Archive

Archive for December, 2019

ปัญหาแปลก ๆ ของ windows

December 9th, 2019 Comments off

วันนี้เพิ่งเจอว่า ssh / ping ไปที่ rasp pi ไม่ได้ทั้ง ๆ ที่สามารถ VNC จาก internet เข้าไปได้ อาการคือ ping ไม่เจอ ssh timed out ทำยังไงก็ไม่หายนั่งอ่าน log ก็ไม่เจออะไรผิดปกติ จนสุดท้ายมาคิดได้ว่าวันก่อนเพราะว่าเน็ตช้าเลยเปลี่ยน channel ของ wifi เลยลองเปลี่ยน channel กลับเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายก็ ping ได้ ssh ได้เหมือนเดิม เข้าใจว่าถ้าจะเปลี่ยน channel ต้องลบ network ตัวเดิมใน windows ทิ้งก่อน ก็แปลกดีแฮะ ผมแก้โดยการ add static route ครับจบปิ้ง

Categories: Uncategorized Tags:

วันนี้ของปีนั้นเป็นวันอะไรคิดยังไง ?

December 9th, 2019 Comments off

บังเอิญลูกสาวได้ดูโฆษณาแนว ๆ เด็กพิเศษที่คิดได้ว่าวันนี้ของปีนั้นเป็นวันอะไร แล้วก็มาถามผมแต่ผมตอบไม่ได้บังเอิญไม่เคยคิดปัญหาประเภทนี้มาก่อน แต่ก็เห็นบ่อย ๆ ว่าเคลมว่าคิดได้แล้วคือฉลาดแต่จริง ๆ แล้วคนธรรมดาก็คิดได้ครับ คือไม่ได้ต้องฉลาดกว่าปกติหรืออะไรวิธีคิดก็ง่าย ๆ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือนนี้คือวันอะไร

  • วันนี้ที่ผมเขียนคือวันที่ 9 ธ.ค.2019 อยากรู้ว่าวันที่ 1 เป็นวันอะไรง่าย ๆ ครับเอา 7 หาร 9 ได้เศษเท่าไหร่ 9%7 ได้เศษ 2 วันที่ 1%7 ได้เศษ 1 เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่ 1 เป็นวันอาทิตย์ครับ ก็ง่าย ๆ วันที่วันนี้น้อยกว่าไป 1 วัน
  • ทีนี้ยากขึ้นมาอีกหน่อย วันที่ 1 ของเดือนต่าง ๆ ในปีนี้เป็นวันอะไร ก็วิธีการเดียวกันวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของปีแล้วหาร 7 ได้เศษเท่าไหร่ วันนี้เป็นวันที่ 356-31+9=334 ของปีเมื่อหารด้วย 7 ได้เศษ 0 วันที่ 1 ของปีจะเป็นวันที่มากกว่าวันนี้ไป 1 วัน คือวันอังคารครับ ทีวันที่ 1 ของแต่ละเดือนจะหายังไง ถ้าเราไล่แต่ละเดือนไปวันที่ 1 ของแต่ละเดือนจะเป็นวันที่
  • 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
  • ทีนี้แบบนี้มันยาวไปก็เอามา %7 ก่อนจะได้แต่ละเดือนว่ามีเศษดังนี้
  • 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
  • เราก็เริ่มหาจากวันนี้วันนี้คือ 1 ธ.ค. +8 วัน จะได้ = 6+8 =14 % ด้วย 7 ได้เศษ 0 เศษ 0 คือวันจัทร์ เพราะฉะนั้นวันที่ 1 ของแต่ละเดือนจะเป็น
  • ม.ค.-วันอังคาร ก.พ.-วันศุกร์ มี.ค.-วันศุกร์ เม.ย.-วันจันทร์ พ.ค.-วันพุธ มิ.ย.-วันเสาร์ ก.ค.-วันจันทร์ ส.ค.-วันพฤหัส ก.ย.-วันอาทิตย์ ต.ค.-วันอังคาร พ.ย.-วันศุกร์ ธ.ค.-วันอาทิตย์
  • พอได้วันที่ 1 ของแต่ละเดือนเราก็จะหาวันนี้ของปีเป็นวันอะไรได้ เมื่อหาวันของปีนี้ได้แล้วก็หาวันที่นี้ของปีที่แล้วเป็นวันอะไรด้วยวิธีการง่าย ๆ คือปีหนึ่งมี 365 วัน เมื่อ %7 จะได้เศษ 1 ก็คือถอยไปปีละ 1 วันนั่นเอง แต่ต้องระวังปีที่มี 366 วันแต่พอได้คอนเซปท์แล้วจะหาปีไหนก็พอจะทำได้โดยเห็นว่าเป็นคนธรรมดาก็ทำได้ครับ

Categories: Uncategorized Tags: