Archive

Archive for January, 2020

[Brooklyn99]ชั่งน้ำหนักคน 12 คนที่มีคนหนึ่งน้ำหนักแตกต่างโดยใช้กระดานหก

January 11th, 2020 Comments off

ช่วงนี้ติดซีรีย์ Brooklyn99 แบบงอมแงมเลยครับ ss2ep ดันมีตอนที่ผู้กองประจำสถานี(สถานีบ้านเราจะเป็นระดับ ผู้กับกับจนถึงสารวัตรแล้วแต่ขนาดสถานี แต่อเมริกาเป็นแค่ร้อยตำรวจเอกแฮะ)ถามว่า ถ้ามีคน 12 คนมีคนหนึ่งน้ำหนักแตกต่างจากคนอื่น(ไม่ทราบว่าน้อยกว่าหรือมากกว่า) ถ้ามีกระดานหกทำอย่างไร จะทำอย่างไรหาคนที่มีน้ำหนักแตกต่างจากคนอื่น จำได้ว่าเคยเห็นคำถามนี้มาหลายรอบแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเคยคิดออกหรือเปล่า แต่วันนี้คิดออกแฮะ

อันดับแรกแบ่งคนออกเป็นสามกลุ่มเป็นหมายเลข 1-12 ละกัน กรณีแรกคือเท่ากันให้ชั่ง 1-8 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1-4 กับ 5-8 อยู่คนละข้างของกระดาน ถ้าเท่ากันเราจะรู้ว่าคนที่น้ำหนักต่างอยู่ในกลุ่ม 9-12 ทีนี้

ชั่ง 9 กับ 10 ถ้าเท่ากัน ชั่ง 11 กับคนที่รู้น้ำหนักถ้าเท่ากันคนที่น้ำหนักแตกต่างคือ 12 ถ้าเอียงชั่ง 9 กับคนที่รู้น้ำหนักถ้าเท่ากันคนที่น้ำหนักต่างคือ 10 ถ้าไม่เท่าคนที่น้ำหนักต่างคือ 9 ทีนี้อันนี้ง่ายใคร ๆ ก็คิดออกที่ยากคือกรณีที่เมื่อชั่ง 1-4 กับ 5-8 แล้วมันดันไม่เท่ากัน

ตอนที่ชั่งแล้วมันดันเอียงต้องจำไว้ว่าเอียงไปด้านไหน ด้านไหนเบาหรือหนักกว่า ทีนี้ต้องเอาคนออกคำถามคือจะเอากี่คนออกตรงนี้แหละที่ยากตอนแรก ๆ ผมจะคิดว่าเอาออกสองคนฝั่งละคนแล้วสลับอีกสอง แต่นี่ไม่ใช่คำตอบที่ถูก ที่ถูกคือการชั่งครั้งที่สองเราจะชั่งแบบนี้ครับ

[1 2 6 X] [5 3 X X] X คือคนที่เราเอาออกแล้วเอาคน 4 คนที่เรารู้ว่าน้ำหนักปกติมาแทน ถ้าทำแล้วกลายเป็นว่ามันเท่ากันเราจะรู้ว่าคนที่น้ำหนักต่างไปคือ 4 7 หรือ 8 แล้วทำไงต่อง่าย ๆ ครับเราชั่ง 4 กับ 7 ถ้ากระดานเอียงไปด้านเดิมคนที่น้ำหนักต่างคือ 4 แต่ถ้ามันเปลี่ยนข้างคนที่น้ำหนักต่างคือ 7 แต่ถ้ามันเท่ากันคนที่น้ำหนักต่างคือ 8

แต่ถ้ามันดันเปลี่ยนข้างเราจะรู้ว่าคนที่นำหนักต่างคือ 3 หรือ 6 ก็ง่ายชั่ง 3 กับคนที่รู้น้ำหนักแตถ้ามันดันเหมือนเดิมเท่ากับเราจะรู้ว่าคนที่น้ำหนักต่างคือ 1 2 หรือ 5 ก็ง่าย ๆ ครั้งสุดท้ายเราชั่ง 1 กับ 2 ไม่ชั่ง 5 ถ้าอยู่ข้างเดิมคนที่น้ำหนักต่างคือ 1 ถ้าเปลี่ยนคือ 2 ถ้าเท่าคือ 5

คือสรุปแล้วไอ้การเอียงไปข้างไหนนี่แหละที่ทำให้เราเอาคนออกในครั้งต่อมาได้มากกว่า 2 คนเป็น 3 คน

Categories: Film Tags: