zavar E Zilinsky Cadca 860018 Svrcinovec C < > Zilinsky Liptovsky Mikulas 869830 Vlachy C Changes in week 31: Changes in week 32: Changes in week 33: Banskobystricky Banska Bystrica 801062 Banska Bystrica E | Banskobystricky Banska Bystrica 800619 Balaze C Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova I | Banskobystricky Banska Bystrica 801062 Banska Bystrica C > Banskobystricky Banska Bystrica 801101 Sasova C Banskobystricky Banska Bystrica 801411 Senica I | Banskobystricky Banska Bystrica 801411 Senica C > Banskobystricky Banska Bystrica 801437 Nemce C > Banskobystricky Banska Bystrica 801453 Kostiviarska C > Banskobystricky Banska Bystrica 808334 Cacin C > Banskobystricky Banska Bystrica 809284 Cerin C Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec I | Banskobystricky Banska Bystrica 812251 Dolny Harmanec C > Banskobystricky Banska Bystrica 813443 Dubravica C > Banskobystricky Banska Bystrica 815799 Harmanec C > Banskobystricky Banska Bystrica 816124 Hiadel I > Banskobystricky Banska Bystrica 819671 Brusno C > Banskobystricky Banska Bystrica 819743 Hronsek C Banskobystricky Banska Bystrica 828084 Kraliky I | Banskobystricky Banska Bystrica 828084 Kraliky C Banskobystricky Banska Bystrica 833657 Lucatin E | Banskobystricky Banska Bystrica 833657 Lucatin C > Banskobystricky Banska Bystrica 838306 Molca C Banskobystricky Banska Bystrica 847411 Podkonice I | Banskobystricky Banska Bystrica 844021 Oravce C > Banskobystricky Banska Bystrica 847411 Podkonice C > Banskobystricky Banska Bystrica 849073 Povraznik I > Banskobystricky Banska Bystrica 854468 Becov C > Banskobystricky Banska Bystrica 854476 Sebedin C > Banskobystricky Banska Bystrica 854794 Selce C Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka I | Banskobystricky Banska Bystrica 858447 Stare Hory C Banskobystricky Banska Bystrica 861057 Spania Dolina I | Banskobystricky Banska Bystrica 858455 Turecka C > Banskobystricky Banska Bystrica 859052 Strelniky C > Banskobystricky Banska Bystrica 861057 Spania Dolina C Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova I | Banskobystricky Banska Bystrica 869899 Vlkanova C > Banskobystricky Detva 812552 Dolny Tisovnik C > Banskobystricky Revuca 855804 Skeresovo E Banskobystricky Rimavska Sobota 801691 Barca C < Banskobystricky Rimavska Sobota 802433 Belin C < Banskobystricky Velky Krtis 812153 Dolne Strhare C < Banskobystricky Velky Krtis 817597 Horna Strehova C < Banskobystricky Velky Krtis 820946 Chrastince C < Banskobystricky Velky Krtis 821292 Ipelske Predmostie C < Banskobystricky Velky Krtis 827801 Kovacovce C < Banskobystricky Velky Krtis 835692 Male Straciny C < Banskobystricky Velky Krtis 872440 Zavada C | Banskobystricky Velky Krtis 872440 Zavada I Banskobystricky Velky Krtis 873608 Zombor C < Banskobystricky Zarnovica 811971 Dolne Hamre C < > Banskobystricky Zvolen 856304 Rybare C Kosicky Kosice - okolie 813087 Mala Vieska E | Kosicky Kosice - okolie 813087 Mala Vieska C > Kosicky Kosice - okolie 815306 Gynov C Kosicky Kosice - okolie 856002 Slanec I | Kosicky Kosice - okolie 856002 Slanec C > Kosicky Michalovce 856444 Sliepkovce C > Kosicky Trebisov 819247 Hrcel C Kosicky Trebisov 823686 Velky Kazimir E | Kosicky Trebisov 823686 Velky Kazimir C > Kosicky Trebisov 836842 Michalany C Kosicky Trebisov 875384 Maly Kazimir E | Kosicky Trebisov 875384 Maly Kazimir C Nitriansky Nitra 800295 Velky Bab C < Nitriansky Nitra 862461 Tajna C < > Nitriansky Topolcany 818089 Horne Obdokovce C > Presovsky Presov 869171 Velky Slivnik C > Presovsky Snina 872849 Zboj C > Presovsky Svidnik 826278 Korejovce I Presovsky Svidnik 827959 Krajna Polana C | Presovsky Svidnik 827959 Krajna Polana I Presovsky Vranov nad Toplou 816094 Hermanovce nad Toplou E < > Trnavsky Dunajska Streda 812242 Mad C > Trnavsky Dunajska Streda 834599 Macov C > Zilinsky Dolny Kubin 836613 Medzibrodie nad Oravou C > Zilinsky Dolny Kubin 867608 Revisne C > Zilinsky Martin 827711 Kostany nad Turcom E Zilinsky Martin 839400 Necpaly I | Zilinsky Martin 839400 Necpaly C > Zilinsky Turcianske Teplice 809951 Cremosne C > Zilinsky Tvrdosin 866571 Oravske Hamre C > Zilinsky Tvrdosin 866580 Osada C > Zilinsky Zilina 823449 Kamenna Poruba C Changes in week 34: Banskobystricky Banska Bystrica 836605 Medzibrod I | Banskobystricky Banska Bystrica 836605 Medzibrod C Banskobystricky Krupina 812056 Dolne Mladonice C < > Banskobystricky Poltar 859613 Susany C Banskobystricky Velky Krtis 811513 Dolinka C < Banskobystricky Velky Krtis 818143 Horne Plachtince C < > Banskobystricky Zvolen 873705 Zvolen C > Kosicky Roznava 844934 Paca C > Nitriansky Levice 808571 Cajkov C > Nitriansky Levice 817571 Horna Sec C Nitriansky Nitra 800287 Maly Bab C < > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 833398 Lubina C > Zilinsky Martin 867268 Valentova C Changes in week 35: Banskobystricky Banska Bystrica 816124 Hiadel I | Banskobystricky Banska Bystrica 816124 Hiadel C > Banskobystricky Revuca 851833 Ratkovske Bystre C > Banskobystricky Zarnovica 867772 Velka Lehota C > Nitriansky Komarno 841901 Nova Straz C > Nitriansky Levice 868213 Velke Ludince C > Presovsky Svidnik 827924 Kracunovce C Presovsky Svidnik 841137 Nizny Komarnik I < Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 819042 Hrachoviste C < > Trenciansky Puchov 817007 Horenice C > Trenciansky Puchov 817015 Medne C > Trenciansky Puchov 817023 Horka C > Trenciansky Puchov 831077 Lednicke Rovne C Zilinsky Liptovsky Mikulas 832472 Liptovska Sielnica I | Zilinsky Liptovsky Mikulas 832472 Liptovska Sielnica C > Zilinsky Martin 830879 Lazany E Zilinsky Ruzomberok 865991 Turik E | Zilinsky Ruzomberok 865991 Turik C Changes in week 36: Changes in week 37: Banskobystricky Banska Bystrica 812641 Donovaly C | Banskobystricky Banska Bystrica 812641 Donovaly I Banskobystricky Rimavska Sobota 800040 Abovce C < Banskobystricky Velky Krtis 849324 Pravica C < Banskobystricky Velky Krtis 849723 Priboj C < Banskobystricky Velky Krtis 855162 Senne C < Banskobystricky Velky Krtis 870617 Vrbovka C < > Banskobystricky Zarnovica 835102 Mala Lehota C Bratislavsky Senec 838527 Most pri Bratislave C < > Kosicky Roznava 833991 Lucka C Nitriansky Nove Zamky 873152 Zemne C < Presovsky Svidnik 851515 Rakovcik I < > Zilinsky Liptovsky Mikulas 832618 Liptovsky Hradok C Zilinsky Martin 817988 Turcianske Jaseno C | Zilinsky Martin 817988 Turcianske Jaseno E > Zilinsky Martin 849839 Priekopa C > Zilinsky Martin 873926 Zabokreky C Zilinsky Namestovo 803219 Bobrov C < > Zilinsky Ruzomberok 834017 Lucky C Changes in week 38: Banskobystricky Velky Krtis 861812 Sula C < Banskobystricky Velky Krtis 864323 Trebusovce C < Banskobystricky Velky Krtis 867918 Velka Ves nad Iplom C < Banskobystricky Ziar nad Hronom 870846 Vyhne C < Nitriansky Nove Zamky 822451 Jasova C < > Nitriansky Nove Zamky 850870 Radava C Presovsky Svidnik 802425 Belejovce C < > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 819042 Hrachoviste C Zilinsky Martin 817988 Turcianske Jaseno E | Zilinsky Martin 817988 Turcianske Jaseno C Changes in week 39: Changes in week 40: Banskobystricky Banska Bystrica 812641 Donovaly I | Banskobystricky Banska Bystrica 812641 Donovaly C > Banskobystricky Krupina 812056 Dolne Mladonice C > Banskobystricky Zvolen 834181 Lukove C Bratislavsky Bratislava III 805866 Raca E | Bratislavsky Bratislava III 805866 Raca C Bratislavsky Senec 815594 Hamuliakovo C < > Kosicky Kosice - okolie 854344 Zdoba C > Kosicky Roznava 806391 Bretka C Kosicky Roznava 851965 Rejdova E | Kosicky Roznava 851965 Rejdova C Kosicky Sobrance 846082 Petrovce C | Kosicky Sobrance 846082 Petrovce E Nitriansky Nitra 835536 Male Chyndice C < Nitriansky Nitra 868019 Velke Chyndice C < > Nitriansky Nove Zamky 822451 Jasova C > Nitriansky Nove Zamky 873152 Zemne C Nitriansky Sala 874574 Ziharec C | Nitriansky Sala 869872 Vlcany C > Nitriansky Zlate Moravce 820962 Male Chrastany C > Trnavsky Senica 850021 Prievaly E Zilinsky Liptovsky Mikulas 869830 Vlachy C < Changes in week 41: Banskobystricky Poltar 859613 Susany C | Banskobystricky Poltar 859613 Susany E > Banskobystricky Zarnovica 811971 Dolne Hamre C Bratislavsky Malacky 859320 Mast I C < Bratislavsky Malacky 868191 Velke Levare C | Bratislavsky Malacky 871818 Hrube luky C Bratislavsky Malacky 871826 Zahorska Ves C < Bratislavsky Senec 835811 Patov C < > Kosicky Kosice - okolie 867811 Velka Lodina C > Nitriansky Komarno 836036 Marcelova C > Nitriansky Sala 874574 Ziharec C > Trenciansky Trencin 818216 Horne Srnie E > Trenciansky Trencin 845990 Petrova Lehota C > Trenciansky Trencin 873063 Zemianske Lieskove C > Trnavsky Dunajska Streda 824887 Klucovec C > Zilinsky Cadca 860018 Svrcinovec C Zilinsky Tvrdosin 866571 Oravske Hamre C < Zilinsky Tvrdosin 866580 Osada C < Changes in week 42: Changes in week 43: Changes in week 44: > Banskobystricky Rimavska Sobota 829676 Kruzno C > Banskobystricky Velky Krtis 807010 Brusnik C Banskobystricky Velky Krtis 867641 Velka Calomija C < Banskobystricky Zarnovica 811971 Dolne Hamre C < > Banskobystricky Ziar nad Hronom 870846 Vyhne I Bratislavsky Malacky 821888 Jakubov I | Bratislavsky Malacky 821888 Jakubov C Bratislavsky Malacky 835625 Male Levare C < Bratislavsky Malacky 836079 Marianka C < Bratislavsky Malacky 846791 Plavecky Mikulas C < Bratislavsky Malacky 846813 Plavecky Stvrtok C < Bratislavsky Malacky 852716 Rohoznik C < Bratislavsky Malacky 857335 Solosnica C < > Bratislavsky Malacky 868191 Velke Levare C Bratislavsky Malacky 872679 Zavod C < Bratislavsky Malacky 873586 Zohor C < Bratislavsky Senec 821438 Farna C < Bratislavsky Senec 821446 Ivanka pri Dunaji C < > Kosicky Kosice - okolie 827649 Vysny Olcvar C > Kosicky Kosice - okolie 843768 Olsovany C > Kosicky Michalovce 855171 Senne C > Nitriansky Komarno 808679 Calovec C > Nitriansky Komarno 816612 Dolne Holiare C > Nitriansky Komarno 870081 Batorove Kosihy C Nitriansky Nove Zamky 853283 Ruban C < Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < > Nitriansky Zlate Moravce 809675 Cierne Klacany C > Presovsky Bardejov 803375 Bogliarka C Presovsky Levoca 831859 Levoca C | Presovsky Levoca 831859 Levoca I > Presovsky Presov 820709 Chmelov C Presovsky Svidnik 823546 Kapisova C | Presovsky Svidnik 823546 Kapisova E > Presovsky Svidnik 823759 Keckovce I > Presovsky Vranov nad Toplou 871621 Vysny Zipov C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 807842 Hrusove C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 873080 Zemianske Podhradie C Trenciansky Povazska Bystrica 815926 Hatne C < > Trenciansky Puchov 838535 Mostiste C > Trnavsky Dunajska Streda 803022 Blahova C > Trnavsky Dunajska Streda 864731 Trhova Hradska C > Trnavsky Piestany 820041 Hubina C > Trnavsky Piestany 869236 Tapkove C > Trnavsky Piestany 869244 Vesele C Zilinsky Cadca 860018 Svrcinovec C < Zilinsky Liptovsky Mikulas 821179 Ilanovo C | Zilinsky Liptovsky Mikulas 821179 Ilanovo I > Zilinsky Namestovo 803219 Bobrov C > Zilinsky Tvrdosin 866571 Oravske Hamre C > Zilinsky Tvrdosin 866580 Osada C > Zilinsky Tvrdosin 950106 Ticha dolina C Changes in week 45: Banskobystricky Velky Krtis 838756 Mula C < Bratislavsky Senec 808881 Cataj C < Bratislavsky Senec 819867 Hruby Sur C < Kosicky Gelnica 837890 Mnisek nad Hnilcom C | Kosicky Gelnica 837890 Mnisek nad Hnilcom X Kosicky Kosice - okolie 813095 Teplicany E | Kosicky Kosice - okolie 813095 Teplicany C > Nitriansky Nove Zamky 810169 Dedinka E > Nitriansky Nove Zamky 853283 Ruban C > Presovsky Levoca 841030 Nizne Repase E > Presovsky Levoca 864021 Torysky E > Presovsky Levoca 872458 Zavada E > Presovsky Levoca 950165 Dvorce C Presovsky Svidnik 820393 Hunkovce C < > Trenciansky Povazska Bystrica 815926 Hatne C Changes in week 46: > Banskobystricky Rimavska Sobota 802191 Batka C Bratislavsky Senec 820407 Hurbanova Ves C | Bratislavsky Senec 821438 Farna C Bratislavsky Senec 828203 Kralova pri Senci C < Bratislavsky Senec 851922 Novy Svet C | Bratislavsky Senec 851922 Novy Svet I > Kosicky Kosice - okolie 854328 Byster C > Kosicky Roznava 800252 Ardovo C Kosicky Sobrance 846082 Petrovce E | Kosicky Sobrance 846082 Petrovce C > Nitriansky Zlate Moravce 839841 Nevidzany C Presovsky Svidnik 829935 Kurimka C | Presovsky Svidnik 829790 Kukova C Presovsky Vranov nad Toplou 871621 Vysny Zipov C < > Trnavsky Dunajska Streda 844284 Vieska C > Trnavsky Dunajska Streda 950114 Poteho osada C Changes in week 47: > Bratislavsky Malacky 829773 Kuchyna C > Bratislavsky Malacky 836079 Marianka C Bratislavsky Malacky 868191 Velke Levare C | Bratislavsky Malacky 868191 Velke Levare E > Bratislavsky Malacky 871800 Bystricka hora C > Bratislavsky Senec 821446 Ivanka pri Dunaji C Bratislavsky Senec 838519 Studene C < Bratislavsky Senec 841838 Nova Lipnica C < Bratislavsky Senec 851931 Reca C < Bratislavsky Senec 868850 Maly Biel C < Bratislavsky Senec 869945 Vlky C < Kosicky Gelnica 836044 Margecany I | Kosicky Gelnica 836044 Margecany C Presovsky Levoca 831859 Levoca I | Presovsky Levoca 831859 Levoca C > Presovsky Snina 850241 Prislop C > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 858251 Stara Tura I > Zilinsky Dolny Kubin 812315 Dolny Kubin C Zilinsky Liptovsky Mikulas 832618 Liptovsky Hradok C < Changes in week 48: Bratislavsky Senec 821446 Ivanka pri Dunaji C < > Kosicky Gelnica 836052 Rolova Huta C > Kosicky Kosice - okolie 867748 Velka Ida I Kosicky Roznava 809586 Cierna Lehota C < > Nitriansky Komarno 837954 Moca C > Nitriansky Zlate Moravce 874957 Opatovce C > Presovsky Poprad 840963 Nizna Sunava C > Presovsky Snina 824151 Klenova C Presovsky Svidnik 811157 Dlhona E < Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 858251 Stara Tura I | Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 858251 Stara Tura C Changes in week 49: > Bratislavsky Senec 821446 Ivanka pri Dunaji C > Kosicky Roznava 809586 Cierna Lehota C Presovsky Presov 854972 Seniakovce I | Presovsky Presov 854972 Seniakovce C > Presovsky Sabinov 950157 Blazov C Presovsky Snina 850241 Prislop C | Presovsky Snina 850241 Prislop E Presovsky Svidnik 811351 Dobroslava C | Presovsky Svidnik 811351 Dobroslava E Trenciansky Banovce nad Bebravou 835528 Male Chlievany I | Trenciansky Banovce nad Bebravou 835528 Male Chlievany C > Trenciansky Prievidza 840726 Nitrianske Sucany C > Trenciansky Puchov 818551 Horovce C > Trenciansky Puchov 821161 Ihriste C Zilinsky Cadca 866083 Turzovka C | Zilinsky Cadca 866083 Turzovka E > Zilinsky Dolny Kubin 812455 Kubinska Hola C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 832618 Liptovsky Hradok C Changes in week 50: Banskobystricky Revuca 859044 Strelnice C < Bratislavsky Senec 821446 Ivanka pri Dunaji C < > Nitriansky Komarno 816621 Horne Holiare C Nitriansky Topolcany 863114 Tesare C | Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany I Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany C < Presovsky Kezmarok 816884 Holumnica C | Presovsky Kezmarok 816884 Holumnica I Presovsky Snina 850241 Prislop E < > Trnavsky Dunajska Streda 800406 Bac C > Trnavsky Dunajska Streda 818364 Sulany C > Trnavsky Dunajska Streda 830003 Lider Tejed C Changes in week 51: Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova C < > Banskobystricky Revuca 859044 Strelnice I > Banskobystricky Rimavska Sobota 844918 Ozdany E Banskobystricky Ziar nad Hronom 870846 Vyhne I | Banskobystricky Ziar nad Hronom 870846 Vyhne C Kosicky Kosice IV 827118 Juzne Mesto C | Kosicky Kosice IV 827118 Juzne Mesto E Nitriansky Topolcany 839558 Nemcice C < > Presovsky Humenne 869732 Vitazovce C Presovsky Kezmarok 858871 Strazky C | Presovsky Kezmarok 858871 Strazky I Presovsky Svidnik 823546 Kapisova E < Presovsky Svidnik 829641 Kruzlova C | Presovsky Svidnik 829641 Kruzlova I > Trenciansky Puchov 811521 Dolna Breznica C Changes in week 52: Nitriansky Topolcany 864056 Tovarniky C < > Presovsky Svidnik 851515 Rakovcik C > Trnavsky Dunajska Streda 830011 Podafa C > Trnavsky Dunajska Streda 830020 Toborete C > Trnavsky Dunajska Streda 836788 Mierovo C Zilinsky Liptovsky Mikulas 832618 Liptovsky Hradok C <

2012

Changes in week 01: > Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova I > Bratislavsky Malacky 871826 Zahorska Ves E > Nitriansky Nove Zamky 802301 Bela C > Nitriansky Nove Zamky 810711 Diva C > Nitriansky Nove Zamky 822515 Jatov C > Nitriansky Nove Zamky 836834 Michal nad Zitavou C > Nitriansky Nove Zamky 869902 Vlkas C > Nitriansky Sala 839434 Neded C > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C > Presovsky Presov 854727 Sucha Dolina E > Zilinsky Liptovsky Mikulas 832618 Liptovsky Hradok C Changes in week 02: Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova I | Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova C Banskobystricky Ziar nad Hronom 856045 Slaska C | Banskobystricky Ziar nad Hronom 856045 Slaska I Bratislavsky Malacky 846775 Plavecke Podhradie C < > Bratislavsky Senec 835811 Patov C Nitriansky Sala 839434 Neded C < Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < Presovsky Presov 854727 Sucha Dolina E | Presovsky Presov 854727 Sucha Dolina C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 867527 Vazec C Zilinsky Turcianske Teplice 856649 Slovenske Pravno C < Changes in week 03: Banskobystricky Revuca 821055 Chvalova C < Banskobystricky Revuca 859044 Strelnice I | Banskobystricky Revuca 859044 Strelnice C Banskobystricky Ziar nad Hronom 856045 Slaska I | Banskobystricky Ziar nad Hronom 856045 Slaska C > Kosicky Kosice - okolie 827673 Kosicky Klecenov C > Kosicky Trebisov 806170 Brehov C > Nitriansky Nitra 800287 Maly Bab E > Nitriansky Nove Zamky 833258 Luba C > Nitriansky Nove Zamky 879711 Maly Kyr C Nitriansky Topolcany 847372 Podhradie C < Nitriansky Topolcany 849171 Prasice C < Nitriansky Topolcany 860310 Salgovce C < Presovsky Kezmarok 835901 Maly Slavkov C | Presovsky Kezmarok 835901 Maly Slavkov I > Trnavsky Hlohovec 845591 Pastuchov C Changes in week 04: Banskobystricky Rimavska Sobota 844918 Ozdany E | Banskobystricky Rimavska Sobota 844918 Ozdany C Banskobystricky Velky Krtis 809365 Cervenany C < Bratislavsky Senec 851922 Novy Svet I < Kosicky Kosice - okolie 867748 Velka Ida I | Kosicky Kosice - okolie 867748 Velka Ida C > Kosicky Spisska Nova Ves 825760 Kolinovce C > Presovsky Bardejov 832260 Lipova C Presovsky Svidnik 859125 Strocin C | Presovsky Svidnik 859125 Strocin I > Trenciansky Banovce nad Bebravou 867993 Velke Hoste E > Trenciansky Prievidza 840751 Racice C > Trnavsky Dunajska Streda 803430 Bohelov C Zilinsky Dolny Kubin 844438 Osadka E < Changes in week 05: > Banskobystricky Revuca 821055 Chvalova C Bratislavsky Senec 837628 Miloslavov C < Nitriansky Nitra 834050 Martinova C < > Presovsky Presov 830119 Kvacany C > Presovsky Svidnik 836427 Matovce E > Zilinsky Liptovsky Mikulas 845671 Pavcina Lehota C > Zilinsky Zilina 870307 Vranie C Changes in week 06: Banskobystricky Detva 829081 Korytarky I | Banskobystricky Detva 829081 Korytarky C Banskobystricky Revuca 802280 Behynce C | Banskobystricky Revuca 802280 Behynce I Banskobystricky Revuca 814865 Gemer C | Banskobystricky Revuca 814954 Gemerska Ves I Banskobystricky Revuca 814954 Gemerska Ves C | Banskobystricky Revuca 821055 Chvalova E Banskobystricky Revuca 814997 Gemersky Milhost C < Banskobystricky Revuca 815004 Jelsavska Teplica C < Banskobystricky Revuca 815039 Mikolcany C < Banskobystricky Revuca 815047 Novacany C < Banskobystricky Revuca 819468 Hrlica C < Banskobystricky Revuca 820091 Hucin C < Banskobystricky Revuca 821055 Chvalova C < Banskobystricky Revuca 831841 Levkuska C | Banskobystricky Revuca 831841 Levkuska I Banskobystricky Revuca 838772 Muran C < Banskobystricky Revuca 844829 Otrocok C | Banskobystricky Revuca 847984 Polina E Banskobystricky Revuca 847020 Ploske C | Banskobystricky Revuca 851698 Rasice E Banskobystricky Revuca 847984 Polina C < Banskobystricky Revuca 850225 Prihradzany C < Banskobystricky Revuca 851698 Rasice C < Banskobystricky Revuca 851752 Ratkova C < Banskobystricky Revuca 851761 Repistia C < Banskobystricky Revuca 851809 Sasa C < Banskobystricky Revuca 854166 Brusnik C < Banskobystricky Revuca 854182 Rybnik nad Turcom C < Banskobystricky Revuca 855545 Sirk C < Banskobystricky Revuca 858498 Starna C | Banskobystricky Revuca 858498 Starna E Banskobystricky Revuca 859044 Strelnice C | Banskobystricky Revuca 859044 Strelnice E Banskobystricky Revuca 860981 Sivetice C | Banskobystricky Revuca 869643 Visnove E Banskobystricky Revuca 865940 Turcok C < Banskobystricky Revuca 869643 Visnove C < Banskobystricky Revuca 874361 Ziar C < Banskobystricky Zarnovica 874019 Zarnovicka Huta C < > Bratislavsky Pezinok 839019 Grinava C > Nitriansky Levice 802760 Besa C > Nitriansky Levice 812544 Dolny Pial C > Nitriansky Levice 818437 Horny Pial C > Nitriansky Levice 821250 Ina C > Nitriansky Levice 829455 Velke Krskany C > Nitriansky Levice 865648 Tupa C > Nitriansky Levice 871389 Vysne nad Hronom C Nitriansky Nove Zamky 809021 Cechy C < Nitriansky Nove Zamky 832251 Ondrochov C < > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C Nitriansky Topolcany 803006 Biskupova C < > Nitriansky Topolcany 827843 Kovarce C > Presovsky Kezmarok 950122 Lubicke Kupele C Presovsky Poprad 836371 Matejovce I | Presovsky Poprad 836371 Matejovce C Presovsky Svidnik 811351 Dobroslava E < Presovsky Svidnik 871257 Vysna Pisana I < > Trenciansky Trencin 837873 Mnichova Lehota E > Trenciansky Trencin 838608 Dolne Motesice C > Trenciansky Trencin 845957 Petovka C > Trenciansky Trencin 855600 Skala C > Trnavsky Piestany 812480 Dolny Lopasov C > Trnavsky Piestany 845825 Pecenady C > Zilinsky Dolny Kubin 844438 Osadka C Changes in week 07: Banskobystricky Detva 829099 Krivan I | Banskobystricky Detva 829099 Krivan C > Bratislavsky Senec 802735 Bernolakovo E > Kosicky Kosice - okolie 802875 Bidovce C Nitriansky Sala 860182 Sala C | Nitriansky Sala 860182 Sala I Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany I | Nitriansky Topolcany 863548 Topolcany C Presovsky Kezmarok 835901 Maly Slavkov I | Presovsky Kezmarok 835901 Maly Slavkov C Presovsky Kezmarok 863998 Toporec C < Presovsky Kezmarok 867837 Velka Lomnica C < Presovsky Svidnik 871214 Vysna Jedlova C < > Presovsky Vranov nad Toplou 816094 Hermanovce nad Toplou C > Presovsky Vranov nad Toplou 841099 Nizny Hrusov C > Presovsky Vranov nad Toplou 843814 Ondavske Matiasovce C > Presovsky Vranov nad Toplou 861138 Stefanovce C > Trenciansky Banovce nad Bebravou 815489 Otrhanky C > Trnavsky Trnava 822230 Jarna C Trnavsky Trnava 833185 Dolne Lovcice C < > Zilinsky Martin 802654 Benice I > Zilinsky Martin 870650 Vrutky I Changes in week 08: Nitriansky Nove Zamky 810169 Dedinka E | Nitriansky Nove Zamky 810169 Dedinka C > Nitriansky Nove Zamky 875163 Horny chotar C > Nitriansky Topolcany 849171 Prasice C > Nitriansky Topolcany 864056 Tovarniky C > Nitriansky Zlate Moravce 870153 Volkovce C > Presovsky Bardejov 824925 Klusov C Presovsky Levoca 857777 Spissky Stvrtok C | Presovsky Levoca 857777 Spissky Stvrtok X Zilinsky Ruzomberok 832693 Liptovsky Michal C | Zilinsky Ruzomberok 832693 Liptovsky Michal E Zilinsky Ruzomberok 848719 Potok C < Zilinsky Ruzomberok 862444 Svosov I < Zilinsky Ruzomberok 867233 Valaska Dubova C | Zilinsky Ruzomberok 867233 Valaska Dubova I Changes in week 09: > Bratislavsky Senec 803065 Blatne C > Bratislavsky Senec 828203 Kralova pri Senci C > Bratislavsky Senec 835803 Malinovo C > Kosicky Spisska Nova Ves 815781 Harichovce C > Nitriansky Nitra 834408 Luzianky E Nitriansky Nove Zamky 840734 Nitriansky Hradok C < Nitriansky Sala 860182 Sala I | Nitriansky Sala 860182 Sala C > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C > Nitriansky Zlate Moravce 818631 Hostie C Presovsky Kezmarok 858871 Strazky I | Presovsky Kezmarok 858871 Strazky C Presovsky Svidnik 822906 Jurkova Vola C < Zilinsky Ruzomberok 832693 Liptovsky Michal E | Zilinsky Ruzomberok 832693 Liptovsky Michal C > Zilinsky Ruzomberok 862444 Svosov I Zilinsky Ruzomberok 867233 Valaska Dubova I | Zilinsky Ruzomberok 867233 Valaska Dubova C Changes in week 10: > Banskobystricky Zarnovica 811971 Dolne Hamre C > Kosicky Roznava 814938 Gemerska Poloma C > Kosicky Roznava 821721 Jablonov nad Turnou C Kosicky Trebisov 834092 Luhyna I | Kosicky Trebisov 834092 Luhyna C Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < > Nitriansky Topolcany 826111 Koniarovce E > Nitriansky Topolcany 839558 Nemcice C Presovsky Kezmarok 844641 Osturna C < > Presovsky Kezmarok 866156 Tvarozna E Presovsky Levoca 857777 Spissky Stvrtok X | Presovsky Levoca 857777 Spissky Stvrtok C Trenciansky Banovce nad Bebravou 835528 Male Chlievany C | Trenciansky Banovce nad Bebravou 835528 Male Chlievany I > Trnavsky Dunajska Streda 818356 Horny Bar C Zilinsky Martin 802654 Benice I | Zilinsky Martin 802654 Benice C Zilinsky Martin 870650 Vrutky I | Zilinsky Martin 870650 Vrutky C > Zilinsky Turcianske Teplice 853526 Rudno C > Zilinsky Turcianske Teplice 856649 Slovenske Pravno E > Zilinsky Zilina 818381 Horny Hricov C Changes in week 11: > Banskobystricky Krupina 814083 Dvorniky C > Bratislavsky Senec 808881 Cataj C > Bratislavsky Senec 819867 Hruby Sur C > Bratislavsky Senec 820407 Hurbanova Ves C > Bratislavsky Senec 820865 Chorvatsky Grob E > Bratislavsky Senec 837628 Miloslavov C > Bratislavsky Senec 841838 Nova Lipnica C > Bratislavsky Senec 851922 Novy Svet C > Bratislavsky Senec 851931 Reca C > Bratislavsky Senec 865958 Turen C > Bratislavsky Senec 865966 Zonc C > Bratislavsky Senec 868850 Maly Biel C Nitriansky Topolcany 867926 Velke Bedzany I | Nitriansky Topolcany 867926 Velke Bedzany C > Presovsky Kezmarok 950131 Ruskinovce C Trnavsky Trnava 872580 Zavar E | Trnavsky Trnava 872580 Zavar C Changes in week 12: > Nitriansky Topolcany 834076 Ludanice E > Nitriansky Zlate Moravce 808792 Caradice C Presovsky Kezmarok 809446 Cerveny Klastor C < Presovsky Kezmarok 834734 Majere C < Presovsky Kezmarok 851612 Rakusy C | Presovsky Kezmarok 851612 Rakusy I Presovsky Kezmarok 856550 Slovenska Ves C | Presovsky Kezmarok 857378 Spisska Bela I Presovsky Kezmarok 857378 Spisska Bela C < Presovsky Kezmarok 869937 Vlkovce C | Presovsky Kezmarok 869937 Vlkovce I Presovsky Kezmarok 870447 Vrbov C < Presovsky Kezmarok 873951 Zakovce C < > Trenciansky Prievidza 821977 Jalovec C > Zilinsky Dolny Kubin 847861 Pokryvac C > Zilinsky Zilina 874604 Zilina C Changes in week 13: > Nitriansky Zlate Moravce 820792 Choca C > Presovsky Poprad 870820 Vydrnik C > Trenciansky Partizanske 822132 Janova Ves C Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske C | Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske E > Trenciansky Prievidza 840742 Dvorniky nad Nitricou C Zilinsky Turcianske Teplice 856649 Slovenske Pravno E | Zilinsky Turcianske Teplice 856649 Slovenske Pravno C Changes in week 14: > Banskobystricky Krupina 874558 Zibritov C > Banskobystricky Velky Krtis 859001 Stredne Plachtince C > Kosicky Kosice - okolie 820547 Bociar C > Kosicky Kosice - okolie 843857 Opatka C > Nitriansky Komarno 851141 Virt C > Nitriansky Nitra 840599 Maly Cetin C Nitriansky Topolcany 866539 Urmince C < Presovsky Vranov nad Toplou 801640 Banske I | Presovsky Vranov nad Toplou 801640 Banske C Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske E < > Trenciansky Prievidza 823520 Kanianka E > Trenciansky Puchov 830151 Kvasov C > Trenciansky Puchov 870811 Vydrna C > Trnavsky Dunajska Streda 842991 Vojtechovce C > Trnavsky Trnava 833185 Dolne Lovcice C Zilinsky Tvrdosin 866571 Oravske Hamre C < Changes in week 15: > Bratislavsky Senec 841731 Dedinka pri Dunaji C > Kosicky Kosice - okolie 819212 Hrasovik C > Nitriansky Topolcany 857297 Solcianky C > Nitriansky Zlate Moravce 870161 Zavada C > Presovsky Svidnik 871214 Vysna Jedlova C > Trenciansky Povazska Bystrica 848832 Povazska Bystrica C > Trnavsky Dunajska Streda 842974 Tonkovce C > Trnavsky Trnava 862266 Valtov Sur C > Trnavsky Trnava 862274 Velke Surovce I C > Trnavsky Trnava 862282 Zemianske Surovce C > Trnavsky Trnava 862291 Velke Surovce II C > Trnavsky Trnava 867462 Varov Sur C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 832855 Liptovsky Peter C > Zilinsky Martin 807664 Bystricka C > Zilinsky Martin 824089 Klastor pod Znievom I Changes in week 16: Banskobystricky Velky Krtis 856606 Slovenske Klacany C < > Banskobystricky Ziar nad Hronom 816191 Hlinik nad Hronom C Kosicky Trebisov 800414 Backa C < Kosicky Trebisov 801674 Mala Bara C < Kosicky Trebisov 801682 Velka Bara C < Kosicky Trebisov 802905 Biel C < Kosicky Trebisov 803332 Svata Maria C < Kosicky Trebisov 803561 Bol C < Kosicky Trebisov 803847 Borsa C < Kosicky Trebisov 803944 Botany C < Kosicky Trebisov 809331 Cernochov C < Kosicky Trebisov 809551 Cierna C < Kosicky Trebisov 809594 Cierna nad Tisou C < Kosicky Trebisov 811181 Dobra C < Kosicky Trebisov 830500 Ladmovce C < Kosicky Trebisov 831263 Kapona C < Kosicky Trebisov 831271 Leles C < Kosicky Trebisov 835706 Male Trakany C < Kosicky Trebisov 835854 Maly Hores C < Kosicky Trebisov 835862 Maly Kamenec C < Kosicky Trebisov 847895 Polany C < Kosicky Trebisov 849677 Pribenik C < Kosicky Trebisov 850845 Rad C < Kosicky Trebisov 857319 Solnicka C < Kosicky Trebisov 857343 Nova Vieska pri Bodrogu C < Kosicky Trebisov 857351 Somotor C < Kosicky Trebisov 857360 Vec C < Kosicky Trebisov 858889 Strazne C < Kosicky Trebisov 858960 Klin nad Bodrogom C < Kosicky Trebisov 858978 Streda nad Bodrogom C < Kosicky Trebisov 859885 Svinice C < Kosicky Trebisov 868698 Velke Trakany C < Kosicky Trebisov 869007 Velky Hores C < Kosicky Trebisov 869015 Velky Kamenec C < Kosicky Trebisov 870005 Vojka C < Kosicky Trebisov 872393 Zatin C < Kosicky Trebisov 873161 Zemplin C < Kosicky Trebisov 875376 Pavlovo C < Kosicky Trebisov 950025 Novy Hores C < > Nitriansky Topolcany 847372 Podhradie C Presovsky Kezmarok 800074 Abrahamovce C < Presovsky Kezmarok 816884 Holumnica I | Presovsky Kezmarok 816884 Holumnica C > Trenciansky Partizanske 824101 Klatova Nova Ves C > Trenciansky Povazska Bystrica 818402 Horny Lieskov C > Trenciansky Prievidza 849294 Pravenec C Changes in week 17: Banskobystricky Banska Stiavnica 849448 Prencov I | Banskobystricky Banska Stiavnica 849448 Prencov C > Banskobystricky Velky Krtis 809365 Cervenany C > Kosicky Trebisov 800414 Backa C > Kosicky Trebisov 801674 Mala Bara C > Kosicky Trebisov 801682 Velka Bara C > Kosicky Trebisov 802905 Biel E > Kosicky Trebisov 803332 Svata Maria C > Kosicky Trebisov 803561 Bol C > Kosicky Trebisov 803847 Borsa C > Kosicky Trebisov 809331 Cernochov C > Kosicky Trebisov 809551 Cierna C > Kosicky Trebisov 809594 Cierna nad Tisou C > Kosicky Trebisov 811181 Dobra C > Kosicky Trebisov 830500 Ladmovce C > Kosicky Trebisov 831263 Kapona C > Kosicky Trebisov 831271 Leles C > Kosicky Trebisov 835706 Male Trakany C > Kosicky Trebisov 835854 Maly Hores C > Kosicky Trebisov 835862 Maly Kamenec C > Kosicky Trebisov 847895 Polany C > Kosicky Trebisov 849677 Pribenik C > Kosicky Trebisov 850845 Rad C > Kosicky Trebisov 857319 Solnicka C > Kosicky Trebisov 857343 Nova Vieska pri Bodrogu C > Kosicky Trebisov 857351 Somotor C > Kosicky Trebisov 857360 Vec C > Kosicky Trebisov 858889 Strazne C > Kosicky Trebisov 858960 Klin nad Bodrogom C > Kosicky Trebisov 858978 Streda nad Bodrogom C > Kosicky Trebisov 859885 Svinice C > Kosicky Trebisov 868698 Velke Trakany C > Kosicky Trebisov 869007 Velky Hores C > Kosicky Trebisov 869015 Velky Kamenec C > Kosicky Trebisov 870005 Vojka C > Kosicky Trebisov 872393 Zatin C > Kosicky Trebisov 873161 Zemplin C > Kosicky Trebisov 875376 Pavlovo C > Kosicky Trebisov 950025 Novy Hores C > Presovsky Humenne 845311 Papin C > Presovsky Kezmarok 809446 Cerveny Klastor C > Trenciansky Partizanske 868183 Velke Krstenany C > Trenciansky Povazska Bystrica 812501 Dolny Mostenec C > Trenciansky Povazska Bystrica 812595 Domaniza C > Trenciansky Povazska Bystrica 844373 Orlove C > Trenciansky Povazska Bystrica 846945 Plevnik-Drienove C > Trenciansky Povazska Bystrica 849006 Povazska Tepla C > Trenciansky Povazska Bystrica 849022 Povazske Podhradie I > Trenciansky Povazska Bystrica 873101 Zemiansky Kvasov I > Trnavsky Dunajska Streda 845248 Sap C > Trnavsky Dunajska Streda 870021 Vojka nad Dunajom C > Zilinsky Zilina 832146 Porubka C Changes in week 18: > Banskobystricky Rimavska Sobota 801691 Barca C > Banskobystricky Velky Krtis 809110 Celare C Bratislavsky Malacky 821756 Jablonove I | Bratislavsky Malacky 821756 Jablonove C > Nitriansky Topolcany 866539 Urmince C > Presovsky Svidnik 811157 Dlhona C > Presovsky Vranov nad Toplou 871621 Vysny Zipov C Trenciansky Banovce nad Bebravou 800805 Banovce nad Bebravou < > Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske I > Trenciansky Povazska Bystrica 837571 Milochov C > Trenciansky Trencin 859907 Svinna E > Trenciansky Trencin 867713 Velka Hradna C > Trnavsky Dunajska Streda 818330 Bodiky C > Trnavsky Dunajska Streda 843172 Ohrady C > Zilinsky Ruzomberok 848719 Potok C Changes in week 19: Bratislavsky Malacky 859524 Suchohrad C | Bratislavsky Malacky 859524 Suchohrad X Kosicky Roznava 840912 Nizna Slana I | Kosicky Roznava 840912 Nizna Slana C > Nitriansky Topolcany 823236 Kamanova E > Nitriansky Zlate Moravce 873519 Zlatno C > Trenciansky Povazska Bystrica 818411 Horny Mostenec I > Trenciansky Trencin 854735 Sedlicna C Zilinsky Dolny Kubin 847861 Pokryvac C < Changes in week 20: Bratislavsky Malacky 859524 Suchohrad X | Bratislavsky Malacky 859524 Suchohrad C Kosicky Gelnica 837890 Mnisek nad Hnilcom X | Kosicky Gelnica 837890 Mnisek nad Hnilcom C > Kosicky Michalovce 866121 Tusice I Nitriansky Topolcany 823236 Kamanova E | Nitriansky Topolcany 823236 Kamanova C Presovsky Svidnik 833967 Lucka I < Trenciansky Banovce nad Bebravou 866393 Uhrovec C < > Trenciansky Partizanske 869023 Jeskova Ves C Trenciansky Povazska Bystrica 817287 Horna Marikova C < Trenciansky Povazska Bystrica 849022 Povazske Podhradie I | Trenciansky Povazska Bystrica 849022 Povazske Podhradie C Changes in week 21: Banskobystricky Banska Bystrica 801381 Kremnicka C < > Bratislavsky Senec 803570 Boldog C Nitriansky Levice 849472 Preselany nad Iplom C | Nitriansky Levice 849472 Preselany nad Iplom X > Nitriansky Nitra 834114 Lukacovce C > Nitriansky Nove Zamky 800198 Andovce C > Nitriansky Nove Zamky 849090 Pozba C Nitriansky Topolcany 857297 Solcianky C < > Presovsky Svidnik 820393 Hunkovce C > Trenciansky Banovce nad Bebravou 800805 Banovce nad Bebravou Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske I | Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske C > Zilinsky Bytca 836141 Marsova I > Zilinsky Dolny Kubin 847861 Pokryvac C Zilinsky Dolny Kubin 854701 Sedliacka Dubova C < Zilinsky Martin 824089 Klastor pod Znievom I < Changes in week 22: Changes in week 23: > Banskobystricky Banska Bystrica 801381 Kremnicka C Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany E | Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany C > Banskobystricky Rimavska Sobota 834203 Lukovistia C > Kosicky Kosice - okolie 808636 Cakanovce C Kosicky Michalovce 866121 Tusice I | Kosicky Michalovce 866121 Tusice C Kosicky Trebisov 802905 Biel E | Kosicky Trebisov 802905 Biel C Nitriansky Nove Zamky 823333 Kamenica nad Hronom C < > Nitriansky Nove Zamky 837547 Velky Kyr C Nitriansky Nove Zamky 859940 Madarsky Svodin C < Nitriansky Topolcany 857289 Solcany C | Nitriansky Topolcany 860310 Salgovce C > Trenciansky Banovce nad Bebravou 866393 Uhrovec C > Trenciansky Povazska Bystrica 817287 Horna Marikova C > Trenciansky Povazska Bystrica 826600 Kostolec C > Trenciansky Puchov 841234 Nosice C Trenciansky Trencin 867713 Velka Hradna C | Trenciansky Trencin 867713 Velka Hradna E > Zilinsky Dolny Kubin 854701 Sedliacka Dubova C > Zilinsky Martin 824089 Klastor pod Znievom I > Zilinsky Zilina 817139 Horky C > Zilinsky Zilina 865982 Turie E Changes in week 24: Bratislavsky Malacky 871800 Bystricka hora C < Nitriansky Levice 849472 Preselany nad Iplom X | Nitriansky Levice 849472 Preselany nad Iplom C > Nitriansky Nove Zamky 824941 Kmetovo C Presovsky Vranov nad Toplou 871621 Vysny Zipov C < Trenciansky Povazska Bystrica 873101 Zemiansky Kvasov I | Trenciansky Povazska Bystrica 873101 Zemiansky Kvasov C > Trnavsky Senica 857165 Sobotiste C > Zilinsky Kysucke Nove Mesto 839728 Neslusa C Changes in week 25: > Kosicky Spisska Nova Ves 821209 Iliasovce I > Nitriansky Nove Zamky 823333 Kamenica nad Hronom C > Presovsky Svidnik 823546 Kapisova I Trenciansky Povazska Bystrica 818411 Horny Mostenec I | Trenciansky Povazska Bystrica 818411 Horny Mostenec C Changes in week 26: > Banskobystricky Krupina 812943 Drienovo C > Nitriansky Levice 833002 Lok C > Presovsky Svidnik 836770 Micakovce E > Trnavsky Piestany 813320 Dolne Dubovany C > Trnavsky Piestany 813338 Horne Dubovany C Changes in week 27: > Banskobystricky Revuca 838829 Muranska Zdychava C Kosicky Roznava 855511 Silicka Jablonica I | Kosicky Roznava 855511 Silicka Jablonica C > Nitriansky Levice 811769 Dolna Sec C > Nitriansky Levice 865630 Chorvatice C > Nitriansky Nove Zamky 840734 Nitriansky Hradok C > Presovsky Presov 806889 Brezany I > Trnavsky Dunajska Streda 844942 Padan C > Trnavsky Senica 852805 Rovensko C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 803227 Bobrovcek C Zilinsky Liptovsky Mikulas 856886 Smrecany C < Zilinsky Zilina 851230 Rajecka Lesna E | Zilinsky Zilina 851230 Rajecka Lesna C Changes in week 28: Banskobystricky Revuca 838829 Muranska Zdychava C < > Nitriansky Levice 808873 Cata C > Nitriansky Levice 856053 Slatina C > Nitriansky Nove Zamky 859940 Madarsky Svodin C Presovsky Kezmarok 815373 Hagy C < Presovsky Poprad 802174 Batizovce C < Zilinsky Martin 824089 Klastor pod Znievom I | Zilinsky Martin 824089 Klastor pod Znievom C Changes in week 29: > Kosicky Trebisov 803944 Botany C > Nitriansky Levice 868931 Dolny Dur C Nitriansky Nove Zamky 837547 Velky Kyr C < > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C > Nitriansky Topolcany 857289 Solcany C Changes in week 30: > Banskobystricky Velky Krtis 811513 Dolinka C > Banskobystricky Velky Krtis 815152 Glabusovce C Kosicky Kosice - okolie 807389 Bukovec E | Kosicky Kosice - okolie 807389 Bukovec C > Kosicky Kosice - okolie 813893 Durdosik C > Nitriansky Levice 802239 Jalaksova C > Nitriansky Levice 802778 Jesenske C > Nitriansky Nove Zamky 837547 Velky Kyr C > Nitriansky Sala 839434 Neded C > Presovsky Kezmarok 831344 Lendak C > Presovsky Snina 858471 Starina nad Cirochou C > Trenciansky Prievidza 815608 Handlova E > Zilinsky Liptovsky Mikulas 847721 Podturen C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 856886 Smrecany C Changes in week 31: Banskobystricky Zvolen 813371 Dubove C < Kosicky Michalovce 866121 Tusice C | Kosicky Michalovce 866121 Tusice I Nitriansky Sala 839434 Neded C < Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < Nitriansky Topolcany 849464 Preselany C < > Nitriansky Topolcany 857297 Solcianky C > Trnavsky Trnava 844926 Pac I Zilinsky Bytca 836141 Marsova I < Zilinsky Bytca 861324 Stiavnik C < Zilinsky Turcianske Teplice 811874 Dolna Stubna C | Zilinsky Turcianske Teplice 811874 Dolna Stubna E Changes in week 32: > Banskobystricky Revuca 838829 Muranska Zdychava C > Banskobystricky Revuca 854166 Brusnik C > Banskobystricky Revuca 854182 Rybnik nad Turcom C Bratislavsky Pezinok 822884 Svaty Jur E | Bratislavsky Pezinok 822884 Svaty Jur C > Presovsky Kezmarok 800074 Abrahamovce C Presovsky Svidnik 836770 Micakovce E | Presovsky Svidnik 836770 Micakovce C Trnavsky Piestany 813516 Ducove C | Trnavsky Piestany 813516 Ducove E > Zilinsky Bytca 861324 Stiavnik C Changes in week 33: Banskobystricky Banska Bystrica 819603 Hrochot C < Banskobystricky Banska Bystrica 838659 Motycky C < > Trnavsky Dunajska Streda 845612 Patas C Zilinsky Dolny Kubin 854701 Sedliacka Dubova C < Zilinsky Turcianske Teplice 811874 Dolna Stubna E < Changes in week 34: Banskobystricky Banska Bystrica 809284 Cerin C < Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova C < > Nitriansky Sala 839434 Neded C > Presovsky Kezmarok 863998 Toporec C Changes in week 35: Banskobystricky Banska Bystrica 801437 Nemce C < Banskobystricky Banska Bystrica 811718 Dolna Micina C < Banskobystricky Banska Bystrica 833657 Lucatin C | Banskobystricky Banska Bystrica 833339 Lubietova C > Banskobystricky Zvolen 813371 Dubove C > Nitriansky Nove Zamky 836001 Velka Mana E > Nitriansky Sala 869872 Vlcany C > Nitriansky Zlate Moravce 867594 Velcice C > Trnavsky Skalica 850012 Prietrzka C > Trnavsky Skalica 870226 Vradiste C Changes in week 36: > Banskobystricky Banska Bystrica 838659 Motycky C Kosicky Michalovce 866121 Tusice I | Kosicky Michalovce 866121 Tusice C > Nitriansky Nitra 862461 Tajna C Nitriansky Sala 839434 Neded C < Nitriansky Sala 869872 Vlcany C < > Presovsky Levoca 857645 Spisske Podhradie E > Trnavsky Piestany 860905 Sipkove C Changes in week 37: Kosicky Kosice - okolie 871699 Dvorniky C < Kosicky Kosice - okolie 871702 Vcelare C < Kosicky Spisska Nova Ves 821209 Iliasovce I | Kosicky Spisska Nova Ves 821209 Iliasovce C > Nitriansky Nitra 835749 Male Zaluzie C Presovsky Levoca 857645 Spisske Podhradie E | Presovsky Levoca 848131 Pongracovce C > Presovsky Levoca 857645 Spisske Podhradie C > Presovsky Presov 831301 Lemesany C > Presovsky Svidnik 841137 Nizny Komarnik E Presovsky Vranov nad Toplou 801640 Banske C | Presovsky Vranov nad Toplou 801640 Banske I Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 866687 Vadovce C < Trenciansky Partizanske 835480 Male Bielice C | Trenciansky Partizanske 835480 Male Bielice X > Trnavsky Dunajska Streda 865486 Trstena na Ostrove C Trnavsky Dunajska Streda 870790 Vydrany C | Trnavsky Dunajska Streda 870790 Vydrany I > Zilinsky Dolny Kubin 854701 Sedliacka Dubova C Changes in week 38: Banskobystricky Banska Bystrica 819671 Brusno C < > Banskobystricky Krupina 873136 Zemiansky Vrbovok C Bratislavsky Senec 808881 Cataj C < Bratislavsky Senec 819867 Hruby Sur C < Bratislavsky Senec 821438 Farna C | Bratislavsky Senec 821128 Igram C > Bratislavsky Senec 821446 Ivanka pri Dunaji C > Bratislavsky Senec 841749 Nova Ves pri Dunaji C Bratislavsky Senec 851922 Novy Svet C | Bratislavsky Senec 851922 Novy Svet E > Nitriansky Nove Zamky 809021 Cechy C > Nitriansky Nove Zamky 832251 Ondrochov C > Presovsky Presov 831298 Chabzany C Presovsky Stara Lubovna 815462 Hajtovka C | Presovsky Stara Lubovna 815462 Hajtovka I > Trnavsky Dunajska Streda 822914 Jurova C Trnavsky Dunajska Streda 870790 Vydrany I | Trnavsky Dunajska Streda 870790 Vydrany C Changes in week 39: > Banskobystricky Banska Bystrica 801437 Nemce C > Banskobystricky Banska Bystrica 809284 Cerin C > Banskobystricky Banska Bystrica 811718 Dolna Micina C > Banskobystricky Banska Bystrica 819671 Brusno C Banskobystricky Rimavska Sobota 868639 Male Teriakovce E < > Kosicky Kosice - okolie 807150 Budimir I Nitriansky Topolcany 818089 Horne Obdokovce C < Nitriansky Topolcany 827843 Kovarce C < Nitriansky Topolcany 834076 Ludanice E < Nitriansky Topolcany 868299 Velke Ripnany C < Presovsky Humenne 820105 Hudcovce C < Presovsky Stara Lubovna 815462 Hajtovka I | Presovsky Stara Lubovna 815462 Hajtovka C > Presovsky Svidnik 802425 Belejovce C Presovsky Svidnik 803341 Bodruzal C < Presovsky Svidnik 823546 Kapisova I | Presovsky Svidnik 823546 Kapisova C Presovsky Svidnik 827959 Krajna Polana I < Presovsky Svidnik 829641 Kruzlova I < Presovsky Svidnik 830542 Ladomirova I < Presovsky Svidnik 836427 Matovce E | Presovsky Svidnik 836427 Matovce C Presovsky Svidnik 841137 Nizny Komarnik E | Presovsky Svidnik 841137 Nizny Komarnik C Presovsky Svidnik 841161 Nizny Mirosov C | Presovsky Svidnik 841161 Nizny Mirosov E Presovsky Svidnik 843415 Okruhle I < > Trnavsky Trnava 822400 Bohunice C > Trnavsky Trnava 822418 Jaslovce C > Trnavsky Trnava 844977 Paderovce C Changes in week 40: > Banskobystricky Banska Bystrica 819603 Hrochot C > Banskobystricky Banska Bystrica 833657 Lucatin C Banskobystricky Detva 810363 Detva I | Banskobystricky Detva 810363 Detva C Kosicky Kosice - okolie 807150 Budimir I | Kosicky Kosice - okolie 807150 Budimir C > Kosicky Kosice - okolie 823741 Kecerovsky Lipovec C > Nitriansky Nitra 834050 Martinova C > Nitriansky Zlate Moravce 818640 Pansky diel C > Nitriansky Zlate Moravce 874965 Honovce C > Nitriansky Zlate Moravce 875210 Cakyn C > Presovsky Poprad 802174 Batizovce C Presovsky Presov 863092 Terna E < Trenciansky Partizanske 832952 Livinske Opatovce C < Trenciansky Prievidza 815608 Handlova E | Trenciansky Prievidza 815608 Handlova C > Trenciansky Prievidza 831191 Lehota pod Vtacnikom C > Trenciansky Prievidza 832235 Lipnik C > Trenciansky Prievidza 839469 Brezany C > Trenciansky Prievidza 839477 Nedozery C > Trenciansky Prievidza 840700 Nitrianske Rudno C > Trenciansky Prievidza 842001 Novaky E Trenciansky Prievidza 854514 Sec E | Trenciansky Prievidza 854514 Sec C Trenciansky Trencin 829731 Kubrica E | Trenciansky Trencin 829731 Kubrica C > Trnavsky Dunajska Streda 843482 Oldza C > Zilinsky Turcianske Teplice 811874 Dolna Stubna C Changes in week 41: > Banskobystricky Ziar nad Hronom 826227 Kopernica C > Kosicky Kosice - okolie 826049 Komarovce C > Nitriansky Komarno 825671 Vazsky klin C > Nitriansky Komarno 863521 Ton C Nitriansky Levice 815209 Gondovo C < Nitriansky Nitra 824054 Klasov C < > Nitriansky Topolcany 834076 Ludanice E Presovsky Poprad 859923 Svit E | Presovsky Poprad 859923 Svit C > Presovsky Sabinov 852937 Rozkovany C Presovsky Svidnik 811157 Dlhona C < Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 858251 Stara Tura C < > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 866687 Vadovce C Trenciansky Partizanske 835480 Male Bielice X < Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske C < > Trenciansky Povazska Bystrica 873039 Zemianska Zavada C > Trnavsky Hlohovec 862762 Teplicky C > Zilinsky Kysucke Nove Mesto 830283 Kysucke Nove Mesto E > Zilinsky Tvrdosin 866571 Oravske Hamre C Zilinsky Tvrdosin 950106 Ticha dolina C < Changes in week 42: Banskobystricky Rimavska Sobota 801691 Barca C < Banskobystricky Rimavska Sobota 802191 Batka C < Banskobystricky Rimavska Sobota 803171 Blhovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 809900 Ciz C < Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany C < Banskobystricky Rimavska Sobota 813052 Drna C < Banskobystricky Rimavska Sobota 813940 Duzava C < Banskobystricky Rimavska Sobota 814229 Figa C < Banskobystricky Rimavska Sobota 814881 Gemercek C < Banskobystricky Rimavska Sobota 814971 Gemerske Dechtare C < Banskobystricky Rimavska Sobota 815217 Gortva C < Banskobystricky Rimavska Sobota 815411 Hajnacka C < Banskobystricky Rimavska Sobota 818291 Horne Zahorany C | Banskobystricky Rimavska Sobota 818658 Hostisovce I Banskobystricky Rimavska Sobota 818658 Hostisovce C | Banskobystricky Rimavska Sobota 819051 Hrachovo E Banskobystricky Rimavska Sobota 819999 Hrusovo C | Banskobystricky Rimavska Sobota 819999 Hrusovo I Banskobystricky Rimavska Sobota 820016 Striezovce C | Banskobystricky Rimavska Sobota 820016 Striezovce I Banskobystricky Rimavska Sobota 820644 Chanava C | Banskobystricky Rimavska Sobota 820644 Chanava I Banskobystricky Rimavska Sobota 820911 Chramec C < Banskobystricky Rimavska Sobota 822035 Janice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 822817 Jestice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 823791 Kesovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 828076 Kral C < Banskobystricky Rimavska Sobota 829277 Krokava C < Banskobystricky Rimavska Sobota 830232 Kyjatice C | Banskobystricky Rimavska Sobota 830232 Kyjatice I Banskobystricky Rimavska Sobota 831158 Rimavska Lehota C < Banskobystricky Rimavska Sobota 832359 Lipovec C | Banskobystricky Rimavska Sobota 832359 Lipovec I Banskobystricky Rimavska Sobota 834203 Lukovistia C < Banskobystricky Rimavska Sobota 836346 Martinova C < Banskobystricky Rimavska Sobota 840874 Nizna Pokoradz C | Banskobystricky Rimavska Sobota 844918 Ozdany E Banskobystricky Rimavska Sobota 841056 Nizne Valice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 841447 Nova Basta C < Banskobystricky Rimavska Sobota 844918 Ozdany C < Banskobystricky Rimavska Sobota 846074 Petrovce C | Banskobystricky Rimavska Sobota 848727 Potok I Banskobystricky Rimavska Sobota 848026 Polom C < Banskobystricky Rimavska Sobota 848484 Poproc C < Banskobystricky Rimavska Sobota 848727 Potok C < Banskobystricky Rimavska Sobota 851817 Ratkovska Sucha C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852244 Riecka C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852406 Rimavska Pila C | Banskobystricky Rimavska Sobota 852406 Rimavska Pila I Banskobystricky Rimavska Sobota 852422 Rimavska Sobota C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852597 Rimavske Brezovo C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852643 Priboj C | Banskobystricky Rimavska Sobota 856461 Slizke I Banskobystricky Rimavska Sobota 852651 Rimavske Zaluzany C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852830 Ratkovska Zdychava C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852848 Rovne C < Banskobystricky Rimavska Sobota 853569 Rumince C < Banskobystricky Rimavska Sobota 856461 Slizke C < Banskobystricky Rimavska Sobota 858811 Stranska C < Banskobystricky Rimavska Sobota 859281 Studena C < Banskobystricky Rimavska Sobota 860832 Simonovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 860921 Sirkovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 861065 Spanie Pole C < Banskobystricky Rimavska Sobota 861421 Strkovec C < Banskobystricky Rimavska Sobota 862452 Tachty C < Banskobystricky Rimavska Sobota 867551 Vecelkov C < Banskobystricky Rimavska Sobota 868647 Nizny Skalnik C < Banskobystricky Rimavska Sobota 868663 Velke Teriakovce E < Banskobystricky Rimavska Sobota 868892 Vysny Blh C < Banskobystricky Rimavska Sobota 868906 Nizny Blh C < Banskobystricky Rimavska Sobota 869309 Vieska nad Blhom C < Banskobystricky Rimavska Sobota 869953 Vlkyna C < Banskobystricky Rimavska Sobota 871851 Zacharovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 874914 Zip C < Banskobystricky Zarnovica 835102 Mala Lehota C < Banskobystricky Zarnovica 867772 Velka Lehota C < > Banskobystricky Zarnovica 874019 Zarnovicka Huta C Bratislavsky Bratislava I 804096 Stare Mesto C < Bratislavsky Bratislava II 804274 Nivy C < Bratislavsky Bratislava II 805343 Trnavka C < Bratislavsky Bratislava II 805556 Ruzinov C < Bratislavsky Bratislava III 804690 Nove Mesto C < Bratislavsky Bratislava III 805866 Raca C | Bratislavsky Bratislava III 805866 Raca E > Bratislavsky Malacky 872679 Zavod C > Kosicky Kosice - okolie 820555 Sokolany C > Kosicky Kosice - okolie 841854 Nova Polhora C > Kosicky Kosice - okolie 871699 Dvorniky C > Kosicky Kosice - okolie 871702 Vcelare C > Nitriansky Levice 819719 Domasa C > Nitriansky Nove Zamky 841960 Nova Vieska C > Nitriansky Topolcany 803006 Biskupova C Presovsky Levoca 831859 Levoca C | Presovsky Levoca 831859 Levoca I Presovsky Presov 831301 Lemesany C < Presovsky Snina 823147 Kalna Roztoka E | Presovsky Snina 823147 Kalna Roztoka C > Presovsky Snina 850241 Prislop C > Presovsky Snina 863530 Topola C > Presovsky Svidnik 811157 Dlhona E > Trenciansky Nove Mesto nad Vahom 803871 Haluzice C > Zilinsky Zilina 826146 Konska C Changes in week 43: Banskobystricky Revuca 814954 Gemerska Ves I | Banskobystricky Revuca 814954 Gemerska Ves C > Banskobystricky Rimavska Sobota 801691 Barca C > Banskobystricky Rimavska Sobota 809900 Ciz C > Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany E > Banskobystricky Rimavska Sobota 813940 Duzava C > Banskobystricky Rimavska Sobota 814229 Figa C > Banskobystricky Rimavska Sobota 814881 Gemercek C > Banskobystricky Rimavska Sobota 814971 Gemerske Dechtare C > Banskobystricky Rimavska Sobota 815217 Gortva C > Banskobystricky Rimavska Sobota 815411 Hajnacka C Banskobystricky Rimavska Sobota 818658 Hostisovce I | Banskobystricky Rimavska Sobota 818291 Horne Zahorany C > Banskobystricky Rimavska Sobota 818658 Hostisovce C Banskobystricky Rimavska Sobota 820016 Striezovce I | Banskobystricky Rimavska Sobota 820016 Striezovce C > Banskobystricky Rimavska Sobota 822035 Janice C > Banskobystricky Rimavska Sobota 822817 Jestice C > Banskobystricky Rimavska Sobota 823791 Kesovce C > Banskobystricky Rimavska Sobota 828076 Kral C > Banskobystricky Rimavska Sobota 829277 Krokava C Banskobystricky Rimavska Sobota 830232 Kyjatice I | Banskobystricky Rimavska Sobota 830232 Kyjatice C > Banskobystricky Rimavska Sobota 831158 Rimavska Lehota C Banskobystricky Rimavska Sobota 832359 Lipovec I | Banskobystricky Rimavska Sobota 832359 Lipovec C > Banskobystricky Rimavska Sobota 836346 Martinova C > Banskobystricky Rimavska Sobota 840874 Nizna Pokoradz C > Banskobystricky Rimavska Sobota 841056 Nizne Valice C Banskobystricky Rimavska Sobota 848727 Potok I | Banskobystricky Rimavska Sobota 846074 Petrovce C > Banskobystricky Rimavska Sobota 848026 Polom C > Banskobystricky Rimavska Sobota 848484 Poproc C > Banskobystricky Rimavska Sobota 848727 Potok C > Banskobystricky Rimavska Sobota 851817 Ratkovska Sucha C Banskobystricky Rimavska Sobota 852406 Rimavska Pila I | Banskobystricky Rimavska Sobota 852406 Rimavska Pila C > Banskobystricky Rimavska Sobota 852597 Rimavske Brezovo C > Banskobystricky Rimavska Sobota 852643 Priboj C > Banskobystricky Rimavska Sobota 852651 Rimavske Zaluzany C > Banskobystricky Rimavska Sobota 852830 Ratkovska Zdychava C > Banskobystricky Rimavska Sobota 852848 Rovne C > Banskobystricky Rimavska Sobota 853569 Rumince C > Banskobystricky Rimavska Sobota 858811 Stranska C > Banskobystricky Rimavska Sobota 859281 Studena C > Banskobystricky Rimavska Sobota 860921 Sirkovce C > Banskobystricky Rimavska Sobota 861065 Spanie Pole C > Banskobystricky Rimavska Sobota 861421 Strkovec C > Banskobystricky Rimavska Sobota 862452 Tachty C > Banskobystricky Rimavska Sobota 867551 Vecelkov C > Banskobystricky Rimavska Sobota 868647 Nizny Skalnik C > Banskobystricky Rimavska Sobota 868663 Velke Teriakovce E > Banskobystricky Rimavska Sobota 868892 Vysny Blh C > Banskobystricky Rimavska Sobota 868906 Nizny Blh C > Banskobystricky Rimavska Sobota 869309 Vieska nad Blhom C > Banskobystricky Rimavska Sobota 869953 Vlkyna C > Banskobystricky Rimavska Sobota 871851 Zacharovce C > Banskobystricky Zarnovica 867772 Velka Lehota C > Bratislavsky Senec 819867 Hruby Sur C > Bratislavsky Senec 821438 Farna C > Bratislavsky Senec 823554 Kaplna C > Nitriansky Levice 868949 Horny Dur C > Nitriansky Nove Zamky 866211 Tvrdosovce C Presovsky Svidnik 811157 Dlhona E | Presovsky Svidnik 811157 Dlhona C Trenciansky Ilava 821187 Ilava C | Trenciansky Ilava 821187 Ilava E Trenciansky Partizanske 868183 Velke Krstenany C < Zilinsky Liptovsky Mikulas 821179 Ilanovo I | Zilinsky Liptovsky Mikulas 821179 Ilanovo C > Zilinsky Liptovsky Mikulas 870862 Vychodna C Changes in week 44: Changes in week 45: Banskobystricky Krupina 814083 Dvorniky C < Banskobystricky Krupina 828254 Krnisov C < > Banskobystricky Poltar 807656 Bystricka C Banskobystricky Rimavska Sobota 801691 Barca C < Banskobystricky Rimavska Sobota 809900 Ciz C < Banskobystricky Rimavska Sobota 812889 Driencany E < Banskobystricky Rimavska Sobota 813940 Duzava C < Banskobystricky Rimavska Sobota 814229 Figa C < Banskobystricky Rimavska Sobota 814881 Gemercek C < Banskobystricky Rimavska Sobota 814971 Gemerske Dechtare C < Banskobystricky Rimavska Sobota 815217 Gortva C < Banskobystricky Rimavska Sobota 815233 Cenice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 815411 Hajnacka C < Banskobystricky Rimavska Sobota 818291 Horne Zahorany C | Banskobystricky Rimavska Sobota 818658 Hostisovce I Banskobystricky Rimavska Sobota 818658 Hostisovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 820016 Striezovce C | Banskobystricky Rimavska Sobota 820016 Striezovce I Banskobystricky Rimavska Sobota 822035 Janice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 822817 Jestice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 823791 Kesovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 828076 Kral C < Banskobystricky Rimavska Sobota 829277 Krokava C < Banskobystricky Rimavska Sobota 830232 Kyjatice C | Banskobystricky Rimavska Sobota 830232 Kyjatice I Banskobystricky Rimavska Sobota 831158 Rimavska Lehota C < Banskobystricky Rimavska Sobota 832359 Lipovec C | Banskobystricky Rimavska Sobota 832359 Lipovec I Banskobystricky Rimavska Sobota 836346 Martinova C < Banskobystricky Rimavska Sobota 840874 Nizna Pokoradz C < Banskobystricky Rimavska Sobota 841056 Nizne Valice C < Banskobystricky Rimavska Sobota 846074 Petrovce C | Banskobystricky Rimavska Sobota 848727 Potok I Banskobystricky Rimavska Sobota 848026 Polom C < Banskobystricky Rimavska Sobota 848484 Poproc C < Banskobystricky Rimavska Sobota 848727 Potok C < Banskobystricky Rimavska Sobota 851817 Ratkovska Sucha C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852406 Rimavska Pila C | Banskobystricky Rimavska Sobota 852406 Rimavska Pila I Banskobystricky Rimavska Sobota 852597 Rimavske Brezovo C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852643 Priboj C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852651 Rimavske Zaluzany C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852830 Ratkovska Zdychava C < Banskobystricky Rimavska Sobota 852848 Rovne C < Banskobystricky Rimavska Sobota 853569 Rumince C < Banskobystricky Rimavska Sobota 858811 Stranska C < Banskobystricky Rimavska Sobota 859281 Studena C < Banskobystricky Rimavska Sobota 860921 Sirkovce C < Banskobystricky Rimavska Sobota 861065 Spanie Pole C < Banskobystricky Rimavska Sobota 861421 Strkovec C < Banskobystricky Rimavska Sobota 862452 Tachty C < Banskobystricky Rimavska Sobota 867551 Vecelkov C < Banskobystricky Rimavska Sobota 868647 Nizny Skalnik C < Banskobystricky Rimavska Sobota 868663 Velke Teriakovce E < Banskobystricky Rimavska Sobota 868892 Vysny Blh C < Banskobystricky Rimavska Sobota 868906 Nizny Blh C < Banskobystricky Rimavska Sobota 869309 Vieska nad Blhom C < Banskobystricky Rimavska Sobota 869953 Vlkyna C < Banskobystricky Rimavska Sobota 871851 Zacharovce C < > Banskobystricky Velky Krtis 812153 Dolne Strhare C Banskobystricky Ziar nad Hronom 826227 Kopernica C < Banskobystricky Ziar nad Hronom 865265 Trnava Hora C | Banskobystricky Ziar nad Hronom 865265 Trnava Hora I > Bratislavsky Malacky 871800 Bystricka hora C > Bratislavsky Pezinok 846554 Pila C Bratislavsky Senec 819867 Hruby Sur C < Bratislavsky Senec 821438 Farna C < > Kosicky Gelnica 816001 Helcmanovce C > Kosicky Roznava 869813 Vlachovo C > Nitriansky Levice 815209 Gondovo C > Nitriansky Levice 819701 Cajakovo C > Nitriansky Nitra 824054 Klasov C Nitriansky Nitra 834068 Vajka nad Zitavou C < Nitriansky Nitra 836672 Melek C | Nitriansky Nitra 836672 Melek E Nitriansky Nitra 840254 Mlynarce I | Nitriansky Nitra 840254 Mlynarce C Nitriansky Nitra 862461 Tajna C < > Presovsky Kezmarok 815951 Havka C Presovsky Levoca 831859 Levoca I | Presovsky Levoca 831859 Levoca C Presovsky Poprad 870820 Vydrnik C < Presovsky Sabinov 852937 Rozkovany C < Trenciansky Ilava 824402 Klobusice C | Trenciansky Ilava 824402 Klobusice E > Trenciansky Partizanske 825441 Kolacno C > Trenciansky Partizanske 844560 Velke Ostratice C > Trenciansky Partizanske 845426 Partizanske C > Trnavsky Senica 808831 Castkov C Trnavsky Skalica 848522 Mocidlany C < Trnavsky Trnava 808130 Cifer I | Trnavsky Trnava 808130 Cifer C Trnavsky Trnava 844926 Pac I | Trnavsky Trnava 844926 Pac C Zilinsky Dolny Kubin 810991 Dlha nad Oravou I | Zilinsky Dolny Kubin 810991 Dlha nad Oravou C Changes in week 46: Banskobystricky Poltar 859613 Susany E | Banskobystricky Poltar 859613 Susany C > Banskobystricky Zarnovica 835102 Mala Lehota C Banskobystricky Zarnovica 867772 Velka Lehota C < > Kosicky Kosice - okolie 823732 Kecerovske Peklany C > Nitriansky Levice 803448 Bohunice C Nitriansky Nove Zamky 836001 Velka Mana E | Nitriansky Nove Zamky 836001 Velka Mana C Nitriansky Nove Zamky 838225 Mojzesovo E | Nitriansky Nove Zamky 838225 Mojzesovo C > Nitriansky Nove Zamky 847241 Belek C > Nitriansky Nove Zamky 847259 Svatusa C > Presovsky Snina 857793 Stakcinska Roztoka C > Trenciansky Partizanske 844543 Male Ostratice C > Zilinsky Zilina 803014 Bitarova C > Zilinsky Zilina 834980 Mala Cierna C > Zilinsky Zilina 845647 Pastina Zavada C > Zilinsky Zilina 849031 Povazsky Chlmec C Changes in week 47: > Banskobystricky Rimavska Sobota 852422 Rimavska Sobota C Banskobystricky Zarnovica 835102 Mala Lehota C < Banskobystricky Ziar nad Hronom 865265 Trnava Hora I | Banskobystricky Ziar nad Hronom 865265 Trnava Hora C > Bratislavsky Malacky 835625 Male Levare C > Kosicky Kosice - okolie 854921 Sena C > Nitriansky Nove Zamky 831255 Lela C > Nitriansky Nove Zamky 835544 Male Kosihy C > Nitriansky Nove Zamky 845701 Pavlova C > Nitriansky Nove Zamky 854352 Salka C > Trenciansky Prievidza 808156 Cigel C Changes in week 48: > Banskobystricky Lucenec 865575 Tuhar C > Kosicky Kosice - okolie 871231 Vysna Mysla C > Nitriansky Nove Zamky 814687 Gbelce C > Nitriansky Nove Zamky 855464 Sikenicka C > Nitriansky Nove Zamky 860581 Sarkan C Trenciansky Partizanske 844543 Male Ostratice C < Trnavsky Skalica 848531 Popudiny C < > Trnavsky Trnava 806242 Male Brestovany C > Trnavsky Trnava 806251 Velke Brestovany C > Trnavsky Trnava 833193 Horne Lovcice C > Zilinsky Zilina 806951 Brodno C Changes in week 49: > Banskobystricky Krupina 828254 Krnisov E > Bratislavsky Malacky 873586 Zohor C > Kosicky Kosice - okolie 827631 Nizny Olcvar I > Kosicky Kosice - okolie 828238 Kralovce C > Presovsky Presov 815284 Gregorovce C Trenciansky Povazska Bystrica 866270 Udica C < Trnavsky Piestany 813516 Ducove E | Trnavsky Piestany 813516 Ducove C Trnavsky Trnava 869961 Voderady E | Trnavsky Trnava 869961 Voderady C Changes in week 50: > Nitriansky Nitra 862461 Tajna C > Nitriansky Nitra 870773 Ludovitova C > Presovsky Poprad 857599 Spisska Teplica I > Trenciansky Povazska Bystrica 866270 Udica C Trenciansky Prievidza 826651 Kostolna Ves E | Trenciansky Prievidza 826651 Kostolna Ves C Trnavsky Trnava 856541 Slovenska Nova Ves E | Trnavsky Trnava 856541 Slovenska Nova Ves C Changes in week 51: > Banskobystricky Revuca 851825 Filier C > Presovsky Svidnik 829641 Kruzlova E > Presovsky Svidnik 861171 Stefurov C Changes in week 52: Banskobystricky Revuca 813117 Drzkovce C < Banskobystricky Revuca 851825 Filier C < > Banskobystricky Zarnovica 835102 Mala Lehota C > Bratislavsky Senec 819824 Hruba Borsa C > Kosicky Gelnica 856819 Smolnicka Huta C Kosicky Kosice - okolie 827631 Nizny Olcvar I | Kosicky Kosice - okolie 827631 Nizny Olcvar C > Nitriansky Komarno 851132 Radvan nad Dunajom C > Nitriansky Topolcany 829609 Dolne Chlebany E > Presovsky Vranov nad Toplou 809217 Cemerne C > Presovsky Vranov nad Toplou 816591 Holcikovce E > Presovsky Vranov nad Toplou 836591 Medzianky E > Presovsky Vranov nad Toplou 841765 Nova Kelca C > Presovsky Vranov nad Toplou 846091 Petrovce C > Presovsky Vranov nad Toplou 855898 Skrabske E > Presovsky Vranov nad Toplou 864030 Tovarne E > Zilinsky Liptovsky Mikulas 835412 Malatiny C

2013

changes in week-01.csv

deleted: 0, added: 6, modified: 0 867772 Banskobystricky Zarnovica Velka Lehota C 847046 Kosicky Kosice - okolie Ploske C 871621 Presovsky Vranov nad Toplou Vysny Zipov E 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice X 871664 Trenciansky Trencin Zablatie C 840785 Zilinsky Liptovsky Mikulas Nizna Boca C

changes in week-02.csv

deleted: 4, added: 6, modified: 0 835102 Banskobystricky Zarnovica Mala Lehota C (deleted) 867772 Banskobystricky Zarnovica Velka Lehota C (deleted) 875066 Banskobystricky Zarnovica Zupkov C (deleted) 800333 Banskobystricky Zvolen Babina C 856291 Banskobystricky Zvolen Hajniky C 873845 Banskobystricky Zvolen Motova C 828211 Bratislavsky Senec Krmes C 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves C 871524 Presovsky Svidnik Vysny Komarnik E 871621 Presovsky Vranov nad Toplou Vysny Zipov E (deleted)

changes in week-03.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 0 826227 Banskobystricky Ziar nad Hronom Kopernica C 829625 Presovsky Bardejov Kruzlov C 839388 Trenciansky Partizanske Navojovce C (deleted)

changes in week-04.csv

deleted: 4, added: 14, modified: 2 800473 Banskobystricky Banska Bystrica Badin C (deleted) 851825 Banskobystricky Revuca Filier C 809900 Banskobystricky Rimavska Sobota Ciz C 841447 Banskobystricky Rimavska Sobota Nova Basta C 817597 Banskobystricky Velky Krtis Horna Strehova C 804690 Bratislavsky Bratislava III Nove Mesto C 805866 Bratislavsky Bratislava III Raca E --> C 804380 Bratislavsky Bratislava III Vinohrady E --> C 804274 Bratislavsky Bratislava II Nivy C 805556 Bratislavsky Bratislava II Ruzinov C 805343 Bratislavsky Bratislava II Trnavka C 804096 Bratislavsky Bratislava I Stare Mesto C 821438 Bratislavsky Senec Farna C 830259 Kosicky Kosice - okolie Kysak C 822833 Presovsky Kezmarok Jezersko C (deleted) 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves C (deleted) 846040 Presovsky Presov Mocarmany C 815136 Presovsky Svidnik Giraltovce C (deleted) 872644 Zilinsky Liptovsky Mikulas Zavazna Poruba C 871737 Zilinsky Zilina Zadubnie C

changes in week-05.csv

deleted: 1, added: 17, modified: 2 800473 Banskobystricky Banska Bystrica Badin C 813117 Banskobystricky Revuca Drzkovce C 815411 Banskobystricky Rimavska Sobota Hajnacka E 869953 Banskobystricky Rimavska Sobota Vlkyna C 874914 Banskobystricky Rimavska Sobota Zip C 871133 Bratislavsky Malacky Vysoka pri Morave C 821438 Bratislavsky Senec Farna C (deleted) 865460 Kosicky Kosice - okolie Trstany C 803855 Nitriansky Levice Bory C 835536 Nitriansky Nitra Male Chyndice C 823422 Nitriansky Nove Zamky Kamenin E 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka I --> C 852937 Presovsky Sabinov Rozkovany C 815136 Presovsky Svidnik Giraltovce C 871621 Presovsky Vranov nad Toplou Vysny Zipov C 803910 Trenciansky Partizanske Male Bosany C --> I 862592 Trnavsky Hlohovec Tekoldany C 848531 Trnavsky Skalica Popudiny C 860018 Zilinsky Cadca Svrcinovec C

changes in week-06.csv

deleted: 5, added: 9, modified: 2 828254 Banskobystricky Krupina Krnisov E --> C 865575 Banskobystricky Lucenec Tuhar C (deleted) 851281 Banskobystricky Revuca Rakos C 852422 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sobota C (deleted) 800635 Banskobystricky Velky Krtis Balog nad Iplom C (deleted) 844527 Banskobystricky Zvolen Ostra Luka C 812579 Nitriansky Levice Domadice C 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice X --> C 835595 Trenciansky Partizanske Male Krstenany C 845809 Trenciansky Partizanske Pazit C 868183 Trenciansky Partizanske Velke Krstenany C 852708 Trnavsky Senica Rybky C 848531 Trnavsky Skalica Popudiny C (deleted) 802727 Zilinsky Liptovsky Mikulas Benusovce C (deleted) 818399 Zilinsky Martin Horny Kalnik C 862754 Zilinsky Zilina Teplicka nad Vahom C

changes in week-07.csv

deleted: 0, added: 5, modified: 3 820946 Banskobystricky Velky Krtis Chrastince C 829609 Nitriansky Topolcany Dolne Chlebany E --> C 833312 Presovsky Kezmarok Lubica C --> X 843679 Presovsky Medzilaborce Nizna Olka E --> C 839221 Trenciansky Partizanske Livina C 844543 Trenciansky Partizanske Male Ostratice C 848531 Trnavsky Skalica Popudiny C 829838 Zilinsky Zilina Kunerad C

changes in week-08.csv

deleted: 0, added: 5, modified: 1 802271 Nitriansky Topolcany Behynce C 856274 Nitriansky Zlate Moravce Horne Slazany C 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves C 816043 Presovsky Vranov nad Toplou Hencovce E 846121 Zilinsky Bytca Petrovice E --> C 802727 Zilinsky Liptovsky Mikulas Benusovce C

changes in week-09.csv

deleted: 3, added: 7, modified: 1 852422 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sobota C 800635 Banskobystricky Velky Krtis Balog nad Iplom E 835102 Banskobystricky Zarnovica Mala Lehota C 833312 Presovsky Kezmarok Lubica X --> C 869031 Trenciansky Partizanske Kliz C 835595 Trenciansky Partizanske Male Krstenany C (deleted) 835714 Trenciansky Partizanske Male Uherce C 839388 Trenciansky Partizanske Navojovce C 845809 Trenciansky Partizanske Pazit C (deleted) 862592 Trnavsky Hlohovec Tekoldany C (deleted) 829412 Zilinsky Martin Krpelany I

changes in week-10.csv

deleted: 2, added: 6, modified: 2 869309 Banskobystricky Rimavska Sobota Vieska nad Blhom C 871851 Banskobystricky Rimavska Sobota Zacharovce C 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina C 836125 Kosicky Spisska Nova Ves Markusovce I --> C 868019 Nitriansky Nitra Velke Chyndice C 871524 Presovsky Svidnik Vysny Komarnik E --> C 835595 Trenciansky Partizanske Male Krstenany C 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C (deleted) 844659 Trnavsky Senica Osuske C 829412 Zilinsky Martin Krpelany I (deleted)

changes in week-11.csv

deleted: 4, added: 2, modified: 0 835102 Banskobystricky Zarnovica Mala Lehota C (deleted) 875066 Banskobystricky Zarnovica Zupkov C 873705 Banskobystricky Zvolen Zvolen C (deleted) 843083 Nitriansky Topolcany Obsolovce C (deleted) 822833 Presovsky Kezmarok Jezersko C 871621 Presovsky Vranov nad Toplou Vysny Zipov C (deleted)

changes in week-12.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 1 873705 Banskobystricky Zvolen Zvolen C 819832 Nitriansky Nitra Sulany C 803910 Trenciansky Partizanske Male Bosany I --> C 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske I

changes in week-13.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-14.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-15.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-16.csv

deleted: 1, added: 14, modified: 1 845931 Bratislavsky Malacky Pernek C 864099 Nitriansky Komarno Travnik C 859028 Nitriansky Nove Zamky Strekov C 866211 Nitriansky Nove Zamky Tvrdosovce C (deleted) 843083 Nitriansky Topolcany Obsolovce C 856266 Nitriansky Zlate Moravce Dolne Slazany C 870820 Presovsky Poprad Vydrnik C 839230 Trenciansky Partizanske Nadlice C 845809 Trenciansky Partizanske Pazit C 865842 Trenciansky Partizanske Turcianky C 802166 Trnavsky Piestany Basovce C 868221 Trnavsky Piestany Velke Orviste C 827690 Trnavsky Trnava Kosolna C 834858 Zilinsky Cadca Makov C 882011 Zilinsky Liptovsky Mikulas Svaty Stefan C 809951 Zilinsky Turcianske Teplice Cremosne C --> E

changes in week-17.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-18.csv

deleted: 59, added: 10, modified: 78 819671 Banskobystricky Banska Bystrica Brusno C --> E 808334 Banskobystricky Banska Bystrica Cacin C (deleted) 809284 Banskobystricky Banska Bystrica Cerin C --> X 836605 Banskobystricky Banska Bystrica Medzibrod C --> E 806480 Banskobystricky Poltar Breznicka C --> I 807656 Banskobystricky Poltar Bystricka C --> X 809462 Banskobystricky Poltar Ceske Brezovo C --> X 808211 Banskobystricky Poltar Cinobana C --> X 800350 Banskobystricky Rimavska Sobota Babinec C --> E 800601 Banskobystricky Rimavska Sobota Bakta C (deleted) 802191 Banskobystricky Rimavska Sobota Batka C 803961 Banskobystricky Rimavska Sobota Bottovo C --> X 809268 Banskobystricky Rimavska Sobota Cerencany C (deleted) 820644 Banskobystricky Rimavska Sobota Chanava I (deleted) 809811 Banskobystricky Rimavska Sobota Cierny Potok C (deleted) 812811 Banskobystricky Rimavska Sobota Drazice C --> E 812889 Banskobystricky Rimavska Sobota Driencany C 813389 Banskobystricky Rimavska Sobota Dubovec C (deleted) 815021 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemersky Jablonec C --> E 871460 Banskobystricky Rimavska Sobota Gregorovce C --> E 815349 Banskobystricky Rimavska Sobota Hacava C (deleted) 816515 Banskobystricky Rimavska Sobota Hnusta C (deleted) 816558 Banskobystricky Rimavska Sobota Hodejov C (deleted) 818658 Banskobystricky Rimavska Sobota Hostisovce I (deleted) 822795 Banskobystricky Rimavska Sobota Jesenske C (deleted) 824224 Banskobystricky Rimavska Sobota Klenovec C (deleted) 825026 Banskobystricky Rimavska Sobota Kociha C (deleted) 826120 Banskobystricky Rimavska Sobota Konradovce C (deleted) 828378 Banskobystricky Rimavska Sobota Kraskovo C (deleted) 829676 Banskobystricky Rimavska Sobota Kruzno C (deleted) 830232 Banskobystricky Rimavska Sobota Kyjatice I (deleted) 832359 Banskobystricky Rimavska Sobota Lipovec I (deleted) 839680 Banskobystricky Rimavska Sobota Neporadza C --> I 820008 Banskobystricky Rimavska Sobota Ostrany I (deleted) 844918 Banskobystricky Rimavska Sobota Ozdany E (deleted) 844969 Banskobystricky Rimavska Sobota Padarovce C --> E 812897 Banskobystricky Rimavska Sobota Papca C --> E 845736 Banskobystricky Rimavska Sobota Pavlovce C (deleted) 851795 Banskobystricky Rimavska Sobota Ratkovska Lehota C (deleted) 852384 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Bana C (deleted) 852406 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Pila I (deleted) 852422 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sobota C (deleted) 852635 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavske Janovce C (deleted) 856461 Banskobystricky Rimavska Sobota Slizke I (deleted) 857858 Banskobystricky Rimavska Sobota Stara Basta E 820016 Banskobystricky Rimavska Sobota Striezovce I (deleted) 863220 Banskobystricky Rimavska Sobota Tisovec C (deleted) 852473 Banskobystricky Rimavska Sobota Tomasova C (deleted) 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince C --> E 868671 Banskobystricky Rimavska Sobota Vrbovce nad Rimavou C (deleted) 871265 Banskobystricky Rimavska Sobota Vysna Pokoradz C (deleted) 800635 Banskobystricky Velky Krtis Balog nad Iplom E --> C 818143 Banskobystricky Velky Krtis Horne Plachtince C 800333 Banskobystricky Zvolen Babina C (deleted) 828157 Banskobystricky Zvolen Kralova C (deleted) 834181 Banskobystricky Zvolen Lukove C (deleted) 847780 Banskobystricky Zvolen Podzamcok C (deleted) 871915 Banskobystricky Zvolen Zajezova C (deleted) 803065 Bratislavsky Senec Blatne C --> X 803570 Bratislavsky Senec Boldog C --> X 808881 Bratislavsky Senec Cataj X 841731 Bratislavsky Senec Dedinka pri Dunaji C --> X 819824 Bratislavsky Senec Hruba Borsa C --> X 819867 Bratislavsky Senec Hruby Sur X 820407 Bratislavsky Senec Hurbanova Ves C --> X 821128 Bratislavsky Senec Igram C --> X 821446 Bratislavsky Senec Ivanka pri Dunaji C (deleted) 823023 Bratislavsky Senec Kalinkovo C --> X 823554 Bratislavsky Senec Kaplna C --> X 828203 Bratislavsky Senec Kralova pri Senci C --> X 828211 Bratislavsky Senec Krmes C --> X 835803 Bratislavsky Senec Malinovo C --> X 868850 Bratislavsky Senec Maly Biel C (deleted) 863475 Bratislavsky Senec Maly Madaras C --> X 837628 Bratislavsky Senec Miloslavov C (deleted) 841838 Bratislavsky Senec Nova Lipnica C (deleted) 841749 Bratislavsky Senec Nova Ves pri Dunaji C --> X 842036 Bratislavsky Senec Nove Kosariska C (deleted) 835811 Bratislavsky Senec Patov C --> X 851931 Bratislavsky Senec Reca C (deleted) 852813 Bratislavsky Senec Rovinka C --> I 865958 Bratislavsky Senec Turen C --> X 868868 Bratislavsky Senec Velky Biel C (deleted) 865966 Bratislavsky Senec Zonc C --> X 874060 Kosicky Kosice - okolie Zdana C 853585 Kosicky Michalovce Budince C --> X 809497 Kosicky Michalovce Cicarovce C --> X 821527 Kosicky Michalovce Izkovce C --> X 836435 Kosicky Michalovce Kapusianske Vojkovce C (deleted) 843059 Kosicky Michalovce Kucany C --> X 816230 Kosicky Sobrance Hlivistia C --> E 847364 Kosicky Sobrance Podhorod C --> E 848671 Kosicky Sobrance Porubka C --> X 849847 Kosicky Sobrance Priekopa C --> X 851990 Kosicky Sobrance Remetske Hamre C --> E 857190 Kosicky Sobrance Sobrance C --> E 828823 Nitriansky Komarno Kravany nad Dunajom C 841943 Nitriansky Nitra Nova Ves nad Zitavou C 866211 Nitriansky Nove Zamky Tvrdosovce C 802484 Presovsky Bardejov Beloveza C (deleted) 803375 Presovsky Bardejov Bogliarka C --> X 813133 Presovsky Bardejov Dubinne C (deleted) 815985 Presovsky Bardejov Hazlin C (deleted) 824925 Presovsky Bardejov Klusov C --> X 827894 Presovsky Bardejov Kozany C (deleted) 829145 Presovsky Bardejov Krive C (deleted) 829170 Presovsky Bardejov Krize C (deleted) 829625 Presovsky Bardejov Kruzlov C --> X 829919 Presovsky Bardejov Kurima C (deleted) 831328 Presovsky Bardejov Lenartov C --> I 832260 Presovsky Bardejov Lipova C --> X 834165 Presovsky Bardejov Lukov C --> I 835447 Presovsky Bardejov Malcov C --> I 836061 Presovsky Bardejov Marhan C --> E 844420 Presovsky Bardejov Ortutova C (deleted) 852376 Presovsky Bardejov Richvald C --> I 852759 Presovsky Bardejov Rokytov C (deleted) 860638 Presovsky Bardejov Sasova C --> X 856703 Presovsky Bardejov Smilno C --> E 865443 Presovsky Bardejov Trocany C --> E 834173 Presovsky Bardejov Venecia E --> X 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice C --> I 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske I --> C 802671 Zilinsky Dolny Kubin Benova Lehota C --> X 820679 Zilinsky Dolny Kubin Chlebnice C --> X 810991 Zilinsky Dolny Kubin Dlha nad Oravou C --> I 811599 Zilinsky Dolny Kubin Dolna Lehota C --> I 812315 Zilinsky Dolny Kubin Dolny Kubin C (deleted) 817210 Zilinsky Dolny Kubin Horna Lehota C --> X 821390 Zilinsky Dolny Kubin Istebne C --> I 829072 Zilinsky Dolny Kubin Kriva C --> E 812455 Zilinsky Dolny Kubin Kubinska Hola C (deleted) 831484 Zilinsky Dolny Kubin Lestiny C --> X 812340 Zilinsky Dolny Kubin Maly Bysterec C --> X 838250 Zilinsky Dolny Kubin Mokradska Hola C --> X 844209 Zilinsky Dolny Kubin Oravsky Podzamok C --> I 844438 Zilinsky Dolny Kubin Osadka C --> X 845388 Zilinsky Dolny Kubin Parnica C --> X 847861 Zilinsky Dolny Kubin Pokryvac C (deleted) 850454 Zilinsky Dolny Kubin Pucov C --> X 867608 Zilinsky Dolny Kubin Revisne C (deleted) 854701 Zilinsky Dolny Kubin Sedliacka Dubova C --> E 857785 Zilinsky Dolny Kubin Srnacie C --> X 867616 Zilinsky Dolny Kubin Velicna C --> I 812331 Zilinsky Dolny Kubin Velky Bysterec C --> X 812404 Zilinsky Dolny Kubin Zaskalie C --> X 809951 Zilinsky Turcianske Teplice Cremosne E (deleted)

changes in week-19.csv

deleted: 157, added: 3, modified: 316 854468 Banskobystricky Banska Bystrica Becov C --> X 811718 Banskobystricky Banska Bystrica Dolna Micina C --> X 836605 Banskobystricky Banska Bystrica Medzibrod E --> X 847411 Banskobystricky Banska Bystrica Podkonice C --> E 848158 Banskobystricky Banska Bystrica Poniky C --> X 801402 Banskobystricky Banska Bystrica Salkova C --> E 854794 Banskobystricky Banska Bystrica Selce C --> I 849448 Banskobystricky Banska Stiavnica Prencov C --> I 823058 Banskobystricky Poltar Hrabovo C --> X 818984 Banskobystricky Poltar Hradiste C --> E 819549 Banskobystricky Poltar Hrnciarske Zaluzany C --> X 821357 Banskobystricky Poltar Ipelsky Potok C --> X 823066 Banskobystricky Poltar Kalinovo C --> X 825298 Banskobystricky Poltar Kokava nad Rimavicou C --> X 835773 Banskobystricky Poltar Malinec C --> X 819514 Banskobystricky Poltar Pondelok C --> X 852821 Banskobystricky Poltar Rovnany C --> X 861006 Banskobystricky Poltar Soltyska C --> X 859613 Banskobystricky Poltar Susany C --> X 866377 Banskobystricky Poltar Uhorske C --> X 825344 Banskobystricky Poltar Utekac C --> X 809489 Banskobystricky Poltar Zlatno C --> X 854166 Banskobystricky Revuca Brusnik C --> X 851825 Banskobystricky Revuca Filier C (deleted) 822698 Banskobystricky Revuca Jelsava C --> X 823252 Banskobystricky Revuca Kamenany C --> X 838233 Banskobystricky Revuca Mokra Luka C --> X 838802 Banskobystricky Revuca Muranska Huta C --> I 838829 Banskobystricky Revuca Muranska Zdychava C (deleted) 851281 Banskobystricky Revuca Rakos C (deleted) 851833 Banskobystricky Revuca Ratkovske Bystre C --> X 852104 Banskobystricky Revuca Revuca C --> X 852228 Banskobystricky Revuca Revucka C --> X 854182 Banskobystricky Revuca Rybnik nad Turcom C --> X 860123 Banskobystricky Revuca Tornala C --> X 815021 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemersky Jablonec E --> C 871460 Banskobystricky Rimavska Sobota Gregorovce E --> C 830232 Banskobystricky Rimavska Sobota Kyjatice I 839680 Banskobystricky Rimavska Sobota Neporadza I --> C 833177 Banskobystricky Ziar nad Hronom Lovcica C --> X 865567 Banskobystricky Ziar nad Hronom Trubin C --> X 874370 Banskobystricky Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom C --> X 856291 Banskobystricky Zvolen Hajniky C (deleted) 819760 Banskobystricky Zvolen Hronska Breznica C (deleted) 832057 Banskobystricky Zvolen Lieskovec C (deleted) 834131 Banskobystricky Zvolen Lukavica C (deleted) 873845 Banskobystricky Zvolen Motova C (deleted) 844527 Banskobystricky Zvolen Ostra Luka C (deleted) 856304 Banskobystricky Zvolen Rybare C (deleted) 856088 Banskobystricky Zvolen Slatinka C (deleted) 873594 Banskobystricky Zvolen Zolna C (deleted) 873705 Banskobystricky Zvolen Zvolen C (deleted) 873900 Banskobystricky Zvolen Zvolenska Slatina C (deleted) 803693 Bratislavsky Malacky Borinka C (deleted) 871800 Bratislavsky Malacky Bystricka hora C --> X 846821 Bratislavsky Malacky Feld C --> X 814482 Bratislavsky Malacky Gajary C --> X 871818 Bratislavsky Malacky Hrube luky C --> X 821756 Bratislavsky Malacky Jablonove C --> I 821888 Bratislavsky Malacky Jakubov C --> E 826626 Bratislavsky Malacky Kostoliste C (deleted) 829773 Bratislavsky Malacky Kuchyna C --> X 830399 Bratislavsky Malacky Lab C (deleted) 833231 Bratislavsky Malacky Lozorno C (deleted) 835625 Bratislavsky Malacky Male Levare C --> E 836079 Bratislavsky Malacky Marianka C --> E 859346 Bratislavsky Malacky Mast II E (deleted) 859354 Bratislavsky Malacky Mast III E (deleted) 845931 Bratislavsky Malacky Pernek C --> X 859303 Bratislavsky Malacky Studienka C --> I 859338 Bratislavsky Malacky Stupava C (deleted) 859524 Bratislavsky Malacky Suchohrad C --> X 803707 Bratislavsky Malacky Vackova C (deleted) 871133 Bratislavsky Malacky Vysoka pri Morave C (deleted) 872679 Bratislavsky Malacky Zavod C (deleted) 873586 Bratislavsky Malacky Zohor C (deleted) 827029 Kosicky Kosice I Hustaky C --> X 827142 Kosicky Kosice II Lunik C --> X 827401 Kosicky Kosice II Peres C --> X 827509 Kosicky Kosice II Saca C --> E 827053 Kosicky Kosice I Letna C --> X 826928 Kosicky Kosice I Stredne Mesto C --> X 827452 Kosicky Kosice I Tahanovce C --> E 827118 Kosicky Kosice IV Juzne Mesto E (deleted) 860701 Kosicky Kosice IV Sebastovce C --> E 881317 Kosicky Kosice IV Skladna C --> X 800431 Kosicky Kosice - okolie Backovik C --> X 802123 Kosicky Kosice - okolie Baska C --> I 820547 Kosicky Kosice - okolie Bociar C --> X 807150 Kosicky Kosice - okolie Budimir C --> X 807389 Kosicky Kosice - okolie Bukovec C --> E 807435 Kosicky Kosice - okolie Bunetice C --> X 808636 Kosicky Kosice - okolie Cakanovce C --> X 820954 Kosicky Kosice - okolie Chrastne C --> X 814733 Kosicky Kosice - okolie Geca C --> X 823708 Kosicky Kosice - okolie Kecerovske Kostolany C --> X 823732 Kosicky Kosice - okolie Kecerovske Peklany C --> E 823741 Kosicky Kosice - okolie Kecerovsky Lipovec C --> X 825409 Kosicky Kosice - okolie Koksov-Baksa C --> X 826049 Kosicky Kosice - okolie Komarovce C (deleted) 828238 Kosicky Kosice - okolie Kralovce C --> X 813087 Kosicky Kosice - okolie Mala Vieska C --> E 819107 Kosicky Kosice - okolie Milhost C --> X 840793 Kosicky Kosice - okolie Nizna Hutka C --> X 841129 Kosicky Kosice - okolie Nizny Klatov C --> I 827631 Kosicky Kosice - okolie Nizny Olcvar C (deleted) 843768 Kosicky Kosice - okolie Olsovany C (deleted) 843857 Kosicky Kosice - okolie Opatka C (deleted) 847046 Kosicky Kosice - okolie Ploske C (deleted) 852899 Kosicky Kosice - okolie Rozhanovce C --> X 854921 Kosicky Kosice - okolie Sena C (deleted) 855987 Kosicky Kosice - okolie Slancik C --> X 813095 Kosicky Kosice - okolie Teplicany C --> E 867748 Kosicky Kosice - okolie Velka Ida C (deleted) 867811 Kosicky Kosice - okolie Velka Lodina C --> X 870749 Kosicky Kosice - okolie Vtackovce C --> E 827649 Kosicky Kosice - okolie Vysny Olcvar C --> X 801011 Kosicky Michalovce Banovce nad Ondavou C --> E 804002 Kosicky Michalovce Bracovce C (deleted) 807231 Kosicky Michalovce Budkovce C --> X 813451 Kosicky Michalovce Dubravka C --> X 815918 Kosicky Michalovce Hatalov C (deleted) 835455 Kosicky Michalovce Hradistska Molva C --> X 822957 Kosicky Michalovce Kacanov C (deleted) 828751 Kosicky Michalovce Krasnovce C --> X 830704 Kosicky Michalovce Laskovce C --> X 830666 Kosicky Michalovce Lastomir C --> X 831417 Kosicky Michalovce Lesne C (deleted) 833240 Kosicky Michalovce Lozin C (deleted) 835463 Kosicky Michalovce Malcice C (deleted) 835668 Kosicky Michalovce Male Raskovce C (deleted) 836087 Kosicky Michalovce Markovce C (deleted) 836443 Kosicky Michalovce Matovce C --> X 838411 Kosicky Michalovce Moravany C (deleted) 843067 Kosicky Michalovce Oborin C (deleted) 845965 Kosicky Michalovce Petrikovce C --> X 849103 Kosicky Michalovce Pozdisovce C (deleted) 850683 Kosicky Michalovce Puste Cemerne C (deleted) 851523 Kosicky Michalovce Rakovec nad Ondavou C (deleted) 853593 Kosicky Michalovce Ruska C --> X 860417 Kosicky Michalovce Samudovce C --> X 856193 Kosicky Michalovce Slavkovce C (deleted) 856444 Kosicky Michalovce Sliepkovce C --> X 858935 Kosicky Michalovce Strazske C --> I 859494 Kosicky Michalovce Suche C (deleted) 864757 Kosicky Michalovce Trhoviste C (deleted) 868043 Kosicky Michalovce Velke Kapusany C --> I 868256 Kosicky Michalovce Velke Raskovce C --> X 870129 Kosicky Michalovce Vola C (deleted) 870439 Kosicky Michalovce Vrbnica C (deleted) 871117 Kosicky Michalovce Vysoka nad Uhom C --> X 874051 Kosicky Michalovce Zbince C (deleted) 826201 Kosicky Michalovce Zemplinske Kopcany C (deleted) 806170 Kosicky Trebisov Brehov C (deleted) 807991 Kosicky Trebisov Cejkov C --> X 809276 Kosicky Trebisov Cerhov C --> I 814172 Kosicky Trebisov Egres C --> X 819069 Kosicky Trebisov Hran C (deleted) 819247 Kosicky Trebisov Hrcel C --> X 823635 Kosicky Trebisov Kasov C --> X 827908 Kosicky Trebisov Kozuchov C --> X 828360 Kosicky Trebisov Kralovsky Chlmec C --> E 830275 Kosicky Trebisov Kysta C (deleted) 834092 Kosicky Trebisov Luhyna C --> I 864765 Kosicky Trebisov Mala Trna C --> I 835650 Kosicky Trebisov Male Ozorovce C --> I 875384 Kosicky Trebisov Maly Kazimir C --> E 842893 Kosicky Trebisov Maly Ruskov C --> E 837563 Kosicky Trebisov Milhostov C --> I 842851 Kosicky Trebisov Novosad C --> I 846881 Kosicky Trebisov Plechotice C --> X 855570 Kosicky Trebisov Sirnik C --> I 846902 Kosicky Trebisov Svatuse C --> X 869015 Kosicky Trebisov Velky Kamenec C --> X 874973 Nitriansky Nitra Zitavce C 800198 Nitriansky Nove Zamky Andovce C (deleted) 800724 Nitriansky Nove Zamky Banov C (deleted) 802093 Nitriansky Nove Zamky Bardonovo C --> X 802301 Nitriansky Nove Zamky Bela C (deleted) 847241 Nitriansky Nove Zamky Belek C (deleted) 802808 Nitriansky Nove Zamky Besenov C --> X 802956 Nitriansky Nove Zamky Bina C --> E 804045 Nitriansky Nove Zamky Branovo C (deleted) 807036 Nitriansky Nove Zamky Bruty C (deleted) 809021 Nitriansky Nove Zamky Cechy C (deleted) 810711 Nitriansky Nove Zamky Diva C (deleted) 812510 Nitriansky Nove Zamky Dolny Ohaj C (deleted) 813249 Nitriansky Nove Zamky Dubnik C (deleted) 814687 Nitriansky Nove Zamky Gbelce C (deleted) 875163 Nitriansky Nove Zamky Horny chotar C (deleted) 820113 Nitriansky Nove Zamky Hul C (deleted) 822451 Nitriansky Nove Zamky Jasova C (deleted) 822515 Nitriansky Nove Zamky Jatov C (deleted) 823333 Nitriansky Nove Zamky Kamenica nad Hronom C --> X 824941 Nitriansky Nove Zamky Kmetovo C (deleted) 825786 Nitriansky Nove Zamky Kolta C (deleted) 826103 Nitriansky Nove Zamky Komoca C (deleted) 831255 Nitriansky Nove Zamky Lela C (deleted) 833258 Nitriansky Nove Zamky Luba C (deleted) 859940 Nitriansky Nove Zamky Madarsky Svodin C (deleted) 800732 Nitriansky Nove Zamky Mala Kesa C (deleted) 835994 Nitriansky Nove Zamky Mala Mana C (deleted) 835544 Nitriansky Nove Zamky Male Kosihy C (deleted) 879711 Nitriansky Nove Zamky Maly Kyr C (deleted) 836834 Nitriansky Nove Zamky Michal nad Zitavou C (deleted) 832243 Nitriansky Nove Zamky Mlynsky Sek C (deleted) 838896 Nitriansky Nove Zamky Muzla C (deleted) 879720 Nitriansky Nove Zamky Nemecky Svodin C (deleted) 840734 Nitriansky Nove Zamky Nitriansky Hradok C (deleted) 841960 Nitriansky Nove Zamky Nova Vieska C (deleted) 832251 Nitriansky Nove Zamky Ondrochov C (deleted) 845701 Nitriansky Nove Zamky Pavlova C (deleted) 849090 Nitriansky Nove Zamky Pozba C (deleted) 867705 Presovsky Kezmarok Velka Frankova C (deleted) 820776 Presovsky Presov Chminianska Nova Ves C --> E 950157 Presovsky Sabinov Blazov C --> X 806846 Presovsky Sabinov Brezovica C --> E 809357 Presovsky Sabinov Cervena Voda C --> X 809403 Presovsky Sabinov Cervenica pri Sabinove C --> X 809993 Presovsky Sabinov Dacov C --> X 813397 Presovsky Sabinov Dubovica C --> X 821853 Presovsky Sabinov Jakovany C --> X 821896 Presovsky Sabinov Jakubova Vola C --> X 822272 Presovsky Sabinov Jarovnice C --> E 828394 Presovsky Sabinov Krasna Luka C --> I 829137 Presovsky Sabinov Krivany C --> E 832219 Presovsky Sabinov Lipany C --> X 834289 Presovsky Sabinov Lutina C --> X 838004 Presovsky Sabinov Mocidlany C --> E 844349 Presovsky Sabinov Orkucany C --> E 845876 Presovsky Sabinov Pecovska Nova Ves C --> X 851914 Presovsky Sabinov Raznany C --> E 852937 Presovsky Sabinov Rozkovany C --> X 854212 Presovsky Sabinov Sabinov C --> X 860557 Presovsky Sabinov Sarisske Michalany C --> X 863190 Presovsky Sabinov Tichy Potok C --> I 866679 Presovsky Sabinov Uzovsky Salgov C --> I 854298 Presovsky Sabinov Zalesie C --> X 813427 Presovsky Snina Dubrava C (deleted) 818810 Presovsky Snina Hrabova Roztoka C --> I 841871 Presovsky Snina Nova Sedlica C (deleted) 860999 Presovsky Snina Smigovec C --> I 859117 Presovsky Snina Strihovce C --> I 872849 Presovsky Snina Zboj C (deleted) 815471 Trenciansky Banovce nad Bebravou Halacovce C (deleted) 815489 Trenciansky Banovce nad Bebravou Otrhanky C (deleted) 866393 Trenciansky Banovce nad Bebravou Uhrovec C (deleted) 806978 Trenciansky Partizanske Brodzany C --> X 822132 Trenciansky Partizanske Janova Ves C --> X 869023 Trenciansky Partizanske Jeskova Ves C --> X 824101 Trenciansky Partizanske Klatova Nova Ves C --> X 869031 Trenciansky Partizanske Kliz C --> X 869040 Trenciansky Partizanske Klizske Hradiste X 825441 Trenciansky Partizanske Kolacno C (deleted) 839221 Trenciansky Partizanske Livina C --> X 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice I --> E 835595 Trenciansky Partizanske Male Krstenany C --> X 844543 Trenciansky Partizanske Male Ostratice C --> X 835714 Trenciansky Partizanske Male Uherce C --> X 839230 Trenciansky Partizanske Nadlice C --> X 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C (deleted) 845809 Trenciansky Partizanske Pazit C --> X 865842 Trenciansky Partizanske Turcianky C --> X 803936 Trenciansky Partizanske Velke Bosany C --> E 868183 Trenciansky Partizanske Velke Krstenany C --> X 844560 Trenciansky Partizanske Velke Ostratice C (deleted) 839469 Trenciansky Prievidza Brezany C (deleted) 820989 Trenciansky Prievidza Brusno C --> X 807613 Trenciansky Prievidza Bystricany C (deleted) 807630 Trenciansky Prievidza Chalmova C --> X 820997 Trenciansky Prievidza Chrenovec C --> X 808156 Trenciansky Prievidza Cigel C (deleted) 810720 Trenciansky Prievidza Diviacka Nova Ves C --> X 810762 Trenciansky Prievidza Diviaky nad Nitricou C --> X 832081 Trenciansky Prievidza Dobrocna C --> X 862312 Trenciansky Prievidza Dolne Sutovce C --> X 840742 Trenciansky Prievidza Dvorniky nad Nitricou C (deleted) 815608 Trenciansky Prievidza Handlova C --> E 862304 Trenciansky Prievidza Horne Sutovce C --> X 821977 Trenciansky Prievidza Jalovec C (deleted) 826812 Trenciansky Prievidza Kos C (deleted) 826651 Trenciansky Prievidza Kostolna Ves C --> E 830887 Trenciansky Prievidza Lazany C --> X 831191 Trenciansky Prievidza Lehota pod Vtacnikom C (deleted) 832090 Trenciansky Prievidza Liestany C --> X 832235 Trenciansky Prievidza Lipnik C (deleted) 832103 Trenciansky Prievidza Lomnica C --> X 834971 Trenciansky Prievidza Mala Causa C (deleted) 838501 Trenciansky Prievidza Morovno C --> X 839477 Trenciansky Prievidza Nedozery C (deleted) 839850 Trenciansky Prievidza Nevidzany C (deleted) 840700 Trenciansky Prievidza Nitrianske Rudno C (deleted) 840726 Trenciansky Prievidza Nitrianske Sucany C (deleted) 847399 Trenciansky Prievidza Podhradie C --> X 848115 Trenciansky Prievidza Poluvsie C --> X 848638 Trenciansky Prievidza Poruba C --> X 849294 Trenciansky Prievidza Pravenec C --> E 840751 Trenciansky Prievidza Racice C (deleted) 851868 Trenciansky Prievidza Raztocno C --> X 853437 Trenciansky Prievidza Rudnianska Lehota C --> I 854514 Trenciansky Prievidza Sec C --> E 862711 Trenciansky Prievidza Temes C --> X 867195 Trenciansky Prievidza Valaska Bela C (deleted) 867659 Trenciansky Prievidza Velka Causa C (deleted) 807648 Trenciansky Prievidza Vieska C --> X 810738 Trenciansky Prievidza Vrbany C --> X 811432 Trenciansky Puchov Dohnany C --> I 831077 Trenciansky Puchov Lednicke Rovne C (deleted) 834211 Trenciansky Puchov Luky C --> X 834483 Trenciansky Puchov Lysa pod Makytou C --> X 836753 Trenciansky Puchov Mestecko C --> X 838535 Trenciansky Puchov Mostiste C (deleted) 841234 Trenciansky Puchov Nosice C (deleted) 859095 Trenciansky Puchov Strezenice C --> X 850560 Trenciansky Puchov Vieska-Bezdedov C --> X 870811 Trenciansky Puchov Vydrna C (deleted) 872342 Trenciansky Puchov Zariecie C --> X 826740 Trnavsky Dunajska Streda Amadeho Kracany C --> X 800406 Trnavsky Dunajska Streda Bac C (deleted) 816639 Trnavsky Dunajska Streda Beketfa C --> X 818330 Trnavsky Dunajska Streda Bodiky C (deleted) 808644 Trnavsky Dunajska Streda Cakany C --> E 821802 Trnavsky Dunajska Streda Dunajsky Klatov C --> X 842958 Trnavsky Dunajska Streda Eliasovce C --> X 822914 Trnavsky Dunajska Streda Jurova C (deleted) 830208 Trnavsky Dunajska Streda Kvetoslavov C --> X 813834 Trnavsky Dunajska Streda Male Blahovo C --> X 836508 Trnavsky Dunajska Streda Medvedov C --> X 844942 Trnavsky Dunajska Streda Padan C (deleted) 845612 Trnavsky Dunajska Streda Patas C (deleted) 845248 Trnavsky Dunajska Streda Sap C (deleted) 816698 Trnavsky Dunajska Streda Stara Gala C --> X 861791 Trnavsky Dunajska Streda Stvrtok na Ostrove C --> X 830020 Trnavsky Dunajska Streda Toborete C (deleted) 864731 Trnavsky Dunajska Streda Trhova Hradska C --> X 867888 Trnavsky Dunajska Streda Velka Paka C --> X 802166 Trnavsky Piestany Basovce C (deleted) 803758 Trnavsky Piestany Borovce C --> E 821039 Trnavsky Piestany Chtelnica C --> X 813320 Trnavsky Piestany Dolne Dubovany C --> X 812480 Trnavsky Piestany Dolny Lopasov C --> X 812773 Trnavsky Piestany Drahovce C --> X 813516 Trnavsky Piestany Ducove C --> I 813338 Trnavsky Piestany Horne Dubovany C --> X 820041 Trnavsky Piestany Hubina C --> X 825077 Trnavsky Piestany Kocin C --> X 828050 Trnavsky Piestany Krakovany C --> X 830615 Trnavsky Piestany Lancar C --> X 835641 Trnavsky Piestany Male Orviste C --> X 838420 Trnavsky Piestany Moravany nad Vahom C --> X 840769 Trnavsky Piestany Nizna C --> E 844578 Trnavsky Piestany Ostrov C --> X 845825 Trnavsky Piestany Pecenady C --> X 849251 Trnavsky Piestany Prasnik C --> X 851841 Trnavsky Piestany Ratnovce C --> X 860905 Trnavsky Piestany Sipkove C --> X 857262 Trnavsky Piestany Sokolovce C --> X 861189 Trnavsky Piestany Sterusy C --> X 828068 Trnavsky Piestany Straze C --> X 869236 Trnavsky Piestany Tapkove C --> X 864102 Trnavsky Piestany Trebatice C --> X 868141 Trnavsky Piestany Velke Kostolany C --> X 868221 Trnavsky Piestany Velke Orviste C (deleted) 869244 Trnavsky Piestany Vesele C --> X 870595 Trnavsky Piestany Vrbove C --> I 868159 Trnavsky Piestany Zakostolany C --> X 802948 Trnavsky Senica Bilkove Humence C (deleted) 808831 Trnavsky Senica Castkov C (deleted) 827827 Trnavsky Senica Kovalov C --> X 829781 Trnavsky Senica Kuklov C --> X 830577 Trnavsky Senica Laksarska Nova Ves C --> X 830585 Trnavsky Senica Mikulasov C --> X 838489 Trnavsky Senica Moravsky Svaty Jan C --> X 844659 Trnavsky Senica Osuske C --> X 847178 Trnavsky Senica Podbranc C (deleted) 849987 Trnavsky Senica Prietrz C --> X 852805 Trnavsky Senica Rovensko C (deleted) 852881 Trnavsky Senica Rozbehy C --> X 852708 Trnavsky Senica Rybky C --> X 856878 Trnavsky Senica Smrdaky C (deleted) 857165 Trnavsky Senica Sobotiste C (deleted) 816728 Trnavsky Skalica Holic C --> I 833100 Trnavsky Skalica Lopasov C (deleted) 838284 Trnavsky Skalica Mokry Haj C --> X 846007 Trnavsky Skalica Petrova Ves C (deleted) 802972 Trnavsky Trnava Binovce C --> X 803421 Trnavsky Trnava Bohdanovce nad Trnavou C --> X 822400 Trnavsky Trnava Bohunice C --> X 803588 Trnavsky Trnava Boleraz C --> E 803740 Trnavsky Trnava Borova C --> X 808130 Trnavsky Trnava Cifer C --> I 810223 Trnavsky Trnava Dechtice C --> X 810878 Trnavsky Trnava Dlha C --> X 811220 Trnavsky Trnava Dobra Voda C --> X 811548 Trnavsky Trnava Dolna Krupa C --> X 811963 Trnavsky Trnava Dolne Dubove C --> X 833185 Trnavsky Trnava Dolne Lovcice C --> X 812099 Trnavsky Trnava Dolne Oresany C --> X 817180 Trnavsky Trnava Horna Krupa C --> X 817872 Trnavsky Trnava Horne Dubove C --> X 833193 Trnavsky Trnava Horne Lovcice C --> X 818097 Trnavsky Trnava Horne Oresany C --> X 822230 Trnavsky Trnava Jarna C --> X 822418 Trnavsky Trnava Jaslovce C --> X 823643 Trnavsky Trnava Katlovce C --> X 803596 Trnavsky Trnava Klcovany C --> X 827690 Trnavsky Trnava Kosolna C --> X 829218 Trnavsky Trnava Krizovany nad Dudvahom C --> X 806242 Trnavsky Trnava Male Brestovany C --> X 839256 Trnavsky Trnava Nahac C --> X 844926 Trnavsky Trnava Pac C --> I 844977 Trnavsky Trnava Paderovce C --> X 845698 Trnavsky Trnava Pavlice C --> X 851116 Trnavsky Trnava Radosovce C --> X 853798 Trnavsky Trnava Ruzindol C --> X 856541 Trnavsky Trnava Slovenska Nova Ves C --> E 856771 Trnavsky Trnava Smolenice C --> I 856789 Trnavsky Trnava Smolenicka Nova Ves C --> I 861049 Trnavsky Trnava Spacince C --> X 859435 Trnavsky Trnava Sucha nad Parnou C --> X 864790 Trnavsky Trnava Trnava C --> E 865559 Trnavsky Trnava Trstin C --> X 862266 Trnavsky Trnava Valtov Sur C --> X 867462 Trnavsky Trnava Varov Sur C --> X 806251 Trnavsky Trnava Velke Brestovany C --> X 862274 Trnavsky Trnava Velke Surovce I C --> X 862291 Trnavsky Trnava Velke Surovce II C --> X 869881 Trnavsky Trnava Vlckovce C --> E 869961 Trnavsky Trnava Voderady C --> E 872580 Trnavsky Trnava Zavar C --> E 872997 Trnavsky Trnava Zelenec C --> X 862282 Trnavsky Trnava Zemianske Surovce C --> X 873918 Trnavsky Trnava Zvoncin C --> E 850420 Zilinsky Bytca Psurnovice C --> X 846147 Zilinsky Bytca Setechov C --> X 800376 Zilinsky Zilina Babkov C --> X 800759 Zilinsky Zilina Banova C --> X 803014 Zilinsky Zilina Bitarova C (deleted) 806412 Zilinsky Zilina Brezany C (deleted) 806951 Zilinsky Zilina Brodno C --> X 874825 Zilinsky Zilina Budatin C --> X 809519 Zilinsky Zilina Cicmany C --> X 811041 Zilinsky Zilina Dlhe Pole C --> E 811904 Zilinsky Zilina Dolna Tizina C --> X 814679 Zilinsky Zilina Gbelany C --> X 817139 Zilinsky Zilina Horky C (deleted) 818381 Zilinsky Zilina Horny Hricov C (deleted) 823449 Zilinsky Zilina Kamenna Poruba C (deleted) 824003 Zilinsky Zilina Klace C --> X 826146 Zilinsky Zilina Konska C (deleted) 827762 Zilinsky Zilina Kotrcina Lucka C --> X 829838 Zilinsky Zilina Kunerad C --> X 832111 Zilinsky Zilina Lietava C --> X 832162 Zilinsky Zilina Lietavska Svinna C --> X 834980 Zilinsky Zilina Mala Cierna C (deleted) 838187 Zilinsky Zilina Mojs C (deleted) 838195 Zilinsky Zilina Mojsova Lucka C (deleted) 839442 Zilinsky Zilina Nededza C (deleted) 867438 Zilinsky Zilina Nezbudska Lucka C (deleted) 845647 Zilinsky Zilina Pastina Zavada C (deleted) 845892 Zilinsky Zilina Peklina C --> X 847356 Zilinsky Zilina Podhorie C --> X 848123 Zilinsky Zilina Poluvsie nad Rajcankou C (deleted) 832146 Zilinsky Zilina Porubka C (deleted) 849031 Zilinsky Zilina Povazsky Chlmec C (deleted) 851230 Zilinsky Zilina Rajecka Lesna C --> E 858838 Zilinsky Zilina Stranske C (deleted) 858897 Zilinsky Zilina Strazov C (deleted) 862754 Zilinsky Zilina Teplicka nad Vahom C (deleted) 865371 Zilinsky Zilina Trnove C --> E 867667 Zilinsky Zilina Velka Cierna C --> X 870307 Zilinsky Zilina Vranie C --> X 871737 Zilinsky Zilina Zadubnie C (deleted) 874876 Zilinsky Zilina Zavodie C (deleted) 874604 Zilinsky Zilina Zilina C --> X 874906 Zilinsky Zilina Zilinska Lehota C --> X

changes in week-20.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-21.csv

deleted: 227, added: 13, modified: 501 808334 Banskobystricky Banska Bystrica Cacin X 809713 Banskobystricky Brezno Cierny Balog C --> X 847798 Banskobystricky Brezno Pohorela C --> E 849413 Banskobystricky Brezno Predajna C --> E 861871 Banskobystricky Brezno Sumiac C (deleted) 862436 Banskobystricky Brezno Telgart C (deleted) 867314 Banskobystricky Brezno Valkovna C --> X 810363 Banskobystricky Detva Detva C --> I 812552 Banskobystricky Detva Dolny Tisovnik C (deleted) 813478 Banskobystricky Detva Dubravy C --> E 829081 Banskobystricky Detva Korytarky C --> I 829099 Banskobystricky Detva Krivan C --> I 800457 Banskobystricky Krupina Bacovce C --> X 807893 Banskobystricky Krupina Bzovik C --> X 808318 Banskobystricky Krupina Cabradsky Vrbovok C --> X 809047 Banskobystricky Krupina Cekovce C --> X 808032 Banskobystricky Krupina Cerovo C --> X 810622 Banskobystricky Krupina Devicie C --> X 812056 Banskobystricky Krupina Dolne Mladonice C --> X 862789 Banskobystricky Krupina Dolne Terany C --> X 812226 Banskobystricky Krupina Dolny Badin C --> X 812587 Banskobystricky Krupina Domaniky C --> X 812943 Banskobystricky Krupina Drienovo C --> X 814083 Banskobystricky Krupina Dvorniky C 816931 Banskobystricky Krupina Hontianske Nemce C --> X 816973 Banskobystricky Krupina Hontianske Tesare C --> X 818011 Banskobystricky Krupina Horne Mladonice C --> X 862797 Banskobystricky Krupina Horne Terany C --> X 818321 Banskobystricky Krupina Horny Badin C --> X 822001 Banskobystricky Krupina Jalsovik C --> X 827886 Banskobystricky Krupina Kozi Vrbovok C --> X 828246 Banskobystricky Krupina Kralovce C --> X 828254 Banskobystricky Krupina Krnisov C --> I 830429 Banskobystricky Krupina Lackov C --> X 830551 Banskobystricky Krupina Ladzany C --> X 832928 Banskobystricky Krupina Litava C --> X 836486 Banskobystricky Krupina Medovarce C --> X 816957 Banskobystricky Krupina Rakovec C --> X 854506 Banskobystricky Krupina Sebechleby C --> X 854832 Banskobystricky Krupina Selce C --> X 855201 Banskobystricky Krupina Senohrad C --> X 865451 Banskobystricky Krupina Trpin C --> X 866482 Banskobystricky Krupina Unatin C --> X 873136 Banskobystricky Krupina Zemiansky Vrbovok C --> X 874558 Banskobystricky Krupina Zibritov C --> X 800015 Banskobystricky Lucenec Abelova C --> X 802450 Banskobystricky Lucenec Belina C --> X 807176 Banskobystricky Lucenec Budina C --> I 807508 Banskobystricky Lucenec Buzitka C --> I 808733 Banskobystricky Lucenec Camovce C --> X 810789 Banskobystricky Lucenec Divin C --> E 815276 Banskobystricky Lucenec Gregorova Vieska C --> X 815501 Banskobystricky Lucenec Halic C --> X 823171 Banskobystricky Lucenec Kalonda C --> X 831204 Banskobystricky Lucenec Lehotka C --> X 831361 Banskobystricky Lucenec Lentvora C --> X 832286 Banskobystricky Lucenec Lipovany C --> I 833215 Banskobystricky Lucenec Lovinobana C --> X 833541 Banskobystricky Lucenec Luborec C --> X 833673 Banskobystricky Lucenec Lucenec C (deleted) 834254 Banskobystricky Lucenec Lupoc C --> X 834637 Banskobystricky Lucenec Madacka C --> X 838691 Banskobystricky Lucenec Mucin C --> I 839108 Banskobystricky Lucenec Mytna C --> E 839451 Banskobystricky Lucenec Nedeliste C --> X 840572 Banskobystricky Lucenec Nitra nad Iplom C --> X 842010 Banskobystricky Lucenec Nove Hony C --> X 833754 Banskobystricky Lucenec Opatova C --> I 846619 Banskobystricky Lucenec Pila C --> X 846660 Banskobystricky Lucenec Pincina C --> X 846899 Banskobystricky Lucenec Ples C --> I 847682 Banskobystricky Lucenec Podrecany C --> X 853780 Banskobystricky Lucenec Ruzina C --> X 860697 Banskobystricky Lucenec Savol C --> I 860786 Banskobystricky Lucenec Siatorska Bukovinka C --> X 857939 Banskobystricky Lucenec Stara Halic C --> X 863424 Banskobystricky Lucenec Tocnica C --> X 863505 Banskobystricky Lucenec Tomasovce C --> X 864358 Banskobystricky Lucenec Trenc C --> X 866261 Banskobystricky Lucenec Uderina C --> X 867632 Banskobystricky Lucenec Velka nad Iplom C --> X 869261 Banskobystricky Lucenec Vidina C --> I 950041 Banskobystricky Lucenec Zalozna C --> X 865974 Banskobystricky Poltar Turicky X 802212 Banskobystricky Velky Krtis Batorova C --> X 807010 Banskobystricky Velky Krtis Brusnik C --> X 807451 Banskobystricky Velky Krtis Busince C --> I 809110 Banskobystricky Velky Krtis Celare C --> X 809365 Banskobystricky Velky Krtis Cervenany C --> X 820946 Banskobystricky Velky Krtis Chrastince C --> X 811513 Banskobystricky Velky Krtis Dolinka C --> X 811785 Banskobystricky Velky Krtis Dolna Strehova C --> I 812153 Banskobystricky Velky Krtis Dolne Strhare C --> X 810037 Banskobystricky Velky Krtis Dolny Dacov Lom C (deleted) 815152 Banskobystricky Velky Krtis Glabusovce C --> X 817597 Banskobystricky Velky Krtis Horna Strehova C --> X 818143 Banskobystricky Velky Krtis Horne Plachtince C --> X 818232 Banskobystricky Velky Krtis Horne Strhare C (deleted) 810002 Banskobystricky Velky Krtis Horny Dacov Lom C (deleted) 825689 Banskobystricky Velky Krtis Kolare C (deleted) 826570 Banskobystricky Velky Krtis Kosihy nad Iplom C (deleted) 831395 Banskobystricky Velky Krtis Lesenice C (deleted) 855839 Banskobystricky Velky Krtis Sklabina C (deleted) 856592 Banskobystricky Velky Krtis Slovenske Darmoty C (deleted) 859478 Banskobystricky Velky Krtis Suchan C --> X 859508 Banskobystricky Velky Krtis Suche Brezovo C (deleted) 869147 Banskobystricky Velky Krtis Velky Lom C (deleted) 846791 Bratislavsky Malacky Plavecky Mikulas X 808881 Bratislavsky Senec Cataj X (deleted) 819867 Bratislavsky Senec Hruby Sur X (deleted) 814741 Kosicky Gelnica Gelnica C --> I 816001 Kosicky Gelnica Helcmanovce C --> X 816035 Kosicky Gelnica Henclova C --> I 821845 Kosicky Gelnica Jaklovce C --> I 824895 Kosicky Gelnica Kluknava C --> I 825166 Kosicky Gelnica Kojsov C --> X 837890 Kosicky Gelnica Mnisek nad Hnilcom C --> I 839299 Kosicky Gelnica Nalepkovo C --> X 852350 Kosicky Gelnica Richnava C --> X 836052 Kosicky Gelnica Rolova Huta C --> X 856819 Kosicky Gelnica Smolnicka Huta C --> X 856851 Kosicky Gelnica Smolnik C --> X 858366 Kosicky Gelnica Stara Voda C --> X 862401 Kosicky Gelnica Svedlar E (deleted) 866342 Kosicky Gelnica Uhorna C --> X 868973 Kosicky Gelnica Velky Folkmar C --> E 873942 Kosicky Gelnica Zakarovce C --> X 872547 Kosicky Gelnica Zavadka C --> X 881228 Kosicky Kosice II Grunt C --> X 833134 Kosicky Kosice II Lorincik C --> E 827428 Kosicky Kosice II Myslava C --> I 827207 Kosicky Kosice II Terasa C --> X 881406 Kosicky Kosice IV Nizna Uvrat C --> X 827088 Kosicky Kosice IV Vysne Opatske C --> X 802565 Kosicky Kosice - okolie Belza C --> X 802611 Kosicky Kosice - okolie Beniakovce C --> X 802875 Kosicky Kosice - okolie Bidovce C --> X 807281 Kosicky Kosice - okolie Budulov C --> X 807486 Kosicky Kosice - okolie Buzica C --> X 854328 Kosicky Kosice - okolie Byster C --> X 809004 Kosicky Kosice - okolie Cecejovce C --> X 808113 Kosicky Kosice - okolie Cestice C --> X 841463 Kosicky Kosice - okolie Chorvaty C --> X 845914 Kosicky Kosice - okolie Chym C --> X 810118 Kosicky Kosice - okolie Debrad C --> X 812935 Kosicky Kosice - okolie Drienovec C --> X 813893 Kosicky Kosice - okolie Durdosik C --> X 871699 Kosicky Kosice - okolie Dvorniky C --> E 815306 Kosicky Kosice - okolie Gynov C --> X 815365 Kosicky Kosice - okolie Hacava C --> X 866008 Kosicky Kosice - okolie Haj C (deleted) 841455 Kosicky Kosice - okolie Hostovce C --> X 819212 Kosicky Kosice - okolie Hrasovik C --> X 822043 Kosicky Kosice - okolie Janik C --> X 822434 Kosicky Kosice - okolie Jasov C --> E 823732 Kosicky Kosice - okolie Kecerovske Peklany E (deleted) 819085 Kosicky Kosice - okolie Kechnec C --> X 827622 Kosicky Kosice - okolie Kosicka Polianka C --> X 827673 Kosicky Kosice - okolie Kosicky Klecenov C --> X 830259 Kosicky Kosice - okolie Kysak C --> X 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina C (deleted) 836567 Kosicky Kosice - okolie Medzev C --> I 838268 Kosicky Kosice - okolie Mokrance C --> X 838322 Kosicky Kosice - okolie Moldava nad Bodvou C --> X 840840 Kosicky Kosice - okolie Nizna Mysla X 841153 Kosicky Kosice - okolie Nizny Lanec C --> X 827631 Kosicky Kosice - okolie Nizny Olcvar X 841854 Kosicky Kosice - okolie Nova Polhora C --> X 843041 Kosicky Kosice - okolie Obisovce C --> E 845884 Kosicky Kosice - okolie Peder C (deleted) 845922 Kosicky Kosice - okolie Perin C --> X 852058 Kosicky Kosice - okolie Resica C --> X 854921 Kosicky Kosice - okolie Sena X 856002 Kosicky Kosice - okolie Slanec C --> X 856037 Kosicky Kosice - okolie Slanske Nove Mesto C --> X 820555 Kosicky Kosice - okolie Sokolany C --> X 861359 Kosicky Kosice - okolie Stos C --> X 865460 Kosicky Kosice - okolie Trstany C --> X 865508 Kosicky Kosice - okolie Trstene pri Hornade C --> X 866016 Kosicky Kosice - okolie Turna nad Bodvou C --> X 841471 Kosicky Kosice - okolie Turnianska Nova Ves C --> X 866725 Kosicky Kosice - okolie Valaliky C --> X 871702 Kosicky Kosice - okolie Vcelare C --> E 871192 Kosicky Kosice - okolie Vysna Hutka C --> X 871231 Kosicky Kosice - okolie Vysna Mysla C --> X 871559 Kosicky Kosice - okolie Vysny Lanec C --> X 836583 Kosicky Kosice - okolie Vysny Medzev C --> X 871711 Kosicky Kosice - okolie Zadiel C --> X 873977 Kosicky Kosice - okolie Zarnov C --> X 874060 Kosicky Kosice - okolie Zdana C --> X 854344 Kosicky Kosice - okolie Zdoba C --> X 836915 Kosicky Michalovce Michalovce C --> I 845787 Kosicky Michalovce Pavlovce nad Uhom C --> E 856193 Kosicky Michalovce Slavkovce X 837075 Kosicky Michalovce Stranany C (deleted) 837431 Kosicky Michalovce Topolany C --> I 869503 Kosicky Michalovce Vinne C --> E 873209 Kosicky Michalovce Zemplinska Siroka C --> E 800252 Kosicky Roznava Ardovo C --> X 802841 Kosicky Roznava Betliar C --> X 803464 Kosicky Roznava Bohunovo C --> X 803715 Kosicky Roznava Borka C --> X 806161 Kosicky Roznava Brdarka C --> X 806391 Kosicky Roznava Bretka C --> X 809586 Kosicky Roznava Cierna Lehota C --> E 809942 Kosicky Roznava Coltovo C --> E 810185 Kosicky Roznava Dedinky C (deleted) 811017 Kosicky Roznava Dlha Ves C --> E 814903 Kosicky Roznava Gemerska Horka C --> X 814911 Kosicky Roznava Gemerska Panica C --> E 814938 Kosicky Roznava Gemerska Poloma C (deleted) 815179 Kosicky Roznava Gocaltovo C --> X 816027 Kosicky Roznava Henckovce C --> X 821721 Kosicky Roznava Jablonov nad Turnou C --> I 825018 Kosicky Roznava Kocelovce C (deleted) 827797 Kosicky Roznava Kovacova C --> X 828734 Kosicky Roznava Krasnohorske Podhradie C --> E 833991 Kosicky Roznava Lucka C --> X 836095 Kosicky Roznava Markuska C --> X 836681 Kosicky Roznava Meliata C --> X 840912 Kosicky Roznava Nizna Slana C --> X 843261 Kosicky Roznava Ochtina C --> X 844934 Kosicky Roznava Paca C --> X 851965 Kosicky Roznava Rejdova C --> E 852732 Kosicky Roznava Rochovce C --> X 852902 Kosicky Roznava Rozlozna C (deleted) 855499 Kosicky Roznava Silica C --> E 855511 Kosicky Roznava Silicka Jablonica C --> I 856231 Kosicky Roznava Slavoska C --> X 856258 Kosicky Roznava Slavosovce C --> X 858854 Kosicky Roznava Stratena C (deleted) 803472 Kosicky Roznava Tiba C --> X 869813 Kosicky Roznava Vlachovo C --> X 871311 Kosicky Roznava Vysna Slana C (deleted) 803561 Kosicky Trebisov Bol C --> X 809331 Kosicky Trebisov Cernochov C --> X 858960 Kosicky Trebisov Klin nad Bodrogom C --> I 828360 Kosicky Trebisov Kralovsky Chlmec E --> X 830500 Kosicky Trebisov Ladmovce C --> X 801674 Kosicky Trebisov Mala Bara C --> X 835706 Kosicky Trebisov Male Trakany C --> E 835854 Kosicky Trebisov Maly Hores C (deleted) 835862 Kosicky Trebisov Maly Kamenec C --> X 836842 Kosicky Trebisov Michalany C --> X 857343 Kosicky Trebisov Nova Vieska pri Bodrogu C --> I 950025 Kosicky Trebisov Novy Hores C --> X 875376 Kosicky Trebisov Pavlovo C --> X 847895 Kosicky Trebisov Polany C --> X 850845 Kosicky Trebisov Rad C --> X 854531 Kosicky Trebisov Secovce C --> I 857319 Kosicky Trebisov Solnicka C --> X 857351 Kosicky Trebisov Somotor C --> I 858889 Kosicky Trebisov Strazne C --> X 858978 Kosicky Trebisov Streda nad Bodrogom C --> I 803332 Kosicky Trebisov Svata Maria C --> X 859885 Kosicky Trebisov Svinice C --> X 865303 Kosicky Trebisov Trnavka C --> X 857360 Kosicky Trebisov Vec C --> I 867586 Kosicky Trebisov Velaty C --> I 801682 Kosicky Trebisov Velka Bara C --> X 864773 Kosicky Trebisov Velka Trna C --> I 868230 Kosicky Trebisov Velke Ozorovce C --> I 868698 Kosicky Trebisov Velke Trakany C --> E 869007 Kosicky Trebisov Velky Hores C --> X 823686 Kosicky Trebisov Velky Kazimir C --> E 842907 Kosicky Trebisov Velky Ruskov C --> E 869473 Kosicky Trebisov Vinicky C --> X 869996 Kosicky Trebisov Vojcice C --> I 870005 Kosicky Trebisov Vojka C --> X 872393 Kosicky Trebisov Zatin C --> X 872822 Kosicky Trebisov Zbehnov C --> I 873161 Kosicky Trebisov Zemplin C --> X 873217 Kosicky Trebisov Zemplinska Teplica C --> I 873250 Kosicky Trebisov Zemplinske Jastrabie C --> X 873268 Kosicky Trebisov Zemplinsky Branc C --> X 800503 Nitriansky Komarno Bajc C --> I 870081 Nitriansky Komarno Batorove Kosihy C (deleted) 803359 Nitriansky Komarno Bodza C (deleted) 803367 Nitriansky Komarno Bodzianske Luky C (deleted) 806269 Nitriansky Komarno Brestovec C --> X 807079 Nitriansky Komarno Buc C --> X 808679 Nitriansky Komarno Calovec C (deleted) 820881 Nitriansky Komarno Chotin C (deleted) 809527 Nitriansky Komarno Cicov C --> X 810142 Nitriansky Komarno Dedina Mladeze C (deleted) 816612 Nitriansky Komarno Dolne Holiare C --> X 813605 Nitriansky Komarno Dulovce C (deleted) 816621 Nitriansky Komarno Horne Holiare C (deleted) 820423 Nitriansky Komarno Hurbanovo C --> I 821501 Nitriansky Komarno Iza C (deleted) 823384 Nitriansky Komarno Kamenicna C (deleted) 824381 Nitriansky Komarno Klizska Nema C (deleted) 836028 Nitriansky Komarno Kratke Kesy C --> X 828823 Nitriansky Komarno Kravany nad Dunajom C (deleted) 832324 Nitriansky Komarno Lipove C (deleted) 836036 Nitriansky Komarno Marcelova C --> X 836354 Nitriansky Komarno Martovce C (deleted) 837954 Nitriansky Komarno Moca C (deleted) 838080 Nitriansky Komarno Modrany C (deleted) 838721 Nitriansky Komarno Mudronovo C (deleted) 839817 Nitriansky Komarno Nesvady C (deleted) 841901 Nitriansky Komarno Nova Straz C (deleted) 843342 Nitriansky Komarno Okolicna na Ostrove C (deleted) 849707 Nitriansky Komarno Pribeta C (deleted) 851132 Nitriansky Komarno Radvan nad Dunajom C (deleted) 857246 Nitriansky Komarno Sokolce-Lak C (deleted) 857238 Nitriansky Komarno Sokolce-Turi C --> X 861073 Nitriansky Komarno Srobarova C (deleted) 812536 Nitriansky Komarno Svaty Peter C (deleted) 863521 Nitriansky Komarno Ton C (deleted) 864099 Nitriansky Komarno Travnik C (deleted) 825671 Nitriansky Komarno Vazsky klin C (deleted) 868132 Nitriansky Komarno Velke Kosihy C --> E 851141 Nitriansky Komarno Virt C (deleted) 870463 Nitriansky Komarno Vrbova nad Vahom C --> X 873021 Nitriansky Komarno Zemianska Olca C (deleted) 873462 Nitriansky Komarno Zlatna na Ostrove C (deleted) 800163 Nitriansky Nitra Aleksince C --> X 800180 Nitriansky Nitra Andac C --> X 800341 Nitriansky Nitra Babindol C --> X 804029 Nitriansky Nitra Branc C --> X 808598 Nitriansky Nitra Cakajovce C --> X 809098 Nitriansky Nitra Celadice C --> X 840378 Nitriansky Nitra Chrenova C --> I 809845 Nitriansky Nitra Cifare C --> X 812161 Nitriansky Nitra Dolne Stitare C --> X 869511 Nitriansky Nitra Dolny Vinodol C --> X 812854 Nitriansky Nitra Drazovce C --> X 814156 Nitriansky Nitra Dycka C (deleted) 815195 Nitriansky Nitra Golianovo C --> X 818429 Nitriansky Nitra Horny Ohaj C --> X 869520 Nitriansky Nitra Horny Vinodol C --> X 822655 Nitriansky Nitra Jelenec C --> X 824054 Nitriansky Nitra Klasov C --> E 840203 Nitriansky Nitra Kynek C (deleted) 870773 Nitriansky Nitra Ludovitova C --> X 834114 Nitriansky Nitra Lukacovce C --> X 835536 Nitriansky Nitra Male Chyndice C --> X 835749 Nitriansky Nitra Male Zaluzie C --> X 840599 Nitriansky Nitra Maly Cetin C --> X 834050 Nitriansky Nitra Martinova C --> X 840564 Nitriansky Nitra Mikov dvor C --> X 840254 Nitriansky Nitra Mlynarce C --> I 838179 Nitriansky Nitra Mojmirovce C --> X 840653 Nitriansky Nitra Nitrianske Hrnciarovce C (deleted) 841943 Nitriansky Nitra Nova Ves nad Zitavou C --> X 842311 Nitriansky Nitra Nove Sady C --> X 840165 Nitriansky Nitra Parovske Haje C --> X 847810 Nitriansky Nitra Pohranice C --> X 808270 Nitriansky Nitra Sila C --> X 819832 Nitriansky Nitra Sulany C --> X 862461 Nitriansky Nitra Tajna C --> X 862703 Nitriansky Nitra Telince C --> X 804037 Nitriansky Nitra Velka Ves C --> X 868019 Nitriansky Nitra Velke Chyndice C --> X 868035 Nitriansky Nitra Velke Janikovce C --> X 868787 Nitriansky Nitra Velke Zaluzie C --> X 800295 Nitriansky Nitra Velky Bab E 819841 Nitriansky Nitra Vycapky C --> X 870781 Nitriansky Nitra Vycapy-Opatovce C --> X 872831 Nitriansky Nitra Zbehy C --> X 874973 Nitriansky Nitra Zitavce C --> X 809314 Nitriansky Nove Zamky Cernik C --> E 810169 Nitriansky Nove Zamky Dedinka C --> E 813265 Nitriansky Nove Zamky Mikulasov dvor C (deleted) 838225 Nitriansky Nove Zamky Mojzesovo C --> E 850870 Nitriansky Nove Zamky Radava C (deleted) 851680 Nitriansky Nove Zamky Rastislavice C (deleted) 853283 Nitriansky Nove Zamky Ruban C --> E 854352 Nitriansky Nove Zamky Salka C (deleted) 860581 Nitriansky Nove Zamky Sarkan C (deleted) 854913 Nitriansky Nove Zamky Semerovo C (deleted) 855464 Nitriansky Nove Zamky Sikenicka C (deleted) 859028 Nitriansky Nove Zamky Strekov C (deleted) 847259 Nitriansky Nove Zamky Svatusa C (deleted) 864081 Nitriansky Nove Zamky Travnica C (deleted) 866211 Nitriansky Nove Zamky Tvrdosovce C (deleted) 866431 Nitriansky Nove Zamky Ulany nad Zitavou C (deleted) 836001 Nitriansky Nove Zamky Velka Mana C --> E 882003 Nitriansky Nove Zamky Velka tabula C (deleted) 837547 Nitriansky Nove Zamky Velky Kyr C (deleted) 869902 Nitriansky Nove Zamky Vlkas C (deleted) 873152 Nitriansky Nove Zamky Zemne C (deleted) 810703 Nitriansky Sala Diakovce C --> X 811009 Nitriansky Sala Dlha nad Vahom C --> E 815446 Nitriansky Sala Hajske C --> E 817171 Nitriansky Sala Horna Kralova C --> X 865397 Nitriansky Sala Horny Jatov C --> X 828190 Nitriansky Sala Kralova nad Vahom C --> X 855936 Nitriansky Sala Mocenok C --> X 839434 Nitriansky Sala Neded X 860182 Nitriansky Sala Sala C --> I 854875 Nitriansky Sala Selice C --> X 854883 Nitriansky Sala Sok C --> X 863157 Nitriansky Sala Tesedikovo C --> X 865427 Nitriansky Sala Trnovec nad Vahom C --> X 869872 Nitriansky Sala Vlcany X 874574 Nitriansky Sala Ziharec C --> X 800236 Nitriansky Topolcany Ardanovce C --> X 802271 Nitriansky Topolcany Behynce C --> X 802468 Nitriansky Topolcany Belince C --> I 803006 Nitriansky Topolcany Biskupova C --> X 803162 Nitriansky Topolcany Blesovce C (deleted) 807796 Nitriansky Topolcany Bzince C --> X 809101 Nitriansky Topolcany Celadince C --> X 809292 Nitriansky Topolcany Cermany C (deleted) 813958 Nitriansky Topolcany Dvorany nad Nitrou C --> I 815390 Nitriansky Topolcany Hajna Nova Ves C --> X 819981 Nitriansky Topolcany Hrusovany C --> I 823236 Nitriansky Topolcany Kamanova C --> I 835676 Nitriansky Topolcany Male Ripnany C --> X 839124 Nitriansky Topolcany Mytna Nova Ves C --> I 840602 Nitriansky Topolcany Nitrianska Blatnica C (deleted) 841226 Nitriansky Topolcany Norovce C (deleted) 843083 Nitriansky Topolcany Obsolovce C (deleted) 847372 Nitriansky Topolcany Podhradie C --> X 849171 Nitriansky Topolcany Prasice C --> X 851078 Nitriansky Topolcany Radosina C (deleted) 851213 Nitriansky Topolcany Rajcany C (deleted) 860310 Nitriansky Topolcany Salgovce C (deleted) 857289 Nitriansky Topolcany Solcany C --> X 857297 Nitriansky Topolcany Solcianky C (deleted) 866539 Nitriansky Topolcany Urmince C (deleted) 872423 Nitriansky Topolcany Zavada C (deleted) 802409 Nitriansky Zlate Moravce Beladice C (deleted) 875210 Nitriansky Zlate Moravce Cakyn C (deleted) 808792 Nitriansky Zlate Moravce Caradice C (deleted) 809420 Nitriansky Zlate Moravce Cerveny Hradok C (deleted) 820792 Nitriansky Zlate Moravce Choca C (deleted) 809675 Nitriansky Zlate Moravce Cierne Klacany C (deleted) 856266 Nitriansky Zlate Moravce Dolne Slazany C (deleted) 874965 Nitriansky Zlate Moravce Honovce C (deleted) 856274 Nitriansky Zlate Moravce Horne Slazany C (deleted) 818631 Nitriansky Zlate Moravce Hostie C (deleted) 818682 Nitriansky Zlate Moravce Hostovce C (deleted) 822621 Nitriansky Zlate Moravce Jedlove Kostolany C (deleted) 874949 Nitriansky Zlate Moravce Knazice C --> X 826596 Nitriansky Zlate Moravce Kostolany pod Tribecom C (deleted) 833151 Nitriansky Zlate Moravce Lovce C (deleted) 834718 Nitriansky Zlate Moravce Machulince C --> X 820962 Nitriansky Zlate Moravce Male Chrastany C (deleted) 836010 Nitriansky Zlate Moravce Mankovce C (deleted) 836320 Nitriansky Zlate Moravce Martin nad Zitavou C --> X 863122 Nitriansky Zlate Moravce Mlynany C (deleted) 839566 Nitriansky Zlate Moravce Nemcinany C (deleted) 839833 Nitriansky Zlate Moravce Neverice C (deleted) 839841 Nitriansky Zlate Moravce Nevidzany C (deleted) 843091 Nitriansky Zlate Moravce Obyce C --> X 874957 Nitriansky Zlate Moravce Opatovce C (deleted) 818640 Nitriansky Zlate Moravce Pansky diel C (deleted) 873420 Nitriansky Zlate Moravce Prilepy C (deleted) 802417 Nitriansky Zlate Moravce Pusty Chotar C (deleted) 839574 Nitriansky Zlate Moravce Rohoznica C (deleted) 855901 Nitriansky Zlate Moravce Skycov C (deleted) 856282 Nitriansky Zlate Moravce Slepcany C (deleted) 863149 Nitriansky Zlate Moravce Tesare nad Zitavou C (deleted) 863882 Nitriansky Zlate Moravce Topolcianky C --> X 867594 Nitriansky Zlate Moravce Velcice C (deleted) 820971 Nitriansky Zlate Moravce Velke Chrastany C (deleted) 868761 Nitriansky Zlate Moravce Velke Vozokany C --> E 869317 Nitriansky Zlate Moravce Vieska nad Zitavou C --> E 870153 Nitriansky Zlate Moravce Volkovce C (deleted) 870161 Nitriansky Zlate Moravce Zavada C (deleted) 874591 Nitriansky Zlate Moravce Zikava C (deleted) 873438 Nitriansky Zlate Moravce Zlate Moravce C (deleted) 873519 Nitriansky Zlate Moravce Zlatno C (deleted) 820687 Presovsky Humenne Chlmec C (deleted) 822329 Presovsky Humenne Jasenov C (deleted) 845311 Presovsky Humenne Papin C --> E 869201 Presovsky Humenne Velopolie C (deleted) 872962 Presovsky Humenne Zbudsky Rokytov C --> E 821713 Presovsky Levoca Jablonov C (deleted) 808288 Presovsky Medzilaborce Cabalovce C (deleted) 828769 Presovsky Medzilaborce Krasny Brod C (deleted) 843679 Presovsky Medzilaborce Nizna Olka C --> E 859532 Presovsky Medzilaborce Sukov C (deleted) 802174 Presovsky Poprad Batizovce C (deleted) 814652 Presovsky Poprad Filice C --> X 814661 Presovsky Poprad Ganovce C --> I 815098 Presovsky Poprad Gerlachov C --> I 817040 Presovsky Poprad Horka C --> I 818721 Presovsky Poprad Hozelec C --> I 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C (deleted) 822183 Presovsky Poprad Janovce C (deleted) 828807 Presovsky Poprad Kravany C --> X 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka C --> I 822191 Presovsky Poprad Machalovce C --> X 836371 Presovsky Poprad Matejovce C --> I 837784 Presovsky Poprad Mlynica C (deleted) 840963 Presovsky Poprad Nizna Sunava C (deleted) 841820 Presovsky Poprad Nova Lesna C --> I 848174 Presovsky Poprad Poprad C --> X 848221 Presovsky Poprad Spisska Sobota C --> I 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica I (deleted) 857611 Presovsky Poprad Spisske Bystre C (deleted) 857751 Presovsky Poprad Spissky Stiavnik C --> X 858544 Presovsky Poprad Stary Smokovec C (deleted) 848298 Presovsky Poprad Straze pod Tatrami C (deleted) 861375 Presovsky Poprad Strba C (deleted) 861405 Presovsky Poprad Strbske Pleso C (deleted) 862371 Presovsky Poprad Svabovce C (deleted) 859923 Presovsky Poprad Svit C --> E 874108 Presovsky Poprad Tatranska Javorina C (deleted) 862568 Presovsky Poprad Tatranska Lomnica C (deleted) 848417 Presovsky Poprad Velka C --> X 869163 Presovsky Poprad Velky Slavkov C --> X 869228 Presovsky Poprad Vernar C --> X 870820 Presovsky Poprad Vydrnik C (deleted) 871354 Presovsky Poprad Vysna Sunava C (deleted) 874132 Presovsky Poprad Zdiar C (deleted) 800325 Presovsky Presov Babin Potok C (deleted) 800554 Presovsky Presov Bajerov C (deleted) 806889 Presovsky Presov Brezany I (deleted) 831298 Presovsky Presov Chabzany C --> E 820709 Presovsky Presov Chmelov C (deleted) 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves C (deleted) 822108 Presovsky Presov Janov C (deleted) 830119 Presovsky Presov Kvacany C --> X 831042 Presovsky Presov Lazany C --> X 860468 Presovsky Presov Lipniky C (deleted) 835943 Presovsky Presov Maly Saris C --> E 837504 Presovsky Presov Miklusovce C (deleted) 846040 Presovsky Presov Mocarmany C (deleted) 839507 Presovsky Presov Nemcovce C (deleted) 850268 Presovsky Presov Proc C (deleted) 850748 Presovsky Presov Pusovce C (deleted) 852741 Presovsky Presov Rokycany C (deleted) 860476 Presovsky Presov Sarisska Poruba C (deleted) 854972 Presovsky Presov Seniakovce C --> I 860948 Presovsky Presov Siroke C --> E 869198 Presovsky Presov Velky Saris C --> E 871681 Presovsky Presov Zaborske C --> E 815462 Presovsky Stara Lubovna Hajtovka C --> E 815578 Presovsky Stara Lubovna Haligovce C --> I 950149 Presovsky Stara Lubovna Hniezdno C --> X 819123 Presovsky Stara Lubovna Hranicne C --> X 837920 Presovsky Stara Lubovna Mnisek nad Popradom C --> I 830127 Presovsky Vranov nad Toplou Kvakovce C --> E 856495 Presovsky Vranov nad Toplou Slovenska Kajna C --> E 802255 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Beckov C (deleted) 825085 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Beckovska Vieska C --> E 806986 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Brunovce C (deleted) 807818 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Dolne Bzince C (deleted) 812145 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Dolne Srnie C --> E 803871 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Haluzice C (deleted) 817589 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Horna Streda C (deleted) 807826 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Horne Bzince C (deleted) 807842 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Hrusove C (deleted) 823155 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Kalnica C (deleted) 825093 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Kocovce C --> E 833398 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Lubina C (deleted) 838098 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Modrova C --> E 841935 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Nova Ves nad Vahom C (deleted) 843105 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Ockov C --> I 825107 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Rakoluby C --> E 864404 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Trencianske Bohuslavice C (deleted) 873080 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Zemianske Podhradie C (deleted) 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice E --> C 812501 Trenciansky Povazska Bystrica Dolny Mostenec C --> X 812595 Trenciansky Povazska Bystrica Domaniza C --> X 818402 Trenciansky Povazska Bystrica Horny Lieskov C --> X 818411 Trenciansky Povazska Bystrica Horny Mostenec C --> X 822281 Trenciansky Povazska Bystrica Jasenica C (deleted) 826600 Trenciansky Povazska Bystrica Kostolec C --> X 837571 Trenciansky Povazska Bystrica Milochov C --> X 844373 Trenciansky Povazska Bystrica Orlove C --> X 846945 Trenciansky Povazska Bystrica Plevnik-Drienove C (deleted) 848832 Trenciansky Povazska Bystrica Povazska Bystrica C --> X 849006 Trenciansky Povazska Bystrica Povazska Tepla C (deleted) 849022 Trenciansky Povazska Bystrica Povazske Podhradie C --> X 873039 Trenciansky Povazska Bystrica Zemianska Zavada C --> X 873101 Trenciansky Povazska Bystrica Zemiansky Kvasov C --> X 811432 Trenciansky Puchov Dohnany I --> X 839663 Trenciansky Trencin Bosianska Neporadza C --> X 811840 Trenciansky Trencin Dolna Suca C --> X 838608 Trenciansky Trencin Dolne Motesice C (deleted) 817856 Trenciansky Trencin Hornany C --> X 829731 Trenciansky Trencin Kubrica C --> E 845957 Trenciansky Trencin Petovka C (deleted) 845990 Trenciansky Trencin Petrova Lehota C --> X 839671 Trenciansky Trencin Roznova Neporadza C --> X 854735 Trenciansky Trencin Sedlicna C (deleted) 864668 Trenciansky Trencin Trencianske Biskupice C --> X 864455 Trenciansky Trencin Trencianske Teplice C (deleted) 864528 Trenciansky Trencin Trencin C --> I 871664 Trenciansky Trencin Zablatie C (deleted) 873063 Trenciansky Trencin Zemianske Lieskove C (deleted) 800597 Trnavsky Dunajska Streda Baka C --> X 800643 Trnavsky Dunajska Streda Balon C --> X 802476 Trnavsky Dunajska Streda Bellova Ves C --> X 817490 Trnavsky Dunajska Streda Benkova Poton C --> X 803022 Trnavsky Dunajska Streda Blahova C (deleted) 844276 Trnavsky Dunajska Streda Blatna luka C --> X 803031 Trnavsky Dunajska Streda Blatna na Ostrove C --> X 829960 Trnavsky Dunajska Streda Blazov C --> X 803430 Trnavsky Dunajska Streda Bohelov C --> X 837709 Trnavsky Dunajska Streda Bucuhaza C --> X 822051 Trnavsky Dunajska Streda Bustelek C --> X 817503 Trnavsky Dunajska Streda Cecinska Poton C --> X 816647 Trnavsky Dunajska Streda Cefa C --> X 829978 Trnavsky Dunajska Streda Cenkesfa C --> X 816710 Trnavsky Dunajska Streda Centofa C --> X 860379 Trnavsky Dunajska Streda Cilistov C --> X 809853 Trnavsky Dunajska Streda Cilizska Radvan C --> X 867861 Trnavsky Dunajska Streda Cukarska Paka C --> X 811343 Trnavsky Dunajska Streda Dobrohost C --> X 844250 Trnavsky Dunajska Streda Dolna Poton C --> X 822060 Trnavsky Dunajska Streda Dolne Janiky C --> X 863921 Trnavsky Dunajska Streda Dolne Topolniky C --> X 812234 Trnavsky Dunajska Streda Dolny Bar C --> X 819557 Trnavsky Dunajska Streda Dolny Stal C --> I 828262 Trnavsky Dunajska Streda Etreho Kracany C --> X 829986 Trnavsky Dunajska Streda Hedbeneete C --> X 817511 Trnavsky Dunajska Streda Horna Poton C --> X 822078 Trnavsky Dunajska Streda Horne Janiky C --> X 864714 Trnavsky Dunajska Streda Horne Myto C --> X 863939 Trnavsky Dunajska Streda Horne Topolniky C --> X 818356 Trnavsky Dunajska Streda Horny Bar C (deleted) 819565 Trnavsky Dunajska Streda Horny Stal C --> I 820032 Trnavsky Dunajska Streda Hubice C --> X 820571 Trnavsky Dunajska Streda Hviezdoslavov C (deleted) 821535 Trnavsky Dunajska Streda Izop C --> X 821811 Trnavsky Dunajska Streda Jahodna C (deleted) 828271 Trnavsky Dunajska Streda Jastrabie Kracany C --> X 828289 Trnavsky Dunajska Streda Kluciarove Kracany C (deleted) 824887 Trnavsky Dunajska Streda Klucovec C (deleted) 816655 Trnavsky Dunajska Streda Kostolna Gala C --> X 826758 Trnavsky Dunajska Streda Kostolne Kracany C --> X 837717 Trnavsky Dunajska Streda Kralovianky C --> X 828297 Trnavsky Dunajska Streda Kralovicove Kracany C --> X 826766 Trnavsky Dunajska Streda Kyncelove Kracany C --> X 870013 Trnavsky Dunajska Streda Kyselica C --> X 828301 Trnavsky Dunajska Streda Lesne Kracany C --> X 830003 Trnavsky Dunajska Streda Lider Tejed C (deleted) 834599 Trnavsky Dunajska Streda Macov C (deleted) 812242 Trnavsky Dunajska Streda Mad C --> X 816663 Trnavsky Dunajska Streda Mala Budafa C --> X 833631 Trnavsky Dunajska Streda Mala Luc C (deleted) 867870 Trnavsky Dunajska Streda Mala Paka C --> X 814113 Trnavsky Dunajska Streda Male Dvorniky C --> X 831107 Trnavsky Dunajska Streda Maly Leg C --> X 831115 Trnavsky Dunajska Streda Masnikovo C --> X 836826 Trnavsky Dunajska Streda Michal na Ostrove C --> X 836788 Trnavsky Dunajska Streda Mierovo C (deleted) 837725 Trnavsky Dunajska Streda Mliecno C --> I 826774 Trnavsky Dunajska Streda Moravske Kracany C --> X 863955 Trnavsky Dunajska Streda Narad C --> X 870251 Trnavsky Dunajska Streda Nekyje na Ostrove C --> X 843172 Trnavsky Dunajska Streda Ohrady C (deleted) 843482 Trnavsky Dunajska Streda Oldza C (deleted) 844268 Trnavsky Dunajska Streda Orechova Poton C --> X 826782 Trnavsky Dunajska Streda Pinkove Kracany C --> X 830011 Trnavsky Dunajska Streda Podafa C (deleted) 816680 Trnavsky Dunajska Streda Posfa C --> X 950114 Trnavsky Dunajska Streda Poteho osada C --> X 817520 Trnavsky Dunajska Streda Potonske Luky C --> X 852678 Trnavsky Dunajska Streda Rohovce C --> X 860387 Trnavsky Dunajska Streda Samorin C --> I 831123 Trnavsky Dunajska Streda Sasa C --> X 818364 Trnavsky Dunajska Streda Sulany C (deleted) 819581 Trnavsky Dunajska Streda Tone C --> X 842974 Trnavsky Dunajska Streda Tonkovce C (deleted) 865290 Trnavsky Dunajska Streda Trnavka C --> X 865486 Trnavsky Dunajska Streda Trstena na Ostrove C (deleted) 816701 Trnavsky Dunajska Streda Velka Budafa C --> X 833649 Trnavsky Dunajska Streda Velka Luc C --> X 867951 Trnavsky Dunajska Streda Velke Blahovo C --> X 814121 Trnavsky Dunajska Streda Velke Dvorniky C --> X 831131 Trnavsky Dunajska Streda Velky Leg C --> X 808709 Trnavsky Dunajska Streda Velky Meder C --> I 844284 Trnavsky Dunajska Streda Vieska C --> X 870021 Trnavsky Dunajska Streda Vojka nad Dunajom C (deleted) 842991 Trnavsky Dunajska Streda Vojtechovce C (deleted) 870269 Trnavsky Dunajska Streda Vrakun C (deleted) 870790 Trnavsky Dunajska Streda Vydrany C --> E 806960 Trnavsky Skalica Brodske C --> X 821004 Trnavsky Skalica Chropov C --> X 826197 Trnavsky Skalica Kopcany C --> X 831522 Trnavsky Skalica Letnicie C --> E 844314 Trnavsky Skalica Oreske C --> X 848531 Trnavsky Skalica Popudiny C (deleted) 950068 Trnavsky Skalica Primoravske luky C (deleted) 850896 Trnavsky Skalica Radimov C --> X 851094 Trnavsky Skalica Radosovce C --> X 950084 Trnavsky Skalica Sedliste C (deleted) 865389 Trnavsky Skalica Trnovec C --> X 866491 Trnavsky Skalica Unin C (deleted) 813354 Trnavsky Skalica Vidovany C --> X 869279 Trnavsky Skalica Vieska C (deleted) 813346 Trnavsky Skalica Vlckovany C --> X 841633 Zilinsky Cadca Nova Bystrica C 812714 Zilinsky Liptovsky Mikulas Dovalovo C (deleted) 822019 Zilinsky Liptovsky Mikulas Jamnik C --> I 832472 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovska Sielnica C --> E 832618 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Hradok C (deleted) 832707 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Mikulas C --> E 832855 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Peter C --> I 840785 Zilinsky Liptovsky Mikulas Nizna Boca C (deleted) 849774 Zilinsky Liptovsky Mikulas Pribylina C (deleted) 856886 Zilinsky Liptovsky Mikulas Smrecany C (deleted) 867501 Zilinsky Liptovsky Mikulas Vavrisovo C (deleted) 870862 Zilinsky Liptovsky Mikulas Vychodna C (deleted) 833274 Zilinsky Liptovsky Mikulas Zemianska Lubela C (deleted) 802654 Zilinsky Martin Benice C (deleted) 803103 Zilinsky Martin Blatnica C --> E 807664 Zilinsky Martin Bystricka C (deleted) 810690 Zilinsky Martin Diakova C --> E 818399 Zilinsky Martin Horny Kalnik C --> E 823601 Zilinsky Martin Karlova C 824089 Zilinsky Martin Klastor pod Znievom C (deleted) 839400 Zilinsky Martin Necpaly C (deleted) 841218 Zilinsky Martin Nolcovo C --> E 847381 Zilinsky Martin Podhradie nad Vahom C --> E 849839 Zilinsky Martin Priekopa C (deleted) 851787 Zilinsky Martin Ratkovo C --> E 859371 Zilinsky Martin Sucany C --> X 836273 Zilinsky Martin Tomcany C --> I 865435 Zilinsky Martin Trnovo C --> E 865931 Zilinsky Martin Turciansky Peter C (deleted) 870633 Zilinsky Martin Vricko C --> E 870650 Zilinsky Martin Vrutky C (deleted) 873926 Zilinsky Martin Zabokreky C (deleted) 871672 Zilinsky Martin Zaborie C --> E 811874 Zilinsky Turcianske Teplice Dolna Stubna C --> I 813362 Zilinsky Turcianske Teplice Dubove C --> I 815381 Zilinsky Turcianske Teplice Haj C --> X 835846 Zilinsky Turcianske Teplice Maly Cepcin C --> X 853526 Zilinsky Turcianske Teplice Rudno C (deleted) 865877 Zilinsky Turcianske Teplice Turcianske Teplice C --> X 868922 Zilinsky Turcianske Teplice Velky Cepcin C --> X 806838 Zilinsky Tvrdosin Brezovica C --> I 809870 Zilinsky Tvrdosin Cimhova C --> I 815322 Zilinsky Tvrdosin Habovka C --> X 828386 Zilinsky Tvrdosin Krasna Horka C --> X 832022 Zilinsky Tvrdosin Liesek C --> I 866172 Zilinsky Tvrdosin Medvedie pri Tvrdosine C (deleted) 866571 Zilinsky Tvrdosin Oravske Hamre C --> X 866580 Zilinsky Tvrdosin Osada C --> X 865478 Zilinsky Tvrdosin Trstena C (deleted) 871648 Zilinsky Tvrdosin Zabiedovo C --> X 873004 Zilinsky Tvrdosin Zemianska Dedina C --> X

changes in week-22.csv

deleted: 3, added: 415, modified: 881 854468 Banskobystricky Banska Bystrica Becov X --> C 819671 Banskobystricky Banska Bystrica Brusno E --> C 808334 Banskobystricky Banska Bystrica Cacin X --> C 809284 Banskobystricky Banska Bystrica Cerin X --> C 811718 Banskobystricky Banska Bystrica Dolna Micina X --> C 836605 Banskobystricky Banska Bystrica Medzibrod X --> C 847411 Banskobystricky Banska Bystrica Podkonice E --> C 848158 Banskobystricky Banska Bystrica Poniky X --> C 801402 Banskobystricky Banska Bystrica Salkova E --> C 854794 Banskobystricky Banska Bystrica Selce I --> C 849448 Banskobystricky Banska Stiavnica Prencov I --> C 809713 Banskobystricky Brezno Cierny Balog X --> C 847798 Banskobystricky Brezno Pohorela E --> C 849413 Banskobystricky Brezno Predajna E --> C 861871 Banskobystricky Brezno Sumiac C 862436 Banskobystricky Brezno Telgart C 867314 Banskobystricky Brezno Valkovna X --> C 810363 Banskobystricky Detva Detva I --> C 812552 Banskobystricky Detva Dolny Tisovnik C 829081 Banskobystricky Detva Korytarky I --> C 829099 Banskobystricky Detva Krivan I --> C 800457 Banskobystricky Krupina Bacovce X --> C 807893 Banskobystricky Krupina Bzovik X --> C 808318 Banskobystricky Krupina Cabradsky Vrbovok X --> C 809047 Banskobystricky Krupina Cekovce X --> C 808032 Banskobystricky Krupina Cerovo X --> C 810622 Banskobystricky Krupina Devicie X --> C 812056 Banskobystricky Krupina Dolne Mladonice X --> C 862789 Banskobystricky Krupina Dolne Terany X --> C 812226 Banskobystricky Krupina Dolny Badin X --> C 812587 Banskobystricky Krupina Domaniky X --> C 812943 Banskobystricky Krupina Drienovo X --> C 816931 Banskobystricky Krupina Hontianske Nemce X --> C 816973 Banskobystricky Krupina Hontianske Tesare X --> C 818011 Banskobystricky Krupina Horne Mladonice X --> C 862797 Banskobystricky Krupina Horne Terany X --> C 818321 Banskobystricky Krupina Horny Badin X --> C 822001 Banskobystricky Krupina Jalsovik X --> C 827886 Banskobystricky Krupina Kozi Vrbovok X --> C 828246 Banskobystricky Krupina Kralovce X --> C 828254 Banskobystricky Krupina Krnisov I --> C 830429 Banskobystricky Krupina Lackov X --> C 830551 Banskobystricky Krupina Ladzany X --> C 832928 Banskobystricky Krupina Litava X --> C 836486 Banskobystricky Krupina Medovarce X --> C 816957 Banskobystricky Krupina Rakovec X --> C 854506 Banskobystricky Krupina Sebechleby X --> C 854832 Banskobystricky Krupina Selce X --> C 855201 Banskobystricky Krupina Senohrad X --> C 865451 Banskobystricky Krupina Trpin X --> C 866482 Banskobystricky Krupina Unatin X --> C 873136 Banskobystricky Krupina Zemiansky Vrbovok X --> C 874558 Banskobystricky Krupina Zibritov X --> C 800015 Banskobystricky Lucenec Abelova X --> C 802450 Banskobystricky Lucenec Belina X --> C 807508 Banskobystricky Lucenec Buzitka I --> C 808733 Banskobystricky Lucenec Camovce X --> C 815276 Banskobystricky Lucenec Gregorova Vieska X --> C 815501 Banskobystricky Lucenec Halic X --> C 823171 Banskobystricky Lucenec Kalonda X --> C 831204 Banskobystricky Lucenec Lehotka X --> C 831361 Banskobystricky Lucenec Lentvora X --> C 832286 Banskobystricky Lucenec Lipovany I --> C 833215 Banskobystricky Lucenec Lovinobana X --> C 833541 Banskobystricky Lucenec Luborec X --> C 833673 Banskobystricky Lucenec Lucenec E 834254 Banskobystricky Lucenec Lupoc X --> C 834637 Banskobystricky Lucenec Madacka X --> C 838691 Banskobystricky Lucenec Mucin I --> C 839108 Banskobystricky Lucenec Mytna E --> C 840572 Banskobystricky Lucenec Nitra nad Iplom X --> C 842010 Banskobystricky Lucenec Nove Hony X --> C 833754 Banskobystricky Lucenec Opatova I --> C 846619 Banskobystricky Lucenec Pila X --> C 846660 Banskobystricky Lucenec Pincina X --> C 846899 Banskobystricky Lucenec Ples I --> C 847682 Banskobystricky Lucenec Podrecany X --> C 853780 Banskobystricky Lucenec Ruzina X --> C 860697 Banskobystricky Lucenec Savol I --> C 860786 Banskobystricky Lucenec Siatorska Bukovinka X --> C 857939 Banskobystricky Lucenec Stara Halic X --> C 863424 Banskobystricky Lucenec Tocnica X --> C 863505 Banskobystricky Lucenec Tomasovce X --> C 864358 Banskobystricky Lucenec Trenc X --> C 866261 Banskobystricky Lucenec Uderina X --> C 867632 Banskobystricky Lucenec Velka nad Iplom X --> C 869261 Banskobystricky Lucenec Vidina I --> C 950041 Banskobystricky Lucenec Zalozna X --> C 806480 Banskobystricky Poltar Breznicka I --> C 807656 Banskobystricky Poltar Bystricka X --> C 809462 Banskobystricky Poltar Ceske Brezovo X --> C 808211 Banskobystricky Poltar Cinobana X --> C 823058 Banskobystricky Poltar Hrabovo X --> C 818984 Banskobystricky Poltar Hradiste E --> C 819549 Banskobystricky Poltar Hrnciarske Zaluzany X --> C 821357 Banskobystricky Poltar Ipelsky Potok X --> C 823066 Banskobystricky Poltar Kalinovo X --> C 825298 Banskobystricky Poltar Kokava nad Rimavicou X --> C 835773 Banskobystricky Poltar Malinec X --> C 819514 Banskobystricky Poltar Pondelok X --> C 852821 Banskobystricky Poltar Rovnany X --> C 861006 Banskobystricky Poltar Soltyska X --> C 859613 Banskobystricky Poltar Susany X --> C 865974 Banskobystricky Poltar Turicky X --> C 866377 Banskobystricky Poltar Uhorske X --> C 825344 Banskobystricky Poltar Utekac X --> C 809489 Banskobystricky Poltar Zlatno X --> C 854166 Banskobystricky Revuca Brusnik X --> C 851825 Banskobystricky Revuca Filier C 822698 Banskobystricky Revuca Jelsava X --> C 823252 Banskobystricky Revuca Kamenany X --> C 838233 Banskobystricky Revuca Mokra Luka X --> C 838802 Banskobystricky Revuca Muranska Huta I --> C 838829 Banskobystricky Revuca Muranska Zdychava C 851281 Banskobystricky Revuca Rakos C 851833 Banskobystricky Revuca Ratkovske Bystre X --> C 852104 Banskobystricky Revuca Revuca X --> C 852228 Banskobystricky Revuca Revucka X --> C 854182 Banskobystricky Revuca Rybnik nad Turcom X --> C 860123 Banskobystricky Revuca Tornala X --> C 800601 Banskobystricky Rimavska Sobota Bakta C 803961 Banskobystricky Rimavska Sobota Bottovo X --> C 809268 Banskobystricky Rimavska Sobota Cerencany C 820644 Banskobystricky Rimavska Sobota Chanava I 809811 Banskobystricky Rimavska Sobota Cierny Potok C 813389 Banskobystricky Rimavska Sobota Dubovec C 815349 Banskobystricky Rimavska Sobota Hacava C 816515 Banskobystricky Rimavska Sobota Hnusta C 816558 Banskobystricky Rimavska Sobota Hodejov C 822795 Banskobystricky Rimavska Sobota Jesenske C 824224 Banskobystricky Rimavska Sobota Klenovec C 825026 Banskobystricky Rimavska Sobota Kociha C 826120 Banskobystricky Rimavska Sobota Konradovce C 828378 Banskobystricky Rimavska Sobota Kraskovo C 829676 Banskobystricky Rimavska Sobota Kruzno C 844918 Banskobystricky Rimavska Sobota Ozdany E 845736 Banskobystricky Rimavska Sobota Pavlovce C 851795 Banskobystricky Rimavska Sobota Ratkovska Lehota C 852384 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Bana C 852422 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sobota C 852635 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavske Janovce C 863220 Banskobystricky Rimavska Sobota Tisovec C 852473 Banskobystricky Rimavska Sobota Tomasova C 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince E --> C 868671 Banskobystricky Rimavska Sobota Vrbovce nad Rimavou C 871265 Banskobystricky Rimavska Sobota Vysna Pokoradz C 802212 Banskobystricky Velky Krtis Batorova X --> C 807010 Banskobystricky Velky Krtis Brusnik X --> C 807451 Banskobystricky Velky Krtis Busince I --> C 809110 Banskobystricky Velky Krtis Celare X --> C 809365 Banskobystricky Velky Krtis Cervenany X --> C 820946 Banskobystricky Velky Krtis Chrastince X --> C 811513 Banskobystricky Velky Krtis Dolinka X --> C 811785 Banskobystricky Velky Krtis Dolna Strehova I --> C 812153 Banskobystricky Velky Krtis Dolne Strhare X --> C 810037 Banskobystricky Velky Krtis Dolny Dacov Lom C 815152 Banskobystricky Velky Krtis Glabusovce X --> C 817597 Banskobystricky Velky Krtis Horna Strehova X --> C 818143 Banskobystricky Velky Krtis Horne Plachtince X --> C 818232 Banskobystricky Velky Krtis Horne Strhare C 810002 Banskobystricky Velky Krtis Horny Dacov Lom C 825689 Banskobystricky Velky Krtis Kolare C 826570 Banskobystricky Velky Krtis Kosihy nad Iplom C 831395 Banskobystricky Velky Krtis Lesenice C 855839 Banskobystricky Velky Krtis Sklabina C 856592 Banskobystricky Velky Krtis Slovenske Darmoty C 859478 Banskobystricky Velky Krtis Suchan X --> C 859508 Banskobystricky Velky Krtis Suche Brezovo C 869147 Banskobystricky Velky Krtis Velky Lom C 833177 Banskobystricky Ziar nad Hronom Lovcica X --> C 800333 Banskobystricky Zvolen Babina C 856291 Banskobystricky Zvolen Hajniky C 819760 Banskobystricky Zvolen Hronska Breznica C 828157 Banskobystricky Zvolen Kralova C 832057 Banskobystricky Zvolen Lieskovec C 834131 Banskobystricky Zvolen Lukavica C 834181 Banskobystricky Zvolen Lukove C 873845 Banskobystricky Zvolen Motova C 844527 Banskobystricky Zvolen Ostra Luka C 847780 Banskobystricky Zvolen Podzamcok C 856304 Banskobystricky Zvolen Rybare C 856088 Banskobystricky Zvolen Slatinka C 871915 Banskobystricky Zvolen Zajezova C 873594 Banskobystricky Zvolen Zolna C 873705 Banskobystricky Zvolen Zvolen C 873900 Banskobystricky Zvolen Zvolenska Slatina C 803693 Bratislavsky Malacky Borinka C 871800 Bratislavsky Malacky Bystricka hora X --> C 846821 Bratislavsky Malacky Feld X --> C 814482 Bratislavsky Malacky Gajary X --> C 871818 Bratislavsky Malacky Hrube luky X --> C 821756 Bratislavsky Malacky Jablonove I --> C 821888 Bratislavsky Malacky Jakubov E --> C 826626 Bratislavsky Malacky Kostoliste C 829773 Bratislavsky Malacky Kuchyna X --> C 830399 Bratislavsky Malacky Lab C 833231 Bratislavsky Malacky Lozorno C 835625 Bratislavsky Malacky Male Levare E --> C 836079 Bratislavsky Malacky Marianka E --> C 859346 Bratislavsky Malacky Mast II E 859354 Bratislavsky Malacky Mast III E 845931 Bratislavsky Malacky Pernek X --> C 846791 Bratislavsky Malacky Plavecky Mikulas X --> C 859303 Bratislavsky Malacky Studienka I --> C 859338 Bratislavsky Malacky Stupava C 859524 Bratislavsky Malacky Suchohrad X --> C 803707 Bratislavsky Malacky Vackova C 871133 Bratislavsky Malacky Vysoka pri Morave C 872679 Bratislavsky Malacky Zavod C 873586 Bratislavsky Malacky Zohor I 802735 Bratislavsky Senec Bernolakovo E --> C 803065 Bratislavsky Senec Blatne X --> C 803570 Bratislavsky Senec Boldog X --> C 841731 Bratislavsky Senec Dedinka pri Dunaji X --> C 821438 Bratislavsky Senec Farna C 819824 Bratislavsky Senec Hruba Borsa X --> C 819867 Bratislavsky Senec Hruby Sur C 820407 Bratislavsky Senec Hurbanova Ves X --> C 821128 Bratislavsky Senec Igram X --> C 821446 Bratislavsky Senec Ivanka pri Dunaji C 823023 Bratislavsky Senec Kalinkovo X --> C 823554 Bratislavsky Senec Kaplna X --> C 828203 Bratislavsky Senec Kralova pri Senci X --> C 828211 Bratislavsky Senec Krmes X --> C 835803 Bratislavsky Senec Malinovo X --> C 868850 Bratislavsky Senec Maly Biel C 863475 Bratislavsky Senec Maly Madaras X --> C 837628 Bratislavsky Senec Miloslavov C 841838 Bratislavsky Senec Nova Lipnica C 841749 Bratislavsky Senec Nova Ves pri Dunaji X --> C 842036 Bratislavsky Senec Nove Kosariska C 851922 Bratislavsky Senec Novy Svet E --> C 835811 Bratislavsky Senec Patov X --> C 851931 Bratislavsky Senec Reca C 852813 Bratislavsky Senec Rovinka I --> C 865958 Bratislavsky Senec Turen X --> C 868868 Bratislavsky Senec Velky Biel C 865966 Bratislavsky Senec Zonc X --> C 814741 Kosicky Gelnica Gelnica I --> C 816001 Kosicky Gelnica Helcmanovce X --> C 816035 Kosicky Gelnica Henclova I --> C 821845 Kosicky Gelnica Jaklovce I --> C 824895 Kosicky Gelnica Kluknava I --> C 825166 Kosicky Gelnica Kojsov X --> C 837890 Kosicky Gelnica Mnisek nad Hnilcom I --> C 839299 Kosicky Gelnica Nalepkovo X --> C 852350 Kosicky Gelnica Richnava X --> C 836052 Kosicky Gelnica Rolova Huta X --> C 856819 Kosicky Gelnica Smolnicka Huta X --> C 856851 Kosicky Gelnica Smolnik X --> C 858366 Kosicky Gelnica Stara Voda X --> C 862401 Kosicky Gelnica Svedlar E 866342 Kosicky Gelnica Uhorna X --> C 868973 Kosicky Gelnica Velky Folkmar E --> C 873942 Kosicky Gelnica Zakarovce X --> C 872547 Kosicky Gelnica Zavadka X --> C 827029 Kosicky Kosice I Hustaky X --> C 881228 Kosicky Kosice II Grunt X --> C 833134 Kosicky Kosice II Lorincik E --> C 827142 Kosicky Kosice II Lunik X --> C 827428 Kosicky Kosice II Myslava I --> C 827401 Kosicky Kosice II Peres X --> C 827509 Kosicky Kosice II Saca E --> C 827207 Kosicky Kosice II Terasa X --> C 827053 Kosicky Kosice I Letna X --> C 826928 Kosicky Kosice I Stredne Mesto X --> C 827452 Kosicky Kosice I Tahanovce E --> C 827118 Kosicky Kosice IV Juzne Mesto E 881406 Kosicky Kosice IV Nizna Uvrat X --> C 860701 Kosicky Kosice IV Sebastovce E --> C 881317 Kosicky Kosice IV Skladna X --> C 827088 Kosicky Kosice IV Vysne Opatske X --> C 800431 Kosicky Kosice - okolie Backovik X --> C 802123 Kosicky Kosice - okolie Baska I --> C 802565 Kosicky Kosice - okolie Belza X --> C 802611 Kosicky Kosice - okolie Beniakovce X --> C 802875 Kosicky Kosice - okolie Bidovce X --> C 820547 Kosicky Kosice - okolie Bociar X (deleted) 807150 Kosicky Kosice - okolie Budimir X --> C 807281 Kosicky Kosice - okolie Budulov X --> C 807389 Kosicky Kosice - okolie Bukovec E --> C 807435 Kosicky Kosice - okolie Bunetice X --> C 807486 Kosicky Kosice - okolie Buzica X --> C 854328 Kosicky Kosice - okolie Byster X --> C 808636 Kosicky Kosice - okolie Cakanovce X --> C 809004 Kosicky Kosice - okolie Cecejovce X --> C 808113 Kosicky Kosice - okolie Cestice X --> C 841463 Kosicky Kosice - okolie Chorvaty X --> C 820954 Kosicky Kosice - okolie Chrastne X --> C 845914 Kosicky Kosice - okolie Chym X --> C 810118 Kosicky Kosice - okolie Debrad X --> C 812935 Kosicky Kosice - okolie Drienovec X --> C 813893 Kosicky Kosice - okolie Durdosik X --> C 871699 Kosicky Kosice - okolie Dvorniky E --> C 814733 Kosicky Kosice - okolie Geca X --> C 815306 Kosicky Kosice - okolie Gynov X --> C 815365 Kosicky Kosice - okolie Hacava X --> C 866008 Kosicky Kosice - okolie Haj C 841455 Kosicky Kosice - okolie Hostovce X --> C 819212 Kosicky Kosice - okolie Hrasovik X --> C 822043 Kosicky Kosice - okolie Janik X --> C 822434 Kosicky Kosice - okolie Jasov E --> C 823708 Kosicky Kosice - okolie Kecerovske Kostolany X --> C 823732 Kosicky Kosice - okolie Kecerovske Peklany C 823741 Kosicky Kosice - okolie Kecerovsky Lipovec X --> C 819085 Kosicky Kosice - okolie Kechnec X --> C 825409 Kosicky Kosice - okolie Koksov-Baksa X --> C 826049 Kosicky Kosice - okolie Komarovce C 827622 Kosicky Kosice - okolie Kosicka Polianka X --> C 827673 Kosicky Kosice - okolie Kosicky Klecenov X --> C 813079 Kosicky Kosice - okolie Kostolany nad Hornadom E --> C 828238 Kosicky Kosice - okolie Kralovce X --> C 830259 Kosicky Kosice - okolie Kysak X --> C 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina C 813087 Kosicky Kosice - okolie Mala Vieska E --> C 836567 Kosicky Kosice - okolie Medzev I --> C 819107 Kosicky Kosice - okolie Milhost X --> C 838268 Kosicky Kosice - okolie Mokrance X --> C 838322 Kosicky Kosice - okolie Moldava nad Bodvou X --> C 840793 Kosicky Kosice - okolie Nizna Hutka X --> C 840840 Kosicky Kosice - okolie Nizna Mysla X --> C 841129 Kosicky Kosice - okolie Nizny Klatov I --> C 841153 Kosicky Kosice - okolie Nizny Lanec X --> C 827631 Kosicky Kosice - okolie Nizny Olcvar X --> C 841854 Kosicky Kosice - okolie Nova Polhora X --> C 843041 Kosicky Kosice - okolie Obisovce E --> C 843768 Kosicky Kosice - okolie Olsovany C 843857 Kosicky Kosice - okolie Opatka C 845884 Kosicky Kosice - okolie Peder C 845922 Kosicky Kosice - okolie Perin X --> C 847046 Kosicky Kosice - okolie Ploske C 852058 Kosicky Kosice - okolie Resica X --> C 852899 Kosicky Kosice - okolie Rozhanovce X --> C 854921 Kosicky Kosice - okolie Sena X --> C 855987 Kosicky Kosice - okolie Slancik X --> C 856002 Kosicky Kosice - okolie Slanec X --> C 856037 Kosicky Kosice - okolie Slanske Nove Mesto X --> C 820555 Kosicky Kosice - okolie Sokolany X --> C 861359 Kosicky Kosice - okolie Stos X --> C 813095 Kosicky Kosice - okolie Teplicany E --> C 865460 Kosicky Kosice - okolie Trstany X --> C 865508 Kosicky Kosice - okolie Trstene pri Hornade X --> C 866016 Kosicky Kosice - okolie Turna nad Bodvou X --> C 841471 Kosicky Kosice - okolie Turnianska Nova Ves X --> C 866725 Kosicky Kosice - okolie Valaliky X --> C 871702 Kosicky Kosice - okolie Vcelare E --> C 867748 Kosicky Kosice - okolie Velka Ida C 867811 Kosicky Kosice - okolie Velka Lodina X --> C 870749 Kosicky Kosice - okolie Vtackovce E --> C 871192 Kosicky Kosice - okolie Vysna Hutka X --> C 871231 Kosicky Kosice - okolie Vysna Mysla X --> C 871559 Kosicky Kosice - okolie Vysny Lanec X --> C 836583 Kosicky Kosice - okolie Vysny Medzev X --> C 827649 Kosicky Kosice - okolie Vysny Olcvar X --> C 871711 Kosicky Kosice - okolie Zadiel X --> C 873977 Kosicky Kosice - okolie Zarnov X --> C 874060 Kosicky Kosice - okolie Zdana X --> C 854344 Kosicky Kosice - okolie Zdoba X --> C 801011 Kosicky Michalovce Banovce nad Ondavou E --> C 804002 Kosicky Michalovce Bracovce C 853585 Kosicky Michalovce Budince X --> C 807231 Kosicky Michalovce Budkovce X --> C 809497 Kosicky Michalovce Cicarovce X --> C 813451 Kosicky Michalovce Dubravka X --> C 815918 Kosicky Michalovce Hatalov C 835455 Kosicky Michalovce Hradistska Molva X --> C 821527 Kosicky Michalovce Izkovce X --> C 822957 Kosicky Michalovce Kacanov C 836435 Kosicky Michalovce Kapusianske Vojkovce C 828751 Kosicky Michalovce Krasnovce X --> C 843059 Kosicky Michalovce Kucany X --> C 830704 Kosicky Michalovce Laskovce X --> C 830666 Kosicky Michalovce Lastomir X --> C 831417 Kosicky Michalovce Lesne C 833240 Kosicky Michalovce Lozin C 835463 Kosicky Michalovce Malcice C 835668 Kosicky Michalovce Male Raskovce C 836087 Kosicky Michalovce Markovce C 836443 Kosicky Michalovce Matovce X --> C 836915 Kosicky Michalovce Michalovce I --> C 838411 Kosicky Michalovce Moravany C 843067 Kosicky Michalovce Oborin C 845787 Kosicky Michalovce Pavlovce nad Uhom E --> C 845965 Kosicky Michalovce Petrikovce X --> C 849103 Kosicky Michalovce Pozdisovce C 850683 Kosicky Michalovce Puste Cemerne C 851523 Kosicky Michalovce Rakovec nad Ondavou C 853593 Kosicky Michalovce Ruska X --> C 860417 Kosicky Michalovce Samudovce X --> C 856193 Kosicky Michalovce Slavkovce X --> C 856444 Kosicky Michalovce Sliepkovce X --> C 837075 Kosicky Michalovce Stranany C 858935 Kosicky Michalovce Strazske I --> C 859494 Kosicky Michalovce Suche C 837431 Kosicky Michalovce Topolany I --> C 864757 Kosicky Michalovce Trhoviste C 868043 Kosicky Michalovce Velke Kapusany I --> C 868256 Kosicky Michalovce Velke Raskovce X --> C 869503 Kosicky Michalovce Vinne E --> C 870129 Kosicky Michalovce Vola C 870439 Kosicky Michalovce Vrbnica C 871117 Kosicky Michalovce Vysoka nad Uhom X --> C 874051 Kosicky Michalovce Zbince C 873209 Kosicky Michalovce Zemplinska Siroka E --> C 826201 Kosicky Michalovce Zemplinske Kopcany C 800252 Kosicky Roznava Ardovo X --> C 802841 Kosicky Roznava Betliar X --> C 803464 Kosicky Roznava Bohunovo X --> C 803715 Kosicky Roznava Borka X --> C 806161 Kosicky Roznava Brdarka X --> C 806391 Kosicky Roznava Bretka X --> C 809586 Kosicky Roznava Cierna Lehota E --> C 809942 Kosicky Roznava Coltovo E --> C 810185 Kosicky Roznava Dedinky C 811017 Kosicky Roznava Dlha Ves E --> C 814903 Kosicky Roznava Gemerska Horka X --> C 814911 Kosicky Roznava Gemerska Panica E --> C 814938 Kosicky Roznava Gemerska Poloma C 815179 Kosicky Roznava Gocaltovo X --> C 816027 Kosicky Roznava Henckovce X --> C 821721 Kosicky Roznava Jablonov nad Turnou I --> C 825018 Kosicky Roznava Kocelovce C 827797 Kosicky Roznava Kovacova X --> C 828734 Kosicky Roznava Krasnohorske Podhradie E --> C 833991 Kosicky Roznava Lucka X --> C 836095 Kosicky Roznava Markuska X --> C 836681 Kosicky Roznava Meliata X --> C 840912 Kosicky Roznava Nizna Slana X --> C 843261 Kosicky Roznava Ochtina X --> C 844934 Kosicky Roznava Paca X --> C 851965 Kosicky Roznava Rejdova E --> C 852732 Kosicky Roznava Rochovce X --> C 852902 Kosicky Roznava Rozlozna C 855499 Kosicky Roznava Silica E --> C 855511 Kosicky Roznava Silicka Jablonica I --> C 856231 Kosicky Roznava Slavoska X --> C 856258 Kosicky Roznava Slavosovce X --> C 858854 Kosicky Roznava Stratena C 803472 Kosicky Roznava Tiba X --> C 869813 Kosicky Roznava Vlachovo X --> C 871311 Kosicky Roznava Vysna Slana C 816230 Kosicky Sobrance Hlivistia E --> C 847364 Kosicky Sobrance Podhorod E --> C 848671 Kosicky Sobrance Porubka X --> C 849847 Kosicky Sobrance Priekopa X --> C 851990 Kosicky Sobrance Remetske Hamre E --> C 857190 Kosicky Sobrance Sobrance E --> C 803561 Kosicky Trebisov Bol X --> C 806170 Kosicky Trebisov Brehov C 807991 Kosicky Trebisov Cejkov X --> C 809276 Kosicky Trebisov Cerhov I --> C 809331 Kosicky Trebisov Cernochov X --> C 814172 Kosicky Trebisov Egres X --> C 819069 Kosicky Trebisov Hran C 819247 Kosicky Trebisov Hrcel X --> C 823635 Kosicky Trebisov Kasov X --> C 858960 Kosicky Trebisov Klin nad Bodrogom I --> C 827908 Kosicky Trebisov Kozuchov X --> C 828360 Kosicky Trebisov Kralovsky Chlmec X --> C 830275 Kosicky Trebisov Kysta C 830500 Kosicky Trebisov Ladmovce X --> C 834092 Kosicky Trebisov Luhyna I --> C 801674 Kosicky Trebisov Mala Bara X --> C 864765 Kosicky Trebisov Mala Trna I --> C 835650 Kosicky Trebisov Male Ozorovce I --> C 835706 Kosicky Trebisov Male Trakany E --> C 835854 Kosicky Trebisov Maly Hores C 835862 Kosicky Trebisov Maly Kamenec X --> C 875384 Kosicky Trebisov Maly Kazimir E --> C 842893 Kosicky Trebisov Maly Ruskov E --> C 836842 Kosicky Trebisov Michalany X --> C 837563 Kosicky Trebisov Milhostov I --> C 857343 Kosicky Trebisov Nova Vieska pri Bodrogu I --> C 842851 Kosicky Trebisov Novosad I --> C 950025 Kosicky Trebisov Novy Hores X --> C 875376 Kosicky Trebisov Pavlovo X --> C 846881 Kosicky Trebisov Plechotice X --> C 847895 Kosicky Trebisov Polany X --> C 850845 Kosicky Trebisov Rad X --> C 854531 Kosicky Trebisov Secovce I --> C 855570 Kosicky Trebisov Sirnik I --> C 857319 Kosicky Trebisov Solnicka X --> C 857351 Kosicky Trebisov Somotor I --> C 858889 Kosicky Trebisov Strazne X --> C 858978 Kosicky Trebisov Streda nad Bodrogom I --> C 803332 Kosicky Trebisov Svata Maria X --> C 846902 Kosicky Trebisov Svatuse X --> C 859885 Kosicky Trebisov Svinice X --> C 865303 Kosicky Trebisov Trnavka X --> C 857360 Kosicky Trebisov Vec I --> C 867586 Kosicky Trebisov Velaty I --> C 801682 Kosicky Trebisov Velka Bara X --> C 864773 Kosicky Trebisov Velka Trna I --> C 868230 Kosicky Trebisov Velke Ozorovce I --> C 868698 Kosicky Trebisov Velke Trakany E --> C 869007 Kosicky Trebisov Velky Hores X --> C 869015 Kosicky Trebisov Velky Kamenec X --> C 823686 Kosicky Trebisov Velky Kazimir E --> C 842907 Kosicky Trebisov Velky Ruskov E --> C 869473 Kosicky Trebisov Vinicky X --> C 869996 Kosicky Trebisov Vojcice I --> C 870005 Kosicky Trebisov Vojka X --> C 872393 Kosicky Trebisov Zatin X --> C 872822 Kosicky Trebisov Zbehnov I --> C 873217 Kosicky Trebisov Zemplinska Teplica I --> C 873250 Kosicky Trebisov Zemplinske Jastrabie X --> C 873268 Kosicky Trebisov Zemplinsky Branc X --> C 873161 Kosicky Trebisov Zemplin X --> C 800503 Nitriansky Komarno Bajc I --> C 870081 Nitriansky Komarno Batorove Kosihy C 803359 Nitriansky Komarno Bodza C 803367 Nitriansky Komarno Bodzianske Luky C 806269 Nitriansky Komarno Brestovec X --> C 807079 Nitriansky Komarno Buc X --> C 808679 Nitriansky Komarno Calovec C 820881 Nitriansky Komarno Chotin C 809527 Nitriansky Komarno Cicov X --> C 810142 Nitriansky Komarno Dedina Mladeze C 816612 Nitriansky Komarno Dolne Holiare X --> C 813605 Nitriansky Komarno Dulovce C 816621 Nitriansky Komarno Horne Holiare C 820423 Nitriansky Komarno Hurbanovo I --> C 821501 Nitriansky Komarno Iza C 823384 Nitriansky Komarno Kamenicna C 824381 Nitriansky Komarno Klizska Nema C 836028 Nitriansky Komarno Kratke Kesy X --> C 828823 Nitriansky Komarno Kravany nad Dunajom C 832324 Nitriansky Komarno Lipove C 836036 Nitriansky Komarno Marcelova X --> C 836354 Nitriansky Komarno Martovce C 837954 Nitriansky Komarno Moca C 838080 Nitriansky Komarno Modrany C 838721 Nitriansky Komarno Mudronovo C 839817 Nitriansky Komarno Nesvady C 841901 Nitriansky Komarno Nova Straz C 843342 Nitriansky Komarno Okolicna na Ostrove C 849707 Nitriansky Komarno Pribeta C 851132 Nitriansky Komarno Radvan nad Dunajom C 857246 Nitriansky Komarno Sokolce-Lak C 857238 Nitriansky Komarno Sokolce-Turi X --> C 861073 Nitriansky Komarno Srobarova C 812536 Nitriansky Komarno Svaty Peter C 863521 Nitriansky Komarno Ton C 864099 Nitriansky Komarno Travnik C 825671 Nitriansky Komarno Vazsky klin C 868132 Nitriansky Komarno Velke Kosihy E --> C 851141 Nitriansky Komarno Virt C 870463 Nitriansky Komarno Vrbova nad Vahom X --> C 873021 Nitriansky Komarno Zemianska Olca C 873462 Nitriansky Komarno Zlatna na Ostrove C 800163 Nitriansky Nitra Aleksince X --> C 800180 Nitriansky Nitra Andac X --> C 800341 Nitriansky Nitra Babindol X --> C 804029 Nitriansky Nitra Branc X --> C 808598 Nitriansky Nitra Cakajovce X --> C 809098 Nitriansky Nitra Celadice X --> C 840378 Nitriansky Nitra Chrenova I --> C 809845 Nitriansky Nitra Cifare X --> C 812161 Nitriansky Nitra Dolne Stitare X --> C 869511 Nitriansky Nitra Dolny Vinodol X --> C 812854 Nitriansky Nitra Drazovce X --> C 814156 Nitriansky Nitra Dycka C 815195 Nitriansky Nitra Golianovo X --> C 818429 Nitriansky Nitra Horny Ohaj X --> C 869520 Nitriansky Nitra Horny Vinodol X --> C 822655 Nitriansky Nitra Jelenec X --> C 824054 Nitriansky Nitra Klasov E --> C 840203 Nitriansky Nitra Kynek C 870773 Nitriansky Nitra Ludovitova X --> C 834114 Nitriansky Nitra Lukacovce X --> C 835536 Nitriansky Nitra Male Chyndice X --> C 835749 Nitriansky Nitra Male Zaluzie X --> C 840599 Nitriansky Nitra Maly Cetin X --> C 834050 Nitriansky Nitra Martinova X --> C 840564 Nitriansky Nitra Mikov dvor X --> C 840254 Nitriansky Nitra Mlynarce I --> C 838179 Nitriansky Nitra Mojmirovce X --> C 840653 Nitriansky Nitra Nitrianske Hrnciarovce C 841943 Nitriansky Nitra Nova Ves nad Zitavou X --> C 842311 Nitriansky Nitra Nove Sady X --> C 840165 Nitriansky Nitra Parovske Haje X --> C 847810 Nitriansky Nitra Pohranice X --> C 808270 Nitriansky Nitra Sila X --> C 819832 Nitriansky Nitra Sulany X --> C 862461 Nitriansky Nitra Tajna X --> C 862703 Nitriansky Nitra Telince X --> C 804037 Nitriansky Nitra Velka Ves X --> C 868019 Nitriansky Nitra Velke Chyndice X --> C 868035 Nitriansky Nitra Velke Janikovce X --> C 868787 Nitriansky Nitra Velke Zaluzie X --> C 800295 Nitriansky Nitra Velky Bab E --> C 819841 Nitriansky Nitra Vycapky X --> C 870781 Nitriansky Nitra Vycapy-Opatovce X --> C 872831 Nitriansky Nitra Zbehy X --> C 874973 Nitriansky Nitra Zitavce X --> C 800198 Nitriansky Nove Zamky Andovce C 800724 Nitriansky Nove Zamky Banov C 802093 Nitriansky Nove Zamky Bardonovo X --> C 802301 Nitriansky Nove Zamky Bela C 847241 Nitriansky Nove Zamky Belek C 802808 Nitriansky Nove Zamky Besenov X --> C 802956 Nitriansky Nove Zamky Bina E --> C 804045 Nitriansky Nove Zamky Branovo C 807036 Nitriansky Nove Zamky Bruty C 809021 Nitriansky Nove Zamky Cechy C 809314 Nitriansky Nove Zamky Cernik E --> C 810169 Nitriansky Nove Zamky Dedinka E --> C 810711 Nitriansky Nove Zamky Diva C 812510 Nitriansky Nove Zamky Dolny Ohaj C 813249 Nitriansky Nove Zamky Dubnik C 814687 Nitriansky Nove Zamky Gbelce C 875163 Nitriansky Nove Zamky Horny chotar C 820113 Nitriansky Nove Zamky Hul C 822451 Nitriansky Nove Zamky Jasova C 822515 Nitriansky Nove Zamky Jatov C 823333 Nitriansky Nove Zamky Kamenica nad Hronom X --> C 824941 Nitriansky Nove Zamky Kmetovo C 825786 Nitriansky Nove Zamky Kolta C 826103 Nitriansky Nove Zamky Komoca C 831255 Nitriansky Nove Zamky Lela C 833258 Nitriansky Nove Zamky Luba C 859940 Nitriansky Nove Zamky Madarsky Svodin C 800732 Nitriansky Nove Zamky Mala Kesa C 835994 Nitriansky Nove Zamky Mala Mana C 835544 Nitriansky Nove Zamky Male Kosihy C 879711 Nitriansky Nove Zamky Maly Kyr C 836834 Nitriansky Nove Zamky Michal nad Zitavou C 813265 Nitriansky Nove Zamky Mikulasov dvor C 832243 Nitriansky Nove Zamky Mlynsky Sek C 838225 Nitriansky Nove Zamky Mojzesovo E --> C 838896 Nitriansky Nove Zamky Muzla C 879720 Nitriansky Nove Zamky Nemecky Svodin C 840734 Nitriansky Nove Zamky Nitriansky Hradok C 841960 Nitriansky Nove Zamky Nova Vieska C 832251 Nitriansky Nove Zamky Ondrochov C 845701 Nitriansky Nove Zamky Pavlova C 849090 Nitriansky Nove Zamky Pozba C 850870 Nitriansky Nove Zamky Radava C 851680 Nitriansky Nove Zamky Rastislavice C 853283 Nitriansky Nove Zamky Ruban E --> C 854352 Nitriansky Nove Zamky Salka C 860581 Nitriansky Nove Zamky Sarkan C 854913 Nitriansky Nove Zamky Semerovo C 855464 Nitriansky Nove Zamky Sikenicka C 859028 Nitriansky Nove Zamky Strekov C 847259 Nitriansky Nove Zamky Svatusa C 864081 Nitriansky Nove Zamky Travnica C 866211 Nitriansky Nove Zamky Tvrdosovce C 866431 Nitriansky Nove Zamky Ulany nad Zitavou C 836001 Nitriansky Nove Zamky Velka Mana E --> C 882003 Nitriansky Nove Zamky Velka tabula C 837547 Nitriansky Nove Zamky Velky Kyr C 869902 Nitriansky Nove Zamky Vlkas C 873152 Nitriansky Nove Zamky Zemne C 810703 Nitriansky Sala Diakovce X --> C 811009 Nitriansky Sala Dlha nad Vahom E --> C 815446 Nitriansky Sala Hajske E --> C 817171 Nitriansky Sala Horna Kralova X --> C 865397 Nitriansky Sala Horny Jatov X --> C 828190 Nitriansky Sala Kralova nad Vahom X --> C 855936 Nitriansky Sala Mocenok X --> C 839434 Nitriansky Sala Neded X --> C 860182 Nitriansky Sala Sala I --> C 854875 Nitriansky Sala Selice X --> C 854883 Nitriansky Sala Sok X --> C 863157 Nitriansky Sala Tesedikovo X --> C 865427 Nitriansky Sala Trnovec nad Vahom X --> C 869872 Nitriansky Sala Vlcany X --> C 874574 Nitriansky Sala Ziharec X --> C 800236 Nitriansky Topolcany Ardanovce X --> C 802271 Nitriansky Topolcany Behynce X --> C 802468 Nitriansky Topolcany Belince I --> C 803006 Nitriansky Topolcany Biskupova X --> C 803162 Nitriansky Topolcany Blesovce C 807796 Nitriansky Topolcany Bzince X --> C 809101 Nitriansky Topolcany Celadince X --> C 809292 Nitriansky Topolcany Cermany C 813958 Nitriansky Topolcany Dvorany nad Nitrou I --> C 815390 Nitriansky Topolcany Hajna Nova Ves X --> C 819981 Nitriansky Topolcany Hrusovany I --> C 823236 Nitriansky Topolcany Kamanova I --> C 835676 Nitriansky Topolcany Male Ripnany X --> C 839124 Nitriansky Topolcany Mytna Nova Ves I --> C 840602 Nitriansky Topolcany Nitrianska Blatnica C 841226 Nitriansky Topolcany Norovce C 843083 Nitriansky Topolcany Obsolovce C 847372 Nitriansky Topolcany Podhradie X --> C 849171 Nitriansky Topolcany Prasice X --> C 851078 Nitriansky Topolcany Radosina C 851213 Nitriansky Topolcany Rajcany C 860310 Nitriansky Topolcany Salgovce C 857289 Nitriansky Topolcany Solcany X --> C 857297 Nitriansky Topolcany Solcianky C 866539 Nitriansky Topolcany Urmince C 872423 Nitriansky Topolcany Zavada C 802409 Nitriansky Zlate Moravce Beladice C 875210 Nitriansky Zlate Moravce Cakyn C 808792 Nitriansky Zlate Moravce Caradice C 809420 Nitriansky Zlate Moravce Cerveny Hradok C 820792 Nitriansky Zlate Moravce Choca C 809675 Nitriansky Zlate Moravce Cierne Klacany C 856266 Nitriansky Zlate Moravce Dolne Slazany C 874965 Nitriansky Zlate Moravce Honovce C 856274 Nitriansky Zlate Moravce Horne Slazany C 818631 Nitriansky Zlate Moravce Hostie C 818682 Nitriansky Zlate Moravce Hostovce C 822621 Nitriansky Zlate Moravce Jedlove Kostolany C 874949 Nitriansky Zlate Moravce Knazice X --> C 826596 Nitriansky Zlate Moravce Kostolany pod Tribecom C 833151 Nitriansky Zlate Moravce Lovce C 834718 Nitriansky Zlate Moravce Machulince X --> C 820962 Nitriansky Zlate Moravce Male Chrastany C 836010 Nitriansky Zlate Moravce Mankovce C 836320 Nitriansky Zlate Moravce Martin nad Zitavou X --> C 863122 Nitriansky Zlate Moravce Mlynany C 839566 Nitriansky Zlate Moravce Nemcinany C 839833 Nitriansky Zlate Moravce Neverice C 839841 Nitriansky Zlate Moravce Nevidzany C 843091 Nitriansky Zlate Moravce Obyce X --> C 874957 Nitriansky Zlate Moravce Opatovce C 818640 Nitriansky Zlate Moravce Pansky diel C 873420 Nitriansky Zlate Moravce Prilepy C 802417 Nitriansky Zlate Moravce Pusty Chotar C 839574 Nitriansky Zlate Moravce Rohoznica C 855901 Nitriansky Zlate Moravce Skycov C 856282 Nitriansky Zlate Moravce Slepcany C 863149 Nitriansky Zlate Moravce Tesare nad Zitavou C 863882 Nitriansky Zlate Moravce Topolcianky X --> C 867594 Nitriansky Zlate Moravce Velcice C 820971 Nitriansky Zlate Moravce Velke Chrastany C 868761 Nitriansky Zlate Moravce Velke Vozokany E --> C 869317 Nitriansky Zlate Moravce Vieska nad Zitavou E --> C 870153 Nitriansky Zlate Moravce Volkovce C 870161 Nitriansky Zlate Moravce Zavada C 874591 Nitriansky Zlate Moravce Zikava C 873438 Nitriansky Zlate Moravce Zlate Moravce C 873519 Nitriansky Zlate Moravce Zlatno C 802484 Presovsky Bardejov Beloveza C 803375 Presovsky Bardejov Bogliarka X --> C 813133 Presovsky Bardejov Dubinne C 815985 Presovsky Bardejov Hazlin C 824925 Presovsky Bardejov Klusov X --> C 827894 Presovsky Bardejov Kozany C 829145 Presovsky Bardejov Krive C 829170 Presovsky Bardejov Krize C 829625 Presovsky Bardejov Kruzlov X --> C 829919 Presovsky Bardejov Kurima C 831328 Presovsky Bardejov Lenartov I --> C 832260 Presovsky Bardejov Lipova X --> C 834165 Presovsky Bardejov Lukov I --> C 835447 Presovsky Bardejov Malcov I --> C 836061 Presovsky Bardejov Marhan E --> C 844420 Presovsky Bardejov Ortutova C 852376 Presovsky Bardejov Richvald I --> C 852759 Presovsky Bardejov Rokytov C 860638 Presovsky Bardejov Sasova X --> C 856703 Presovsky Bardejov Smilno E --> C 865443 Presovsky Bardejov Trocany E --> C 834173 Presovsky Bardejov Venecia X --> E 820687 Presovsky Humenne Chlmec C 822329 Presovsky Humenne Jasenov C 845311 Presovsky Humenne Papin E --> C 869201 Presovsky Humenne Velopolie C 872962 Presovsky Humenne Zbudsky Rokytov E --> C 808288 Presovsky Medzilaborce Cabalovce C 828769 Presovsky Medzilaborce Krasny Brod C 859532 Presovsky Medzilaborce Sukov C 814652 Presovsky Poprad Filice X (deleted) 814661 Presovsky Poprad Ganovce I --> C 815098 Presovsky Poprad Gerlachov I --> C 817040 Presovsky Poprad Horka I --> C 818721 Presovsky Poprad Hozelec I --> C 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C 822183 Presovsky Poprad Janovce C 828807 Presovsky Poprad Kravany X --> C 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka I --> C 822191 Presovsky Poprad Machalovce X --> C 836371 Presovsky Poprad Matejovce I --> C 837784 Presovsky Poprad Mlynica C 840963 Presovsky Poprad Nizna Sunava C 841820 Presovsky Poprad Nova Lesna I --> C 848174 Presovsky Poprad Poprad X --> C 848221 Presovsky Poprad Spisska Sobota I --> C 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica I 857611 Presovsky Poprad Spisske Bystre C 857751 Presovsky Poprad Spissky Stiavnik X --> C 858544 Presovsky Poprad Stary Smokovec C 848298 Presovsky Poprad Straze pod Tatrami C 861375 Presovsky Poprad Strba C 861405 Presovsky Poprad Strbske Pleso C 862371 Presovsky Poprad Svabovce C 859923 Presovsky Poprad Svit E --> C 874108 Presovsky Poprad Tatranska Javorina C 862568 Presovsky Poprad Tatranska Lomnica C 848417 Presovsky Poprad Velka X --> C 869163 Presovsky Poprad Velky Slavkov X --> C 869228 Presovsky Poprad Vernar X --> C 870820 Presovsky Poprad Vydrnik C 871354 Presovsky Poprad Vysna Sunava C 874132 Presovsky Poprad Zdiar C 806889 Presovsky Presov Brezany I 831298 Presovsky Presov Chabzany E --> C 820709 Presovsky Presov Chmelov C 820776 Presovsky Presov Chminianska Nova Ves E --> C 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves C 830119 Presovsky Presov Kvacany X --> C 831042 Presovsky Presov Lazany X --> C 860468 Presovsky Presov Lipniky C 835943 Presovsky Presov Maly Saris E --> C 846040 Presovsky Presov Mocarmany I 854972 Presovsky Presov Seniakovce I --> C 860948 Presovsky Presov Siroke E --> C 869198 Presovsky Presov Velky Saris E --> C 871681 Presovsky Presov Zaborske E --> C 950157 Presovsky Sabinov Blazov X --> C 806846 Presovsky Sabinov Brezovica E --> C 809357 Presovsky Sabinov Cervena Voda X --> C 809403 Presovsky Sabinov Cervenica pri Sabinove X --> C 809993 Presovsky Sabinov Dacov X --> C 813397 Presovsky Sabinov Dubovica X --> C 821853 Presovsky Sabinov Jakovany X --> C 821896 Presovsky Sabinov Jakubova Vola X --> C 822272 Presovsky Sabinov Jarovnice E --> C 828394 Presovsky Sabinov Krasna Luka I --> C 829137 Presovsky Sabinov Krivany E --> C 832219 Presovsky Sabinov Lipany X --> C 834289 Presovsky Sabinov Lutina X --> C 838004 Presovsky Sabinov Mocidlany E --> C 844349 Presovsky Sabinov Orkucany E --> C 845876 Presovsky Sabinov Pecovska Nova Ves X --> C 851914 Presovsky Sabinov Raznany E --> C 852937 Presovsky Sabinov Rozkovany X --> C 854212 Presovsky Sabinov Sabinov X --> C 860557 Presovsky Sabinov Sarisske Michalany X --> C 863190 Presovsky Sabinov Tichy Potok I --> C 866679 Presovsky Sabinov Uzovsky Salgov I --> C 854298 Presovsky Sabinov Zalesie X --> C 813427 Presovsky Snina Dubrava C 818810 Presovsky Snina Hrabova Roztoka I --> C 841871 Presovsky Snina Nova Sedlica C 860999 Presovsky Snina Smigovec I --> C 859117 Presovsky Snina Strihovce I --> C 872849 Presovsky Snina Zboj C 815462 Presovsky Stara Lubovna Hajtovka E --> C 815578 Presovsky Stara Lubovna Haligovce I --> C 950149 Presovsky Stara Lubovna Hniezdno X --> C 819123 Presovsky Stara Lubovna Hranicne X --> C 837920 Presovsky Stara Lubovna Mnisek nad Popradom I --> C 830127 Presovsky Vranov nad Toplou Kvakovce E --> C 856495 Presovsky Vranov nad Toplou Slovenska Kajna E --> C 815471 Trenciansky Banovce nad Bebravou Halacovce C 815489 Trenciansky Banovce nad Bebravou Otrhanky C 866393 Trenciansky Banovce nad Bebravou Uhrovec C 802255 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Beckov C 825085 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Beckovska Vieska E --> C 807818 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Dolne Bzince C 812145 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Dolne Srnie E --> C 803871 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Haluzice C 817589 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Horna Streda C 807826 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Horne Bzince C 807842 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Hrusove C 823155 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Kalnica C 825093 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Kocovce E --> C 833398 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Lubina C 838098 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Modrova E --> C 841935 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Nova Ves nad Vahom C 825107 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Rakoluby E --> C 864404 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Trencianske Bohuslavice C 873080 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Zemianske Podhradie C 806978 Trenciansky Partizanske Brodzany X --> C 822132 Trenciansky Partizanske Janova Ves X --> C 869023 Trenciansky Partizanske Jeskova Ves X --> C 824101 Trenciansky Partizanske Klatova Nova Ves X --> C 869040 Trenciansky Partizanske Klizske Hradiste X --> C 869031 Trenciansky Partizanske Kliz X --> C 825441 Trenciansky Partizanske Kolacno C 839221 Trenciansky Partizanske Livina X --> C 832952 Trenciansky Partizanske Livinske Opatovce C 835595 Trenciansky Partizanske Male Krstenany X --> C 844543 Trenciansky Partizanske Male Ostratice X --> C 835714 Trenciansky Partizanske Male Uherce X --> C 839230 Trenciansky Partizanske Nadlice X --> C 845809 Trenciansky Partizanske Pazit X --> C 865842 Trenciansky Partizanske Turcianky X --> C 803936 Trenciansky Partizanske Velke Bosany E --> C 868183 Trenciansky Partizanske Velke Krstenany X --> C 844560 Trenciansky Partizanske Velke Ostratice C 812501 Trenciansky Povazska Bystrica Dolny Mostenec X --> C 812595 Trenciansky Povazska Bystrica Domaniza X --> C 818402 Trenciansky Povazska Bystrica Horny Lieskov X --> C 818411 Trenciansky Povazska Bystrica Horny Mostenec X --> C 822281 Trenciansky Povazska Bystrica Jasenica C 826600 Trenciansky Povazska Bystrica Kostolec X --> C 837571 Trenciansky Povazska Bystrica Milochov X --> C 844373 Trenciansky Povazska Bystrica Orlove X --> C 846945 Trenciansky Povazska Bystrica Plevnik-Drienove C 848832 Trenciansky Povazska Bystrica Povazska Bystrica X --> C 849006 Trenciansky Povazska Bystrica Povazska Tepla C 849022 Trenciansky Povazska Bystrica Povazske Podhradie X --> C 873039 Trenciansky Povazska Bystrica Zemianska Zavada X --> C 873101 Trenciansky Povazska Bystrica Zemiansky Kvasov X --> C 839469 Trenciansky Prievidza Brezany C 820989 Trenciansky Prievidza Brusno X --> C 807613 Trenciansky Prievidza Bystricany C 807630 Trenciansky Prievidza Chalmova X --> C 820997 Trenciansky Prievidza Chrenovec X --> C 808156 Trenciansky Prievidza Cigel C 810720 Trenciansky Prievidza Diviacka Nova Ves X --> C 810762 Trenciansky Prievidza Diviaky nad Nitricou X --> C 832081 Trenciansky Prievidza Dobrocna X --> C 862312 Trenciansky Prievidza Dolne Sutovce X --> C 840742 Trenciansky Prievidza Dvorniky nad Nitricou C 815608 Trenciansky Prievidza Handlova E --> C 862304 Trenciansky Prievidza Horne Sutovce X --> C 826812 Trenciansky Prievidza Kos C 826651 Trenciansky Prievidza Kostolna Ves E --> C 830887 Trenciansky Prievidza Lazany X --> C 831191 Trenciansky Prievidza Lehota pod Vtacnikom C 832090 Trenciansky Prievidza Liestany X --> C 832235 Trenciansky Prievidza Lipnik C 832103 Trenciansky Prievidza Lomnica X --> C 834971 Trenciansky Prievidza Mala Causa C 838501 Trenciansky Prievidza Morovno X --> C 839477 Trenciansky Prievidza Nedozery C 839850 Trenciansky Prievidza Nevidzany C 840700 Trenciansky Prievidza Nitrianske Rudno C 840726 Trenciansky Prievidza Nitrianske Sucany C 847399 Trenciansky Prievidza Podhradie X --> C 848115 Trenciansky Prievidza Poluvsie X --> C 848638 Trenciansky Prievidza Poruba X --> C 849294 Trenciansky Prievidza Pravenec E --> C 840751 Trenciansky Prievidza Racice C 851868 Trenciansky Prievidza Raztocno X --> C 853437 Trenciansky Prievidza Rudnianska Lehota I --> C 854514 Trenciansky Prievidza Sec E --> C 862711 Trenciansky Prievidza Temes X --> C 867195 Trenciansky Prievidza Valaska Bela C 867659 Trenciansky Prievidza Velka Causa C 807648 Trenciansky Prievidza Vieska X --> C 810738 Trenciansky Prievidza Vrbany X --> C 811432 Trenciansky Puchov Dohnany X --> C 831077 Trenciansky Puchov Lednicke Rovne C 834211 Trenciansky Puchov Luky X --> C 834483 Trenciansky Puchov Lysa pod Makytou X --> C 836753 Trenciansky Puchov Mestecko X --> C 838535 Trenciansky Puchov Mostiste C 841234 Trenciansky Puchov Nosice C 859095 Trenciansky Puchov Strezenice X --> C 850560 Trenciansky Puchov Vieska-Bezdedov X --> C 870811 Trenciansky Puchov Vydrna C 872342 Trenciansky Puchov Zariecie X --> C 839663 Trenciansky Trencin Bosianska Neporadza X --> C 811840 Trenciansky Trencin Dolna Suca X --> C 838608 Trenciansky Trencin Dolne Motesice C 817856 Trenciansky Trencin Hornany X --> C 829731 Trenciansky Trencin Kubrica E --> C 845957 Trenciansky Trencin Petovka C 845990 Trenciansky Trencin Petrova Lehota X --> C 839671 Trenciansky Trencin Roznova Neporadza X --> C 854735 Trenciansky Trencin Sedlicna C 864668 Trenciansky Trencin Trencianske Biskupice X --> C 864455 Trenciansky Trencin Trencianske Teplice C 864528 Trenciansky Trencin Trencin I --> C 871664 Trenciansky Trencin Zablatie C 873063 Trenciansky Trencin Zemianske Lieskove C 826740 Trnavsky Dunajska Streda Amadeho Kracany X --> C 800406 Trnavsky Dunajska Streda Bac C 800597 Trnavsky Dunajska Streda Baka X --> C 800643 Trnavsky Dunajska Streda Balon X --> C 816639 Trnavsky Dunajska Streda Beketfa X --> C 802476 Trnavsky Dunajska Streda Bellova Ves X --> C 817490 Trnavsky Dunajska Streda Benkova Poton X --> C 803022 Trnavsky Dunajska Streda Blahova C 844276 Trnavsky Dunajska Streda Blatna luka X --> C 803031 Trnavsky Dunajska Streda Blatna na Ostrove X --> C 829960 Trnavsky Dunajska Streda Blazov X --> C 818330 Trnavsky Dunajska Streda Bodiky C 803430 Trnavsky Dunajska Streda Bohelov X --> C 837709 Trnavsky Dunajska Streda Bucuhaza X --> C 822051 Trnavsky Dunajska Streda Bustelek X --> C 808644 Trnavsky Dunajska Streda Cakany E --> C 817503 Trnavsky Dunajska Streda Cecinska Poton X --> C 816647 Trnavsky Dunajska Streda Cefa X --> C 829978 Trnavsky Dunajska Streda Cenkesfa X --> C 816710 Trnavsky Dunajska Streda Centofa X --> C 860379 Trnavsky Dunajska Streda Cilistov X --> C 809853 Trnavsky Dunajska Streda Cilizska Radvan X --> C 867861 Trnavsky Dunajska Streda Cukarska Paka X --> C 811343 Trnavsky Dunajska Streda Dobrohost X --> C 844250 Trnavsky Dunajska Streda Dolna Poton X --> C 822060 Trnavsky Dunajska Streda Dolne Janiky X --> C 863921 Trnavsky Dunajska Streda Dolne Topolniky X --> C 812234 Trnavsky Dunajska Streda Dolny Bar X --> C 819557 Trnavsky Dunajska Streda Dolny Stal I --> C 821802 Trnavsky Dunajska Streda Dunajsky Klatov X --> C 842958 Trnavsky Dunajska Streda Eliasovce X --> C 828262 Trnavsky Dunajska Streda Etreho Kracany X --> C 829986 Trnavsky Dunajska Streda Hedbeneete X --> C 817511 Trnavsky Dunajska Streda Horna Poton X --> C 822078 Trnavsky Dunajska Streda Horne Janiky X --> C 864714 Trnavsky Dunajska Streda Horne Myto X --> C 863939 Trnavsky Dunajska Streda Horne Topolniky X --> C 818356 Trnavsky Dunajska Streda Horny Bar C 819565 Trnavsky Dunajska Streda Horny Stal I --> C 820032 Trnavsky Dunajska Streda Hubice X --> C 820571 Trnavsky Dunajska Streda Hviezdoslavov C 821535 Trnavsky Dunajska Streda Izop X --> C 821811 Trnavsky Dunajska Streda Jahodna C 828271 Trnavsky Dunajska Streda Jastrabie Kracany X --> C 822914 Trnavsky Dunajska Streda Jurova C 824887 Trnavsky Dunajska Streda Klucovec C 816655 Trnavsky Dunajska Streda Kostolna Gala X --> C 826758 Trnavsky Dunajska Streda Kostolne Kracany X --> C 837717 Trnavsky Dunajska Streda Kralovianky X --> C 828297 Trnavsky Dunajska Streda Kralovicove Kracany X --> C 830208 Trnavsky Dunajska Streda Kvetoslavov X --> C 826766 Trnavsky Dunajska Streda Kyncelove Kracany X --> C 870013 Trnavsky Dunajska Streda Kyselica X --> C 828301 Trnavsky Dunajska Streda Lesne Kracany X --> C 830003 Trnavsky Dunajska Streda Lider Tejed C 812242 Trnavsky Dunajska Streda Mad X --> C 816663 Trnavsky Dunajska Streda Mala Budafa X --> C 867870 Trnavsky Dunajska Streda Mala Paka X --> C 813834 Trnavsky Dunajska Streda Male Blahovo X --> C 814113 Trnavsky Dunajska Streda Male Dvorniky X --> C 831107 Trnavsky Dunajska Streda Maly Leg X --> C 831115 Trnavsky Dunajska Streda Masnikovo X --> C 836508 Trnavsky Dunajska Streda Medvedov X --> C 836826 Trnavsky Dunajska Streda Michal na Ostrove X --> C 836788 Trnavsky Dunajska Streda Mierovo C 837725 Trnavsky Dunajska Streda Mliecno I --> C 826774 Trnavsky Dunajska Streda Moravske Kracany X --> C 863955 Trnavsky Dunajska Streda Narad X --> C 870251 Trnavsky Dunajska Streda Nekyje na Ostrove X --> C 843172 Trnavsky Dunajska Streda Ohrady C 843482 Trnavsky Dunajska Streda Oldza C 844268 Trnavsky Dunajska Streda Orechova Poton X --> C 844942 Trnavsky Dunajska Streda Padan C 845612 Trnavsky Dunajska Streda Patas C 826782 Trnavsky Dunajska Streda Pinkove Kracany X --> C 830011 Trnavsky Dunajska Streda Podafa C 816680 Trnavsky Dunajska Streda Posfa X --> C 950114 Trnavsky Dunajska Streda Poteho osada X --> C 817520 Trnavsky Dunajska Streda Potonske Luky X --> C 852678 Trnavsky Dunajska Streda Rohovce X --> C 860387 Trnavsky Dunajska Streda Samorin I --> C 845248 Trnavsky Dunajska Streda Sap C 831123 Trnavsky Dunajska Streda Sasa X --> C 816698 Trnavsky Dunajska Streda Stara Gala X --> C 861791 Trnavsky Dunajska Streda Stvrtok na Ostrove X --> C 818364 Trnavsky Dunajska Streda Sulany C 830020 Trnavsky Dunajska Streda Toborete C 819581 Trnavsky Dunajska Streda Tone X --> C 842974 Trnavsky Dunajska Streda Tonkovce C 864731 Trnavsky Dunajska Streda Trhova Hradska X --> C 865290 Trnavsky Dunajska Streda Trnavka X --> C 865486 Trnavsky Dunajska Streda Trstena na Ostrove C 816701 Trnavsky Dunajska Streda Velka Budafa X --> C 833649 Trnavsky Dunajska Streda Velka Luc X --> C 867888 Trnavsky Dunajska Streda Velka Paka X --> C 867951 Trnavsky Dunajska Streda Velke Blahovo X --> C 814121 Trnavsky Dunajska Streda Velke Dvorniky X --> C 831131 Trnavsky Dunajska Streda Velky Leg X --> C 808709 Trnavsky Dunajska Streda Velky Meder I --> C 844284 Trnavsky Dunajska Streda Vieska X --> C 870021 Trnavsky Dunajska Streda Vojka nad Dunajom C 842991 Trnavsky Dunajska Streda Vojtechovce C 870269 Trnavsky Dunajska Streda Vrakun C 870790 Trnavsky Dunajska Streda Vydrany E --> C 802166 Trnavsky Piestany Basovce C 803758 Trnavsky Piestany Borovce E --> C 821039 Trnavsky Piestany Chtelnica X --> C 813320 Trnavsky Piestany Dolne Dubovany X --> C 812480 Trnavsky Piestany Dolny Lopasov X --> C 812773 Trnavsky Piestany Drahovce X --> C 813516 Trnavsky Piestany Ducove I --> C 813338 Trnavsky Piestany Horne Dubovany X --> C 820041 Trnavsky Piestany Hubina X --> C 825077 Trnavsky Piestany Kocin X --> C 828050 Trnavsky Piestany Krakovany X --> C 830615 Trnavsky Piestany Lancar X --> C 835641 Trnavsky Piestany Male Orviste X --> C 838420 Trnavsky Piestany Moravany nad Vahom X --> C 840769 Trnavsky Piestany Nizna E --> C 844578 Trnavsky Piestany Ostrov X --> C 845825 Trnavsky Piestany Pecenady X --> C 849251 Trnavsky Piestany Prasnik X --> C 851841 Trnavsky Piestany Ratnovce X --> C 860905 Trnavsky Piestany Sipkove X --> C 857262 Trnavsky Piestany Sokolovce X --> C 861189 Trnavsky Piestany Sterusy X --> C 828068 Trnavsky Piestany Straze X --> C 869236 Trnavsky Piestany Tapkove X --> C 864102 Trnavsky Piestany Trebatice X --> C 868141 Trnavsky Piestany Velke Kostolany X --> C 868221 Trnavsky Piestany Velke Orviste C 869244 Trnavsky Piestany Vesele X --> C 870595 Trnavsky Piestany Vrbove I --> C 868159 Trnavsky Piestany Zakostolany X --> C 802948 Trnavsky Senica Bilkove Humence C 808831 Trnavsky Senica Castkov C 827827 Trnavsky Senica Kovalov X --> C 829781 Trnavsky Senica Kuklov X --> C 830577 Trnavsky Senica Laksarska Nova Ves X --> C 830585 Trnavsky Senica Mikulasov X --> C 838489 Trnavsky Senica Moravsky Svaty Jan X --> C 844659 Trnavsky Senica Osuske X --> C 847178 Trnavsky Senica Podbranc C 849987 Trnavsky Senica Prietrz X --> C 852805 Trnavsky Senica Rovensko C 852881 Trnavsky Senica Rozbehy X --> C 852708 Trnavsky Senica Rybky X --> C 856878 Trnavsky Senica Smrdaky C 857165 Trnavsky Senica Sobotiste C 806960 Trnavsky Skalica Brodske X --> C 821004 Trnavsky Skalica Chropov X --> C 816728 Trnavsky Skalica Holic I --> C 826197 Trnavsky Skalica Kopcany X --> C 831522 Trnavsky Skalica Letnicie E --> C 833100 Trnavsky Skalica Lopasov C 838284 Trnavsky Skalica Mokry Haj X --> C 844314 Trnavsky Skalica Oreske X --> C 846007 Trnavsky Skalica Petrova Ves C 848531 Trnavsky Skalica Popudiny C 950068 Trnavsky Skalica Primoravske luky C 850896 Trnavsky Skalica Radimov X --> C 851094 Trnavsky Skalica Radosovce X --> C 950084 Trnavsky Skalica Sedliste C 865389 Trnavsky Skalica Trnovec X --> C 866491 Trnavsky Skalica Unin C 813354 Trnavsky Skalica Vidovany X --> C 869279 Trnavsky Skalica Vieska C 813346 Trnavsky Skalica Vlckovany X --> C 802972 Trnavsky Trnava Binovce X --> C 803421 Trnavsky Trnava Bohdanovce nad Trnavou X --> C 822400 Trnavsky Trnava Bohunice X --> C 803588 Trnavsky Trnava Boleraz E --> C 803740 Trnavsky Trnava Borova X --> C 808130 Trnavsky Trnava Cifer I --> C 810223 Trnavsky Trnava Dechtice X --> C 810878 Trnavsky Trnava Dlha X --> C 811220 Trnavsky Trnava Dobra Voda X --> C 811548 Trnavsky Trnava Dolna Krupa X --> C 811963 Trnavsky Trnava Dolne Dubove X --> C 833185 Trnavsky Trnava Dolne Lovcice X --> C 812099 Trnavsky Trnava Dolne Oresany X --> C 817180 Trnavsky Trnava Horna Krupa X --> C 817872 Trnavsky Trnava Horne Dubove X --> C 833193 Trnavsky Trnava Horne Lovcice X --> C 818097 Trnavsky Trnava Horne Oresany X --> C 822230 Trnavsky Trnava Jarna X --> C 822418 Trnavsky Trnava Jaslovce X --> C 823643 Trnavsky Trnava Katlovce X --> C 803596 Trnavsky Trnava Klcovany X --> C 827690 Trnavsky Trnava Kosolna X --> C 829218 Trnavsky Trnava Krizovany nad Dudvahom X --> C 806242 Trnavsky Trnava Male Brestovany X --> C 839256 Trnavsky Trnava Nahac X --> C 844926 Trnavsky Trnava Pac I --> C 844977 Trnavsky Trnava Paderovce X --> C 845698 Trnavsky Trnava Pavlice X --> C 851116 Trnavsky Trnava Radosovce X --> C 853798 Trnavsky Trnava Ruzindol X --> C 856541 Trnavsky Trnava Slovenska Nova Ves E --> C 856771 Trnavsky Trnava Smolenice I --> C 856789 Trnavsky Trnava Smolenicka Nova Ves I --> C 861049 Trnavsky Trnava Spacince X --> C 859435 Trnavsky Trnava Sucha nad Parnou X --> C 864790 Trnavsky Trnava Trnava E --> C 865559 Trnavsky Trnava Trstin X --> C 862266 Trnavsky Trnava Valtov Sur X --> C 867462 Trnavsky Trnava Varov Sur X --> C 806251 Trnavsky Trnava Velke Brestovany X --> C 862291 Trnavsky Trnava Velke Surovce II X --> C 862274 Trnavsky Trnava Velke Surovce I X --> C 869881 Trnavsky Trnava Vlckovce E --> C 869961 Trnavsky Trnava Voderady E --> C 872580 Trnavsky Trnava Zavar E --> C 872997 Trnavsky Trnava Zelenec X --> C 862282 Trnavsky Trnava Zemianske Surovce X --> C 873918 Trnavsky Trnava Zvoncin E --> C 850420 Zilinsky Bytca Psurnovice X --> C 846147 Zilinsky Bytca Setechov X --> C 866083 Zilinsky Cadca Turzovka E --> C 802671 Zilinsky Dolny Kubin Benova Lehota X --> C 820679 Zilinsky Dolny Kubin Chlebnice X --> C 810991 Zilinsky Dolny Kubin Dlha nad Oravou I --> C 811599 Zilinsky Dolny Kubin Dolna Lehota I --> C 812315 Zilinsky Dolny Kubin Dolny Kubin C 817210 Zilinsky Dolny Kubin Horna Lehota X --> C 821390 Zilinsky Dolny Kubin Istebne I --> C 829072 Zilinsky Dolny Kubin Kriva E --> C 812455 Zilinsky Dolny Kubin Kubinska Hola C 831484 Zilinsky Dolny Kubin Lestiny X --> C 812340 Zilinsky Dolny Kubin Maly Bysterec X --> C 838250 Zilinsky Dolny Kubin Mokradska Hola X --> C 844209 Zilinsky Dolny Kubin Oravsky Podzamok I --> C 844438 Zilinsky Dolny Kubin Osadka X --> C 845388 Zilinsky Dolny Kubin Parnica X --> C 847861 Zilinsky Dolny Kubin Pokryvac C 850454 Zilinsky Dolny Kubin Pucov X --> C 867608 Zilinsky Dolny Kubin Revisne C 854701 Zilinsky Dolny Kubin Sedliacka Dubova E --> C 857785 Zilinsky Dolny Kubin Srnacie X --> C 867616 Zilinsky Dolny Kubin Velicna I --> C 812331 Zilinsky Dolny Kubin Velky Bysterec X --> C 844152 Zilinsky Dolny Kubin Zabrez C (deleted) 812404 Zilinsky Dolny Kubin Zaskalie X --> C 812714 Zilinsky Liptovsky Mikulas Dovalovo C 822019 Zilinsky Liptovsky Mikulas Jamnik I --> C 832472 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovska Sielnica E --> C 832618 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Hradok C 832707 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Mikulas E --> C 832855 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Peter I --> C 840785 Zilinsky Liptovsky Mikulas Nizna Boca C 849774 Zilinsky Liptovsky Mikulas Pribylina C 856886 Zilinsky Liptovsky Mikulas Smrecany C 867501 Zilinsky Liptovsky Mikulas Vavrisovo C 870862 Zilinsky Liptovsky Mikulas Vychodna C 833274 Zilinsky Liptovsky Mikulas Zemianska Lubela C 802654 Zilinsky Martin Benice C 803103 Zilinsky Martin Blatnica E --> C 807664 Zilinsky Martin Bystricka C 810690 Zilinsky Martin Diakova E --> C 818399 Zilinsky Martin Horny Kalnik E --> C 824089 Zilinsky Martin Klastor pod Znievom C 839400 Zilinsky Martin Necpaly C 841218 Zilinsky Martin Nolcovo E --> C 847381 Zilinsky Martin Podhradie nad Vahom E --> C 849839 Zilinsky Martin Priekopa C 851787 Zilinsky Martin Ratkovo E --> C 859371 Zilinsky Martin Sucany X --> C 836273 Zilinsky Martin Tomcany I --> C 865435 Zilinsky Martin Trnovo E --> C 865931 Zilinsky Martin Turciansky Peter C 870633 Zilinsky Martin Vricko E --> C 870650 Zilinsky Martin Vrutky C 873926 Zilinsky Martin Zabokreky C 871672 Zilinsky Martin Zaborie E --> C 809951 Zilinsky Turcianske Teplice Cremosne E 811874 Zilinsky Turcianske Teplice Dolna Stubna I --> C 813362 Zilinsky Turcianske Teplice Dubove I --> C 815381 Zilinsky Turcianske Teplice Haj X --> C 835846 Zilinsky Turcianske Teplice Maly Cepcin X --> C 853526 Zilinsky Turcianske Teplice Rudno C 865877 Zilinsky Turcianske Teplice Turcianske Teplice X --> C 868922 Zilinsky Turcianske Teplice Velky Cepcin X --> C 806838 Zilinsky Tvrdosin Brezovica I --> C 809870 Zilinsky Tvrdosin Cimhova I --> C 815322 Zilinsky Tvrdosin Habovka X --> C 828386 Zilinsky Tvrdosin Krasna Horka X --> C 832022 Zilinsky Tvrdosin Liesek I --> C 866172 Zilinsky Tvrdosin Medvedie pri Tvrdosine C 866571 Zilinsky Tvrdosin Oravske Hamre X --> C 866580 Zilinsky Tvrdosin Osada X --> C 865478 Zilinsky Tvrdosin Trstena C 871648 Zilinsky Tvrdosin Zabiedovo X --> C 873004 Zilinsky Tvrdosin Zemianska Dedina X --> C 800376 Zilinsky Zilina Babkov X --> C 800759 Zilinsky Zilina Banova X --> C 803014 Zilinsky Zilina Bitarova C 806412 Zilinsky Zilina Brezany C 806951 Zilinsky Zilina Brodno X --> C 874825 Zilinsky Zilina Budatin X --> C 809519 Zilinsky Zilina Cicmany X --> C 811041 Zilinsky Zilina Dlhe Pole E --> C 811904 Zilinsky Zilina Dolna Tizina X --> C 814679 Zilinsky Zilina Gbelany X --> C 817139 Zilinsky Zilina Horky C 818381 Zilinsky Zilina Horny Hricov C 823449 Zilinsky Zilina Kamenna Poruba C 824003 Zilinsky Zilina Klace X --> C 826146 Zilinsky Zilina Konska C 827762 Zilinsky Zilina Kotrcina Lucka X --> C 829838 Zilinsky Zilina Kunerad X --> C 832111 Zilinsky Zilina Lietava X --> C 832162 Zilinsky Zilina Lietavska Svinna X --> C 834980 Zilinsky Zilina Mala Cierna C 838187 Zilinsky Zilina Mojs C 838195 Zilinsky Zilina Mojsova Lucka C 839442 Zilinsky Zilina Nededza C 867438 Zilinsky Zilina Nezbudska Lucka C 845647 Zilinsky Zilina Pastina Zavada C 845892 Zilinsky Zilina Peklina X --> C 847356 Zilinsky Zilina Podhorie X --> C 848123 Zilinsky Zilina Poluvsie nad Rajcankou C 832146 Zilinsky Zilina Porubka C 849031 Zilinsky Zilina Povazsky Chlmec C 851230 Zilinsky Zilina Rajecka Lesna E --> C 858838 Zilinsky Zilina Stranske C 858897 Zilinsky Zilina Strazov C 862754 Zilinsky Zilina Teplicka nad Vahom C 865371 Zilinsky Zilina Trnove E --> C 867667 Zilinsky Zilina Velka Cierna X --> C 870307 Zilinsky Zilina Vranie X --> C 871737 Zilinsky Zilina Zadubnie C 874876 Zilinsky Zilina Zavodie C 874604 Zilinsky Zilina Zilina X --> C 874906 Zilinsky Zilina Zilinska Lehota X --> C

changes in week-23.csv

deleted: 2, added: 9, modified: 4 810789 Banskobystricky Lucenec Divin E --> C 820547 Kosicky Kosice - okolie Bociar C 847810 Nitriansky Nitra Pohranice C --> X 834718 Nitriansky Zlate Moravce Machulince C (deleted) 801712 Presovsky Bardejov Bardejov C --> X 867705 Presovsky Kezmarok Velka Frankova C 800325 Presovsky Presov Babin Potok E 837504 Presovsky Presov Miklusovce C 839507 Presovsky Presov Nemcovce C 850268 Presovsky Presov Proc C 850748 Presovsky Presov Pusovce I 800805 Trenciansky Banovce nad Bebravou Banovce nad Bebravou C --> I 834599 Trnavsky Dunajska Streda Macov C 868221 Trnavsky Piestany Velke Orviste C (deleted) 869694 Zilinsky Tvrdosin Oravice C

changes in week-24.csv

deleted: 0, added: 13, modified: 4 833673 Banskobystricky Lucenec Lucenec E --> C 801712 Presovsky Bardejov Bardejov X --> C 821713 Presovsky Levoca Jablonov C 800325 Presovsky Presov Babin Potok E --> C 800554 Presovsky Presov Bajerov C 812927 Presovsky Presov Drienov C 822108 Presovsky Presov Janov C 833614 Presovsky Presov Lubovec E 850748 Presovsky Presov Pusovce I --> C 852741 Presovsky Presov Rokycany C 860476 Presovsky Presov Sarisska Poruba C 806986 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Brunovce C 828289 Trnavsky Dunajska Streda Kluciarove Kracany C 833631 Trnavsky Dunajska Streda Mala Luc C 868221 Trnavsky Piestany Velke Orviste C 855006 Trnavsky Senica Senica C 844152 Zilinsky Dolny Kubin Zabrez C

changes in week-25.csv

deleted: 2, added: 2, modified: 3 808881 Bratislavsky Senec Cataj C 867705 Presovsky Kezmarok Velka Frankova C (deleted) 857611 Presovsky Poprad Spisske Bystre C (deleted) 843105 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Ockov I --> C 807737 Zilinsky Bytca Miksova C 809951 Zilinsky Turcianske Teplice Cremosne E --> C 817783 Zilinsky Zilina Horna Tizina I --> C

changes in week-26.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-27.csv

deleted: 3, added: 11, modified: 6 807176 Banskobystricky Lucenec Budina I --> C 838799 Banskobystricky Revuca Muranska Dlha Luka C 812811 Banskobystricky Rimavska Sobota Drazice E --> C 844969 Banskobystricky Rimavska Sobota Padarovce E --> C 826642 Bratislavsky Senec Maly Sur C 818909 Kosicky Spisska Nova Ves Hrabusice C 847810 Nitriansky Nitra Pohranice X --> C 867705 Presovsky Kezmarok Velka Frankova C 812927 Presovsky Presov Drienov C (deleted) 833614 Presovsky Presov Lubovec E (deleted) 846040 Presovsky Presov Mocarmany I --> C 872326 Presovsky Vranov nad Toplou Zamutov I --> C 828432 Trenciansky Banovce nad Bebravou Krasna Ves C 845833 Trenciansky Banovce nad Bebravou Pecenany C 800694 Trenciansky Prievidza Banky C 822825 Trenciansky Prievidza Jeskova Ves C 834602 Trenciansky Prievidza Macov C 851531 Trnavsky Piestany Rakovice C 843385 Zilinsky Liptovsky Mikulas Okolicne C 873004 Zilinsky Tvrdosin Zemianska Dedina C (deleted)

changes in week-29.csv

deleted: 53, added: 13, modified: 5 800350 Banskobystricky Rimavska Sobota Babinec E (deleted) 803961 Banskobystricky Rimavska Sobota Bottovo C (deleted) 809268 Banskobystricky Rimavska Sobota Cerencany C (deleted) 820644 Banskobystricky Rimavska Sobota Chanava I (deleted) 809811 Banskobystricky Rimavska Sobota Cierny Potok C (deleted) 809900 Banskobystricky Rimavska Sobota Ciz C --> I 812196 Banskobystricky Rimavska Sobota Dolne Zahorany C (deleted) 812811 Banskobystricky Rimavska Sobota Drazice C (deleted) 812889 Banskobystricky Rimavska Sobota Driencany C (deleted) 802204 Banskobystricky Rimavska Sobota Dulovo C (deleted) 814989 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemerske Michalovce C (deleted) 815021 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemersky Jablonec C (deleted) 871460 Banskobystricky Rimavska Sobota Gregorovce C (deleted) 815349 Banskobystricky Rimavska Sobota Hacava C (deleted) 815411 Banskobystricky Rimavska Sobota Hajnacka E (deleted) 816558 Banskobystricky Rimavska Sobota Hodejov C (deleted) 819051 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrachovo E (deleted) 819999 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrusovo I (deleted) 820083 Banskobystricky Rimavska Sobota Hubovo C (deleted) 820491 Banskobystricky Rimavska Sobota Husina C (deleted) 821420 Banskobystricky Rimavska Sobota Ivanice C (deleted) 822795 Banskobystricky Rimavska Sobota Jesenske C (deleted) 823180 Banskobystricky Rimavska Sobota Kalosa C (deleted) 824224 Banskobystricky Rimavska Sobota Klenovec C (deleted) 826120 Banskobystricky Rimavska Sobota Konradovce C (deleted) 828378 Banskobystricky Rimavska Sobota Kraskovo C (deleted) 829676 Banskobystricky Rimavska Sobota Kruzno C (deleted) 830232 Banskobystricky Rimavska Sobota Kyjatice I (deleted) 831352 Banskobystricky Rimavska Sobota Lenka C (deleted) 838161 Banskobystricky Rimavska Sobota Mojin C (deleted) 839680 Banskobystricky Rimavska Sobota Neporadza C (deleted) 841447 Banskobystricky Rimavska Sobota Nova Basta C (deleted) 844918 Banskobystricky Rimavska Sobota Ozdany E (deleted) 812897 Banskobystricky Rimavska Sobota Papca E (deleted) 845736 Banskobystricky Rimavska Sobota Pavlovce C (deleted) 848727 Banskobystricky Rimavska Sobota Potok I (deleted) 850900 Banskobystricky Rimavska Sobota Radnovce C (deleted) 866628 Banskobystricky Rimavska Sobota Rakytnik C (deleted) 851795 Banskobystricky Rimavska Sobota Ratkovska Lehota C (deleted) 852406 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Pila I 852422 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sobota C (deleted) 856461 Banskobystricky Rimavska Sobota Slizke I 857858 Banskobystricky Rimavska Sobota Stara Basta E (deleted) 820016 Banskobystricky Rimavska Sobota Striezovce I 862771 Banskobystricky Rimavska Sobota Teply Vrch C (deleted) 852473 Banskobystricky Rimavska Sobota Tomasova C (deleted) 863513 Banskobystricky Rimavska Sobota Tomasovce C (deleted) 866644 Banskobystricky Rimavska Sobota Uzovska Panica C (deleted) 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince C (deleted) 869309 Banskobystricky Rimavska Sobota Vieska nad Blhom C (deleted) 869953 Banskobystricky Rimavska Sobota Vlkyna C (deleted) 868671 Banskobystricky Rimavska Sobota Vrbovce nad Rimavou C (deleted) 871851 Banskobystricky Rimavska Sobota Zacharovce C (deleted) 874914 Banskobystricky Rimavska Sobota Zip C (deleted) 821012 Banskobystricky Velky Krtis Chrtany C 836079 Bratislavsky Malacky Marianka C --> E 873586 Bratislavsky Malacky Zohor I (deleted) 820865 Bratislavsky Senec Chorvatsky Grob E --> C 826634 Bratislavsky Senec Kostolna pri Dunaji C 863491 Bratislavsky Senec Tomasov C 872270 Bratislavsky Senec Zalesie C 827347 Kosicky Kosice III Kosicka Nova Ves I --> C 820881 Nitriansky Komarno Chotin C --> I 837784 Presovsky Poprad Mlynica C (deleted) 856835 Presovsky Snina Smolnik nad Cirochou C 803804 Trnavsky Senica Borsky Mikulas C 803821 Trnavsky Senica Borsky Peter C 803766 Trnavsky Senica Borsky Svaty Jur C 803286 Zilinsky Liptovsky Mikulas Bodice C 874353 Zilinsky Liptovsky Mikulas Ziar I 802816 Zilinsky Ruzomberok Besenova C (deleted)

changes in week-30.csv

deleted: 1, added: 16, modified: 0 800350 Banskobystricky Rimavska Sobota Babinec C 809268 Banskobystricky Rimavska Sobota Cerencany C 820644 Banskobystricky Rimavska Sobota Chanava I 802204 Banskobystricky Rimavska Sobota Dulovo C 815411 Banskobystricky Rimavska Sobota Hajnacka E 822795 Banskobystricky Rimavska Sobota Jesenske C 823180 Banskobystricky Rimavska Sobota Kalosa C 826120 Banskobystricky Rimavska Sobota Konradovce C 841447 Banskobystricky Rimavska Sobota Nova Basta C 852422 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sobota C 852473 Banskobystricky Rimavska Sobota Tomasova C 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince E 869309 Banskobystricky Rimavska Sobota Vieska nad Blhom C 871851 Banskobystricky Rimavska Sobota Zacharovce C 874914 Banskobystricky Rimavska Sobota Zip C 823350 Trenciansky Ilava Kamenicany C (deleted) 817805 Trenciansky Prievidza Horna Ves E

changes in week-31.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-32.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-33.csv

deleted: 6, added: 45, modified: 9 839370 Banskobystricky Revuca Nandraz C 803961 Banskobystricky Rimavska Sobota Bottovo C 809811 Banskobystricky Rimavska Sobota Cierny Potok C 809900 Banskobystricky Rimavska Sobota Ciz I --> C 812196 Banskobystricky Rimavska Sobota Dolne Zahorany C 812811 Banskobystricky Rimavska Sobota Drazice C 812889 Banskobystricky Rimavska Sobota Driencany C 814989 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemerske Michalovce C 815021 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemersky Jablonec C 871460 Banskobystricky Rimavska Sobota Gregorovce C 815349 Banskobystricky Rimavska Sobota Hacava C 816558 Banskobystricky Rimavska Sobota Hodejov C 818658 Banskobystricky Rimavska Sobota Hostisovce I 819051 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrachovo E 819999 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrusovo I 820083 Banskobystricky Rimavska Sobota Hubovo C 820491 Banskobystricky Rimavska Sobota Husina C 821420 Banskobystricky Rimavska Sobota Ivanice C 824224 Banskobystricky Rimavska Sobota Klenovec C 828378 Banskobystricky Rimavska Sobota Kraskovo C 829676 Banskobystricky Rimavska Sobota Kruzno C 830232 Banskobystricky Rimavska Sobota Kyjatice I 831352 Banskobystricky Rimavska Sobota Lenka C 838161 Banskobystricky Rimavska Sobota Mojin C 839680 Banskobystricky Rimavska Sobota Neporadza C 844918 Banskobystricky Rimavska Sobota Ozdany E 812897 Banskobystricky Rimavska Sobota Papca E 845736 Banskobystricky Rimavska Sobota Pavlovce C 848727 Banskobystricky Rimavska Sobota Potok I 850900 Banskobystricky Rimavska Sobota Radnovce C 866628 Banskobystricky Rimavska Sobota Rakytnik C 851795 Banskobystricky Rimavska Sobota Ratkovska Lehota C 857858 Banskobystricky Rimavska Sobota Stara Basta E 862771 Banskobystricky Rimavska Sobota Teply Vrch C 863513 Banskobystricky Rimavska Sobota Tomasovce C 866644 Banskobystricky Rimavska Sobota Uzovska Panica C 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince E --> C 869953 Banskobystricky Rimavska Sobota Vlkyna C 868671 Banskobystricky Rimavska Sobota Vrbovce nad Rimavou C 833231 Bratislavsky Malacky Lozorno C (deleted) 802611 Kosicky Kosice - okolie Beniakovce C (deleted) 809934 Kosicky Kosice - okolie Cizatice C 815691 Kosicky Kosice - okolie Haniska C --> X 815781 Kosicky Spisska Nova Ves Harichovce C (deleted) 857378 Presovsky Kezmarok Spisska Bela I --> C 831859 Presovsky Levoca Levoca C --> I 847313 Presovsky Presov Podhorany C (deleted) 865613 Presovsky Presov Tulcik C (deleted) 823350 Trenciansky Ilava Kamenicany C 818968 Trenciansky Partizanske Hradiste C --> I 828467 Trenciansky Partizanske Krasno C --> I 808024 Trnavsky Senica Cerova-Lieskove C 845400 Zilinsky Liptovsky Mikulas Partizanska Lupca I 874353 Zilinsky Liptovsky Mikulas Ziar I --> C 802816 Zilinsky Ruzomberok Besenova C 832171 Zilinsky Ruzomberok Likavka C 856410 Zilinsky Ruzomberok Liptovske Sliace C 857823 Zilinsky Ruzomberok Stankovany I --> C 873004 Zilinsky Tvrdosin Zemianska Dedina C 873659 Zilinsky Tvrdosin Zuberec C (deleted)

changes in week-34.csv

deleted: 4, added: 7, modified: 10 812196 Banskobystricky Rimavska Sobota Dolne Zahorany C (deleted) 812897 Banskobystricky Rimavska Sobota Papca E --> C 857858 Banskobystricky Rimavska Sobota Stara Basta E --> C 819883 Banskobystricky Velky Krtis Hrusov C 865567 Banskobystricky Ziar nad Hronom Trubin X --> C 874370 Banskobystricky Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom X --> C 802611 Kosicky Kosice - okolie Beniakovce C 815781 Kosicky Spisska Nova Ves Harichovce C 802174 Presovsky Poprad Batizovce C 814652 Presovsky Poprad Filice C 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C (deleted) 847313 Presovsky Presov Podhorany C 865613 Presovsky Presov Tulcik C 818968 Trenciansky Partizanske Hradiste I --> C 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice C --> I 839418 Trenciansky Partizanske Nedanovce C --> I 855596 Trenciansky Partizanske Skacany C --> I 867934 Trenciansky Partizanske Velke Bielice C --> I 873934 Trenciansky Partizanske Zabokreky nad Nitrou C --> I 807729 Zilinsky Bytca Mala Bytca C (deleted) 807117 Zilinsky Kysucke Nove Mesto Budatinska Lehota C (deleted)

changes in week-35.csv

deleted: 3, added: 6, modified: 5 848051 Banskobystricky Brezno Polomka C (deleted) 813478 Banskobystricky Detva Dubravy E --> C 811301 Banskobystricky Lucenec Kotmanova C (deleted) 869643 Banskobystricky Revuca Visnove E --> C 800040 Banskobystricky Rimavska Sobota Abovce C 801691 Banskobystricky Rimavska Sobota Barca C 802433 Banskobystricky Rimavska Sobota Belin C 815225 Banskobystricky Rimavska Sobota Bizovo C 803171 Banskobystricky Rimavska Sobota Blhovce C 833231 Bratislavsky Malacky Lozorno C 822957 Kosicky Michalovce Kacanov C (deleted) 828467 Trenciansky Partizanske Krasno I --> C 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice I --> C 839418 Trenciansky Partizanske Nedanovce I --> C

changes in week-36.csv

deleted: 22, added: 6, modified: 10 800619 Banskobystricky Banska Bystrica Balaze C (deleted) 838586 Banskobystricky Banska Bystrica Mostenica I --> C 849073 Banskobystricky Banska Bystrica Povraznik I --> C 869899 Banskobystricky Banska Bystrica Vlkanova C (deleted) 836907 Banskobystricky Brezno Michalova C (deleted) 860875 Banskobystricky Krupina Dolne Sipice C 811301 Banskobystricky Lucenec Kotmanova C 836362 Banskobystricky Lucenec Maskova C (deleted) 833797 Banskobystricky Lucenec Mikusovce C (deleted) 850322 Banskobystricky Lucenec Prsa C (deleted) 800350 Banskobystricky Rimavska Sobota Babinec C (deleted) 809900 Banskobystricky Rimavska Sobota Ciz C (deleted) 812811 Banskobystricky Rimavska Sobota Drazice C (deleted) 815411 Banskobystricky Rimavska Sobota Hajnacka E --> C 839680 Banskobystricky Rimavska Sobota Neporadza C (deleted) 812897 Banskobystricky Rimavska Sobota Papca C (deleted) 862771 Banskobystricky Rimavska Sobota Teply Vrch C (deleted) 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince C (deleted) 873586 Bratislavsky Malacky Zohor C 849120 Kosicky Gelnica Prakovce C 862401 Kosicky Gelnica Svedlar E --> C 827339 Kosicky Kosice III Furca C (deleted) 826961 Kosicky Kosice I Severne Mesto I --> C 800295 Nitriansky Nitra Velky Bab C --> E 809292 Nitriansky Topolcany Cermany C (deleted) 837784 Presovsky Poprad Mlynica C 802425 Presovsky Svidnik Belejovce C (deleted) 802581 Presovsky Svidnik Benadikovce C (deleted) 808199 Presovsky Svidnik Cigla C (deleted) 811157 Presovsky Svidnik Dlhona C (deleted) 813567 Presovsky Svidnik Dukovce C (deleted) 855596 Trenciansky Partizanske Skacany I --> C 867934 Trenciansky Partizanske Velke Bielice I --> C 873934 Trenciansky Partizanske Zabokreky nad Nitrou I --> C 830283 Zilinsky Kysucke Nove Mesto Kysucke Nove Mesto E --> C 803243 Zilinsky Liptovsky Mikulas Bobrovnik C (deleted) 830895 Zilinsky Liptovsky Mikulas Lazisko C 832693 Zilinsky Ruzomberok Liptovsky Michal C (deleted)

changes in week-37.csv

deleted: 7, added: 9, modified: 8 828254 Banskobystricky Krupina Krnisov C --> E 836362 Banskobystricky Lucenec Maskova C 833797 Banskobystricky Lucenec Mikusovce C 850322 Banskobystricky Lucenec Prsa C 821055 Banskobystricky Revuca Chvalova E --> C 847984 Banskobystricky Revuca Polina E --> C 836079 Bratislavsky Malacky Marianka E --> C 827444 Kosicky Kosice I Kamenne E --> C 843997 Kosicky Kosice - okolie Opina C 819735 Nitriansky Levice Vozokany nad Hronom C 870871 Presovsky Medzilaborce Vyrava E --> C 837784 Presovsky Poprad Mlynica C (deleted) 803324 Presovsky Sabinov Bodovce C (deleted) 814237 Presovsky Svidnik Fijas C (deleted) 815969 Presovsky Svidnik Havranec C (deleted) 820393 Presovsky Svidnik Hunkovce C (deleted) 838098 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Modrova C (deleted) 848522 Trnavsky Skalica Mocidlany C 807729 Zilinsky Bytca Mala Bytca C 834858 Zilinsky Cadca Makov C --> E 803243 Zilinsky Liptovsky Mikulas Bobrovnik C 845400 Zilinsky Liptovsky Mikulas Partizanska Lupca I --> C 821411 Zilinsky Turcianske Teplice Ivancina C (deleted) 873659 Zilinsky Tvrdosin Zuberec C

changes in week-38.csv

deleted: 6, added: 5, modified: 3 827444 Kosicky Kosice I Kamenne C --> E 815691 Kosicky Kosice - okolie Haniska X --> C 800732 Nitriansky Nove Zamky Mala Kesa C (deleted) 826111 Nitriansky Topolcany Koniarovce E (deleted) 823163 Presovsky Svidnik Kalniste C (deleted) 873101 Trenciansky Povazska Bystrica Zemiansky Kvasov C (deleted) 842001 Trenciansky Prievidza Novaky E --> C 851531 Trnavsky Piestany Rakovice C (deleted) 861189 Trnavsky Piestany Sterusy C (deleted) 807117 Zilinsky Kysucke Nove Mesto Budatinska Lehota C 845728 Zilinsky Liptovsky Mikulas Babky C 832545 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovske Beharovce C 845710 Zilinsky Liptovsky Mikulas Pavlova Ves C 872989 Zilinsky Zilina Zbynov C

changes in week-39.csv

deleted: 2, added: 23, modified: 5 844853 Banskobystricky Poltar Ozdin C 800350 Banskobystricky Rimavska Sobota Babinec C 809900 Banskobystricky Rimavska Sobota Ciz C 812196 Banskobystricky Rimavska Sobota Dolne Zahorany C 812811 Banskobystricky Rimavska Sobota Drazice C 832359 Banskobystricky Rimavska Sobota Lipovec I 839680 Banskobystricky Rimavska Sobota Neporadza C 820008 Banskobystricky Rimavska Sobota Ostrany I 862771 Banskobystricky Rimavska Sobota Teply Vrch C 867543 Banskobystricky Rimavska Sobota Vcelince C 875309 Kosicky Kosice - okolie Kosicke Hamre E --> C 821276 Kosicky Michalovce Inacovce C (deleted) 820881 Nitriansky Komarno Chotin I --> C 830178 Nitriansky Levice Ket C 818674 Nitriansky Nitra Hostova C 837750 Presovsky Kezmarok Mlynceky C --> I 825778 Presovsky Snina Kolonica C 802425 Presovsky Svidnik Belejovce C 813567 Presovsky Svidnik Dukovce C 815969 Presovsky Svidnik Havranec C 820393 Presovsky Svidnik Hunkovce C 823163 Presovsky Svidnik Kalniste C 874213 Presovsky Svidnik Zeleznik C 854301 Presovsky Vranov nad Toplou Sacurov C (deleted) 873101 Trenciansky Povazska Bystrica Zemiansky Kvasov C 817805 Trenciansky Prievidza Horna Ves E --> C 831379 Trnavsky Hlohovec Leopoldov C --> X 851531 Trnavsky Piestany Rakovice C 861189 Trnavsky Piestany Sterusy C 859681 Zilinsky Zilina Svedernik C

changes in week-40.csv

deleted: 14, added: 25, modified: 10 800619 Banskobystricky Banska Bystrica Balaze C 816019 Banskobystricky Brezno Helpa C --> I 830747 Banskobystricky Detva Latky C (deleted) 857971 Banskobystricky Detva Stara Huta C 839451 Banskobystricky Lucenec Nedeliste X --> C 831841 Banskobystricky Revuca Levkuska I --> E 807141 Banskobystricky Rimavska Sobota Budikovany I 818615 Banskobystricky Rimavska Sobota Hostice C 808881 Bratislavsky Senec Cataj C (deleted) 821438 Bratislavsky Senec Farna C (deleted) 815594 Bratislavsky Senec Hamuliakovo C 822094 Bratislavsky Senec Janosikova C 826634 Bratislavsky Senec Kostolna pri Dunaji C (deleted) 826642 Bratislavsky Senec Maly Sur C (deleted) 838527 Bratislavsky Senec Most pri Bratislave C 838519 Bratislavsky Senec Studene C 869945 Bratislavsky Senec Vlky C 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina C --> I 875317 Kosicky Kosice - okolie Maly Folkmar E --> C 809292 Nitriansky Topolcany Cermany C 826111 Nitriansky Topolcany Koniarovce E 839558 Nitriansky Topolcany Nemcice C (deleted) 815373 Presovsky Kezmarok Hagy C 815951 Presovsky Kezmarok Havka C (deleted) 818941 Presovsky Kezmarok Hradisko C (deleted) 820385 Presovsky Kezmarok Huncovce C (deleted) 834734 Presovsky Kezmarok Majere C 821136 Presovsky Kezmarok Majerka C --> I 837750 Presovsky Kezmarok Mlynceky I --> C 950131 Presovsky Kezmarok Ruskinovce C (deleted) 856550 Presovsky Kezmarok Slovenska Ves C 821144 Presovsky Kezmarok Stotince C --> I 866156 Presovsky Kezmarok Tvarozna E --> C 831859 Presovsky Levoca Levoca I --> C 803324 Presovsky Sabinov Bodovce C 810045 Presovsky Sabinov Daletice C (deleted) 824984 Presovsky Svidnik Kobylnice C (deleted) 854301 Presovsky Vranov nad Toplou Sacurov C 855898 Presovsky Vranov nad Toplou Skrabske E (deleted) 872326 Presovsky Vranov nad Toplou Zamutov C (deleted) 803677 Trenciansky Banovce nad Bebravou Borcany C 821047 Trenciansky Banovce nad Bebravou Chuda Lehota C 810673 Trenciansky Banovce nad Bebravou Dezerice C 812072 Trenciansky Banovce nad Bebravou Dolne Nastice C 835960 Trnavsky Trnava Malzenice C 860735 Trnavsky Trnava Selpice C 820610 Zilinsky Liptovsky Mikulas Hybe C 832693 Zilinsky Ruzomberok Liptovsky Michal C 866563 Zilinsky Tvrdosin Ustie nad Priehradou C

changes in week-41.csv

deleted: 14, added: 6, modified: 5 866423 Banskobystricky Banska Bystrica Ulanka C (deleted) 821225 Banskobystricky Banska Stiavnica Ilija I --> C 816019 Banskobystricky Brezno Helpa I --> C 861871 Banskobystricky Brezno Sumiac C (deleted) 867331 Banskobystricky Poltar Valkovo C 867772 Banskobystricky Zarnovica Velka Lehota C 860760 Bratislavsky Pezinok Male Senkvice C 826634 Bratislavsky Senec Kostolna pri Dunaji C 826642 Bratislavsky Senec Maly Sur C 827347 Kosicky Kosice III Kosicka Nova Ves C --> E 856169 Kosicky Spisska Nova Ves Slatvina C (deleted) 821501 Nitriansky Komarno Iza C --> I 820385 Presovsky Kezmarok Huncovce C 843750 Presovsky Sabinov Olsov C --> E 827941 Presovsky Svidnik Krajna Bystra C (deleted) 827967 Presovsky Svidnik Krajna Porubka C (deleted) 828041 Presovsky Svidnik Krajne Cierno C (deleted) 829790 Presovsky Svidnik Kukova C (deleted) 834386 Presovsky Svidnik Luzany pri Topli C (deleted) 836427 Presovsky Svidnik Matovce C (deleted) 836516 Presovsky Svidnik Medvedie C (deleted) 836770 Presovsky Svidnik Micakovce C (deleted) 833509 Zilinsky Ruzomberok Lubochna C (deleted) 834084 Zilinsky Ruzomberok Ludrova C (deleted) 848719 Zilinsky Ruzomberok Potok C (deleted)

changes in week-42.csv

deleted: 7, added: 30, modified: 3 866423 Banskobystricky Banska Bystrica Ulanka C 869899 Banskobystricky Banska Bystrica Vlkanova C 839175 Banskobystricky Brezno Myto pod Dumbierom C (deleted) 861871 Banskobystricky Brezno Sumiac C 824437 Banskobystricky Detva Klokoc C (deleted) 830747 Banskobystricky Detva Latky C 819531 Banskobystricky Poltar Velka Sucha C 831999 Banskobystricky Revuca Licince C 804011 Banskobystricky Rimavska Sobota Bradno C 815233 Banskobystricky Rimavska Sobota Cenice C 813052 Banskobystricky Rimavska Sobota Drna C 813940 Banskobystricky Rimavska Sobota Duzava C 814229 Banskobystricky Rimavska Sobota Figa C 814881 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemercek C 814971 Banskobystricky Rimavska Sobota Gemerske Dechtare C 818291 Banskobystricky Rimavska Sobota Horne Zahorany C 812897 Banskobystricky Rimavska Sobota Papca C 808881 Bratislavsky Senec Cataj C 821438 Bratislavsky Senec Farna C 822094 Bratislavsky Senec Janosikova C (deleted) 856169 Kosicky Spisska Nova Ves Slatvina C 803383 Nitriansky Komarno Bohata C --> E 825581 Nitriansky Komarno Kolarovo C 807931 Nitriansky Nitra Cabaj I --> C 829471 Nitriansky Topolcany Krtovce C 866156 Presovsky Kezmarok Tvarozna C (deleted) 843750 Presovsky Sabinov Olsov E (deleted) 836516 Presovsky Svidnik Medvedie C 836770 Presovsky Svidnik Micakovce C 841137 Presovsky Svidnik Nizny Komarnik C (deleted) 841170 Presovsky Svidnik Nizny Orlik C --> I 841862 Presovsky Svidnik Nova Polianka C (deleted) 845949 Presovsky Vranov nad Toplou Petkovce C 855898 Presovsky Vranov nad Toplou Skrabske C 864048 Presovsky Vranov nad Toplou Tovarnianska Polianka C 873969 Presovsky Vranov nad Toplou Zalobin C 838098 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Modrova C 833509 Zilinsky Ruzomberok Lubochna C 834084 Zilinsky Ruzomberok Ludrova C 848719 Zilinsky Ruzomberok Potok C

changes in week-43.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-44.csv

deleted: 4, added: 46, modified: 14 824437 Banskobystricky Detva Klokoc C 816914 Banskobystricky Krupina Kostolne Moravce C (deleted) 815217 Banskobystricky Rimavska Sobota Gortva C 828076 Banskobystricky Rimavska Sobota Kral C 829277 Banskobystricky Rimavska Sobota Krokava C 823945 Banskobystricky Velky Krtis Kiarov C 824135 Banskobystricky Velky Krtis Klenany C 822094 Bratislavsky Senec Janosikova C 827339 Kosicky Kosice III Furca E 827347 Kosicky Kosice III Kosicka Nova Ves E --> C 808750 Kosicky Kosice - okolie Cana I 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina I --> C 822957 Kosicky Michalovce Kacanov C 861341 Kosicky Roznava Stitnik C 803383 Nitriansky Komarno Bohata E --> C 821241 Nitriansky Komarno Imel C 821501 Nitriansky Komarno Iza I --> C 829901 Nitriansky Levice Kuralany C 800589 Nitriansky Nove Zamky Bajtava C 800732 Nitriansky Nove Zamky Mala Kesa C 803481 Nitriansky Topolcany Bojna C 817970 Nitriansky Topolcany Horne Chlebany C 818241 Nitriansky Topolcany Horne Stitare C 826111 Nitriansky Topolcany Koniarovce E --> C 830054 Nitriansky Topolcany Kuzmice C 832367 Nitriansky Topolcany Lipovnik C 834076 Nitriansky Topolcany Ludanice E --> C 834378 Nitriansky Topolcany Luzany C 803499 Nitriansky Topolcany Male Dvorany C 839612 Nitriansky Topolcany Nemecky C 840611 Nitriansky Topolcany Nitrianska Streda C 844012 Nitriansky Topolcany Oponice C 844331 Nitriansky Topolcany Oresany C 849464 Nitriansky Topolcany Preselany C 859591 Nitriansky Topolcany Sulovce C 859974 Nitriansky Topolcany Svrbice C 866164 Nitriansky Topolcany Tvrdomestice C 867985 Nitriansky Topolcany Velke Dvorany C 818941 Presovsky Kezmarok Hradisko C 843679 Presovsky Medzilaborce Nizna Olka E --> C 822183 Presovsky Poprad Janovce C (deleted) 806889 Presovsky Presov Brezany I --> C 833584 Presovsky Presov Lubotice I --> C 833622 Presovsky Presov Ruske Peklany C 823287 Presovsky Sabinov Kamenica C (deleted) 843750 Presovsky Sabinov Olsov C 844608 Presovsky Sabinov Ostrovany C (deleted) 834386 Presovsky Svidnik Luzany pri Topli C 841170 Presovsky Svidnik Nizny Orlik I --> C 835528 Trenciansky Banovce nad Bebravou Male Chlievany I --> C 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C 835684 Trenciansky Trencin Male Stankovce C 859907 Trenciansky Trencin Svinna E --> C 872431 Trenciansky Trencin Trencianska Zavada E --> C 800058 Trnavsky Galanta Abraham C 814636 Trnavsky Galanta Brakon C 814644 Trnavsky Galanta Gan C 838543 Trnavsky Galanta Mostova C 836141 Zilinsky Bytca Marsova E 820610 Zilinsky Liptovsky Mikulas Hybe C --> E 832481 Zilinsky Liptovsky Mikulas Parizovce C 851892 Zilinsky Liptovsky Mikulas Raztoky C 836168 Zilinsky Martin Martin C 857203 Zilinsky Martin Socovce C

changes in week-45.csv

deleted: 0, added: 11, modified: 3 839175 Banskobystricky Brezno Myto pod Dumbierom C 869350 Banskobystricky Detva Viglas C --> E 865575 Banskobystricky Lucenec Tuhar C 820911 Banskobystricky Rimavska Sobota Chramec C 866717 Kosicky Kosice - okolie Vajkovce C 832961 Presovsky Bardejov Livov C 832979 Presovsky Bardejov Livovska Huta C 815951 Presovsky Kezmarok Havka C 821136 Presovsky Kezmarok Majerka I --> C 864021 Presovsky Levoca Torysky E --> C 823287 Presovsky Sabinov Kamenica C 803341 Presovsky Svidnik Bodruzal C 872326 Presovsky Vranov nad Toplou Zamutov C 858251 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Stara Tura I

changes in week-46.csv

deleted: 3, added: 9, modified: 3 869350 Banskobystricky Detva Viglas E (deleted) 869431 Banskobystricky Detva Viglasska Huta-Kalinka C (deleted) 822817 Banskobystricky Rimavska Sobota Jestice C 851922 Bratislavsky Senec Novy Svet C --> I 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina C --> I 839558 Nitriansky Topolcany Nemcice C 950131 Presovsky Kezmarok Ruskinovce C 821144 Presovsky Kezmarok Stotince I --> C 839248 Presovsky Medzilaborce Nagov C 843431 Presovsky Presov Okruzna C 860441 Presovsky Svidnik Sarbov C (deleted) 859737 Presovsky Svidnik Svidnicka C 842265 Trnavsky Galanta Nove Osady C 844004 Trnavsky Trnava Opoj C 832405 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovska Kokava I

changes in week-47.csv

deleted: 7, added: 10, modified: 1 846775 Bratislavsky Malacky Plavecke Podhradie C 846813 Bratislavsky Malacky Plavecky Stvrtok C 807265 Bratislavsky Pezinok Budmerice C (deleted) 827053 Kosicky Kosice I Letna C (deleted) 826952 Kosicky Kosice I Letna C 826961 Kosicky Kosice I Severne Mesto C (deleted) 827312 Kosicky Kosice I Severne Mesto C 836672 Nitriansky Nitra Melek E --> C 873951 Presovsky Kezmarok Zakovce C 844845 Presovsky Presov Ovcie C 810045 Presovsky Sabinov Daletice C 841137 Presovsky Svidnik Nizny Komarnik C 860573 Presovsky Svidnik Sarissky Stiavnik C (deleted) 860743 Presovsky Svidnik Semetkovce C (deleted) 861171 Presovsky Svidnik Stefurov C (deleted) 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C (deleted) 818607 Trnavsky Galanta Hoste C 833142 Trnavsky Trnava Losonec C

changes in week-48.csv

deleted: 4, added: 26, modified: 5 869431 Banskobystricky Detva Viglasska Huta-Kalinka C 854204 Banskobystricky Krupina Horne Rykyncice C (deleted) 831336 Banskobystricky Rimavska Sobota Lenartovce C 832359 Banskobystricky Rimavska Sobota Lipovec I --> C 834203 Banskobystricky Rimavska Sobota Lukovistia C 868639 Banskobystricky Rimavska Sobota Male Teriakovce C 836346 Banskobystricky Rimavska Sobota Martinova C 840874 Banskobystricky Rimavska Sobota Nizna Pokoradz C 841056 Banskobystricky Rimavska Sobota Nizne Valice C 868906 Banskobystricky Rimavska Sobota Nizny Blh C 868647 Banskobystricky Rimavska Sobota Nizny Skalnik C 844039 Banskobystricky Rimavska Sobota Oravka C 811483 Bratislavsky Pezinok Dolany C (deleted) 869571 Bratislavsky Pezinok Male Trnie C --> X 808750 Kosicky Kosice - okolie Cana I --> C 834718 Nitriansky Zlate Moravce Machulince C 866466 Presovsky Levoca Uloza C 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C 822183 Presovsky Poprad Janovce C 836702 Presovsky Poprad Mengusovce C (deleted) 837784 Presovsky Poprad Mlynica C 857611 Presovsky Poprad Spisske Bystre C 825131 Presovsky Presov Kojatice C 860514 Presovsky Sabinov Sarisske Dravce C (deleted) 829790 Presovsky Svidnik Kukova C 808202 Trenciansky Banovce nad Bebravou Cimenna C 809977 Trenciansky Banovce nad Bebravou Cuklasovce C 831981 Trenciansky Banovce nad Bebravou Libichava C 866407 Trenciansky Banovce nad Bebravou Uhrovske Podhradie C 809616 Trnavsky Galanta Cierna Voda C 822141 Trnavsky Galanta Janovce C 831379 Trnavsky Hlohovec Leopoldov X --> C 829412 Zilinsky Martin Krpelany C 830879 Zilinsky Martin Lazany E --> C 849731 Zilinsky Martin Pribovce I

changes in week-49.csv

deleted: 6, added: 13, modified: 5 816914 Banskobystricky Krupina Kostolne Moravce C 827801 Banskobystricky Velky Krtis Kovacovce C 811483 Bratislavsky Pezinok Dolany C 839019 Bratislavsky Pezinok Grinava C (deleted) 872547 Kosicky Gelnica Zavadka C --> X 877999 Kosicky Kosice IV Jazero I --> C 856568 Presovsky Humenne Gruzovce C 857629 Presovsky Kezmarok Spisske Hanusovce C 870447 Presovsky Kezmarok Vrbov C 832219 Presovsky Sabinov Lipany C (deleted) 833975 Presovsky Sabinov Lucka C --> I 860514 Presovsky Sabinov Sarisske Dravce C 866661 Presovsky Sabinov Uzovske Peklany C (deleted) 815136 Presovsky Svidnik Giraltovce C --> I 871214 Presovsky Svidnik Vysna Jedlova C (deleted) 871524 Presovsky Svidnik Vysny Komarnik C (deleted) 871575 Presovsky Svidnik Vysny Mirosov C (deleted) 842044 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Nove Mesto nad Vahom C 858251 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Stara Tura I --> C 815586 Trenciansky Trencin Hamre C 852929 Trenciansky Trencin Rozvadze C 864391 Trenciansky Trencin Trencianska Turna C 868591 Trenciansky Trencin Velke Stankovce C 850730 Trnavsky Galanta Puste Ulany C

changes in week-50.csv

deleted: 31, added: 12, modified: 3 850225 Banskobystricky Revuca Prihradzany C 851809 Banskobystricky Revuca Sasa C 819999 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrusovo I --> C 835102 Banskobystricky Zarnovica Mala Lehota C 839019 Bratislavsky Pezinok Grinava C 846163 Bratislavsky Pezinok Pezinok C (deleted) 844641 Presovsky Kezmarok Osturna C 851973 Presovsky Kezmarok Relov C 866156 Presovsky Kezmarok Tvarozna C 832219 Presovsky Sabinov Lipany C 844608 Presovsky Sabinov Ostrovany C 860565 Presovsky Sabinov Sarisske Sokolovce C (deleted) 800651 Presovsky Stropkov Bana C (deleted) 806463 Presovsky Stropkov Breznica C (deleted) 807001 Presovsky Stropkov Brusnica C (deleted) 807320 Presovsky Stropkov Bukovce E (deleted) 813842 Presovsky Stropkov Duplin C (deleted) 815292 Presovsky Stropkov Gribov C (deleted) 815942 Presovsky Stropkov Havaj E (deleted) 821934 Presovsky Stropkov Jakusovce C (deleted) 825701 Presovsky Stropkov Kolbovce C (deleted) 826545 Presovsky Stropkov Korunkova C (deleted) 827916 Presovsky Stropkov Kozuchovce C (deleted) 829048 Presovsky Stropkov Krislovce C (deleted) 853755 Presovsky Stropkov Krucov C (deleted) 834955 Presovsky Stropkov Makovce C (deleted) 835188 Presovsky Stropkov Mala Polana C (deleted) 837512 Presovsky Stropkov Mikova C (deleted) 838683 Presovsky Stropkov Mrazovce C (deleted) 840858 Presovsky Stropkov Nizna Olsava C (deleted) 860433 Presovsky Stropkov Sandal C (deleted) 857327 Presovsky Stropkov Solnik C (deleted) 858676 Presovsky Stropkov Staskovce C (deleted) 869791 Presovsky Stropkov Sucha C (deleted) 863432 Presovsky Stropkov Tokajik C (deleted) 865796 Presovsky Stropkov Turany nad Ondavou C (deleted) 867381 Presovsky Stropkov Varechovce C (deleted) 870099 Presovsky Stropkov Vojtovce C --> I 871141 Presovsky Stropkov Vyskovce C (deleted) 871249 Presovsky Stropkov Vysna Olsava C (deleted) 859745 Presovsky Svidnik Svidnik C (deleted) 866695 Presovsky Svidnik Vagrinec C 874281 Presovsky Svidnik Zelmanovce C (deleted) 821586 Trnavsky Senica Jablonica C 866351 Zilinsky Liptovsky Mikulas Uhorska Ves C 849731 Zilinsky Martin Pribovce I --> C

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-52.csv

deleted: 2, added: 28, modified: 6 869350 Banskobystricky Detva Viglas C 820091 Banskobystricky Revuca Hucin C 838772 Banskobystricky Revuca Muran C 846074 Banskobystricky Rimavska Sobota Petrovce C 806447 Banskobystricky Zvolen Breziny C 827771 Banskobystricky Zvolen Kovacova C 843156 Banskobystricky Zvolen Ocova E 855391 Banskobystricky Zvolen Sielnica C 874205 Banskobystricky Zvolen Zelezna Breznica C 807265 Bratislavsky Pezinok Budmerice C 872547 Kosicky Gelnica Zavadka X --> C 854344 Kosicky Kosice - okolie Zdoba C --> I 836702 Presovsky Poprad Mengusovce C 814351 Presovsky Presov Fintice C 841188 Presovsky Sabinov Nizny Slavkov C (deleted) 866598 Presovsky Sabinov Uzovce C (deleted) 866661 Presovsky Sabinov Uzovske Peklany C 806463 Presovsky Stropkov Breznica C 870099 Presovsky Stropkov Vojtovce I --> C 871249 Presovsky Stropkov Vysna Olsava C 802581 Presovsky Svidnik Benadikovce C 827941 Presovsky Svidnik Krajna Bystra C 871257 Presovsky Svidnik Vysna Pisana C 801640 Presovsky Vranov nad Toplou Banske I --> C 813877 Presovsky Vranov nad Toplou Durdos I --> C 851205 Presovsky Vranov nad Toplou Rafajovce C 869767 Presovsky Vranov nad Toplou Vlaca C 874990 Trenciansky Banovce nad Bebravou Zitna C 803201 Trenciansky Trencin Bobotska Lehota C 813290 Trenciansky Trencin Dubodiel C 850705 Trnavsky Galanta Puste Sady C 863459 Trnavsky Galanta Tomasikovo C 868752 Trnavsky Galanta Velke Ulany C 852694 Trnavsky Senica Rohov E --> C 834726 Trnavsky Trnava Majcichov C 820563 Zilinsky Liptovsky Mikulas Huty C

2014

changes in week-01.csv

deleted: 1, added: 4, modified: 2 812871 Banskobystricky Krupina Drazovce C 855588 Banskobystricky Krupina Sitnianska Lehotka C 856657 Bratislavsky Pezinok Slovensky Grob C (deleted) 854344 Kosicky Kosice - okolie Zdoba I --> C 840955 Presovsky Presov Nizna Sebastova I --> C 850811 Zilinsky Namestovo Rabcice C 836338 Zilinsky Ruzomberok Martincek I

changes in week-03.csv

deleted: 1, added: 17, modified: 9 836907 Banskobystricky Brezno Michalova C 819051 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrachovo E --> C 852716 Bratislavsky Malacky Rohoznik C 857335 Bratislavsky Malacky Solosnica C 868191 Bratislavsky Malacky Velke Levare E --> C 871826 Bratislavsky Malacky Zahorska Ves E --> C 869571 Bratislavsky Pezinok Male Trnie X --> C 846163 Bratislavsky Pezinok Pezinok C 856657 Bratislavsky Pezinok Slovensky Grob C 827444 Kosicky Kosice I Kamenne E --> C 877999 Kosicky Kosice IV Jazero C --> I 835137 Kosicky Kosice - okolie Mala Lodina I --> C 849090 Nitriansky Nove Zamky Pozba C (deleted) 862517 Presovsky Bardejov Tarnov C 874159 Presovsky Presov Zehna E 875015 Presovsky Presov Zupcany E 860565 Presovsky Sabinov Sarisske Sokolovce C 866598 Presovsky Sabinov Uzovce C 815292 Presovsky Stropkov Gribov C 865796 Presovsky Stropkov Turany nad Ondavou C 833967 Presovsky Svidnik Lucka C 859745 Presovsky Svidnik Svidnik C 803197 Trenciansky Trencin Bobot C 839639 Trenciansky Trencin Nemsova E --> C 818178 Trnavsky Galanta Horne Saliby X 824551 Zilinsky Cadca Klokocov C 827711 Zilinsky Martin Kostany nad Turcom E --> C

changes in week-04.csv

deleted: 0, added: 12, modified: 6 818658 Banskobystricky Rimavska Sobota Hostisovce I --> C 822035 Banskobystricky Rimavska Sobota Janice C 823791 Banskobystricky Rimavska Sobota Kesovce C 830232 Banskobystricky Rimavska Sobota Kyjatice I --> C 861111 Bratislavsky Pezinok Stefanova C 860778 Bratislavsky Pezinok Velke Senkvice C 869481 Bratislavsky Pezinok Vinicne C 834378 Nitriansky Topolcany Luzany C --> X 802743 Presovsky Presov Bertotovce E 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves C --> X 843831 Presovsky Presov Ondrasovce C 846058 Presovsky Presov Petrovany E 833975 Presovsky Sabinov Lucka I --> C 807001 Presovsky Stropkov Brusnica C 825701 Presovsky Stropkov Kolbovce C 858676 Presovsky Stropkov Staskovce C 818178 Trnavsky Galanta Horne Saliby X --> C 861081 Trnavsky Senica Stefanov C

changes in week-05.csv

deleted: 1, added: 20, modified: 4 831841 Banskobystricky Revuca Levkuska E --> C 855804 Banskobystricky Revuca Skeresovo E --> C 852414 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Sec C 834068 Nitriansky Nitra Vajka nad Zitavou C 828785 Presovsky Medzilaborce Rokytovce C 867276 Presovsky Medzilaborce Valentovce I --> C 812927 Presovsky Presov Drienov E 815705 Presovsky Presov Haniska C 818801 Presovsky Presov Hrabkov C 832006 Presovsky Presov Licartovce C 833614 Presovsky Presov Lubovec E 847402 Presovsky Presov Podhradik C 860328 Presovsky Presov Salgovik C 860492 Presovsky Presov Sarisske Bohdanovce E 854719 Presovsky Presov Sedlice E 863084 Presovsky Presov Teriakovce E 818704 Presovsky Snina Hostovice C (deleted) 807320 Presovsky Stropkov Bukovce E 811955 Trenciansky Banovce nad Bebravou Dolne Drzkovce C 849332 Trenciansky Banovce nad Bebravou Pravotice C 850357 Trenciansky Banovce nad Bebravou Prusy C 837873 Trenciansky Trencin Mnichova Lehota E --> C 861782 Trenciansky Trencin Stvrtok C 862592 Trnavsky Hlohovec Tekoldany C 821411 Zilinsky Turcianske Teplice Ivancina C

changes in week-06.csv

deleted: 0, added: 11, modified: 2 831166 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavica C 821292 Banskobystricky Velky Krtis Ipelske Predmostie C 877891 Kosicky Kosice I Brody I --> C 806196 Presovsky Humenne Brekov C 820784 Presovsky Presov Chminianske Jakubovany C 832294 Presovsky Presov Lipovce E 859851 Presovsky Presov Svinia E 874922 Presovsky Presov Zipov C 860433 Presovsky Stropkov Sandal C 863432 Presovsky Stropkov Tokajik C 871214 Presovsky Svidnik Vysna Jedlova C 821977 Trenciansky Prievidza Jalovec C 849839 Zilinsky Martin Priekopa C --> I

changes in week-07.csv

deleted: 0, added: 9, modified: 4 852597 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavske Brezovo C 804380 Bratislavsky Bratislava III Vinohrady C --> I 806196 Presovsky Humenne Brekov C --> E 806226 Presovsky Presov Brestov E 863092 Presovsky Presov Terna E 869724 Presovsky Presov Vitaz E 813842 Presovsky Stropkov Duplin C 840858 Presovsky Stropkov Nizna Olsava C 811726 Trenciansky Trencin Dolna Poruba C 818216 Trenciansky Trencin Horne Srnie E --> C 864374 Trenciansky Trencin Trencianska Tepla C 873098 Trnavsky Galanta Zemianske Sady C 832405 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovska Kokava I --> C

changes in week-08.csv

deleted: 1, added: 4, modified: 2 813281 Banskobystricky Rimavska Sobota Dubno C 869554 Bratislavsky Pezinok Velke Trnie C --> E 827444 Kosicky Kosice I Kamenne C --> E 831140 Nitriansky Nitra Lehota C 839914 Nitriansky Nitra Nitra C (deleted) 807788 Presovsky Presov Bzenov E 818861 Trenciansky Trencin Hrabovka C

changes in week-09.csv

deleted: 41, added: 12, modified: 5 807982 Banskobystricky Rimavska Sobota Cakov C 831158 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Lehota C 804380 Bratislavsky Bratislava III Vinohrady I --> C 869554 Bratislavsky Pezinok Velke Trnie E --> C 800503 Nitriansky Komarno Bajc C (deleted) 803359 Nitriansky Komarno Bodza C (deleted) 803367 Nitriansky Komarno Bodzianske Luky C (deleted) 803383 Nitriansky Komarno Bohata C (deleted) 806269 Nitriansky Komarno Brestovec C (deleted) 807079 Nitriansky Komarno Buc C (deleted) 808679 Nitriansky Komarno Calovec C (deleted) 820881 Nitriansky Komarno Chotin C (deleted) 809527 Nitriansky Komarno Cicov C (deleted) 810142 Nitriansky Komarno Dedina Mladeze C (deleted) 816612 Nitriansky Komarno Dolne Holiare C (deleted) 813605 Nitriansky Komarno Dulovce C (deleted) 816621 Nitriansky Komarno Horne Holiare C (deleted) 820423 Nitriansky Komarno Hurbanovo C (deleted) 823384 Nitriansky Komarno Kamenicna C (deleted) 824381 Nitriansky Komarno Klizska Nema C (deleted) 825581 Nitriansky Komarno Kolarovo C (deleted) 836028 Nitriansky Komarno Kratke Kesy C (deleted) 828823 Nitriansky Komarno Kravany nad Dunajom C (deleted) 832324 Nitriansky Komarno Lipove C (deleted) 836036 Nitriansky Komarno Marcelova C (deleted) 836354 Nitriansky Komarno Martovce C (deleted) 837954 Nitriansky Komarno Moca C (deleted) 838080 Nitriansky Komarno Modrany C (deleted) 838721 Nitriansky Komarno Mudronovo C (deleted) 841901 Nitriansky Komarno Nova Straz C (deleted) 843342 Nitriansky Komarno Okolicna na Ostrove C (deleted) 849707 Nitriansky Komarno Pribeta C (deleted) 851132 Nitriansky Komarno Radvan nad Dunajom C (deleted) 857246 Nitriansky Komarno Sokolce-Lak C (deleted) 857238 Nitriansky Komarno Sokolce-Turi C (deleted) 861073 Nitriansky Komarno Srobarova C (deleted) 812536 Nitriansky Komarno Svaty Peter C (deleted) 863521 Nitriansky Komarno Ton C (deleted) 864099 Nitriansky Komarno Travnik C (deleted) 825671 Nitriansky Komarno Vazsky klin C (deleted) 868132 Nitriansky Komarno Velke Kosihy C (deleted) 851141 Nitriansky Komarno Virt C (deleted) 870463 Nitriansky Komarno Vrbova nad Vahom C (deleted) 873021 Nitriansky Komarno Zemianska Olca C (deleted) 873462 Nitriansky Komarno Zlatna na Ostrove C (deleted) 806196 Presovsky Humenne Brekov E --> C 851612 Presovsky Kezmarok Rakusy I --> C 823775 Presovsky Presov Kendice E 831301 Presovsky Presov Lemesany E 850861 Presovsky Presov Radatice E 857301 Presovsky Presov Solivar E 811351 Presovsky Svidnik Dobroslava C 836427 Presovsky Svidnik Matovce C 874281 Presovsky Svidnik Zelmanovce C 802981 Trenciansky Banovce nad Bebravou Biskupice I --> C 813966 Trenciansky Banovce nad Bebravou Dvorec C 808393 Zilinsky Cadca Cadca I 857921 Zilinsky Cadca Stara Bystrica E

changes in week-10.csv

deleted: 1, added: 60, modified: 2 847968 Banskobystricky Lucenec Polichno C 820644 Banskobystricky Rimavska Sobota Chanava I --> C 816566 Banskobystricky Rimavska Sobota Hodejovec C 852643 Banskobystricky Rimavska Sobota Priboj C 860921 Banskobystricky Rimavska Sobota Sirkovce C 871591 Banskobystricky Rimavska Sobota Vysny Skalnik C 800503 Nitriansky Komarno Bajc C 803359 Nitriansky Komarno Bodza C 803367 Nitriansky Komarno Bodzianske Luky C 803383 Nitriansky Komarno Bohata C 806269 Nitriansky Komarno Brestovec C 807079 Nitriansky Komarno Buc C 808679 Nitriansky Komarno Calovec C 820881 Nitriansky Komarno Chotin C 809527 Nitriansky Komarno Cicov C 810142 Nitriansky Komarno Dedina Mladeze C 816612 Nitriansky Komarno Dolne Holiare C 813605 Nitriansky Komarno Dulovce C 816621 Nitriansky Komarno Horne Holiare C 820423 Nitriansky Komarno Hurbanovo C 823384 Nitriansky Komarno Kamenicna C 824381 Nitriansky Komarno Klizska Nema C 825581 Nitriansky Komarno Kolarovo C 836028 Nitriansky Komarno Kratke Kesy C 828823 Nitriansky Komarno Kravany nad Dunajom C 832324 Nitriansky Komarno Lipove C 836036 Nitriansky Komarno Marcelova C 836354 Nitriansky Komarno Martovce C 837954 Nitriansky Komarno Moca C 838080 Nitriansky Komarno Modrany C 838721 Nitriansky Komarno Mudronovo C 841901 Nitriansky Komarno Nova Straz C 843342 Nitriansky Komarno Okolicna na Ostrove C 849707 Nitriansky Komarno Pribeta C 851132 Nitriansky Komarno Radvan nad Dunajom C 857246 Nitriansky Komarno Sokolce-Lak C 857238 Nitriansky Komarno Sokolce-Turi C 861073 Nitriansky Komarno Srobarova C 812536 Nitriansky Komarno Svaty Peter C 863521 Nitriansky Komarno Ton C 864099 Nitriansky Komarno Travnik C 825671 Nitriansky Komarno Vazsky klin C 868132 Nitriansky Komarno Velke Kosihy C 851141 Nitriansky Komarno Virt C 870463 Nitriansky Komarno Vrbova nad Vahom C 873021 Nitriansky Komarno Zemianska Olca C 873462 Nitriansky Komarno Zlatna na Ostrove C 847267 Nitriansky Nitra Badice C 830623 Nitriansky Nitra Maly Lapas C 826871 Presovsky Humenne Kosarovce C 857378 Presovsky Kezmarok Spisska Bela C (deleted) 802395 Presovsky Snina Bela nad Cirochou E 818704 Presovsky Snina Hostovice C 815942 Presovsky Stropkov Havaj E 860573 Presovsky Svidnik Sarissky Stiavnik C 807834 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Hruba Strana C 838454 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Moravske Lieskove C 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C 838616 Trenciansky Trencin Horne Motesice C 843873 Trenciansky Trencin Opatovce C 867713 Trenciansky Trencin Velka Hradna E --> C 807303 Trnavsky Trnava Bukova C 859656 Zilinsky Liptovsky Mikulas Svaty Kriz C

changes in week-11.csv

deleted: 2, added: 13, modified: 4 807141 Banskobystricky Rimavska Sobota Budikovany I --> C 823805 Banskobystricky Rimavska Sobota Dimitrij C 833568 Banskobystricky Velky Krtis Luboriecka C 834963 Banskobystricky Velky Krtis Mala Calomija C 803626 Kosicky Kosice - okolie Boliarov C (deleted) 815691 Kosicky Kosice - okolie Haniska C (deleted) 847275 Nitriansky Nitra Mechenice C 823422 Nitriansky Nove Zamky Kamenin E --> C 823490 Nitriansky Nove Zamky Kamenny Most C 826073 Nitriansky Nove Zamky Komjatice C 869872 Nitriansky Sala Vlcany C --> X 857378 Presovsky Kezmarok Spisska Bela C 812960 Presovsky Presov Drienovska Nova Ves X --> C 869791 Presovsky Stropkov Sucha C 843415 Presovsky Svidnik Okruhle E 868744 Trenciansky Partizanske Velke Uherce C 835820 Zilinsky Liptovsky Mikulas Maluzina C 840777 Zilinsky Tvrdosin Nizna C 950106 Zilinsky Tvrdosin Ticha dolina C

changes in week-12.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-13.csv

deleted: 1, added: 10, modified: 7 802280 Banskobystricky Revuca Behynce I --> C 859044 Banskobystricky Revuca Strelnice E --> C 874361 Banskobystricky Revuca Ziar C 852651 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavske Zaluzany C 877891 Kosicky Kosice I Brody C --> I 815691 Kosicky Kosice - okolie Haniska C 800287 Nitriansky Nitra Maly Bab E --> C 839914 Nitriansky Nitra Nitra C 816086 Presovsky Presov Hermanovce C 833614 Presovsky Presov Lubovec E --> C 828394 Presovsky Sabinov Krasna Luka C --> I 800651 Presovsky Stropkov Bana C 822906 Presovsky Svidnik Jurkova Vola I 871575 Presovsky Svidnik Vysny Mirosov C 871583 Presovsky Svidnik Vysny Orlik I 829161 Trenciansky Trencin Krivosud-Bodovka C 814539 Trnavsky Galanta Hody C (deleted) 849839 Zilinsky Martin Priekopa I --> C

changes in week-14.csv

deleted: 1, added: 9, modified: 3 859281 Banskobystricky Rimavska Sobota Studena C 854964 Bratislavsky Senec Senec C (deleted) 834408 Nitriansky Nitra Luzianky E --> C 869210 Nitriansky Topolcany Velusovce C 870196 Nitriansky Topolcany Vozokany C 825123 Presovsky Humenne Kochanovce nad Laborcom I --> C 828394 Presovsky Sabinov Krasna Luka I --> C 840866 Presovsky Svidnik Nizna Pisana I 860743 Presovsky Svidnik Semetkovce C 836796 Trenciansky Banovce nad Bebravou Miezgovce C 860972 Trenciansky Banovce nad Bebravou Sisov C 803863 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Bosaca C 842877 Zilinsky Namestovo Novot C

changes in week-15.csv

deleted: 0, added: 12, modified: 2 854204 Banskobystricky Krupina Horne Rykyncice C 820008 Banskobystricky Rimavska Sobota Ostrany I --> C 860832 Banskobystricky Rimavska Sobota Simonovce C 835757 Banskobystricky Velky Krtis Male Zlievce C 838756 Banskobystricky Velky Krtis Mula C 849723 Banskobystricky Velky Krtis Priboj C 872296 Presovsky Kezmarok Zalesie C 802743 Presovsky Presov Bertotovce E --> C 860841 Presovsky Presov Sindliar C 841188 Presovsky Sabinov Nizny Slavkov C 811157 Presovsky Svidnik Dlhona C 860174 Trnavsky Senica Sajdikove Humence C 818836 Zilinsky Bytca Hrabove C 832863 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Trnovec I

changes in week-16.csv

deleted: 2, added: 10, modified: 3 820750 Presovsky Presov Chminany E --> C 823775 Presovsky Presov Kendice E --> C 834581 Zilinsky Zilina Lysica C 841251 Banskobystricky Zarnovica Nova Bana C (deleted) 847640 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Podolie C (deleted) 848026 Banskobystricky Rimavska Sobota Polom C 848484 Banskobystricky Rimavska Sobota Poproc C 849090 Nitriansky Nove Zamky Pozba C 851817 Banskobystricky Rimavska Sobota Ratkovska Sucha C 852848 Banskobystricky Rimavska Sobota Rovne C 861065 Banskobystricky Rimavska Sobota Spanie Pole C 868663 Banskobystricky Rimavska Sobota Velke Teriakovce C 868892 Banskobystricky Rimavska Sobota Vysny Blh C 869872 Nitriansky Sala Vlcany X --> C 871478 Banskobystricky Rimavska Sobota Vysne Valice C

changes in week-17.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-18.csv

deleted: 2, added: 27, modified: 5 800295 Nitriansky Nitra Velky Bab E --> C 807788 Presovsky Presov Bzenov E --> C 810681 Trenciansky Banovce nad Bebravou Vlckovo C 814865 Banskobystricky Revuca Gemer C 815004 Banskobystricky Revuca Jelsavska Teplica C 820105 Presovsky Humenne Hudcovce C 825743 Nitriansky Nitra Kolinany C 826545 Presovsky Stropkov Korunkova C 827916 Presovsky Stropkov Kozuchovce C 835692 Banskobystricky Velky Krtis Male Straciny C 837512 Presovsky Stropkov Mikova C 841251 Banskobystricky Zarnovica Nova Bana C 841501 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Nova Bosaca C 843776 Trenciansky Banovce nad Bebravou Omastina C 847283 Nitriansky Nitra Sokolniky C 847640 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Podolie C 851698 Banskobystricky Revuca Rasice E --> C 852244 Banskobystricky Rimavska Sobota Riecka C 853569 Banskobystricky Rimavska Sobota Rumince C 853623 Presovsky Presov Ruska Nova Ves C 853755 Presovsky Stropkov Krucov C 854522 Banskobystricky Velky Krtis Secianky C 854841 Trenciansky Trencin Selec C 854964 Bratislavsky Senec Senec C 855791 Kosicky Kosice - okolie Skaros C (deleted) 857220 Kosicky Kosice - okolie Sokol C (deleted) 857327 Presovsky Stropkov Solnik C 858811 Banskobystricky Rimavska Sobota Stranska C 860492 Presovsky Presov Sarisske Bohdanovce E --> C 861162 Nitriansky Nitra Stefanovicova C 862452 Banskobystricky Rimavska Sobota Tachty C 867381 Presovsky Stropkov Varechovce C 867691 Nitriansky Nitra Velka Dolina C 873322 Kosicky Kosice - okolie Zlata Idka C --> E

changes in week-19.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-20.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-21.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-22.csv

deleted: 1, added: 29, modified: 13 815039 Banskobystricky Revuca Mikolcany C 815047 Banskobystricky Revuca Novacany C 867551 Banskobystricky Rimavska Sobota Vecelkov C 849324 Banskobystricky Velky Krtis Pravica C 854816 Banskobystricky Velky Krtis Selce C 856606 Banskobystricky Velky Krtis Slovenske Klacany C 861812 Banskobystricky Velky Krtis Sula C 809985 Bratislavsky Bratislava V Cunovo C (deleted) 803626 Kosicky Kosice - okolie Boliarov C 855791 Kosicky Kosice - okolie Skaros C 857220 Kosicky Kosice - okolie Sokol C 873322 Kosicky Kosice - okolie Zlata Idka E --> C 808776 Nitriansky Nitra Capor I --> C 835170 Nitriansky Nove Zamky Mala nad Hronom C 861898 Nitriansky Nove Zamky Surany I --> C 814415 Presovsky Presov Fricovce E --> C 832294 Presovsky Presov Lipovce E --> C 863092 Presovsky Presov Terna E --> C 800309 Presovsky Vranov nad Toplou Babie C 810355 Presovsky Vranov nad Toplou Detrik I --> C 815748 Presovsky Vranov nad Toplou Hanusovce nad Toplou C 816043 Presovsky Vranov nad Toplou Hencovce E --> C 816591 Presovsky Vranov nad Toplou Holcikovce E --> C 822353 Presovsky Vranov nad Toplou Jasenovce C 822931 Presovsky Vranov nad Toplou Juskova Vola C 836397 Presovsky Vranov nad Toplou Matiaska I --> C 836591 Presovsky Vranov nad Toplou Medzianky E --> C 850284 Presovsky Vranov nad Toplou Prosacov C 851175 Presovsky Vranov nad Toplou Radvanovce C 851981 Presovsky Vranov nad Toplou Remeniny C 853640 Presovsky Vranov nad Toplou Ruska Vola C 867497 Presovsky Vranov nad Toplou Vavrinec C 847852 Trenciansky Banovce nad Bebravou Pochabany E --> C 853704 Trenciansky Banovce nad Bebravou Ruskovce C 823261 Trenciansky Prievidza Kamenec pod Vtacnikom C 850942 Trenciansky Prievidza Radobica C 820831 Trenciansky Trencin Chocholna-Velcice C 817627 Trenciansky Trencin Horna Suca C 864412 Trenciansky Trencin Trencianske Jastrabie C 831379 Trnavsky Hlohovec Leopoldov C --> X 869821 Zilinsky Liptovsky Mikulas Krmes C 862347 Zilinsky Martin Sutovo C 802336 Zilinsky Zilina Bela C

changes in week-23.csv

deleted: 1, added: 5, modified: 2 809985 Bratislavsky Bratislava V Cunovo C 853771 Bratislavsky Bratislava V Rusovce C (deleted) 811378 Kosicky Roznava Dobsina C 817996 Nitriansky Nitra Horne Lefantovce C 848018 Nitriansky Nitra Polny Kesov C 864005 Presovsky Sabinov Torysa E --> C 832863 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovsky Trnovec I --> C 869830 Zilinsky Liptovsky Mikulas Vlachy C

changes in week-24.csv

deleted: 0, added: 6, modified: 2 818453 Banskobystricky Detva Horny Tisovnik C 849111 Banskobystricky Lucenec Praha C 848751 Banskobystricky Velky Krtis Potor C 853771 Bratislavsky Bratislava V Rusovce C 846058 Presovsky Presov Petrovany E --> C 849774 Zilinsky Liptovsky Mikulas Pribylina C --> E 865869 Zilinsky Martin Turcianske Klacany E 851221 Zilinsky Zilina Rajec C

changes in week-25.csv

deleted: 0, added: 4, modified: 2 855162 Banskobystricky Velky Krtis Senne C 818089 Nitriansky Topolcany Horne Obdokovce C 827843 Nitriansky Topolcany Kovarce C 859851 Presovsky Presov Svinia E --> C 823520 Trenciansky Prievidza Kanianka E --> C 873055 Trenciansky Prievidza Zemianske Kostolany C

changes in week-26.csv

deleted: 0, added: 11, modified: 2 867641 Banskobystricky Velky Krtis Velka Calomija C 845663 Nitriansky Komarno Patince C 812048 Nitriansky Nitra Dolne Lefantovce C 852660 Nitriansky Nitra Risnovce C 830631 Nitriansky Nitra Velky Lapas C 820661 Nitriansky Nove Zamky Chlaba C 860506 Presovsky Bardejov Sarisske Cierne C 848662 Presovsky Humenne Porubka C 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka C --> I 808199 Presovsky Svidnik Cigla C 817864 Trenciansky Banovce nad Bebravou Horne Drzkovce C 835021 Trenciansky Banovce nad Bebravou Mala Hradna C 849774 Zilinsky Liptovsky Mikulas Pribylina E --> C

changes in week-27.csv

deleted: 0, added: 10, modified: 3 814997 Banskobystricky Revuca Gemersky Milhost C 844829 Banskobystricky Revuca Otrocok C 843687 Banskobystricky Velky Krtis Olovary C 869295 Banskobystricky Velky Krtis Vieska C 867845 Banskobystricky Zvolen Velka Luka C 823538 Nitriansky Nitra Kapince C 809349 Presovsky Medzilaborce Certizne C 824402 Trenciansky Ilava Klobusice E --> C 843792 Trenciansky Trencin Omsenie C 831379 Trnavsky Hlohovec Leopoldov X --> C 834858 Zilinsky Cadca Makov E --> C 814181 Zilinsky Zilina Fackov C 867446 Zilinsky Zilina Varin C

changes in week-28.csv

deleted: 0, added: 6, modified: 5 858498 Banskobystricky Revuca Starna E --> C 848727 Banskobystricky Rimavska Sobota Potok I --> C 852830 Banskobystricky Rimavska Sobota Ratkovska Zdychava C 852406 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Pila I --> C 856461 Banskobystricky Rimavska Sobota Slizke I --> C 831239 Presovsky Kezmarok Lechnica C 869457 Presovsky Poprad Vikartovce I 822906 Presovsky Svidnik Jurkova Vola I --> C 861171 Presovsky Svidnik Stefurov C 871524 Presovsky Svidnik Vysny Komarnik C 861804 Zilinsky Zilina Suja C

changes in week-29.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-30.csv

deleted: 0, added: 17, modified: 5 861421 Banskobystricky Rimavska Sobota Strkovec C 859621 Banskobystricky Rimavska Sobota Sutor C 871729 Banskobystricky Rimavska Sobota Zador C 871770 Banskobystricky Velky Krtis Zahorce I --> C 872440 Banskobystricky Velky Krtis Zavada I --> C 871605 Presovsky Levoca Vysny Slavkov C 850861 Presovsky Presov Radatice E --> C 875015 Presovsky Presov Zupcany E --> C 802395 Presovsky Snina Bela nad Cirochou E --> C 821934 Presovsky Stropkov Jakusovce C 829048 Presovsky Stropkov Krislovce C 834955 Presovsky Stropkov Makovce C 835188 Presovsky Stropkov Mala Polana C 838683 Presovsky Stropkov Mrazovce C 871141 Presovsky Stropkov Vyskovce C 814237 Presovsky Svidnik Fijas C 824984 Presovsky Svidnik Kobylnice C 827967 Presovsky Svidnik Krajna Porubka C 828041 Presovsky Svidnik Krajne Cierno C 841862 Presovsky Svidnik Nova Polianka C 860441 Presovsky Svidnik Sarbov C 802573 Zilinsky Liptovsky Mikulas Benadikova C

changes in week-31.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 5 806226 Presovsky Presov Brestov E --> C 874159 Presovsky Presov Zehna E --> C 857807 Presovsky Snina Stakcin E --> C 866458 Presovsky Snina Ulicske Krive C 800805 Trenciansky Banovce nad Bebravou Banovce nad Bebravou I --> C 818135 Trenciansky Banovce nad Bebravou Horne Ozorovce I --> C

changes in week-32.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 0 822655 Nitriansky Nitra Jelenec C (deleted) 850438 Presovsky Humenne Pticie C 851256 Zilinsky Zilina Rajecke Teplice C

changes in week-33.csv

deleted: 1, added: 3, modified: 0 819468 Banskobystricky Revuca Hrlica C 851752 Banskobystricky Revuca Ratkova C 838411 Kosicky Michalovce Moravany C (deleted) 822655 Nitriansky Nitra Jelenec C

changes in week-34.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-35.csv

deleted: 1, added: 8, modified: 2 851761 Banskobystricky Revuca Repistia C 864323 Banskobystricky Velky Krtis Trebusovce C 867918 Banskobystricky Velky Krtis Velka Ves nad Iplom C 869457 Presovsky Poprad Vikartovce I --> C 824011 Trenciansky Prievidza Klacno C 855782 Trenciansky Trencin Skalska Nova Ves C 857106 Trenciansky Trencin Soblahov C 864421 Trenciansky Trencin Trencianske Mitice C 821985 Trnavsky Hlohovec Jalsove C (deleted) 810304 Zilinsky Liptovsky Mikulas Demanovska Dolina C 865982 Zilinsky Zilina Turie E --> C

changes in week-36.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-37.csv

deleted: 1, added: 24, modified: 4 868833 Banskobystricky Velky Krtis Velke Zlievce C 873608 Banskobystricky Velky Krtis Zombor C 847755 Bratislavsky Bratislava II Podunajske Biskupice C (deleted) 840581 Nitriansky Nitra Cechynce C 845272 Nitriansky Nitra Pana C 853542 Nitriansky Nitra Rumanova C 874931 Nitriansky Nitra Zirany C 845027 Nitriansky Nove Zamky Palarikovo C 868205 Nitriansky Nove Zamky Velke Lovce C 834378 Nitriansky Topolcany Luzany X --> C 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka I --> C 841161 Presovsky Svidnik Nizny Mirosov E --> C 853747 Presovsky Vranov nad Toplou Vysny Kazimir C 822680 Trnavsky Galanta Erec E 814539 Trnavsky Galanta Hody C 822663 Trnavsky Galanta Jelka C 822965 Trnavsky Galanta Kajal C 827720 Trnavsky Galanta Kosuty C 828106 Trnavsky Galanta Kralov Brod C 822671 Trnavsky Galanta Nova Jelka C 809802 Trnavsky Galanta Ostrov C --> E 860301 Trnavsky Galanta Salgocka C 861014 Trnavsky Galanta Soporna C 838551 Trnavsky Galanta Soriakos C 863912 Trnavsky Galanta Topolnica C 865524 Trnavsky Galanta Trstice C 866709 Trnavsky Galanta Vahovce C 867853 Trnavsky Galanta Velka Maca C 870188 Trnavsky Galanta Vozokany C

changes in week-38.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 1 843903 Banskobystricky Velky Krtis Opatovska Nova Ves I --> C 862231 Nitriansky Nitra Surianky C 847585 Trenciansky Banovce nad Bebravou Podluzany C

changes in week-39.csv

deleted: 1, added: 5, modified: 4 847755 Bratislavsky Bratislava II Podunajske Biskupice C 856576 Presovsky Humenne Slovenska Volova C 825387 Presovsky Presov Kokosovce E --> C 831301 Presovsky Presov Lemesany E --> C 850861 Presovsky Presov Radatice C (deleted) 869724 Presovsky Presov Vitaz E --> C 827959 Presovsky Svidnik Krajna Polana C 836141 Zilinsky Bytca Marsova E --> C 813575 Zilinsky Martin Dulice C 844837 Zilinsky Zilina Ovciarsko C

changes in week-40.csv

deleted: 1, added: 14, modified: 8 802280 Banskobystricky Revuca Behynce C --> I 820016 Banskobystricky Rimavska Sobota Striezovce I --> C 854417 Banskobystricky Zvolen Sasa C 827380 Kosicky Kosice IV Barca E --> C 827118 Kosicky Kosice IV Juzne Mesto E (deleted) 822248 Nitriansky Nitra Jarok C 822728 Nitriansky Nitra Jelsovce C 829269 Nitriansky Topolcany Krnca C 863114 Nitriansky Topolcany Tesare C 868299 Nitriansky Topolcany Velke Ripnany C 822329 Presovsky Humenne Jasenov C --> I 852856 Presovsky Humenne Rovne C 843709 Presovsky Levoca Olsavica C 850861 Presovsky Presov Radatice C 854719 Presovsky Presov Sedlice E --> C 837741 Presovsky Svidnik Mlynarovce C 818046 Trenciansky Banovce nad Bebravou Horne Nastice C 868001 Trenciansky Banovce nad Bebravou Velke Chlievany C 821471 Trenciansky Trencin Ivanovce C 826669 Trenciansky Trencin Kostolna-Zariecie C 808393 Zilinsky Cadca Cadca I --> C 865788 Zilinsky Martin Turany E --> C 806935 Zilinsky Turcianske Teplice Briestie C --> I

changes in week-41.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-42.csv

deleted: 2, added: 4, modified: 5 802280 Banskobystricky Revuca Behynce I --> C 833240 Kosicky Michalovce Lozin C (deleted) 857696 Kosicky Spisska Nova Ves Spisske Vlachy C 822329 Presovsky Humenne Jasenov I --> C 818828 Presovsky Svidnik Hrabovcik C 871621 Presovsky Vranov nad Toplou Vysny Zipov C 819000 Trnavsky Senica Hradiste pod Vratnom C 850021 Trnavsky Senica Prievaly E --> C 832341 Zilinsky Martin Lipovec E --> C 865869 Zilinsky Martin Turcianske Klacany E --> C 874876 Zilinsky Zilina Zavodie C (deleted)

changes in week-43.csv

deleted: 1, added: 6, modified: 3 868612 Banskobystricky Velky Krtis Velke Straciny C 874302 Banskobystricky Velky Krtis Zelovce C 827118 Kosicky Kosice IV Juzne Mesto C 845027 Nitriansky Nove Zamky Palarikovo C (deleted) 836524 Presovsky Presov Medzany C 823759 Presovsky Svidnik Keckovce I --> C 829641 Presovsky Svidnik Kruzlova E --> C 819221 Zilinsky Ruzomberok Hrboltova I --> C 832413 Zilinsky Ruzomberok Liptovska Luzna E 822388 Zilinsky Zilina Jasenove C

changes in week-44.csv

deleted: 0, added: 10, modified: 4 847020 Banskobystricky Revuca Ploske C 855545 Banskobystricky Revuca Sirk C 860123 Banskobystricky Revuca Tornala C --> I 870617 Banskobystricky Velky Krtis Vrbovka C 848786 Banskobystricky Velky Krtis Zihlava C 827339 Kosicky Kosice III Furca E --> C 833240 Kosicky Michalovce Lozin E 845027 Nitriansky Nove Zamky Palarikovo C 807320 Presovsky Stropkov Bukovce E --> C 815942 Presovsky Stropkov Havaj E --> C 865800 Presovsky Stropkov Vysny Hrabovec C 863203 Trenciansky Banovce nad Bebravou Timoradza C 800121 Trenciansky Trencin Adamovske Kochanovce C 821985 Trnavsky Hlohovec Jalsove C

changes in week-45.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-46.csv

deleted: 1, added: 5, modified: 2 852660 Nitriansky Nitra Risnovce C (deleted) 863971 Presovsky Humenne Topolovka C 866440 Presovsky Snina Ulic C 845744 Presovsky Vranov nad Toplou Pavlovce C 864030 Presovsky Vranov nad Toplou Tovarne E --> C 846805 Trnavsky Senica Plavecky Peter E --> C 855847 Zilinsky Martin Sklabinsky Podzamok C 874876 Zilinsky Zilina Zavodie C

changes in week-47.csv

deleted: 2, added: 2, modified: 2 843962 Banskobystricky Velky Krtis Opava C (deleted) 859630 Nitriansky Nitra Svatoplukovo C 863084 Presovsky Presov Teriakovce E --> C 811033 Presovsky Snina Dlhe nad Cirochou E --> C 816175 Trnavsky Senica Hlboke C 874876 Zilinsky Zilina Zavodie C (deleted)

changes in week-48.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-49.csv

deleted: 1, added: 11, modified: 3 843962 Banskobystricky Velky Krtis Opava C 812081 Nitriansky Nitra Dolne Obdokovce C 852660 Nitriansky Nitra Risnovce C 868914 Nitriansky Nitra Velky Cetin C 823503 Presovsky Humenne Kamienka C 823813 Presovsky Kezmarok Kezmarok C --> E 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica I --> C 867993 Trenciansky Banovce nad Bebravou Velke Hoste E --> C 867942 Trenciansky Trencin Velke Bierovce C 811475 Trnavsky Senica Dojc C 830038 Trnavsky Senica Kuty C 859583 Zilinsky Bytca Sulov-Hradna C 874027 Zilinsky Dolny Kubin Zaskov C (deleted) 852767 Zilinsky Zilina Rosina C 874876 Zilinsky Zilina Zavodie C

changes in week-50.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 6 800210 Banskobystricky Banska Stiavnica Svaty Anton I --> C 809292 Nitriansky Topolcany Cermany C --> X 823813 Presovsky Kezmarok Kezmarok E --> C 815331 Presovsky Medzilaborce Habura C 871583 Presovsky Svidnik Vysny Orlik I --> C 821187 Trenciansky Ilava Ilava E --> C 862444 Zilinsky Ruzomberok Svosov I --> C 812277 Zilinsky Zilina Dolny Hricov C 813851 Zilinsky Zilina Durcina C

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 17, modified: 9 860981 Banskobystricky Revuca Sivetice C 860123 Banskobystricky Revuca Tornala I --> C 865940 Banskobystricky Revuca Turcok C 838411 Kosicky Michalovce Moravany I 823317 Presovsky Humenne Hazin nad Cirochou C 823325 Presovsky Humenne Kamenica nad Cirochou C 832065 Presovsky Humenne Lieskovec C 866253 Presovsky Humenne Udavske C 823813 Presovsky Kezmarok Kezmarok C --> E 836621 Presovsky Medzilaborce Medzilaborce E --> C 872946 Presovsky Medzilaborce Zbudska Bela C 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica C --> X 857301 Presovsky Presov Solivar E --> C 856941 Presovsky Snina Snina E --> C 843415 Presovsky Svidnik Okruhle E --> C 813141 Trenciansky Ilava Dubnica nad Vahom E --> C 813001 Trenciansky Trencin Drietoma C 836664 Trenciansky Trencin Melcice C 807745 Zilinsky Bytca Velka Bytca C 820075 Zilinsky Ruzomberok Hubova I 828459 Zilinsky Zilina Krasnany C 832138 Zilinsky Zilina Lietavska Lucka C 858781 Zilinsky Zilina Stranavy C 858943 Zilinsky Zilina Strecno E 863041 Zilinsky Zilina Terchova I --> C 872377 Zilinsky Zilina Zastranie C

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 4 812927 Presovsky Presov Drienov E --> C 836761 Presovsky Svidnik Mestisko C 820610 Zilinsky Liptovsky Mikulas Hybe E --> C 832871 Zilinsky Ruzomberok Liskova E --> C 836338 Zilinsky Ruzomberok Martincek I --> C

changes in week-01.csv

deleted: 0, added: 8, modified: 3 846988 Banskobystricky Zvolen Pliesovce C 835510 Trenciansky Banovce nad Bebravou Male Hoste E --> C 854140 Trenciansky Banovce nad Bebravou Rybany C 873501 Trenciansky Banovce nad Bebravou Zlatniky C 808911 Trenciansky Prievidza Cavoj C 811165 Trenciansky Prievidza Dlzin C 854492 Trenciansky Prievidza Sebedrazie C 851388 Zilinsky Cadca Rakova C 857921 Zilinsky Cadca Stara Bystrica E --> C 872407 Zilinsky Martin Zaturcie E --> C 834319 Zilinsky Zilina Lutise C

changes in week-02.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 822795 Banskobystricky Rimavska Sobota Jesenske C --> I 823813 Presovsky Kezmarok Kezmarok E --> C

changes in week-03.csv

deleted: 1, added: 5, modified: 5 818453 Banskobystricky Detva Horny Tisovnik C (deleted) 822256 Bratislavsky Bratislava V Jarovce C --> X 824127 Presovsky Levoca Klcov E 841030 Presovsky Levoca Nizne Repase E --> C 872458 Presovsky Levoca Zavada E --> C 828483 Zilinsky Cadca Krasno nad Kysucou C 855774 Zilinsky Cadca Skalite C 844110 Zilinsky Namestovo Oravska Lesna C 844128 Zilinsky Namestovo Oravska Polhora C 820075 Zilinsky Ruzomberok Hubova I --> C 832413 Zilinsky Ruzomberok Liptovska Luzna E --> C

changes in week-04.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 822256 Bratislavsky Bratislava V Jarovce X --> C 824127 Presovsky Levoca Klcov E --> C

changes in week-05.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 1 818453 Banskobystricky Detva Horny Tisovnik C 838411 Kosicky Michalovce Moravany I --> C 866181 Zilinsky Tvrdosin Tvrdosin C 869708 Zilinsky Tvrdosin Vitanova C

changes in week-06.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 0 874027 Zilinsky Dolny Kubin Zaskov C 950092 Zilinsky Liptovsky Mikulas Sestrc C

changes in week-07.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 4 811572 Banskobystricky Brezno Dolna Lehota C (deleted) 819662 Banskobystricky Brezno Hronec C --> X 822795 Banskobystricky Rimavska Sobota Jesenske I --> C 872458 Presovsky Levoca Zavada C --> E 806935 Zilinsky Turcianske Teplice Briestie I --> C

changes in week-08.csv

deleted: 1, added: 3, modified: 5 835102 Banskobystricky Zarnovica Mala Lehota C (deleted) 833240 Kosicky Michalovce Lozin E --> C 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica X --> C 826278 Presovsky Svidnik Korejovce I --> C 837687 Presovsky Svidnik Mirola C 840866 Presovsky Svidnik Nizna Pisana I --> C 852864 Presovsky Svidnik Rovne C 859125 Presovsky Svidnik Strocin I --> C 866369 Zilinsky Liptovsky Mikulas Vislavce C

changes in week-09.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 1 814865 Banskobystricky Revuca Gemer C --> I 846651 Banskobystricky Zarnovica Pila C (deleted) 866237 Presovsky Snina Ubla C

changes in week-10.csv

deleted: 2, added: 3, modified: 1 819662 Banskobystricky Brezno Hronec X --> C 835102 Banskobystricky Zarnovica Mala Lehota C 846651 Banskobystricky Zarnovica Pila C 859320 Bratislavsky Malacky Mast I C 848018 Nitriansky Nitra Polny Kesov C (deleted) 817627 Trenciansky Trencin Horna Suca C (deleted)

changes in week-11.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 2 814865 Banskobystricky Revuca Gemer I --> C 807826 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Horne Bzince C --> X 817627 Trenciansky Trencin Horna Suca C

changes in week-12.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-13.csv

deleted: 2, added: 1, modified: 0 811572 Banskobystricky Brezno Dolna Lehota C 829153 Trenciansky Ilava Krivoklat C (deleted) 853801 Zilinsky Ruzomberok Ruzomberok C (deleted)

changes in week-14.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 2 845965 Kosicky Michalovce Petrikovce C --> I 813311 Presovsky Svidnik Dubova C 807826 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Horne Bzince X --> C

changes in week-15.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-16.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 819883 Banskobystricky Velky Krtis Hrusov C --> I

changes in week-17.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 0 813478 Banskobystricky Detva Dubravy C (deleted) 874027 Zilinsky Dolny Kubin Zaskov C (deleted)

changes in week-18.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 1 819883 Banskobystricky Velky Krtis Hrusov I --> C 874027 Zilinsky Dolny Kubin Zaskov C 853801 Zilinsky Ruzomberok Ruzomberok C

changes in week-19.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 874361 Banskobystricky Revuca Ziar C --> I

changes in week-20.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 1 813478 Banskobystricky Detva Dubravy C 808113 Kosicky Kosice - okolie Cestice C --> E 831409 Presovsky Presov Lesicek C (deleted)

changes in week-21.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 2 874361 Banskobystricky Revuca Ziar I --> C 831409 Presovsky Presov Lesicek X 874604 Zilinsky Zilina Zilina C --> X

changes in week-22.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 1 844829 Banskobystricky Revuca Otrocok C (deleted) 829153 Trenciansky Ilava Krivoklat C 847526 Trenciansky Myjava Podkylava C --> I

changes in week-23.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 3 854361 Banskobystricky Zvolen Sampor C (deleted) 808113 Kosicky Kosice - okolie Cestice E --> C 802174 Presovsky Poprad Batizovce C --> E 831409 Presovsky Presov Lesicek X --> C

changes in week-24.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 3 844829 Banskobystricky Revuca Otrocok C 845965 Kosicky Michalovce Petrikovce I --> C 848018 Nitriansky Nitra Polny Kesov C 829935 Presovsky Svidnik Kurimka C 818968 Trenciansky Partizanske Hradiste C --> E 874604 Zilinsky Zilina Zilina X --> C

changes in week-25.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-26.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 1 802581 Presovsky Svidnik Benadikovce C (deleted) 847526 Trenciansky Myjava Podkylava I --> C 820075 Zilinsky Ruzomberok Hubova C (deleted)

changes in week-27.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 802581 Presovsky Svidnik Benadikovce C 818968 Trenciansky Partizanske Hradiste E --> C

changes in week-28.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 862347 Zilinsky Martin Sutovo C (deleted)

changes in week-29.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 870048 Presovsky Kezmarok Vojnany C (deleted)

changes in week-30.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 853801 Zilinsky Ruzomberok Ruzomberok C (deleted)

changes in week-31.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 1 835196 Bratislavsky Malacky Malacky C --> X 820075 Zilinsky Ruzomberok Hubova C 853801 Zilinsky Ruzomberok Ruzomberok C

changes in week-32.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 829307 Kosicky Spisska Nova Ves Krompachy C --> I

changes in week-33.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 834084 Zilinsky Ruzomberok Ludrova C (deleted)

changes in week-34.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 854468 Banskobystricky Banska Bystrica Becov C (deleted) 834084 Zilinsky Ruzomberok Ludrova C

changes in week-35.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 852635 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavske Janovce C --> I 834084 Zilinsky Ruzomberok Ludrova C (deleted)

changes in week-36.csv

deleted: 8, added: 0, modified: 1 812251 Banskobystricky Banska Bystrica Dolny Harmanec C (deleted) 815799 Banskobystricky Banska Bystrica Harmanec C (deleted) 838659 Banskobystricky Banska Bystrica Motycky C (deleted) 861057 Banskobystricky Banska Bystrica Spania Dolina C (deleted) 858447 Banskobystricky Banska Bystrica Stare Hory C (deleted) 858455 Banskobystricky Banska Bystrica Turecka C (deleted) 866423 Banskobystricky Banska Bystrica Ulanka C (deleted) 818275 Nitriansky Levice Horne Turovce C --> X 853801 Zilinsky Ruzomberok Ruzomberok C (deleted)

changes in week-37.csv

deleted: 16, added: 5, modified: 4 800619 Banskobystricky Banska Bystrica Balaze C (deleted) 808334 Banskobystricky Banska Bystrica Cacin C (deleted) 809284 Banskobystricky Banska Bystrica Cerin C (deleted) 813443 Banskobystricky Banska Bystrica Dubravica C (deleted) 816124 Banskobystricky Banska Bystrica Hiadel C (deleted) 817457 Banskobystricky Banska Bystrica Horna Micina C (deleted) 833339 Banskobystricky Banska Bystrica Lubietova C (deleted) 833657 Banskobystricky Banska Bystrica Lucatin C (deleted) 836605 Banskobystricky Banska Bystrica Medzibrod C (deleted) 838306 Banskobystricky Banska Bystrica Molca C (deleted) 838659 Banskobystricky Banska Bystrica Motycky C 844021 Banskobystricky Banska Bystrica Oravce C (deleted) 848158 Banskobystricky Banska Bystrica Poniky C --> I 849073 Banskobystricky Banska Bystrica Povraznik C (deleted) 849782 Banskobystricky Banska Bystrica Priechod C (deleted) 854476 Banskobystricky Banska Bystrica Sebedin C (deleted) 861057 Banskobystricky Banska Bystrica Spania Dolina C 858447 Banskobystricky Banska Bystrica Stare Hory C 859052 Banskobystricky Banska Bystrica Strelniky C (deleted) 862487 Banskobystricky Banska Bystrica Tajov C (deleted) 852635 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavske Janovce I --> C 818275 Nitriansky Levice Horne Turovce X --> C 862347 Zilinsky Martin Sutovo C 832693 Zilinsky Ruzomberok Liptovsky Michal C --> X 853801 Zilinsky Ruzomberok Ruzomberok C

changes in week-38.csv

deleted: 0, added: 4, modified: 2 817457 Banskobystricky Banska Bystrica Horna Micina C 838306 Banskobystricky Banska Bystrica Molca C 866423 Banskobystricky Banska Bystrica Ulanka C 809292 Nitriansky Topolcany Cermany X --> C 832693 Zilinsky Ruzomberok Liptovsky Michal X --> C 834084 Zilinsky Ruzomberok Ludrova C

changes in week-39.csv

deleted: 1, added: 4, modified: 1 816124 Banskobystricky Banska Bystrica Hiadel C 833339 Banskobystricky Banska Bystrica Lubietova C 833657 Banskobystricky Banska Bystrica Lucatin C 862487 Banskobystricky Banska Bystrica Tajov C 827347 Kosicky Kosice III Kosicka Nova Ves C --> X 829617 Nitriansky Topolcany Krusovce C (deleted)

changes in week-40.csv

deleted: 1, added: 3, modified: 1 836605 Banskobystricky Banska Bystrica Medzibrod C 859052 Banskobystricky Banska Bystrica Strelniky C 868191 Bratislavsky Malacky Velke Levare C --> E 829617 Nitriansky Topolcany Krusovce C 802573 Zilinsky Liptovsky Mikulas Benadikova C (deleted)

changes in week-41.csv

deleted: 1, added: 4, modified: 3 808334 Banskobystricky Banska Bystrica Cacin C 809284 Banskobystricky Banska Bystrica Cerin C 812251 Banskobystricky Banska Bystrica Dolny Harmanec C 848158 Banskobystricky Banska Bystrica Poniky I --> C 858455 Banskobystricky Banska Bystrica Turecka C 835196 Bratislavsky Malacky Malacky X --> C 868191 Bratislavsky Malacky Velke Levare E --> C 836354 Nitriansky Komarno Martovce C (deleted)

changes in week-42.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 830542 Presovsky Svidnik Ladomirova I 859125 Presovsky Svidnik Strocin C (deleted)

changes in week-43.csv

deleted: 3, added: 3, modified: 1 849782 Banskobystricky Banska Bystrica Priechod C 858960 Kosicky Trebisov Klin nad Bodrogom C --> E 836354 Nitriansky Komarno Martovce C 854298 Presovsky Sabinov Zalesie C (deleted) 802573 Zilinsky Liptovsky Mikulas Benadikova C 830101 Zilinsky Liptovsky Mikulas Kvacany C (deleted) 832391 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovska Anna C (deleted)

changes in week-44.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-50.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 15, modified: 9 800619 Banskobystricky Banska Bystrica Balaze C 854468 Banskobystricky Banska Bystrica Becov C 813443 Banskobystricky Banska Bystrica Dubravica C 815799 Banskobystricky Banska Bystrica Harmanec C 844021 Banskobystricky Banska Bystrica Oravce C 849073 Banskobystricky Banska Bystrica Povraznik C 854476 Banskobystricky Banska Bystrica Sebedin C 848051 Banskobystricky Brezno Polomka C 819298 Banskobystricky Detva Hrinova C 828254 Banskobystricky Krupina Krnisov E --> C 854808 Banskobystricky Poltar Selce C 815225 Banskobystricky Rimavska Sobota Bizovo C --> X 872270 Bratislavsky Senec Zalesie C --> X 827347 Kosicky Kosice III Kosicka Nova Ves X --> C 858960 Kosicky Trebisov Klin nad Bodrogom E --> C 860182 Nitriansky Sala Sala C --> E 867837 Presovsky Kezmarok Velka Lomnica C 870048 Presovsky Kezmarok Vojnany C 830542 Presovsky Svidnik Ladomirova I --> C 859125 Presovsky Svidnik Strocin C 855596 Trenciansky Partizanske Skacany C --> E 853291 Zilinsky Kysucke Nove Mesto Rudina C --> I 830101 Zilinsky Liptovsky Mikulas Kvacany C 832391 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovska Anna C

changes in week-01.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-02.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 821900 Zilinsky Liptovsky Mikulas Jakubovany C (deleted) 832430 Zilinsky Ruzomberok Liptovska Osada C --> X

changes in week-03.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 4 860182 Nitriansky Sala Sala E --> C 867985 Nitriansky Topolcany Velke Dvorany C (deleted) 872458 Presovsky Levoca Zavada E --> C 802174 Presovsky Poprad Batizovce E --> C 832430 Zilinsky Ruzomberok Liptovska Osada X --> C

changes in week-04.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 854361 Banskobystricky Zvolen Sampor C 859290 Presovsky Levoca Studenec I --> C

changes in week-05.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-06.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 846121 Zilinsky Bytca Petrovice C --> I 821900 Zilinsky Liptovsky Mikulas Jakubovany C

changes in week-07.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 821276 Kosicky Michalovce Inacovce C 858099 Presovsky Stara Lubovna Stara Lubovna C --> I

changes in week-08.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 815225 Banskobystricky Rimavska Sobota Bizovo X --> C 854492 Trenciansky Prievidza Sebedrazie C (deleted)

changes in week-09.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 829641 Presovsky Svidnik Kruzlova C (deleted) 853291 Zilinsky Kysucke Nove Mesto Rudina I --> C

changes in week-11.csv

deleted: 3, added: 11, modified: 9 811572 Banskobystricky Brezno Dolna Lehota C 848051 Banskobystricky Brezno Polomka C 819298 Banskobystricky Detva Hrinova C 828254 Banskobystricky Krupina Krnisov E --> C 854808 Banskobystricky Poltar Selce C 814865 Banskobystricky Revuca Gemer I --> C 821276 Kosicky Michalovce Inacovce C 829307 Kosicky Spisska Nova Ves Krompachy C --> I 848018 Nitriansky Nitra Polny Kesov C 809292 Nitriansky Topolcany Cermany X --> C 867985 Nitriansky Topolcany Velke Dvorany C (deleted) 867837 Presovsky Kezmarok Velka Lomnica C 859290 Presovsky Levoca Studenec I --> C 872458 Presovsky Levoca Zavada E --> C 854298 Presovsky Sabinov Zalesie C (deleted) 813311 Presovsky Svidnik Dubova C 829641 Presovsky Svidnik Kruzlova C (deleted) 829935 Presovsky Svidnik Kurimka C 830542 Presovsky Svidnik Ladomirova C 855596 Trenciansky Partizanske Skacany C --> E 854492 Trenciansky Prievidza Sebedrazie C --> I 817627 Trenciansky Trencin Horna Suca C 846121 Zilinsky Bytca Petrovice C --> I

changes in week-12.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-13.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 838454 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Moravske Lieskove C --> X

changes in week-14.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 838454 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Moravske Lieskove X --> C

changes in week-15.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-16.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 854492 Trenciansky Prievidza Sebedrazie I --> C

changes in week-17.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-18.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-19.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 869937 Presovsky Kezmarok Vlkovce I --> C

changes in week-20.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-21.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 829307 Kosicky Spisska Nova Ves Krompachy I --> C

changes in week-22.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 832367 Nitriansky Topolcany Lipovnik C (deleted) 829641 Presovsky Svidnik Kruzlova I

changes in week-23.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 829641 Presovsky Svidnik Kruzlova I --> C

changes in week-24.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-25.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-26.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 815713 Kosicky Roznava Hankova C (deleted)

changes in week-27.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-28.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 815713 Kosicky Roznava Hankova C 832413 Zilinsky Ruzomberok Liptovska Luzna C (deleted)

changes in week-29.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 832413 Zilinsky Ruzomberok Liptovska Luzna C

changes in week-30.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-31.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-32.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 816973 Banskobystricky Krupina Hontianske Tesare C --> I 830488 Trenciansky Ilava Ladce C (deleted)

changes in week-33.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 1 816973 Banskobystricky Krupina Hontianske Tesare I --> C 830488 Trenciansky Ilava Ladce C 868167 Trenciansky Ilava Velke Kosecke Podhradie C (deleted)

changes in week-34.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 866725 Kosicky Kosice - okolie Valaliky C (deleted)

changes in week-35.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-36.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 0 866725 Kosicky Kosice - okolie Valaliky C 868167 Trenciansky Ilava Velke Kosecke Podhradie C 834670 Trnavsky Hlohovec Madunice C (deleted)

changes in week-37.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 813095 Kosicky Kosice - okolie Teplicany C --> E 834670 Trnavsky Hlohovec Madunice C

changes in week-38.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 838527 Bratislavsky Senec Most pri Bratislave C --> X 813095 Kosicky Kosice - okolie Teplicany E --> C

changes in week-39.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 864064 Trnavsky Hlohovec Trakovice C (deleted)

changes in week-40.csv

deleted: 2, added: 1, modified: 1 838527 Bratislavsky Senec Most pri Bratislave X --> C 870196 Nitriansky Topolcany Vozokany C (deleted) 859745 Presovsky Svidnik Svidnik C (deleted) 864064 Trnavsky Hlohovec Trakovice C

changes in week-41.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 859745 Presovsky Svidnik Svidnik C 803235 Zilinsky Liptovsky Mikulas Bobrovec C --> X

changes in week-42.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 816191 Banskobystricky Ziar nad Hronom Hlinik nad Hronom C (deleted) 803235 Zilinsky Liptovsky Mikulas Bobrovec X --> C

changes in week-43.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 816191 Banskobystricky Ziar nad Hronom Hlinik nad Hronom C 835706 Kosicky Trebisov Male Trakany C --> E

changes in week-44.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 852384 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Bana C --> E 835706 Kosicky Trebisov Male Trakany E --> C

changes in week-45.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-46.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 854298 Presovsky Sabinov Zalesie C

changes in week-47.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-48.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 823210 Kosicky Kosice - okolie Kalsa C --> X

changes in week-49.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 852384 Banskobystricky Rimavska Sobota Rimavska Bana E --> C

changes in week-50.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-01.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 823210 Kosicky Kosice - okolie Kalsa X --> C 823155 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Kalnica C --> X

changes in week-02.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-03.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 823155 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Kalnica X --> C 849391 Trenciansky Povazska Bystrica Precin C (deleted)

changes in week-04.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 802875 Kosicky Kosice - okolie Bidovce C --> E 849391 Trenciansky Povazska Bystrica Precin C

changes in week-05.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-06.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 1 802875 Kosicky Kosice - okolie Bidovce E --> C 832367 Nitriansky Topolcany Lipovnik C 867985 Nitriansky Topolcany Velke Dvorany C 870196 Nitriansky Topolcany Vozokany C

changes in week-07.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-08.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 3 857378 Presovsky Kezmarok Spisska Bela C --> I 856941 Presovsky Snina Snina C --> I 803766 Trnavsky Senica Borsky Svaty Jur C (deleted) 808130 Trnavsky Trnava Cifer C --> E

changes in week-09.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 3 819051 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrachovo C --> E 829676 Banskobystricky Rimavska Sobota Kruzno C (deleted) 856941 Presovsky Snina Snina I --> C 808130 Trnavsky Trnava Cifer E --> C

changes in week-10.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-11.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 2 819051 Banskobystricky Rimavska Sobota Hrachovo E --> C 857378 Presovsky Kezmarok Spisska Bela I --> C 803766 Trnavsky Senica Borsky Svaty Jur C

changes in week-12.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-13.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-14.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 0 825506 Zilinsky Bytca Kolarovice C (deleted) 810908 Zilinsky Cadca Dlha nad Kysucou C (deleted)

changes in week-15.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 0 810550 Banskobystricky Detva Detvianska Huta C (deleted) 809217 Presovsky Vranov nad Toplou Cemerne C (deleted)

changes in week-16.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 0 810550 Banskobystricky Detva Detvianska Huta C 809217 Presovsky Vranov nad Toplou Cemerne C 810908 Zilinsky Cadca Dlha nad Kysucou C

changes in week-17.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-18.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 0 829676 Banskobystricky Rimavska Sobota Kruzno C 825506 Zilinsky Bytca Kolarovice C

changes in week-19.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 836711 Presovsky Poprad Stola C --> X 836893 Presovsky Vranov nad Toplou Michalok C --> X

changes in week-20.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-21.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 823813 Presovsky Kezmarok Kezmarok C --> E

changes in week-22.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 823813 Presovsky Kezmarok Kezmarok E --> C 870595 Trnavsky Piestany Vrbove C --> I

changes in week-23.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 870595 Trnavsky Piestany Vrbove I --> C 858943 Zilinsky Zilina Strecno E --> I

changes in week-24.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 847577 Nitriansky Levice Podluzany C (deleted) 858943 Zilinsky Zilina Strecno I --> E

changes in week-25.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 847577 Nitriansky Levice Podluzany C 823511 Presovsky Stara Lubovna Kamienka C (deleted)

changes in week-26.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 1 813079 Kosicky Kosice - okolie Kostolany nad Hornadom C --> I 823511 Presovsky Stara Lubovna Kamienka C 828068 Trnavsky Piestany Straze C (deleted)

changes in week-27.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 828068 Trnavsky Piestany Straze C

changes in week-28.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 836893 Presovsky Vranov nad Toplou Michalok X --> C 803758 Trnavsky Piestany Borovce C --> I

changes in week-29.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 874370 Banskobystricky Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom C (deleted)

changes in week-30.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 3 874370 Banskobystricky Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom C 813079 Kosicky Kosice - okolie Kostolany nad Hornadom I --> C 863921 Trnavsky Dunajska Streda Dolne Topolniky C --> I 863939 Trnavsky Dunajska Streda Horne Topolniky C --> I

changes in week-31.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 806188 Banskobystricky Zarnovica Brehy C (deleted) 836711 Presovsky Poprad Stola X --> C

changes in week-32.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 806188 Banskobystricky Zarnovica Brehy C 863939 Trnavsky Dunajska Streda Horne Topolniky I --> C

changes in week-33.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 803758 Trnavsky Piestany Borovce I --> C

changes in week-34.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 863921 Trnavsky Dunajska Streda Dolne Topolniky I --> C

changes in week-35.csv

deleted: 3, added: 0, modified: 2 823996 Banskobystricky Ziar nad Hronom Klacany C (deleted) 830496 Nitriansky Zlate Moravce Ladice C (deleted) 802174 Presovsky Poprad Batizovce C --> I 822191 Presovsky Poprad Machalovce C (deleted) 859923 Presovsky Poprad Svit C --> E

changes in week-36.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 2 857629 Presovsky Kezmarok Spisske Hanusovce C (deleted) 857807 Presovsky Snina Stakcin C --> I 859117 Presovsky Snina Strihovce C --> E

changes in week-37.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 4 858048 Banskobystricky Ziar nad Hronom Stara Kremnicka C (deleted) 802174 Presovsky Poprad Batizovce I --> C 859923 Presovsky Poprad Svit E --> C 857807 Presovsky Snina Stakcin I --> C 873080 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Zemianske Podhradie C --> X

changes in week-38.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 822191 Presovsky Poprad Machalovce C

changes in week-39.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 0 823996 Banskobystricky Ziar nad Hronom Klacany C 830496 Nitriansky Zlate Moravce Ladice I 809411 Trnavsky Hlohovec Cervenik C (deleted)

changes in week-40.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 859117 Presovsky Snina Strihovce E --> C

changes in week-41.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 1 867578 Presovsky Vranov nad Toplou Vechec C (deleted) 873471 Presovsky Vranov nad Toplou Zlatnik C (deleted) 873080 Trenciansky Nove Mesto nad Vahom Zemianske Podhradie X --> C

changes in week-42.csv

deleted: 1, added: 3, modified: 0 858048 Banskobystricky Ziar nad Hronom Stara Kremnicka C 867578 Presovsky Vranov nad Toplou Vechec C 870315 Presovsky Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou C (deleted) 809411 Trnavsky Hlohovec Cervenik C

changes in week-43.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-44.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 1 877689 Banskobystricky Ziar nad Hronom Vieska C (deleted) 870315 Presovsky Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou C 872326 Presovsky Vranov nad Toplou Zamutov C --> E 873471 Presovsky Vranov nad Toplou Zlatnik C

changes in week-45.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 877689 Banskobystricky Ziar nad Hronom Vieska C

changes in week-46.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 872326 Presovsky Vranov nad Toplou Zamutov E --> C

changes in week-47.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-48.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 2 860603 Nitriansky Levice Male Sarovce C --> I 830496 Nitriansky Zlate Moravce Ladice I --> C 847305 Presovsky Kezmarok Podhorany C (deleted)

changes in week-49.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 820555 Kosicky Kosice - okolie Sokolany C --> E 855596 Trenciansky Partizanske Skacany E --> C

changes in week-50.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 878049 Kosicky Kosice II Zeleziarne C (deleted)

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-01.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 810363 Banskobystricky Detva Detva C --> X

changes in week-02.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 847305 Presovsky Kezmarok Podhorany I

changes in week-03.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 810363 Banskobystricky Detva Detva X --> C 800601 Banskobystricky Rimavska Sobota Bakta C (deleted)

changes in week-04.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 878049 Kosicky Kosice II Zeleziarne C

changes in week-05.csv

deleted: 2, added: 1, modified: 0 819662 Banskobystricky Brezno Hronec C (deleted) 800601 Banskobystricky Rimavska Sobota Bakta C 815411 Banskobystricky Rimavska Sobota Hajnacka C (deleted)

changes in week-06.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 819662 Banskobystricky Brezno Hronec C 836168 Zilinsky Martin Martin C --> I

changes in week-07.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 836168 Zilinsky Martin Martin I --> C

changes in week-08.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 815411 Banskobystricky Rimavska Sobota Hajnacka C

changes in week-09.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 838420 Trnavsky Piestany Moravany nad Vahom C (deleted)

changes in week-10.csv

deleted: 11, added: 0, modified: 4 802191 Banskobystricky Rimavska Sobota Batka C (deleted) 818585 Nitriansky Levice Horsa C --> X 803901 Trenciansky Partizanske Bastin C (deleted) 806978 Trenciansky Partizanske Brodzany C --> X 821098 Trenciansky Partizanske Chynorany C (deleted) 824101 Trenciansky Partizanske Klatova Nova Ves C (deleted) 869031 Trenciansky Partizanske Kliz C (deleted) 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice C (deleted) 803910 Trenciansky Partizanske Male Bosany C (deleted) 844543 Trenciansky Partizanske Male Ostratice C (deleted) 835714 Trenciansky Partizanske Male Uherce C --> X 839230 Trenciansky Partizanske Nadlice C (deleted) 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C (deleted) 868183 Trenciansky Partizanske Velke Krstenany C --> X 868744 Trenciansky Partizanske Velke Uherce C (deleted)

changes in week-11.csv

deleted: 0, added: 4, modified: 1 824101 Trenciansky Partizanske Klatova Nova Ves C 803910 Trenciansky Partizanske Male Bosany C 835714 Trenciansky Partizanske Male Uherce X --> C 845426 Trenciansky Partizanske Partizanske C 838420 Trnavsky Piestany Moravany nad Vahom C

changes in week-12.csv

deleted: 1, added: 7, modified: 2 843466 Kosicky Spisska Nova Ves Olcnava C (deleted) 803901 Trenciansky Partizanske Bastin C 806978 Trenciansky Partizanske Brodzany X --> C 821098 Trenciansky Partizanske Chynorany C 869031 Trenciansky Partizanske Kliz C 835480 Trenciansky Partizanske Male Bielice C 844543 Trenciansky Partizanske Male Ostratice C 839230 Trenciansky Partizanske Nadlice C 868183 Trenciansky Partizanske Velke Krstenany X --> C 868744 Trenciansky Partizanske Velke Uherce C

changes in week-13.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 0 802191 Banskobystricky Rimavska Sobota Batka C 843466 Kosicky Spisska Nova Ves Olcnava C

changes in week-14.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-15.csv

deleted: 5, added: 0, modified: 1 862606 Banskobystricky Zarnovica Tekovska Breznica C (deleted) 868248 Banskobystricky Zarnovica Velke Pole C (deleted) 870170 Banskobystricky Zarnovica Voznica C (deleted) 874001 Banskobystricky Zarnovica Zarnovica C (deleted) 821501 Nitriansky Komarno Iza C --> E 872997 Trnavsky Trnava Zelenec C (deleted)

changes in week-16.csv

deleted: 0, added: 4, modified: 0 862606 Banskobystricky Zarnovica Tekovska Breznica C 868248 Banskobystricky Zarnovica Velke Pole C 870170 Banskobystricky Zarnovica Voznica C 874001 Banskobystricky Zarnovica Zarnovica C

changes in week-17.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 3 860603 Nitriansky Levice Male Sarovce I --> C 847305 Presovsky Kezmarok Podhorany I --> C 813401 Zilinsky Liptovsky Mikulas Dubrava C --> E

changes in week-18.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 1 806005 Bratislavsky Bratislava IV Lamac C --> X 855600 Trenciansky Trencin Skala C (deleted) 855782 Trenciansky Trencin Skalska Nova Ves C (deleted)

changes in week-19.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-20.csv

deleted: 1, added: 3, modified: 0 800473 Banskobystricky Banska Bystrica Badin C (deleted) 855600 Trenciansky Trencin Skala C 855782 Trenciansky Trencin Skalska Nova Ves C 872997 Trnavsky Trnava Zelenec C

changes in week-21.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 810614 Nitriansky Levice Horne Devicany C (deleted) 818585 Nitriansky Levice Horsa X --> C

changes in week-22.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 2 800473 Banskobystricky Banska Bystrica Badin C 806005 Bratislavsky Bratislava IV Lamac X --> C 861324 Zilinsky Bytca Stiavnik C --> X

changes in week-23.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 2 848051 Banskobystricky Brezno Polomka C (deleted) 821501 Nitriansky Komarno Iza E --> C 861324 Zilinsky Bytca Stiavnik X --> C

changes in week-24.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 810614 Nitriansky Levice Horne Devicany C

changes in week-25.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-26.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 866792 Banskobystricky Brezno Valaska C (deleted)

changes in week-27.csv

deleted: 0, added: 2, modified: 1 866792 Banskobystricky Brezno Valaska C 871192 Kosicky Kosice - okolie Vysna Hutka C --> E 857629 Presovsky Kezmarok Spisske Hanusovce C

changes in week-28.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-29.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 1 848051 Banskobystricky Brezno Polomka C 823350 Trenciansky Ilava Kamenicany C (deleted) 824402 Trenciansky Ilava Klobusice C --> I

changes in week-30.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 871460 Banskobystricky Rimavska Sobota Gregorovce C (deleted)

changes in week-31.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-32.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 823350 Trenciansky Ilava Kamenicany C 803103 Zilinsky Martin Blatnica C --> E

changes in week-33.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 824402 Trenciansky Ilava Klobusice I --> C 803103 Zilinsky Martin Blatnica E --> C

changes in week-34.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-35.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 836494 Nitriansky Levice Medvecke C --> E

changes in week-36.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 836494 Nitriansky Levice Medvecke E --> C 846121 Zilinsky Bytca Petrovice I --> C

changes in week-37.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-38.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-39.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 861898 Nitriansky Nove Zamky Surany C --> I

changes in week-40.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-41.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 871192 Kosicky Kosice - okolie Vysna Hutka E --> C 862720 Kosicky Spisska Nova Ves Teplicka C (deleted)

changes in week-42.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 862720 Kosicky Spisska Nova Ves Teplicka C

changes in week-43.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 819549 Banskobystricky Poltar Hrnciarske Zaluzany C --> I 859613 Banskobystricky Poltar Susany C --> I

changes in week-44.csv

deleted: 2, added: 0, modified: 0 857611 Presovsky Poprad Spisske Bystre C (deleted) 870315 Presovsky Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou C (deleted)

changes in week-45.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 870315 Presovsky Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou C

changes in week-46.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-47.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-48.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-49.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-50.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 832561 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovske Matiasovce C (deleted)

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 856703 Presovsky Bardejov Smilno C --> E 832561 Zilinsky Liptovsky Mikulas Liptovske Matiasovce C

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 856703 Presovsky Bardejov Smilno E --> C

changes in week-53.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 807664 Zilinsky Martin Bystricka C (deleted)

changes in week-01.csv

deleted: 35, added: 1, modified: 2 861898 Nitriansky Nove Zamky Surany I --> C 802174 Presovsky Poprad Batizovce C --> I 814652 Presovsky Poprad Filice C (deleted) 814661 Presovsky Poprad Ganovce C (deleted) 815098 Presovsky Poprad Gerlachov C (deleted) 817040 Presovsky Poprad Horka C (deleted) 818721 Presovsky Poprad Hozelec C (deleted) 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C (deleted) 822183 Presovsky Poprad Janovce C (deleted) 828807 Presovsky Poprad Kravany C (deleted) 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka C (deleted) 833959 Presovsky Poprad Lucivna C (deleted) 822191 Presovsky Poprad Machalovce C (deleted) 836371 Presovsky Poprad Matejovce C (deleted) 836702 Presovsky Poprad Mengusovce C (deleted) 837784 Presovsky Poprad Mlynica C (deleted) 840963 Presovsky Poprad Nizna Sunava C (deleted) 841820 Presovsky Poprad Nova Lesna C (deleted) 848174 Presovsky Poprad Poprad C (deleted) 848221 Presovsky Poprad Spisska Sobota C (deleted) 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica C (deleted) 857751 Presovsky Poprad Spissky Stiavnik C (deleted) 858544 Presovsky Poprad Stary Smokovec C (deleted) 836711 Presovsky Poprad Stola C (deleted) 848298 Presovsky Poprad Straze pod Tatrami C (deleted) 861405 Presovsky Poprad Strbske Pleso C (deleted) 862371 Presovsky Poprad Svabovce C (deleted) 859923 Presovsky Poprad Svit C (deleted) 874108 Presovsky Poprad Tatranska Javorina C (deleted) 862568 Presovsky Poprad Tatranska Lomnica C (deleted) 848417 Presovsky Poprad Velka C (deleted) 869163 Presovsky Poprad Velky Slavkov C (deleted) 869228 Presovsky Poprad Vernar C (deleted) 869457 Presovsky Poprad Vikartovce C (deleted) 870820 Presovsky Poprad Vydrnik C (deleted) 871354 Presovsky Poprad Vysna Sunava C (deleted) 874132 Presovsky Poprad Zdiar C (deleted) 807664 Zilinsky Martin Bystricka C

changes in week-02.csv

deleted: 0, added: 35, modified: 1 802174 Presovsky Poprad Batizovce I --> C 814652 Presovsky Poprad Filice C 814661 Presovsky Poprad Ganovce C 815098 Presovsky Poprad Gerlachov C 817040 Presovsky Poprad Horka C 818721 Presovsky Poprad Hozelec C 819131 Presovsky Poprad Hranovnica C 822183 Presovsky Poprad Janovce C 828807 Presovsky Poprad Kravany C 832537 Presovsky Poprad Liptovska Teplicka C 833959 Presovsky Poprad Lucivna C 822191 Presovsky Poprad Machalovce C 836371 Presovsky Poprad Matejovce C 836702 Presovsky Poprad Mengusovce X 837784 Presovsky Poprad Mlynica C 840963 Presovsky Poprad Nizna Sunava C 841820 Presovsky Poprad Nova Lesna C 848174 Presovsky Poprad Poprad C 848221 Presovsky Poprad Spisska Sobota C 857599 Presovsky Poprad Spisska Teplica C 857751 Presovsky Poprad Spissky Stiavnik C 858544 Presovsky Poprad Stary Smokovec C 836711 Presovsky Poprad Stola C 848298 Presovsky Poprad Straze pod Tatrami I 861405 Presovsky Poprad Strbske Pleso C 862371 Presovsky Poprad Svabovce E 859923 Presovsky Poprad Svit C 874108 Presovsky Poprad Tatranska Javorina C 862568 Presovsky Poprad Tatranska Lomnica C 848417 Presovsky Poprad Velka C 869163 Presovsky Poprad Velky Slavkov C 869228 Presovsky Poprad Vernar C 869457 Presovsky Poprad Vikartovce C 870820 Presovsky Poprad Vydrnik C 871354 Presovsky Poprad Vysna Sunava C 874132 Presovsky Poprad Zdiar C

changes in week-03.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 3 836702 Presovsky Poprad Mengusovce X --> C 848298 Presovsky Poprad Straze pod Tatrami I --> C 862371 Presovsky Poprad Svabovce E --> C

changes in week-04.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-05.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-06.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-07.csv

deleted: 4, added: 0, modified: 1 847411 Banskobystricky Banska Bystrica Podkonice C --> E 803111 Kosicky Kosice - okolie Blazice C (deleted) 867837 Presovsky Kezmarok Velka Lomnica C (deleted) 870315 Presovsky Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou C (deleted) 867608 Zilinsky Dolny Kubin Revisne C (deleted)

changes in week-08.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 867608 Zilinsky Dolny Kubin Revisne C

changes in week-09.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-10.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-11.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 2 847411 Banskobystricky Banska Bystrica Podkonice E --> C 835803 Bratislavsky Senec Malinovo C (deleted) 803111 Kosicky Kosice - okolie Blazice C 819212 Kosicky Kosice - okolie Hrasovik C --> I 870315 Presovsky Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou C

changes in week-12.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-13.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 819212 Kosicky Kosice - okolie Hrasovik I --> C

changes in week-14.csv

deleted: 3, added: 0, modified: 0 828084 Banskobystricky Banska Bystrica Kraliky C (deleted) 801372 Banskobystricky Banska Bystrica Malachov C (deleted) 827606 Kosicky Kosice - okolie Kosicka Bela C (deleted)

changes in week-15.csv

deleted: 0, added: 3, modified: 0 828084 Banskobystricky Banska Bystrica Kraliky C 801372 Banskobystricky Banska Bystrica Malachov C 827606 Kosicky Kosice - okolie Kosicka Bela C

changes in week-16.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 823112 Nitriansky Levice Kalna C --> X

changes in week-17.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 801241 Banskobystricky Banska Bystrica Radvan C --> E 823112 Nitriansky Levice Kalna X --> C

changes in week-18.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 801241 Banskobystricky Banska Bystrica Radvan E --> C 805301 Bratislavsky Bratislava IV Devin C (deleted)

changes in week-19.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 805301 Bratislavsky Bratislava IV Devin C 826626 Bratislavsky Malacky Kostoliste C (deleted)

changes in week-20.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 826626 Bratislavsky Malacky Kostoliste C

changes in week-21.csv

deleted: 6, added: 0, modified: 0 809713 Banskobystricky Brezno Cierny Balog C (deleted) 873845 Banskobystricky Zvolen Motova C (deleted) 851639 Kosicky Kosice - okolie Rankovce C (deleted) 826057 Kosicky Sobrance Komarovce C (deleted) 826162 Kosicky Sobrance Konus C (deleted) 829030 Kosicky Sobrance Kristy C (deleted)

changes in week-22.csv

deleted: 0, added: 6, modified: 0 809713 Banskobystricky Brezno Cierny Balog C 873845 Banskobystricky Zvolen Motova C 851639 Kosicky Kosice - okolie Rankovce C 826057 Kosicky Sobrance Komarovce C 826162 Kosicky Sobrance Konus C 829030 Kosicky Sobrance Kristy C

changes in week-23.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-24.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 867837 Presovsky Kezmarok Velka Lomnica C

changes in week-25.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 809411 Trnavsky Hlohovec Cervenik C --> I

changes in week-26.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-27.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 0 860751 Kosicky Kosice - okolie Semsa C (deleted)

changes in week-28.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 860751 Kosicky Kosice - okolie Semsa C 826596 Nitriansky Zlate Moravce Kostolany pod Tribecom C --> X

changes in week-29.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1 826596 Nitriansky Zlate Moravce Kostolany pod Tribecom X --> C

changes in week-30.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-31.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-32.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-33.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 819735 Nitriansky Levice Vozokany nad Hronom C (deleted) 871834 Presovsky Presov Zahradne C --> X

changes in week-34.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-35.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-36.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 0 848077 Banskobystricky Poltar Poltar C (deleted) 857611 Presovsky Poprad Spisske Bystre C

changes in week-37.csv

deleted: 1, added: 2, modified: 0 848077 Banskobystricky Poltar Poltar C 819735 Nitriansky Levice Vozokany nad Hronom C 868787 Nitriansky Nitra Velke Zaluzie C (deleted)

changes in week-38.csv

deleted: 2, added: 1, modified: 0 800619 Banskobystricky Banska Bystrica Balaze C (deleted) 868787 Nitriansky Nitra Velke Zaluzie C 858081 Presovsky Kezmarok Stara Lesna C (deleted)

changes in week-39.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 800619 Banskobystricky Banska Bystrica Balaze C 871834 Presovsky Presov Zahradne X --> C

changes in week-40.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-41.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-42.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 0 835803 Bratislavsky Senec Malinovo C

changes in week-43.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-44.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-45.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 816931 Banskobystricky Krupina Hontianske Nemce C --> X 851922 Bratislavsky Senec Novy Svet I --> C

changes in week-46.csv

deleted: 1, added: 0, modified: 1 846902 Kosicky Trebisov Svatuse C --> X 803553 Trnavsky Hlohovec Bojnicky C (deleted)

changes in week-47.csv

deleted: 1, added: 1, modified: 2 851281 Banskobystricky Revuca Rakos C (deleted) 846902 Kosicky Trebisov Svatuse X --> C 803553 Trnavsky Hlohovec Bojnicky C 820075 Zilinsky Ruzomberok Hubova C --> E

changes in week-48.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 816931 Banskobystricky Krupina Hontianske Nemce X --> C 851281 Banskobystricky Revuca Rakos C

changes in week-49.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 2 822698 Banskobystricky Revuca Jelsava C --> I 820075 Zilinsky Ruzomberok Hubova E --> C

changes in week-50.csv

deleted: 0, added: 1, modified: 1 822698 Banskobystricky Revuca Jelsava I --> C 858081 Presovsky Kezmarok Stara Lesna C

changes in week-51.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-52.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-01.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 0

changes in week-02.csv

deleted: 0, added: 0, modified: 1
872326 Presovsky Vranov nad Toplou Zamutov C --> E