Home > laws > ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลฯ เป็นของใคร ?

ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลฯ เป็นของใคร ?

March 23rd, 2020

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการฯ นี่ออกมา 20 กว่าปีแล้วนะครับ แต่หลาย ๆ หน่วยยังไม่เข้าใจตัวคอนเซปท์ของ พ.ร.บ.นี้ จะออกไปแนวไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จุดที่มักจะผิดกันนี่ไม่ใช่จุดนั้น แต่จะเป็นเรื่องข้อมูลเป็นของใคร ตัวอย่างง่าย ๆ เลยคือ การทำหนังสือเดินทาง เวลาที่เราไปทำหนังสือเดินทางเอาบัตรประชาชนไปด้วย กต.จะสแกนลายนิ้วมือเรา ถ่ายรูปเราเพื่อทำหนังสือเดินทาง ทุกหน่วยเข้าใจว่าข้อมูลหนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นของ กต. แต่ผิดครับ ข้อมูลหนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นของเรา คือของบุคคลที่ไปทำหนังสือเดินทางครับ

ดังนั้นหากไปขอข้อมูลที่เป็นข้อมูลของตัวเราแล้วไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ต้องให้เรา เราขอในฐานะเจ้าของข้อมูลครับ ตัวหน่วยงานเป็นเพียงหน่วยงานที่เอาข้อมูลของเราไปใช้เพื่อการใดการหนึ่งไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าของข้อมูลครับ ตัวอย่างเช่นหนังสือเดินทางที่ทำหน่วยงานเอาข้อมูลดังกล่วเพื่อทำหนังสือเดินทางครับ

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ว่ามีข้อยกเว้นในการให้อยู่คือในการให้เพื่อกรณีดังมาตรา 24 ของ พ.ร.บ.ได้นะครับ

Categories: laws Tags:
Comments are closed.