Archive

Archive for June, 2019

Backup – Restore Ras pi แบบง่าย ๆ

June 18th, 2019 Comments off

หลังจากเริ่มใช้ ras pi ก็มีโครงการจะทำให้มันเป็น Bot เก็บข้อมูล ส่งเมล สรุปข้อมูลทุกสัปดาห์ ก็เขียนบอทมาเก็บข้อมูลย้อนหลังเก็บไว้ประมาณ 1 ปีย้อนหลัง แต่ด้วยเวรและกรรมที่ดันลืมนึกไปว่าเดือน พ.ค. มันเป็นหน้าฝน ก็เลยเจอพวกไฟตกติดต่อกันรัว ๆ ผลคือ disk corrupted boot เข้า ras pi ไม่ได้ ก็เลยต้องเริ่มทำทุกอย่างใหม่หมด แต่ก็ lesson learn ครับถึงจะเจ็บปวดหน่อยก็ตามที จริง ๆ ผมทำ backup ไฟล์ที่สำคัญโดยใช้ cronjob ไว้ แต่ดันไม่ได้ backup ตัว sql ไว้ข้อมูลก็เลยหายหมดครับ T-T

วิธีการ backup คือให้เข้าหน้า desktop มันจะมี tool ที่เรียกว่า sd card copier ให้มาอยู่แล้วครับเราแค่เอา sd card อีกอันมาเสียบแล้วคัดลอกข้อมูลจากเครื่องไปยัง sd card ก็จะ backup ได้แล้วครับ ง่ายสุด ๆ ทีนี้จะ restore ทำอย่างไรก็กลับกันเอา sd card ที่เราได้ backup ไว้มาเสียบแทนแล้วคัดลอกไปไว้ที่ sd card ปลายทางครับ

Categories: Uncategorized Tags: