Home > Uncategorized > ทำไมผมถึงคิดว่าระบบประกันสังคมจะมีปัญหาในอนาคต ?

ทำไมผมถึงคิดว่าระบบประกันสังคมจะมีปัญหาในอนาคต ?

September 24th, 2020

ปัญหาที่จะเกิดกับระบบประกันสังคมคือ เงินจะไม่พอจ่ายบำนาญครับ ทีนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าไอ้การที่เราอยากจะมีบำนาญใช้ปกติเราจะทำอย่างไร ?

คือก่อนอื่นเราต้องคิดว่าเราจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ แล้วจะมีชีวิตทั้งหมดกี่ปีเราจะได้จำนวนปีที่เราต้องมีเงินใช้ แล้วค่อยมาดูว่าเงินทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ ? แล้วเรามีเวลากี่ปีในการเก็บเงิน

ตัวอย่างเช่น

ถ้าผมจะเกษียณตอนอายุ 55 แล้วคาดว่าตัวเองจะมีอายุถึง 75 และจะใช้เงินเดือนละหมื่น (โดยปกติอายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 76 ปีครับตัวเลข 75 นี่เรียกว่าใกล้กับความเป็นจริงมากครับ) ดังนั้นผมจะต้องมีชีวิตไปอีก 20 ปีโดยต้องหาเงินแล้วออมตอนที่ยังทำงานอยู่ ดังนั้น ผมจะต้องมีเงินทั้งหมด 240*10,000=2,400,000 ครับสองล้านสี่แสนบาทครับ

ทีนี้เราได้เงินที่ต้องมีแล้ว ถ้าผมจะมีเวลาออมเงิน 20 ปี แล้วผมจะได้ผลตอบแทนปีละ 4% ผมจะต้องออมประมาณเดือนละ 7,000 บาทถึงจะได้เงินประมาณสองล้านห้าแสนบาทครับ

ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่จะเกิดจากบำนาญของระบบประกันสังคม ประกันสังคมจะจ่ายเงิน 20% ของเงินเดือนถ้าเราจ่ายประกันสังคมครบ 15 ปี ทีนี้ถ้าเราลองสมมติว่าเราเริ่มมีเงินเดือน 6,000 บาท แล้วเงินเดือนขึ้นในอัตราปีละ 10% ไปเรื่อย ๆ จนครบ 15 ปี โดยจะจ่ายจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ปัญหาคือเงินที่เราจ่ายให้ประกันสังคมจะเป็นเงินสำหรับบำนาญชราภาพ 6% โดยเก็บมาจากลูกจ้างกับนายจ้างอย่างละครึ่งครับ โดยเก็บมากสุดที่ 900 บาทต่อเดือนครับ

ถ้าเราคำนวนแล้วจะได้เงินออมทั้งหมดประมาณ 160,000 บาท แต่จะจ่ายเงิน 20% ของเงินเดือนสุดท้ายคือ 3,000 บาทตั้งแต่ผมเกษียณตอน 55 ไปจนตาย สมมติง่าย ๆ ว่าต้องจ่ายให้ผม 20 ปี ดังนั้นประกันสังคมจะจ่ายให้ผมทั้งหมด 20*12*3,000 = 720,000 บาทครับ ต่อให้ตัดเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือทดแทนการว่างงานยังไงก็จะไม่สามารถเก็บเงินได้ถึง 720,000 บาทได้ครับ คือประกันสังคมจะหาเงินได้น้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายแน่ ๆ ครับ

ปัญหาแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเว้นแต่ว่างประกันสังคมจะแก้ซึ่งอาจจะมีทางออก ดังนี้ครับ

  • เพิ่มระยะเวลาการออมให้มากกว่า 15 ปีก่อนที่จะจ่ายบำนาญ
  • เก็บเงินให้มากขึ้นโดยคงบำนาญที่จะได้เหมือนเดิม โดยอาจจะเพิ่มแค่ส่วนของลูกจ้าง (นายจ้างอาจจะไม่อยากจ่ายเพิ่มทำให้เพิ่มได้แค่ส่วนของลูกจ้าง)
  • ลดบำนาญลงซึ่งคงจะยาก

ปัญหานี้อาจจะยังไม่เกิดเร็ว ๆ นี้แต่ปัญหาจะเริ่มเห็นได้ชัดในอนาคตเพราะว่าโครงสร้างประชากรเปลี่ยนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในอนาคตต้องต้องแบกคนแก่เป็นจำนวนมาก

ผมเขียนโค้ดคำนวณเงินที่จะเก็บได้ตามนี้ครับ

saving=0
last5=0
sal_start=6000
for y in range(1,16):
for m in range(1,13):
if sal_start >=15000:
month=150000x.06 else: month=sal_startx.06
saving=saving+month
if y>10:
if sal_start>=15000:
last5=last5+15000
else:
last5=last5+sal_start
sal_start=sal_startx1.1

print str(month)+' ', saving=saving1x.04
print '\nyear '+str(y)+' saving '+str(saving)

Categories: Uncategorized Tags:
Comments are closed.