Home > Uncategorized > ทำยังไงให้ wifi ที่เป็น repeater เร็ว

ทำยังไงให้ wifi ที่เป็น repeater เร็ว

February 8th, 2021

เรื่องนี้เป็นปัญหาพอควรเลยเพราะที่ทำงานดันมีคนดึงสายแลนออกทำให้แลนบางช่วงใช้ไม่ได้(ไม่ได้เป็นพื้นที่ผมเป็นพื้นที่ของคนอื่นเลยพูดอะไรไม่ได้มาก) ผมเลยแก้ด้วยการเอา p2p ที่เป็น Wifi มาติดแต่ไม่ว่ายังไงก็ช้าอืดมีปัญหาบ่อยครั้ง จนสุดท้ายผมนึกขึ้นได้ว่าความต่างอย่างหนึ่งระหว่างสายกับไร้สายคือ การ encryption ครับ กว่าผมจะคิดได้โดนด่าเยอะมากเพราะเน็ตตรงนั้นช้า ลองปรับหลาย ๆ อย่างเช่นความถี่จาก 20 เป็น 40 ก็ไม่ช่วยคือในทางทฤษฎีมันทำให้ bandwidth เยอะขึ้นจริงจาก 65->135 Mbps แต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้น สุดท้ายผมเลยเอา encryption ออกเท่านั้นแหละครับปรากฎว่าเร็วพอ ๆ กับเน็ตที่ใช้สายดังนั้นถ้าใคร design เรื่อง p2p wifi ให้ลองเอา encryption ออกแล้วซ่อน ssid ไว้ครับมันจะดีขึ้นเยอะครับ

ทีนี้คำถามคือถ้าเป็น wifi ตามบ้านจะเอาความรู้ไปใช้อย่างไร โดยปกติ ap ตามบ้านจะมีสอง mode ที่รับ wifi แล้วปล่อย wifi คือ wisp กับ universal repeater ข้อแตกต่างระหว่างสองโหมดนี้คือ ip address ของลูกข่ายถ้าเป็น wisp จะเป็นคนละวงกับวงหลักแต่ถ้าเป็นแบบหลังจะเป็นวงเดียวกัน ก็ถ้ามี ap สองเครื่องไม่สะดวกเดินสายก็ใช้โหมด repeater นี่แหละมันจะ encrypt แค่ทีเดียว

Categories: Uncategorized Tags:
Comments are closed.